mei 222019
 

= NIMO Blog =

Ik heb eerder over Thierry Baudet geblogd, en ook eerder gewezen op dubieuze uitspraken van hem zoals de beruchte ‘homeopathische verdunning’ en zijn contacten met extreemrechts. Dat is nu bijna anderhalf jaar geleden en inmiddels staat zijn ‘Forum voor Democratie’ op het punt de grootste partij te worden in de Eerste Kamer. In drie provincies is FvD de grootste partij geworden (NB een statenlid gaat op eigen naam verder waardoor ze nu nog maar in twee provincies de grootste zijn), en ze levert in totaal 86 statenleden.

Ondertussen zeggen mensen binnen het extreemrechtse Erkenbrand openlijk dat ze via FvD hun gedachtegoed hopen te verspreiden en hun doelen willen behalen.  Hoewel Erkenbrand zich een ‘studiegenootschap’ noemt is het veel meer dan dat. Men organiseert bijeenkomsten met soms honderden bezoekers, waar vermaarde extreemrechtse sprekers optreden zoals Jared Taylor. Er worden ook gevechtstrainingen gehouden en men verspreidt racistische ideeën via internet en social media. Willem Wagenaar van de Anne Frankstichting noemt Erkenbrand “slimme jongemannen en een enkele vrouw die zich aangetrokken voelen tot een ideologie die volgens Nederlandse maatstaven onversneden racistisch en antisemitisch is.”  ”Erkenbrand ziet zichzelf als verspreider van de ideeën afkomstig van de Amerikaanse Alt-Rightbeweging in Nederland en Europa.”

Enerzijds pochen ze over hun kontakten met Baudet en schrijven op besloten fora zoals /pol/ op 4chan en het nog extremere 8chan over de privéberichten die ze van hem hebben gekregen, hoe hij boeken heeft gesigneerd etc. Anderzijds lijken ze zich er ook van bewust dat het nadelig kan zijn voor Forum als men te openlijk met extreemrechts wordt geassocieerd, en is men boos wanneer NVU voorzitter Konstant Kusters openlijk in de media spreekt over zijn samenwerking met Baudet.

De Volkskrant schreef in 2017:

“Ook Erkenbranders hebben een grote interesse voor de partij van Hiddema en Baudet. Ze prijzen de partij, volgen en retweeten Thierry Baudet en denken mee hoe FvD succesvol kan zijn. Als ze FvD-bijeenkomsten bezoeken, dan treffen ze gelijkgezinden aan, laat Fausto Lanser aan het AD weten. Het wekt dan ook geen enkele verbazing dat verschillende Erkenbranders lid zijn van FvD. Luc Stenekes (1964) uit Purmerend is echter de enige die hier openlijk voor uitkomt. Hij is FvD-lid, nieuwsgierig “naar alles wat als extreemrechts wordt weggezet” en bezoekt bijeenkomsten van Erkenbrand. De andere Erkenbranders zijn zich er van bewust dat een associatie van Erkenbrand met FvD negatief is voor de partij. Dergelijke tactische blunders willen ze niet op hun geweten hebben.”

Op zo’n bijeenkomst begin 2017 stelt een Erkenbrander vragen over het opnemen van blanke boeren uit Zuid-Afrika in Nederland. Baudet is daar voor zegt hij. De Erkenbrander zou daarna volgens de Volkskrant een ‘een geanimeerd gesprek over Zuid-Afrika, Erkenbrand en het 4chan-forum’ hebben gevoerd. “Hij wist godverdomme ook gewoon van de Erkenbrand lezing over de Afrikaners”, schrijft hij later op 4chan. Hij wordt actief lid van Forum, naast zijn activiteiten voor Erkenbrand. Een ander, anoniem Erkenbrand-lid vertelt op 4chan dat hij uit een gesprek met Baudet kon opmaken dat FvD alt-right-sympathieën heeft en bekend is met Erkenbrand, aldus De Volkskrant. Ook een van de oprichters van Erkenbrand, Fausto, benadrukt op 4chan zijn banden met Baudet.

Erkenbrand en de Joden

Over deze Fausto schrijft de Volkskrant:

“Dat neemt niet weg dat er ook klassieke neonazi’s in hun gelederen opduiken en dat sommige Erkenbranders zich ontwikkelen tot pure antisemieten. Fausto omschrijft zichzelf inmiddels onomwonden als een nazi, die grif nazistische plaatjes en symbolen verspreidt. ‘Je mag mij best een nazi noemen, dat ben ik’, schrijft Fausto eind oktober onder het Twitterpseudoniem @BorislavBolgar. In een podcast van 18 november vorig jaar reageert Fausto op de ‘jodenkwestie’ met de woorden: ‘Ik zal ook geen traan laten als men de trein naar het Oosten weer opnieuw opstart.’
Andere Erkenbranders hebben een langere trackrecord in nazistisch en fascistisch gedachtegoed, zoals de Brabantse twintiger Quincy (online bekend als Othala). In het verleden maakte hij deel uit van Zwart Front, een fascistische splintergroepering die zijn inspiratie put uit het gelijknamige fascistische Zwart Front van de jaren dertig.”

