mei 252019
 

= NIMO Blog = 

De exitpolls en voorlopige uitslagen van de stemmentelling door GeenStijl/GeenPeil zijn geruststellend: Forum voor Democratie neemt een bescheiden vierde plaats in met 3 zetels, na een onverwachte winst voor de PvdA met 5 zetels, en VVD en CDA beide op 4. Het debat tussen Baudet en Rutte heeft niet geleid tot een nek-aan-nek race tussen beide partijen. Ik vond Rutte in het debat overigens duidelijk de betere, met meer leiderschap, kennis en overwicht, maar commentatoren houden het erop dat ze aan elkaar gewaagd waren en zeiden dat Baudet ook ontregelend werkte.

Ik had nog niet alles wat ik kwijt wilde over Baudet in mijn blogs verwerkt. Ik kom steeds nieuwe dingen tegen die Baudets verwantschap met en ontvankelijkheid voor extreemrechts gedachtengoed bevestigen, en daar wil ik voor waarschuwen, juist ook in pro-Israel kringen. En steeds weer distantieert hij zich er niet duidelijk van en lijkt hij het probleem niet te zien.

Doorgeslagen

In de jaren ’80 werd je om veel minder als racist en nazi weggezet en wilde niemand iets met je te maken hebben. Dat sloeg toen door en was verstikkend, en heeft bovendien uiteindelijk negatief uitgepakt. De onvrede over bijvoorbeeld de gebrekkige integratie van de gastarbeiders, de angst voor een andere cultuur en religie, en de veranderingen in de samenstelling van de bevolking en uiteindelijk ook in de samenleving als gevolg van de aanwezigheid van flinke groepen immigranten (niet alleen moslims maar ook bijvoorbeeld Antillianen en Surinamers); het kon allemaal niet openlijk worden besproken en de problemen daardoor niet aangepakt.

Maar inmiddels zijn we naar de andere kant doorgeslagen. Contact met neonazi’s, promoten van racisten en hun ideeën, zeggen dat Nederland dominant blank moet blijven en buitenlanders voorstellen als ‘kwaadwillende, agressieve elementen’, velen kijken er niet meer van op. Wanneer media, politici en columnisten hier wel een punt van maken, wordt dat meteen geframed als ‘demonisering’. Zijn we soms vergeten wat er met Fortuyn is gebeurd?

Ondertussen lijkt eerder het omgekeerde aan de hand: er wordt gedaan alsof Forum een heel gewone partij is, met toevallig wat rechtsere ideeën, en misschien eens een ongelukkige uitspraak of tweet van een romanticus die soms even lijkt te vergeten dat hij niet meer op de sociëteit zit maar in de Tweede Kamer.

Gewusst?

Vlak voor de verkiezingen deelde Baudet via Twitter een filmpje waarin Duitse vrouwen vertellen dat ze zijn verkracht, vermoord, neergestoken of aangerand door immigranten, en dat wij dat allemaal welbewust hebben laten gebeuren en deze vrouwen, die zich ‘dochters van Europa’ noemen, hebben verkocht, geofferd voor onze immigratiepolitiek. Daardoor staan zij, en alle vrouwen in Europa, nu tegenover hordes jonge mannen uit een vrouwvijandige samenleving. Twee van hen zeggen, met een toespeling op het bekende verwijt aan het adres van de Duitsers na de Holocaust: ‘Ihr habt das GEWUSST!’ Tot slot verschijnen foto’s van partijleiders Klaver, Jetten en Rutte, elk met de tekst: ‘Ich habe es gewusst!’

De Factcheckers van de Universiteit Leiden melden over de herkomst van dit filmpje het volgende:

“Het oorspronkelijke filmpje is afkomstig van de anti-immigratie-actiegroep ‘#120dB’, genoemd naar de hoeveelheid decibel die een alarm produceert dat in een handtas past. Hoewel deze groep door de NOS werd omschreven als een ‘Duitse vrouwenbeweging’, gaat het om een activiteit van de rechts-extremistische Identitäre Bewegung uit Oostenrijk. De spreeksters zijn activisten, de website van 120dB is geregistreerd door IB-leider Martin Sellner. Sellner staat op bet ogenblik in de belangstelling vanwege zijn contacten met de terrorist die in Christchurch (Nieuw-Zeeland) in twee moskeeën 51 mensen vermoordde. Zijn beweging hangt de samenzweringstheorie aan dat de blanke bevolking van Europa wordt vervangen (‘Bevölkerungsaustausch’, ‘Umvolkung’) door moslims en andere niet-Europeanen.

