jun 052019
 

Aegolius funereus= NIMO Blog = 

Waarom al die blogs over Thierry Baudet, en waarom hier, op een site waar ik ook over de vastgelopen coalitieonderhandelingen in Israel kan schrijven, over het songfestival in Tel Aviv (dat ondanks de oproepen tot boycots en de dreiging van raketten succesvol verliep), of desnoods over de omstreden (en verkeerd begrepen) uitspraken van Felix Klein (de Duitse regeringscommissaris voor bestrijding van antisemitisme), dat Joden niet overal met een keppel kunnen lopen, en wat dat zegt over het klimaat in Europa?

Dat laatste is zeker iets waarover ik nog wil schrijven, bij die andere zaken heb ik niet het idee dat ik veel heb toe te voegen aan wat vele anderen daar al over zeggen. En ik moet bekennen dat de Israelische politiek me, met geen enkel uitzicht op vrede en toenadering, en steeds nieuwe rechtse en nationalistische partijen, minder is gaan boeien. Toegegeven, die partijen haalden gelukkig de kiesdrempel niet, en Netanyahu’s grote uitdager was iemand uit het centrum, waarvan vooral niet erg duidelijk is waar hij nou precies voor staat. Maar daar schrijven Israelische journalisten en commentatoren al kranten, websites en blogs over vol. Onze kranten zijn helaas nog steeds vaak gekleurd. De patstelling en de problemen van Palestijnen worden nog steeds voor een groot deel Israel aangewreven, met vaak maar weinig oog voor het eigen Palestijnse aandeel. Ik lees de artikelen soms niet meer, voorspelbaar als ze zijn.

Denk na

Waarom niet meer over Denk schrijven dan? Ook dat heb ik overwogen, ik had al wat hyperlinks klaargezet, maar over Denk is iedereen, ook linkse vrienden van me, het wel eens: dat zijn akelige mensen die dichtbij Erdogan staan en er dubieuze praktijken op nahouden om andersdenkenden uit de Turkse gemeenschap aan te pakken. Nadat NRC en andere kranten uitvoerig schreven over hun tactieken en Kamervoorzitter Arib harde woorden sprak over intimidatie, zijn er niet veel mensen meer die blij zijn met deze migrantenpartij. Bovendien deden ze het bij zowel de Provinciale Statenverkiezingen als de Europese verkiezingen twee maanden later, bijzonder slecht. Het is een potentieel gevaarlijke partij waar de toch al subtiele grens tussen antizionisme en antisemitisme weleens wordt overschreden, om van de vele reacties op bijv. Facebook nog maar te zwijgen. Goed in de gaten houden, maar zij bevestigen eerder de toch al in ruime mate aanwezige Israel- en soms ook Jodenhaat van hun achterban dan dat ze die versterken.

GroenLinks

Nee, dan vind ik de boycotmotie van GroenLinks een groter probleem. GroenLinks heeft veel goede ideeën, en veel mensen die helemaal niet overtuigd antizionist zijn maar zich zorgen maken over het milieu en voor een eerlijker verdeling van welvaart en ook de kosten van klimaatbeleid zijn, voelen zich ertoe aangetrokken. Zij krijgen, bijvoorbeeld via de weblogs van Judith Sargentini of de activiteiten van de werkgroep Midden-Oosten, een totaal vertekend beeld van het conflict en de achtergronden van zaken als de afscheidingsbarriere, de voortdurende bezetting, de aard en oorzaken van het Palestijnse geweld of de complexiteit van de Israelische politiek en samenleving. Volgens Sargentini is ‘Apartheid’ toch het juiste woord om de situatie op de Westbank te beschrijven.

Ik heb indertijd, toen ik nog lid was van de partij, verschillende brieven en artikelen in het magazine gepubliceerd. Ik heb folders uitgedeeld op een groot landelijk festival, ik heb tientallen IMO’s geschreven over antizionisme en de dunne lijn met antisemitisme binnen links. En ik wil me ervoor blijven inzetten dat er binnen links oog komt voor beide kanten in het conflict, voor Palestijns extremisme en Jodenhaat, voor het eigen aandeel in wat men daar de ‘Nakba‘ noemt etc. Niet in de laatste plaats omdat ik ervan overtuigd ben dat dat ook de kans dat we van hieruit iets kunnen doen vergroot. Alleen als je extremisme aan beide kanten veroordeelt, en hardliners aan beide kanten (in feite de beide regeringen) aanspreekt op hun aandeel en daar zo nodig acties aan verbindt, kun je misschien, heel misschien, iets bereiken. Daarnaast is het van de zotte dat linkse seculiere Joden nu vaak hun toevlucht moeten nemen tot ofwel de ChristenUnie of de VVD omdat ze niet op een partij willen stemmen die een voor hen zo belangrijk land, een tweede thuis soms, zo vijandig benadert.