In maart 2017 schrijft een actief lid (dezelfde als met de vraag over de boeren hierboven) op /pol/ van 4chan: “no, we don’t want to Redpill him on the Jews just yet. Let him help the Boers in Zuid-Afrika and do soms other good things first.” Iemand anders schrijft daaronder: “hij volgt zelfs o.a. Jared Taylor en Robert Spencer op twitter”.

De ‘rode pil’ is een centraal begrip bij Erkenbranders, en verwijst naar het moment waarop je tot je ‘ware’ inzicht kwam. Trots vertellen sommigen in podcasts over hun red pill moment: hoe ze door een bepaalde situatie of ervaring tot hun extreemrechtse overtuigingen kwamen.

Kafka schrijft:

“Deze nadrukkelijke belangstelling voor rassen en raszuiverheid zorgt in Erkenbrand-kringen natuurlijk voor de vraag wat er met alle ‘niet-blanken’ in Nederland moet gebeuren. En dus ook wat er met Joden moet gebeuren. Dat Joden, als ander ‘ras’, niet thuis horen in Nederland staat voor de meeste Erkenbranders wel vast. Daarbij komen in teksten, tweets en podcasts bovendien alle bestaande antisemitische stereotypen en complottheorieën voorbij. Joden zijn gierig en oefenen achter de schermen cruciale invloed uit op media, politiek en bestuur. Ze zijn bovendien leugenaars en absoluut nooit te vertrouwen. Maar, zo formuleert Erkenbrand-prominent Fausto Lanser (1991), Joden zijn in Nederland een minder groot probleem dan in de Verenigde Staten. In Nederland speelt de ‘Joodse macht’ volgens Lanser alleen in Amsterdam.”

Dat is een belangrijke reden dat Erkenbranders zich meer tot Forum dan tot de PVV voelen aangetrokken: de PVV vinden ze te zionistisch en ze storen zich aan het geld dat Wilders uit Israel krijgt. Ook vinden ze dat het niet zozeer om religie als om etniciteit gaat en dat is juist wat Baudet ook steeds benadrukt. Om tactische redenen maakt Erkenbrand van de Joden geen groot thema. Kafka citeert Fausto die het een ’tactische fout’ noemt dat wel te doen:  “je hebt met verzet tegen Joden meer te verliezen dan te winnen in Nederland”.

Jared Taylor

Op de Erkenbrand conferentie in 2017 is Jared Taylor hoofdspreker (tijdens dit bezoek aan Nederland heeft hij ook een uitgebreide ontmoeting met Baudet, zoals eerder vermeld). Hij beheert de binnen alt-right gezaghebbende website American Renaissance. Hij propageert, aldus Kafka, “dat er aantoonbaar genetisch af te bakenen menselijke rassen zouden bestaan. Die zouden onderling verschillen in bijvoorbeeld intelligentie en beschavingsniveau. Dit zou volgens hem logischerwijs moeten leiden tot een trots ‘blank zelfbewustzijn’ en tot segregatie”.

Op de conferentie snijdt hij dit thema uiteraard ook aan, en heeft het over ‘het grote altruïstische vermogen van blanken’  waardoor ‘de westerse wereld zich zeer succesvol heeft ontwikkeld’. Altruïsme werkt volgens hem echter alleen in een homogene blanke samenleving, ”want andere soorten mensen hebben zeer snel ontdekt dat ze dit vermogen tegen ons in kunnen zetten”.  Dan begint hij over de Joden: “Joden zijn extreem bedreven in het uitbuiten van deze specifieke zwakte, of kracht die wij hebben”… ”Joden dragen zeker bij aan de demoralisatie en de ineenstorting van onze samenleving”… “Veel van jullie zullen dit al helder voor de geest hebben.” 

4chan /pol/

De Volkskrant heeft zoals gezegd een aantal maanden toegang gehad tot extreemrechtse fora als /pol/ van 4chan, 8chan en Discord waar ook Erkenbranders zich vaak ophouden, en daar de discussies gevolgd. Ook heeft men verschillende discussiegroepen van Forum aanhangers gevolgd. Op deze fora is antisemitisme aan de orde van de dag. Gelijk bij de introductie staat ‘Joden niet toegestaan’, er wordt regelmatig gerefereerd aan de JQ (Jewish Question) ofwel de vraag hoe de te grote invloed en controle van Joden op media, zakenwereld en politiek bestreden kan worden. Ook antisemitische memes, zoals het thema van de ‘happy merchant’, een karikaturale Jood die gniffelt terwijl hij in zijn handen wrijft en heerst over een belangrijk instituut of industrie (de nationale bank, de rechtbank, pornografie, farmaceutische industrie of wapentuig), worden veel gepost. Hij verenigt alle vermeende slechte kwaliteiten van Joden: geniepig, samenzwerend, onoprecht en belust op geld en macht.

