apr 092015
 

kauftnicht= IMO Blog = 

BDS activist Karel van Broekhoven was en is ook actief in de Midden-Oosten werkgroep van GroenLinks. In tegenspraak met het partijstandpunt (een tweestatenoplossing op basis van de pre-1967 wapenstilstandslijnen) is dit een antizionistisch bolwerk met veel overlap met het Palestina Komitee. Keesje Maduraatje schreef in 2011:

In de vergadering [van de Midden-Oosten werkgroep, RP] worden boycot acties tegen Israel georganiseerd. De leden zijn bijna allemaal betrokken bij anti-Israelische acties. Dat Win Lankamp (Palestina Komitee) en Hajo Meyer (EAJG) lid zijn zal niemand verbazen. Maar dat de voorzitter Karel van Broekhoven, zeven jaar geleden samen met Gretta de organisatie Stop de Bezetting heeft opgericht, dat wisten jullie nog niet. Alle lijntjes komen in deze werkgroep tesamen.

Wim Lankamp heeft eerder in een interview in het Reformatorisch Dagblad openlijk gezegd dat hij ijvert voor het einde van Israel en dat hij het lastig te zeggen vindt of zelfmoordaanslagen gericht op Israelische burgers geoorloofd zijn. Met Abu Jahjah als spreker had het NPK geen enkele moeite, evenmin met oud-moefti van Jeruzalem Ikrima Sabri, die zelfmoordaanslagen verheerlijkte en heeft gezegd dat „de Joden zijn voorbestemd tot eeuwige vernedering en marteling en het is de plicht van ieder moslim erop toe te zien dat zij krijgen wat hun toekomt. Waar Hitler faalde, daar moeten wij zegevieren”, aldus de oud-moefti.

Wijlen Hajo Meyer noemde destijds de entering van de Mavi Marmara ‘erger dan de Holocaust’. Zelf heb ik het overigens eerder met Karel van Broekhoven aan de stok gehad, in de tijd dat ik nog lid was van GroenLinks en voor het Magazine een artikel (en daarna enkele ingezonden brieven) had geschreven over het Israelisch-Palestijns conflict. Een gematigd artikel, waarin ik Israel bepaald niet vrijpleitte maar wel duidelijk maakte dat ook Palestijns geweld en extreme posities een obstakel zijn voor vrede. Van Broekhoven vroeg zich vervolgens in Wouters gastenboek af welke diepere motieven ik kon hebben, en suggereerde sterk dat ik door een duistere lobby werd geleid. Je kunt je afvragen wat voor duistere motieven hij heeft om zo tegen Israël tekeer te gaan, om zelfs te protesteren tegen de vernoeming van een straat naar een in de oorlog door de nazi’s vermoorde Rabbi, omdat die toevallig ook zionist was? En met hem de hele kliek van het NPK, Stop de Bezetting en de Midden-Oosten werkgroep van GroenLinks, DocP, EAJG en aanverwante clubs. Wat zijn de motieven van de BDS beweging, wat zijn de motieven om te protesteren tegen het optreden van een Israelische kinderdansgroep, die in het kader van een stedenband Heerenveen bezocht, van het intimideren van musicus Yuri Honing die wilde optreden in Israel, van het verstoren van een concert omdat een van de strijkers uit Israel komt?

Deze acties hebben weinig te maken met de bezetting en zijn niet gericht op het verbeteren van de situatie van de Palestijnen, zoals de BDS beweging in de media vaak wordt afgeschilderd. Terwijl het Midden-Oosten in brand staat, Palestijnse vluchtelingenwijken door islamistische extremisten worden aangevallen, vluchtelingen door de Arabische staten bewust arm en rechteloos worden gehouden om hun wens naar Israel ’terug te keren’ levend te houden, protesteert men tegen Tivall vleesvervangers en Sabra hummus en probeert deze producten als zijnde ‘besmet’ uit de winkelschappen te krijgen.