Het werkt contraproductief om bijvoorbeeld enerzijds de verkoop van producten uit nederzettingen, of handel met bedrijven die op een of andere manier met ‘de bezetting’ te maken hebben te ontmoedigen, maar anderzijds de salarissen die de PA betaalt aan Palestijnse terroristen in Israelische gevangenissen niet aan te pakken. Dat laatste is sowieso erger omdat het gaat om mensen met bloed aan hun handen terwijl sommige van die bedrijven juist voor werkgelegenheid op de Westbank zorgen en op hun manier ook goed bezig zijn. Bovendien is het indirect ons belastinggeld. Als je de bezetting wilt bestrijden kun je beter de Palestijnse economie steunen en handel bevorderen, en de PA harder aanspreken op corruptie dan die Israelische bedrijven wegpesten.

Hardliners

Over al dit soort zaken moet een open discussie komen binnen links, net als over de grote overlap  tussen antizionisme en antisemitisme, zoals al zo vaak bleek uit acties van de BDS beweging. Om een dergelijke discussie op gang te krijgen helpt het natuurlijk niet als binnen de pro-Israel scene Halsema veelvuldig ‘Halalsema’ wordt genoemd en de politie in Amsterdam met de NSB wordt vergeleken, omdat ze bij de pro- en anti-Israel demonstraties op de Dam de plank weleens lelijk misslaat. De laatste tijd ben ik me meer gaan storen aan hardliners binnen de pro-Israel scene, of beter gezegd zijn die wel erg prominent aanwezig. Nadat ik een paar maanden terug voorzichtig een paar kritische kanttekeningen maakte bij de pro-Israel demonstraties op de Dam, kreeg ik een scheldkanonnade van de organisator (een light versie van haar ‘grieven’ staat als reactie onder de blog “De Damschreeuwers“). Ik was een linkse verrader en meer van zulke zaken.

Nu is er overigens een nieuwe groep actief op de Dam, waarbij vergeleken deze fanatieke dame nog gematigd lijkt. ‘Eigen volk eerst’ is het nieuwe motto. Over de man achter de nieuwe demonstraties schreef Kafka vorig jaar:

“Er doet kennelijk een nieuwe extreemrechtse partij mee aan de verkiezingen. Nu heeft Daniel Gerritsen (1967) wel steun gekregen van enkele tientallen handtekeningzetters bij deze verkiezingen, van een echte partij die “Vlaardingen Nederlands & Vrij” had moeten heten, is vooralsnog geen sprake. Maar rechts-extremistisch is zijn initiatief, waarmee hij als eenmanslijst aan de verkiezingen mee doet, wel. Op zijn website staat zelfs de slogan “Vrij, Sociaal, Nationaal”. De woorden “Sociaal” en “Nationaal” klinken zo los wellicht nog onschuldig, maar in deze context wordt er gedoeld op het nationaalsocialisme, het nazisme dus. “Vrij, Sociaal, Nationaal” is dan ook een veelgehoorde leus op neonazidemonstraties. Daniel Gerritsen presenteert een verkiezingsprogramma waarin hij zich fel tegen de islam uitspreekt. Hij wil niet alleen alle moskeeën en islamitische scholen sluiten, maar ook maar direct alle moslims preventief opsluiten die hij “radicaal” acht.

Alsof hij zelf niet radicaal is. In 2003 woonde hij nog in Rotterdam en hij is dan een paar jaar actief bij de partij Nieuw Rechts. Meer recent duikt hij op Pegida-demonstraties op en legt hij op internet lijntjes richting zo ongeveer elke club in het extreemrechtse veld die je maar kunt bedenken. Van het Hollands VolksBelang tot aan de PVV, van Voorpost en Dutch Defence League tot aan Erkenbrand en Identitair Verzet. Ook gaat hij gezellig op de foto met Geert Wilders.”

Om die reden trokken verschillende Joodse organisaties zich in maart terug uit een demonstratie tegen antisemitisme waarvan Gerritsen mede organisator was.

