mei 232019
 

= NIMO Blog =

(Vervolg op Erkenbrands antisemitisme, 4chan en sympathie voor Baudet)

Veel antisemieten bij ons zien vooral een ‘JQ probleem’  (Jewish Question) in de VS, waar de Joden veel macht en een destructieve invloed zouden uitoefenen. Het ‘JQ probleem’ in Nederland is immers al opgelost tijdens de bezetting, zo wordt gesuggereerd. Forum voor Democratie neemt in een reactie op de bevindingen van de Volkskrant ‘expliciet afstand’ van het antisemitisme op de FvD discussiegroepen, en zegt ook dat ze niet aan de partij gelieerd zijn. De uitspraken van Thierry Baudet over Soros waren uiteraard niet bedoeld als ‘dog whistle’, nee, de krant doet daaraan door Forum en Baudet op deze manier in verband te brengen met antisemitisme. Het is een patroon: steeds wanneer Baudet wordt aangesproken op radikale uitspraken, of ontmoetingen met dubieuze personen of bijvoorbeeld de retweet van die meme van Pepe the Frog (de mascotte van alt-right) die op een foto van Baudet is geplakt, etc. etc., dan is het niet zo bedoeld en blazen de media het op om hem in diskrediet te brengen. In werkelijkheid zijn de media opvallend mild tegenover iemand die zoveel kontakten heeft met extreemrechtse en omstreden figuren, zoveel zegt dat naadloos aansluit op de ideeënwereld van alt-right, en door zoveel mensen uit die scene als held wordt gezien.

Waar Baudet precies staat wat dit betreft wordt niet echt duidelijk, maar hij distantieert zich niet duidelijk van alt-right en hun ideeën. Alleen indien ernaar wordt gevraagd zegt hij bijvoorbeeld dat ‘Als deze club racistisch en antisemitisch gedachtegoed aanhangt’, laat Baudet in november 2017 via een woordvoerder aan de Volkskrant weten, ‘hij er absoluut niets mee te maken wil hebben’. Hier laat hij in het midden of dat daadwerkelijk het geval is en distantieert zich niet werkelijk van Erkenbrand. Wanneer hij het er echt niet mee eens is en van deze ideeën werkelijk niks moet hebben, zou hij dat duidelijker, in steviger bewoordingen en uit eigen beweging zeggen. Ook de Volkskrant wijst erop dat Baudet nogal weifelend en dubbelzinnig met de liefde uit extreemrechtse hoek omgaat:

“De politiek leider weigert zich uit te spreken over hoe wenselijk het is dat extreem-rechtse groeperingen zich achter FvD scharen. ‘Soms vliegen ze uit de bocht’, zegt hij over de studenten van Erkenbrand, ‘maar het zijn jonge mensen die bezig zijn de wereld te ontdekken. En Kusters mag bijeenkomsten bijwonen en op mij stemmen, al zijn de teksten op zijn website soms absurd. We wonen in een vrij land. Mensen moeten ons op onze eigen standpunten beoordelen, niet op die van onze aanhangers.’ “

NVU

Konstant Kusters van de neonazistische Volksunie heeft voor zijn achterban een bijeenkomst georganiseerd met Baudet, die daarvoor zelf een zaaltje regelde. Dat heeft Kusters tegenover media bevestigd. Hij zei: “Wij werken samen met Forum voor Democratie. Dat was geen enkel probleem. Ook hebben we handtekeningen ingezameld voor die partij. Dus in feite werken we al samen. Waarom zij dat niet openlijk zeggen is aan hen.”  In de uitwisseling via Messenger schreef zijn NVU-contact toen hij geen reactie kreeg: “Ik ben openlijk tegen het zionistische control in het westerse wereld. En ik hoop dat dit niet de reden is om geen antwoord te krijgen.” Daarop antwoordde Baudet: “Damn. Stuur nog eens naar actie@fvd”. Hij had blijkbaar geen probleem met deze antizionistische ontboezeming.