4chan deelnemer Roel vertelt: “Als fervent /pol/ bezoeker kan ik zeggen dat ik toch ook antisemitisch ben geworden. […] Niet eens zozeer racistisch (ik heb totaal geen boodschap aan white supremacy), maar echt wel antisemitisch. Vooral naar Amerikaanse Joden toe.” Daar heeft de meme van de happy merchant ook een rol in gespeeld, zo zegt hij: “dat is het mooie, dat je via humor te weten komt hoe het echt zit. Het zijn eigenlijk infographics, en je kunt wel zeggen dat ik door dit soort memes antisemitisch ben geworden.”

“Het basisidee”, doceert Roel bevlogen, “is dat Joodse mensen bezig zijn de blanke christenen te ondermijnen zodat het blanke ras verdwijnt. Zij zitten overal achter: ze pushen de immigratie, promoten allerlei fetisjgewoonten, stimuleren homoseksuele relaties en indoctrineren kinderen met een genderneutrale opvoeding zodat ze in de war raken over hun geslacht.”

George Soros

Hij verwijst instemmend naar Baudets oproep om de invloed en geldstromen van George Soros te onderzoeken. Volgens Wagenaar van de Anne Frankstichting kan dit een vorm van ‘dog whistling’ zijn: een verdekte antisemitische boodschap die niet direct als zodanig herkenbaar is, maar voor de ingewijden duidelijk genoeg is. Hij zegt ook dat dit soort retoriek over Soros laat zien dat er steeds minder weerstand is tegen antisemitisme, ‘alsof Joodse samenzweringen een onderwerp zijn dat je gewoon kunt bespreken, zoals om het even welk ander politiek onderwerp’. Wagenaar ziet het ook aan het hervonden zelfvertrouwen waarmee een klassieke neonazigroep als de Nederlandse Volks-Unie de straat opgaat met antisemitische leuzen, en dat daarover nauwelijks commotie ontstaat.

Ook op Discord is er een afgeschermde Polder groep, waar anoniem gechat wordt en antisemitisme aan de orde van de dag is. Onder de ongeveer 100 leden is Forum populair. Mensen plaatsen foto’s van FvD evenementen die ze hebben bezocht of hun lidmaatschapspas. Sommigen vinden echter dat Forum wel wat kritischer naar Israel mag zijn.

Het identificeren van ‘machtige Joden’ is een belangrijk tijdverdrijf in deze groep, aldus de Volkskrant: “Angela Merkel, Mark Zuckerberg, linkse activiste Anne Fleur Dekker, en sinds kort de Amerikaanse zangeres Taylor Swift, in wie alt-right eerder een bondgenoot meende te zien, maar die nu als verrader wordt beschouwd omdat ze bij de midterms een Democratische kandidaat steunde. Ook al zijn ze niet allemaal Joods, ze bedienen zich wel van ‘Joodse manieren’ om blanke mensen te ondermijnen, is de redenering”. Ook willen Joden de ‘‘vernegroïsering’ van het blanke ras bevorderen en worden ze rijk over de ruggen van diezelfde blanken. Op een hieraan verwante groep, het ‘Ministerie van Miems’ worden aan de lopende band ‘memes’ geplaatst die de Holocaust bespotten of ontkennen of geweld tegen Joden propageren. Daarnaast zijn er groepen die zich expliciet met Forum voor Democratie associëren. Ook hier laten mensen zich geregeld antisemitisch uit, maar daar komt soms ook (voorzichtige) kritiek op. De Volkskrant:

“Dit patroon doet zich herhaaldelijk voor. Een lid plaatst een antisemitische meme, een ander lid stoort zich eraan, waarop een discussie ontstaat over Joden die allengs aan venijn lijkt te winnen. Zo wordt op 24 oktober in de FvD-Whatsappgroep (zestig leden) een meme gedeeld waarop een Joodse man in een game-achtige setting achter gouden munten aan rent. ‘Echt handig die plaatjes in een chat met FvD als naam’, reageert een lid. De plaatser repliceert: ‘Niet Jood-kritisch zijn is bijna naïef.’ Als hij op nog meer weerstand stuit, zegt hij: ‘Ja maar je kunt het symptoom niet bestrijden als je de oorzaak niet bestrijdt.’ Op een ander moment krijgt een Joods lid van de groep een plaatje toegestuurd van de Happy Merchant met een masker van een witte man. Deze meme vertelt dat Joden onder valse voorwendselen witte gemeenschappen infiltreren om ze van binnenuit te ondermijnen.

Als George Soros ook in deze FvD-Whatsappgroep ter sprake komt, lijkt er geen rem meer te zijn. Hij is ‘Der Ewige Jude’, die de Stemwijzer in Nederland zou subsidiëren, ‘bekend’ van de ‘rellen’ rond de Zwarte Pietendiscussie, iemand die landen ‘verneukt’ en 8,3 miljard dollar waard is aan ‘pure politieke beïnvloeding’. Er worden verschillende memes over Soros gedeeld, ondere andere een die de Joodse Hongaar een quote toeschrijft waarin hij beweert dat hij Amerika omver wil werpen door ‘zwarte haatgroepen’ zoals Black Lives Matter te financieren.”

Wordt vervolgd in deel 3.

Ratna Pelle

Share