De Nederlandse versie van de video [die Baudet dus twitterde, RP] is afkomstig van de extreem-rechtse, onverbloemd antisemitische website Fenixx. Een van de medewerkers daarvan promootte hem op 16 mei op Twitter, met een foto van premier Rutte en een link naar het filmpje op de site, onder de kop ‘Sie haben es gewusst’.”

Ik heb even een kijkje genomen op deze website en kwam daar een artikel tegen over de almacht van Rothschild, onder de titel: ‘Slaaf, ontmoet je meester’. Ook een artikel over Joodse collaborateurs in de Tweede Wereldoorlog (‘Hebzucht, zelfbehoud en haat zijn de belangrijkste redenen voor de acties van deze mensen’). Een artikel over hoe het Songfestival eigenlijk een aanval is op het gezin en een vorm van cultureel terrorisme, waarbij wordt verwezen naar “(((Georg Lukacs))) die tijdens de kortstondige (1919) bolsjewistische regering van Bela Kun in Hongarije pleitte voor ‘cultureel terrorisme’”, een manier om de maatschappij kapot te maken door ‘de gezinseenheid en seksuele moraal uit te hollen’. Let op de ((( ))) waarmee Joden worden aangeduid en de verder natuurlijk volkomen geschifte complottheorie. Dan nog een artikel over de ‘echte holocaust’: de Armeense genocide en de Russofobe oorsprong ervan: “Als gevolg van de aanbevelingen van de Joodse lobby, verwijderde de regering van de Young-Turks in 1915 Armeniërs uit Anatolië. De economie van het land kwam aldus in handen van het Joodse kapitaal”.

Een lekker frisse website dus waar het goed toeven is voor iemand die twee jaar geleden het CIDI debat won en sindsdien in een deel van de Joodse gemeenschap wordt gewaardeerd en als vriend gezien. Of is dit misschien een valse vriend die niet helemaal te vertrouwen is? Nou is er vast een snuggerd die tegenwerpt dat ook een CDA politicus vorig jaar iets van Fenixx deelde, met andere woorden, een mens kan zich vergissen. Maar bij Baudet gaat het zoals duidelijk moge zijn niet om een enkele vergissing, maar om een patroon.

Het filmpje is ronduit walgelijk. Ik woon zelf vlakbij een azc, er loopt een druk bereden fietspad langs en in de 14,5 jaar dat ik hier woon is me nog nooit ter ore gekomen dat hier vrouwen van hun fiets zijn gerukt en verkracht. Ook van de naast gelegen school heb ik nooit gehoord dat er klachten zijn. Het idee om buitenlanders allemaal voor te stellen als agressieve verkrachters die het op ‘onze vrouwen’ hebben gemunt is racistisch en zet bovendien aan tot haat. Het ‘Ihr habt das gewusst!’ is weerzinwekkend.

Baudet, een belezen man die geschiedenis studeerde, bestond het om in Goedemorgen Nederland te beweren dat hij daarbij helemaal geen associatie met de oorlog had. Wat hij met dit filmpje zegt is dat deze politici het wel best vinden dat vrouwen worden verkracht omdat zij de grenzen niet sluiten en niet alle buitenlanders het land uit zetten. Terecht dat Jetten gepikeerd reageerde en Baudet rioolpolitiek verweet. Zelfs De Dagelijkse Standaard, dat het normaal gesproken graag opneemt voor Baudet, ging een en ander te ver en spreekt van een filmpje dat ‘op zichzelf al fout genoeg’ is, nog zonder de ‘uitsmijter’ waar Jetten, Klaver en Rutte ‘Ich habe es gewusst’ in de mond wordt gelegd, en van Baudets ‘dommige ontkenning’ dat dit naar de Tweede Wereldoorlog verwijst.

Totale tolerantie

Zoals gezegd vind ik het eerder opvallend dat over zoiets niet nog veel meer ophef is. Een filmpje van een extreemrechtse racistische en antisemitische nepnieuwswebsite, dat oorspronkelijk is gemaakt door een extreemrechtse club waarvan de leider kontakten heeft met de dader van de aanslag in Christchurch. Hoe extreem en hoe fout wil je het hebben? Wat moet Baudet doen voordat mensen, links en rechts, populistisch of niet, zeggen: deze man maakt niet slechts een domme fout of zelfs een uitglijder, maar plaatst zich hiermee buiten de discussie, dit is onacceptabel en gevaarlijk bovendien, dit accepteren we niet. Wat moet hij doen voordat media en andere politici consequent benoemen dat hij extreemrechtse sympathieën en kontakten heeft, en niet ophouden erop te wijzen wat daarvan de gevaren zijn?