Volgens Kafka zou het om een infiltratiepoging van de NVU gaan en heeft Baudet daar uiteindelijk wel adequaat op gereageerd door het betreffende lid te royeren, dit in tegenstelling tot de interesse van Erkenbrand in Forum:

“De ideologische overeenkomsten tussen FvD en Erkenbrand zijn dan ook aanzienlijk. Baudet blijft ook niet echt ‘weg’ bij Erkenbrand. In januari 2017 retweet hij met plezier een bericht van Erkenbrand. Verschillende Erkenbranders pochen over de (online) contacten die ze met Baudet hebben. (…) Een prominente Erkenbrander stelt in januari 2017 op 4chan dat hij bezig is FvD te infiltreren. Wat die uitspraak precies te betekenen heeft, en of de in dit artikel genoemde personen FvD proberen te infiltreren is voor ons niet vast te stellen. Maar dat Erkenbrand haar positie gebruikt om FvD te beïnvloeden is evident. En dat FvD daar geen duidelijk bezwaar tegen maakt eveneens. Op de infiltratiepoging van de NVU (zie kader hierboven) werd via een persbericht op de website en een royement daadkrachtig gereageerd door FvD.”

Kafka wijst er bijvoorbeeld op dat er geen Erkenbranders uit de partij werden gezet of statement op de website verscheen, zoals bij de NVU wel was gebeurd. “Maar gezien de grote overeenkomsten in hun wereldbeelden kan je dat ook eigenlijk niet verwachten.”

Nou is Forum méér dan Thierry Baudet, al wil hij dat zelf graag anders doen voorkomen. Ook nu weer is er heibel uitgebroken nu Robert Baljeu, een sympathisant van Otten uit zijn functies is gezet en daarover zijn verhaal doet in de Volkskrant. Deze man zegt o.a. over “de kant van Forum die flirt met die stomme alt-right-onzin, dat boreale gelul. Helemaal niemand in Nederland zit daarop te wachten”. Tot nu toe worden mensen die zich zo uitspreken uit de partij gezet, maar de vraag is op den duur wie Baudet dan nog overhoudt.

Salonfähig

Overeenkomsten zijn er zeker, en steeds weer doet Baudet uitspraken die wel erg in het straatje passen van alt-right. Niet zo vreemd dus dat men hem daar bewondert en als de persoon ziet om hun ideeën over blanke superioriteit en de bedreiging van het blanke ras door de politiek correcte elite die hordes buitenlanders hierheen haalt, salonfähig te maken. Overigens heeft ook een lid van Forum dit soort complottheorieën openlijk geuit. Baudet volgt verdacht veel sites en twitteraars uit deze hoek.

Kafka meldt ook het volgende:

“De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) waarschuwt in oktober 2018 voor het racistische en intellectueel gebrachte gedachtegoed van alt-right in Nederland. In deze waarschuwing wordt impliciet verwezen naar Forum voor Democratie. In hun rapport ‘Rechts-extremisme in Nederland’ staat dat als de “rassenleer” van alt-rechts “doorsijpelt naar het openbaar bestuur” dit bedreigend is “voor de Nederlandse democratische rechtsorde.” FvD behoort als partij in de ruime zin van het woord al tot het openbaar bestuur.”

Wat najaar 2018 gold, geldt nu des te meer, nu de partij alweer in de race is de grootste te worden. Daarbij is de kans wel groot dat zij over niet al te lange tijd door intern geruzie de kant van de LPF opgaat. Een deel van het partijkader lijkt niet blij te zijn met de alt-right sympathieën van Baudet, maar juist hij is ongekend populair bij veel kiezers.

Meer voorbeelden van extreemrechtse sympathieën

Op verschillende websites en blogs zijn talloze voorbeelden te vinden van steun van Baudet voor omstreden, extreemrechtse en fascistische mensen, websites en visies. Mensen die hij volgt, retweet, ontmoet, bijeenkomsten die hij bezoekt etc. Ik heb daar al eens eerder over geblogd, maar zoals gezegd is Baudet inmiddels geen leider van een kleine partij in de marge meer, maar gaat hij komende verkiezingen opnieuw de strijd aan met de VVD om de grootste van Nederland te worden. Een man die door een neonazi partijleider wordt gewaardeerd, die 5 uur lang met racist en antisemiet Jared Taylor dineerde en dingen zegt als dat Nederland wel blank moet blijven. Hieronder nog wat voorbeelden van deze sympathieën:

Baudet heeft kontakten met extreemrechtse partijen als Vlaams Belang en Front National (hij ging twee keer bij Le Pen senior op bezoek), sprak op hun bijeenkomsten en spreekt zijn waardering voor ze uit, zoals bijvoorbeeld voor voormalig jeugdleider van Front National Julien Rochedy over wie hij een lovend portret schreef voor Elsevier. In een interview op de website van Vlaams Belang zegt hij o.a.: “Ik meen wat ik zeg. Politieke partijen die de natiestaat centraal stellen, zoals het Vlaams Belang in België, Wilders in Nederland, het Front National in Frankrijk, zijn de avant-garde, de voorhoede. Wat zij voorstaan is wat de komende jaren gaat gebeuren in Europa.”

In 2015 zei Baudet Pegida als medestander te zien in de strijd tegen de mensen die proberen ‘onze manier van leven’ af te breken. Pegida wordt door de AIVD inmiddels als extreemrechts beschouwd. Baudet sprak in 2014 op de door Vlaamse nationalisten georganiseerde IJzerwake, en betoogde dat de Europese Unie de uitgekomen droom van nazi’s en fascisten is.

Baudet verwijst meermaals naar de zogenaamde ‘witte genocide hoax’ en heeft daar zelf ook een eigen versie van: het witte ras dreigt ten onder te gaan, en dat wordt met opzet gedaan door de EU, linkse media, universiteiten, moderne kunstenaars en andere verderfelijke zaken. En hoewel hij zich zelf nooit antisemitisch heeft uitgelaten, citeert, retweet of verwijst hij ook regelmatig instemmend naar antisemieten. Zoals antisemiet en vrouwenhater Roosh V. Hij retweette een hoax van de antisemitische Zweedse neofascist Peter Imanuelsen, vriendje van Katie ‘final solution’ Hopkins. Hij verwees in een tweet over een vermeende ‘invasie’ naar de beruchte website Infowars.com van Alex Jones en Paul Joseph Watson. Jones heeft in zijn video’s onder meer gesteld dat veel KKK-activisten ‘Joodse acteurs’ zijn, dat George Soros het ‘hoofd van de Joodse maffia’ is en dat het publiek wordt gemanipuleerd door ‘de Joodse pers’…

Israel

Op de FvD website staat een lijst van het stemgedrag van de Kamerfractie bij alle moties. Baudet en Hiddema stemden betreffende het Midden-Oosten steeds in lijn met het beleid van de Israelische regering. Op het CIDI verkiezingsdebat in 2017 stelde Baudet vooral dat het Israelisch-Palestijnse conflict niet oplosbaar is en hij tegen inmenging van het Westen is in het Midden-Oosten, tegen regime change en voor Assad en Rusland. Hij lijkt niet zozeer om ideologische redenen pro-Israel, maar om strategische. Joods.nl schrijft over dat debat:

“De zittende partijen werden die avond voortdurend door Baudet gewezen op hun obsessies met het zoeken naar ‘oplossingen’ in het Midden-Oosten. ‘Die gaan er niet komen’, aldus de partijleider van FvD.

Over het vooruitzicht op vrede voor Israel en het Midden-Oosten: ‘echte vrede zal er niet komen, maar het beste is een voortdurende patstelling’. Baudet noemde dat het ‘minst slechte alternatief’. “

In hoeverre Joden voor hem bij het ‘blanke Nederland’ en het ‘boreale Europa’ horen is niet echt duidelijk. Voorlopig wellicht wel, maar dat zou in de toekomst best eens kunnen veranderen. Hij heeft het niet over de Joods-christelijke cultuur. En hij schurkt erg aan tegen de ideeën van de alt-right beweging. Hij is in mijn ogen geen betrouwbare vriend van de Joden en Israel, en maakt racistische ideeën uit de alt-right beweging salonfähig met zijn uitspraken zoals bijv. ook over Soros. Antisemitisch bedoeld of niet, het voedt wel die sentimenten.

Ratna Pelle

Share