Bedenkelijke motivatie

De steun voor Thierry Baudet in Joodse- en pro-Israelkringen stoort me al langer. Net als bij Geert Wilders is het begrijpelijk dat men blij is met steun, en helaas komt steun voor redelijke zaken zoals het aan de kaak stellen van die salarissen voor Palestijnse terroristen, de Israelhaat in Palestijnse schoolboeken, en de radikale visie en soms hetze tegen Israel van veel zogenaamde vredes- en mensenrechtengroepen in Palestijns gebied en Israel die door Nederland worden gesteund, voornamelijk van de kleine christelijke partijen en de PVV. Maar waar de PVV zich echt inzet voor Israel, al is het vanuit een bedenkelijke motivatie en is men extremer dan de meeste Israeli’s zelf, van Forum verneem je zelden een initiatief op dat gebied. Ik heb Baudet nog geen enkele keer iets over Israel horen zeggen, of de Joods-christelijke cultuur. Ze stemmen wel pro-Israel in de Kamer, en hij en Hiddema waren met keppel op bij de keppel-op demonstratie van vorige week woensdag. Maar daar was Jetten ook, en die sprak op twitter ook duidelijke taal. Dat wordt vervolgens op pro-Israel groepen belachelijk gemaakt want ‘D666′ kan natuurlijk helemaal niet iets doen of zeggen dat goed is voor Joden, dat is zoiets als dat de nazi’s zouden zeggen tegen antisemitisme te zijn, aldus de teneur.

Ik voel mij niet thuis bij groepen waar links een scheldwoord is en de namen van partijen en politici niet meer normaal gespeld worden. Waar je bagger over je heen krijgt als je je tegen deze zaken uitspreekt. En waar Baudet de held is met zijn boreale Europa (een term die hij waarschijnlijk heeft ontleend aan Le Pen de vader, een veroordeeld antisemiet), zijn homeopathische verdunning en tirades tegen de ‘linkse elite’ die ons mooie blanke land in de afgrond wil storten. Voor de duidelijkheid: lang niet iedereen denkt zo, ik spreek gelukkig ook veel mensen die vanuit humanistische waarden en vanuit rechtvaardigheidsgevoel voor Israels bestaansrecht opkomen. Maar zoals op veel fora en platforms hebben de schreeuwerds vaak de overhand.

Geloofwaardig

Als je voor Israels bestaansrecht wilt opkomen, je ervoor in wilt zetten dat Israel (een multicultureel land, al doet de laster van de anti’s je soms anders geloven) een ‘fair hearing’ krijgt en haar kant ook wordt gehoord, en als je opkomt voor Joden en hun religieuze vrijheden, dan kun je je niet tegelijkertijd inlaten met mensen die alle moskeeën willen sluiten, alle moslims (of immigranten überhaupt) als criminelen wegzetten, en ervoor pleiten dat Europa wel blank blijft en niet teveel vermengd raakt met andere rassen, sorry, volken, sorry, culturen. Dan ben je simpelweg niet geloofwaardig, dit nog los van het feit dat het ook gewoon inherent fout is er dergelijke ideeën op na te houden of je ogen te sluiten voor anderen die dat doen. Dat gaat vroeg of laat een keer goed mis.

Het is niet voor niets dat Baudet zo wordt gewaardeerd door Erkenbrand en op alt right fora zoals /pol/ van 4chan en het nog radikalere 8chan. Dat dezelfde mensen die de vreselijke aanslag in Christchurch toejuichten ook zo blij waren met de winst van Forum. Dat zij met onverholen enthousiasme spraken over de rassenoorlog die er nu toch echt zal komen. Hijzelf is het hier mag ik aannemen ook niet mee eens, maar laat zich de steun wel aanleunen en sluit zijn ogen voor hun extremisme. Hij ziet de consequenties niet van zijn eigen ideeën, of is het er eigenlijk toch niet echt mee oneens. Iedereen die tegen de ‘linkse elite’ wil vechten is welkom zo lijkt het. Hoe het ook zij, Baudets ideeën zijn niet fris en staan haaks op de waarden van waaruit ik me inzet voor een fairdere kijk op Israel en het conflict.

Ratna Pelle

Share

  One Response to “Boreale vrienden en vijanden van Israel”

Comments (1)
  1. Van eerste letter tot laatste punt uit het hart gegrepen. Ook mij stoort steeds vaker dat pro-Israel (extreem) rechts lijkt te moeten zijn, en dat links kritiekloos Pro-Palestijns moet zijn, zonder te zien dat een oplossing voor dit conflict begint met oog hebben voor elkaars narratief.
    Ik blijf, ook metterdaad, me inzetten voor een vrede waarin beide partijen zich kunnen herkennen, ondanks onvermijdelijke concessies. Laten we alsjeblieft voorkomen dat Israelische ‘belangenbehartiging’ gekaapt wordt door bruinhemden en Joden die niet zien wat ze daarmee doen.