Er is door een opeenvolging van steeds politiek incorrectere mensen en visies, en soort totale tolerantie ontstaan voor ideeën die haaks staan op onze waarden zoals de gelijkheid van mensen ongeacht ras, nationaliteit, geloof en sekse. En wie zich daartegen verweert, heet in steeds bredere kringen op zijn best een ‘deugmens’ dat met zijn of haar bakfiets door zijn/haar witte buurt fietst en geen idee heeft waar de ‘gewone man’ allemaal mee te maken heeft. Door Wilders en Baudet worden ze echter ook als zelfhaters en feitelijk vijanden van het gewone volk neergezet. Dit is gevaarlijk en roept nare associaties op.

Ik vind het zoals gezegd een goede zaak, dat problemen rond bepaalde groepen migranten vanaf de jaren ’90 duidelijker benoemd mogen worden; dat we mogen zeggen dat er aan de islam zoals die zich nu manifesteert nare kanten kleven; en dat grote groepen mensen met een religie die niet de westerse ontwikkeling naar meer individuele godsdienstbeleving heeft doorgemaakt, voor spanningen en problemen kunnen zorgen.

Stereotypen

Het is een feit dat veel moslims negatief denken over Joden omdat in bijna alle Arabische media antisemitische stereotypen worden verspreid, omdat haat tegen Israel onderdeel is van de staatsideologie. Het is een feit dat men vaak conservatiever denkt over homo’s en vrouwen, en vrouwen in veel islamitische landen geen gelijke rechten hebben en homofilie zelfs verboden is. Gelijke rechten die in het westen juist de laatste honderd jaar bevochten werden en die ons nu kostbaar zijn.

Migranten die hier komen moeten zich aanpassen aan onze normen en waarden en daar mogen we streng in zijn. Maar ze hebben ook recht op hun eigen godsdienst (en cultuur) zolang die daar niet tegen indruist, en mogen die in vrijheid en zonder discriminatie belijden. Ze hebben recht op gelijke behandeling en beoordeling op hun persoon en prestaties in plaats van op hun afkomst of geloof. De vele gemotiveerde en hardwerkende migranten uit islamitische landen (want daar gaat het uiteraard om in dat filmpje) neerzetten als criminelen en verkrachters is walgelijk. Vaak zijn zij juist de onderdrukkende regimes aldaar ontvlucht, en vaak hebben ze zelf met geweld te maken gehad.

Omdat er aan de islam nare kanten kleven is een individuele moslim nog geen dader of zelfs verdachte. Daarbij is de islam geen onveranderlijk iets, en varen juist moslimextremisten wel bij een klimaat van verdachtmakingen en haatzaaierij, waardoor mensen ontvankelijker worden voor hun boodschap.

Verval

Daar komt nog eens bij dat Baudet (en Wilders) zelf juist tegen de waarden ingaan die ze zeggen te verdedigen tegen de barbaarse islam of de barbaarse niet-blanken, pardon, barbaarse niet-borealen. Het non-discriminatiebeginsel is een van de belangrijkste westerse waarden, met de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst en politieke voorkeur, en de democratie. Hoewel dat laatste in de naam van Forum zit, wijst zijn geflirt met extreemrechtse mensen en leiders als Poetin in een andere richting. Dat geldt ook voor Baudets opvattingen over vrouwen. Juist uit zijn mond klinkt het bijzonder ongeloofwaardig dat we onze vrouwen moeten beschermen tegen verkrachting door niet-westerlingen.

Onlangs schreef Baudet onder het mom van een boekrecensie dat het feit dat vrouwen tegenwoordig een carrière nastreven en blijven werken het vormen van een gezin moeilijk maakt en ten koste gaat van de ondersteuning van en aandacht voor hun man. Daardoor krijgen vrouwen in de westerse wereld steeds minder kinderen en dat leidt tot het ‘demografische verval’ van Europa. Toen er ophef over ontstond ontkende hij dat zo bedoeld te hebben, en hadden al die journalisten en critici zijn artikel niet goed gelezen.

In 2014 verdedigde hij de zeer controversiële versiergoeroe Julien Blanc met de woorden: “De realiteit is dat vrouwen niet alleen maar met omzichtig “respect” behandeld willen worden door hun sexpartner; dat ze helemaal niet willen dat je hun ‘nee’, hun weerstand respecteert: de realiteit is dat vrouwen overrompeld, overheerst, ja: overmand willen worden”. Een thema dat ook in een van Baudets romans terugkwam. Uiteraard werd ook dit verkeerd begrepen en uit zijn verband gehaald. En hoewel hij in de Rode Hoed tegen Rutte zei dol te zijn op vrouwen, stond er maar één vrouw op de lijst van de Europese verkiezingen. Ze moeten immers wel tijd overhouden om hun mannen te ondersteunen en kinderen te baren om ons boreale Europa te redden. Ook dit doet ergens aan denken.

Ratna Pelle

Share