mei 192019
 

= NIMO Blog =

We staan “te midden van de brokstukken van wat ooit de grootste en mooiste beschaving was die de wereld ooit heeft gekend”, aldus Thierry Baudet op de avond van de provinciale verkiezingen nadat de monsterzege van zijn Forum voor Democratie zojuist bekend was geworden. “… Maar net als al die andere landen van onze boreale wereld, worden we kapotgemaakt door de mensen die ons juist zouden moeten beschermen. We worden ondermijnd door onze universiteiten, onze journalisten. Door de mensen die onze kunstsubsidies ontvangen en die onze gebouwen ontwerpen. En vooral worden we ondermijnd door onze bestuurders. Een kliekje omhooggevallen netwerkers, beroepsvergaderaars, mensen die nog nooit een boek hebben gelezen in hun leven en geen idee hebben wat op de lange termijn de issues zijn.”

Anderhalve maand later wil men met deze mensen, die Baudet ten diepste veracht en die volgens hem onze beschaving ten gronde richten, in zee gaan. De mensen die “kwaadwillende, agressieve elementen ons maatschappelijk lichaam in ongehoorde aantallen binnenloodsen”. Het “deel van ons organisme – ons afweersysteem, datgene wat ons zou moeten beschermen – heeft zich tegen ons gekeerd.” Mensen die “vanuit een houding die alleen als oikofobie kan worden gekenschetst, op sluipende wijze begonnen aan de ontmanteling” van de natiestaat, “via systematische verdunning van de homogene bevolking door golven van massa-immigratie, open grenzen en multiculturalisme”. Mensen die horen tot de elite die “bezig is ons homeopathisch te vermengen met alle andere volken opdat er nooit meer een Nederlander zal zijn.”

Met die mensen dus, gaat men nu als het aan Forum ligt in Zuid-Holland in zee. Daar is onder leiding van de elitaire Hans Wiegel een concept akkoord bereikt tussen FvD, VVD en CDA. Aangezien er nog drie zetels missen om een meerderheid te verkrijgen, is nog een vierde partij nodig die bereid is mee te helpen de beschaving te redden van de verderfelijke en oikofobe elite – wellicht de PVV? Baudet heeft nederig laten weten dat de soep wellicht een ietsje minder heet wordt gegeten dan hij wordt opgediend, aldus de NOS:

“Partijleider Baudet vindt het “fantastisch nieuws”, dat Forum als grootste partij in Zuid-Holland een conceptakkoord heeft weten te bereiken met VVD en CDA. Hij ging speciaal naar het provinciehuis in Den Haag om daar een filmpje op te nemen. Hij nodigt daarin andere partijen als SGP/ChristenUnie en de PvdA nadrukkelijk uit om aan te schuiven.

Baudet stelt zich daarbij nederig op: “Forum kan soms scherp zijn op de inhoud of met literaire overdrijvingen iedereen in de bomen jagen. Maar uiteindelijk willen we gewoon een goed bestuur, en dat willen we laten zien.”

Toe maar, de PvdA nog wel! En die nette mensen van de ChristenUnie, die voor een ruimhartiger asielbeleid zijn en zich zo hard hebben gemaakt voor het Kinderpardon. De mensen die ons ondermijnen, onze beschaving ruïneren, agressieve elementen binnenloodsen en ons uitleveren aan het Kwaad. Wat is er met Baudet gebeurd? Is hij bedwelmd geraakt door de geur van het pluche, het vooruitzicht op invloed? Wil men mee gaan doen met het ‘kliekje omhooggevallen netwerkers en beroepsvergaderaars’? Uiteraard zal Baudet zeggen dat het allemaal strategisch is, verandering bereik je in een democratie nou eenmaal niet alleen met grootse uitspraken en ook niet met geweld, en als je alleen van de zijlijn staat te oreren ben je je kiezers snel kwijt. Zeker als er ondertussen een hoop trammelant in je partij uitbreekt en steeds meer mensen moeite hebben met uitspraken die toch wel erg dicht aanschurken tegen alt-right en racisme. Besturen dus, in achterkamertjes eindeloos vergaderen en compromissen sluiten. Accepteren dat sommige gemeentes zomaar zullen besluiten windmolens te bouwen – de gruwel! Of klimaatneutraal willen bouwen – een aanslag op onze beschaving! En dat voor al die vermaledijde vluchtelingen huisvesting moet worden gevonden, want daar zijn quota over afgesproken.

Besturen – in de hoop het klimaatbeleid wat te kunnen vertragen, met die quota wat te marchanderen, wat meer geld te kunnen besteden aan veiligheid en wat minder aan moderne kunst en sociaal beleid. Forum als nette rechtse bestuurspartij.

Overigens staan andere partijen bepaald niet te springen om deze coalitie aan een meerderheid te helpen. De gecombineerde CU/SGP fractie lijkt een sleutelrol te hebben en wil nu verkennende gesprekken aangaan met het drietal maar niet op basis van het eerder genoemde concept akkoord. Men is bang dat de eigen principes en partijstandpunten te zeer op gespannen voet staan met wat de drie partijen overeengekomen zijn. Dat lijkt me geen onterechte angst als je de standpunten en ook stijl van politiek bedrijven van beide partijen vergelijkt.

Het is opvallend dat de PVV blijkbaar geen kandidaat is, waarschijnlijk was dit voor CDA en VVD onbespreekbaar. Maar hoeveel verschilt FvD in opvattingen over de islam en nationalisme van Wilders? Baudet spreekt zich minder expliciet tegen moslims uit – hij vindt alle niet-westerse culturen minderwaardig en alle niet-blanken een bedreiging voor onze levenswijze. Je kunt je serieus afvragen of dat een verbetering is. Bij het extreemrechtse Erkenbrand bijvoorbeeld verkiezen ze Baudet boven Wilders, juist omdat Baudet dichter tegen hun opvattingen over de superioriteit van het blanke ras en wat haar bedreigt zit. Bovendien stoort men zich aan Wilders liefde voor Joden en Israel. Hoewel Baudet zich ook weleens pro-Israel uitlaat, is hij wat dat betreft minder uitgesproken.

Zoals gezegd schurkt Baudet met sommige uitspraken dicht aan tegen alt-right en extreemrechtse ideeën over volk, beschaving, de dreigende ondergang hiervan en de boosdoeners wat dat betreft. Hij vertolkt een stevig nationalistisch discours, dat soms naadloos lijkt aan te sluiten bij wat in kleine extreemrechtse kringen zoals ‘studiegenootschap’ Erkenbrand of de NVU wordt gezegd en beleden.

Daarover meer in deel 2.

Ratna Pelle

Share