Het is moeilijk de hetze tegen Israel, de Israeli’s en de Joodse onafhankelijkheidsbeweging los te zien van de Joden. Antisemitisme is zoals bekend wijd verbreid onder Palestijnen, ook onder hen die tegen ‘de bezetting’ (lees heel Israel) strijden en onder leden van de internationale BDS beweging. De vergelijking van de boycot Israel campagnes met het ‘kauft nicht bei Juden’ van de nazi’s is al vaker gemaakt. Het was ook precies die vergelijking die Van Broekhoven razend maakte, door Wouter op deze manier uitgebeeld. En hoewel het inderdaad op het eerste gezicht wat kort door de bocht lijkt, is een link met het nazi gedachtegoed niet ver gezocht. Moefti Hai Amin Al Husseini was een overtuigd nazi en hielp het antisemitisme van de nazi’s te verspreiden in het Midden-Oosten. Veel islamitische geestelijken en Hamas leiders ontkennen de Holocaust of vergoelijken die. Nazi’s vonden een welkom toevluchtsoord in het Midden-Oosten na de oorlog. Mein Kampf wordt nog steeds goed verkocht in Arabische landen.

Ook is al vaker verwezen naar de Arabische boycot van Israel waar de BDS op aansluit. Uit een eerder artikel over de BDS beweging op IPI:

De Arabische Liga werd in 1945 opgericht om de vestiging van Israel te verhinderen, en besloot toen tot een collectieve boycot van het ‘zionistische project’, na 1948 omgezet in een boycot van Israel, van bedrijven die ermee handelen en van bedrijven die handelen met bedrijven die ermee handelen (dat laatste was van meet af aan onuitvoerbaar). Berucht zijn de ‘niet-jood verklaringen’ die in de jaren ’70 voor ophef in Nederland zorgden, toen Saoedi-Arabië van bedrijven waarmee het zaken deed bleek te eisen dat zij geen Joodse werknemers zouden afvaardigen, waarvoor Nederlandse instanties soms verklaringen afgaven.

Egypte en enkele andere Arabische landen schortten hun boycot of delen ervan op na de jaren ’70, maar grotendeels is zij nog steeds van kracht.

Radikale Palestina activisten hebben kontakten met Hezbollah en Hamas. Op pro-Palestina demonstraties blijkt het telkens weer een uitdaging het antisemitisme onder de duim te houden, en is er geheid een spandoek waarin Israel met de nazi’s wordt vergeleken, een spreekkoor waarin Joden worden gewaarschuwd voor ‘het leger van de profeet’, een spreker die roept ‘fuck de Talmoed’ en zegt 100% achter Hamas te staan, en incidenteel komt het zelfs tot geweld tegen Joodse winkels, instellingen of zelfs mensen. Dit wil niet zeggen dat alle BDS’ers antisemieten zijn, maar wel dat ze in een zeer dubieuze traditie staan.

Men kan verschillende redenen hebben geweld en onrecht gepleegd door Joden/Israel erger te vinden dan door anderen, waaronder de eigen Israelische aspiratie om ‘een licht onder de volken’ te zijn met ‘het meest humane leger ter wereld’. Het land mag dan niet aan zulke hoogdravende retoriek voldoen, gezien de omstandigheden en de regio waarin het ligt, doet Israel het verhoudingsgewijs zeker niet slecht. Dubieus wordt het echt als men aan Joden hogere eisen stelt omdat zij “als geen ander weten wat het is om vervolgd te worden”, oftewel door de ervaring van de Holocaust zouden ‘juist zij’ beter moeten weten. Waarom zou de Holocaust van Joden betere mensen hebben gemaakt? Normaliter geldt een traumatisch verleden in de rechtspraak als verzachtende omstandigheid, niet als verzwarende.

De idee dat doorstane ellende, onrecht en vervolging hogere morele eisen rechtvaardigt, lijkt alleen op Joden te worden toegepast. Wanneer veel Joden echter niet aan die bijzondere morele eisen voldoen, omdat zij zelf bijvoorbeeld juist de les hebben getrokken dat ze weerbaar moeten zijn en zichzelf kunnen verdedigen, wordt dit blijkbaar als een soort verraad ervaren van eerder gevoelde sympathie en medeleven. Teleurstelling, woede of plat antisemitisme: in de BDS beweging wordt er niet voor teruggeschrokken om popmuzikanten, kinderkoortjes, operazangeressen en vredesactivisten te intimideren en aan te pakken, en de enige Joodse staat als racistische apartheidsstaat neer te zetten. Er zijn vele manieren om je in te zetten voor vrede in het Midden-Oosten en een betere positie van de Palestijnen. BDS hoort daar bepaald niet bij.

Ratna Pelle

Share

  One Response to “BDS: koop niet bij Israel?”

Comments (1)
  1. Ja de haat tegen Israël en Joden en daarmee het antisemitisme is bizar. En …. het lijkt van vrijwel alle eeuwen. Triest, dom en wat mij betreft onbegrijpelijk .
    Shalom