feb 042019
 

= IMO Blog = 

Fares en Vrouwe op de Dam (foto: CIDI, 2018).

Een tijdje geleden schreef ik al over een aantal antisemitische incidenten op de Dam. Sinds jaar en dag demonstreert een groep hardcore antizionisten hier meerdere keren per week tegen Israel. Simon Vrouwe staat er ieder weekend met zijn kar en uitgestalde foto’s van zogenaamde ‘misdaden’ van Israel, waarvan meermaals is aangetoond dat een deel van zijn foto’s niet uit Gaza zijn maar uit bijvoorbeeld Syrië en Afghanistan. Ook bekend is Robert-Willem van Norren in zijn scootmobiel waarop leuzen staan als dat Israel een nazi-staat is. In oktober werd een Israelische vlag van de pro-Israel activist Michael Jacobs afgepakt en door Gustav Draijer vertrapt. Ook zijn meermaals mensen bedreigd en uitgescholden door de anti-Israel demonstranten, en geregeld trekken zij antisemieten aan die dan tekeer gaan tegen Israelische toeristen of de ook geregeld aanwezige tegendemonstranten van Time to Stand Up for Israel.

Anderhalve maand geleden was het weer raak. Een extreemrechtse activist ging tekeer en schreeuwde o.a.: “Jullie hebben helemaal geen respect voor de gojim. Ik ben bekend met de Talmoed, meneer. Jullie noemen ons beesten terwijl jullie ons uitmoorden. Beesten noemen jullie ons. Jullie zeggen dat als je een goj vermoordt, dat het dan niet eens een moord is.” – “Wij christenen zijn met miljarden, want Jezus Christus heeft de Joden vervloekt en nu zijn wij het volk van God. Jullie hebben hem aan het kruis gehangen en het bloed van Jezus Christus is op u en uw kinderen!” –  “De Joden zijn de vijand van alle mensen. Ik zeg u, meneer de Jood, uiteindelijk gaan wij gojim zien wat jullie Joden doen.”

Hij schreeuwde tegen de pro-Israel activist Michael Jacobs, die geregeld met een Israelische vlag op de Dam demonstreert tegen de anti-Israel demonstranten en meermaals is gearresteerd. Jacobs filmde het gebeuren en bleef zelf rustig. De antisemiet werd dreigend: “Dit land draait om. Binnen een paar jaar heeft niemand meer oog voor jullie, want ze zien het. De waarheid komt naar buiten, in de Talmoed staan leugens. Volgens de Talmoed zou ik nu dood moeten, ja he?”

Het gaat om Finidi Fares, wiens instagram en facebookaccounts inmiddels zijn verwijderd. Hij liket daar o.a. de NVU en Erkenbrand, maar even opvallend ook de FvD, de FvD jongeren en nog een rits aan (extreem)rechtse sites. Het CIDI heeft daarvan screenshots gemaakt. Fares stond overigens gebroederlijk naast Simon Vrouwe, die blijkbaar geen enkel probleem heeft met dergelijke antisemitische tirades.

De incidenten lijken zich de laatste weken in steeds sneller tempo op te volgen. Vorig weekend (eind januari) kwam, een paar uur na de Auschwitz herdenking, een allochtoon op Michael Jacobs af die hem vroeg of hij zich niet schaamde Jood te zijn en daarbij de nodige krachttermen gebruikte. Ook een ouder echtpaar dat er wat van durfde te zeggen werd uitgescholden. De week ervoor ging een autochtone anti-Israel activist tekeer tegen Israelische toeristen en schold ze uit voor nazi’s. Simon Vrouwe stond er ook bij. Op een iets ouder filmpje is te zien hoe de Israelvlag van Jacobs werd afgepakt en vertrapt.

Hieruit blijkt duidelijk dat de anti-Israel demonstraties op de Dam, die eigenlijk weinig met demonstraties te maken hebben zoals ik die zelf ken uit vroeger tijden, maar meer weghebben van haatmanifestaties die vooral de pro-Israel mensen en Israelische toeristen moeten intimideren, antisemitisme in de hand werken. Op de foto hierboven staat Fares met Simon Vrouwe, die eerder de Holocaust ontkende en tegen wie nog een aantal aangiftes lopen. Ik blogde al eens over Robert-Willem van Norren, die op zijn scootmobiel een Israelische vlag toonde met de Davidster vervangen door een kakkerlak (eerder had hij er een hakenkruis van gemaakt maar dit is hem verboden). En de muziek van rapper Ismo, die zegt dat hij de Joden nog meer haat dan nazi’s.

Nu blijkt dus ook extreemrechts volk op deze acties af te komen. Het is al vaker tot schermutselingen gekomen, en gescholden (kankerjood etc.) wordt er altijd wel. Je vraagt je af waarom de gemeente het blijft tolereren, op de Dam nog wel, waar toeristen de duiven willen voeren en kiekjes van elkaar nemen en hangen bij het Nationaal Monument voor de Tweede Wereldoorlog. Het is natuurlijk prima als mensen willen demonstreren voor een zaak waar ze achter staan, als ze concrete veranderingen willen van de regering of aandacht willen vragen voor een misstand. Maar daar hebben deze ‘demonstraties’ niks meer mee te maken. Ze leiden al jaren tot incidenten en escalaties, tot soms militante tegendemonstraties en -acties, confrontaties tussen beide groepen, trekken extremisten aan en bovenal wordt de grens met antisemitisme steeds vaker en openlijker overschreden. Het CIDI en CJO hebben de burgemeester dan ook eind vorig jaar verzocht om ‘alle op Israel gerichte demonstraties’ in de buurt van het Nationaal Monument te verbieden, dit vanwege de speciale betekenis die dit monument heeft voor veel Joden. ‘Het is kwetsend voor allen die een vrij en veilig land voorstaan, waar discriminatie en haat na de Tweede Wereldoorlog zouden moeten zijn uitgebannen. Dit geldt voor alle Nederlanders en voor de Joodse gemeenschap in het bijzonder’, aldus de brief.

Eerder riep Esther Voet al eens op tot een einde aan de demonstraties van beide kanten, omdat deze haat niet op de Dam thuishoort. In het NIW schreef ze in maart 2017:

“Het afgelopen weekend kwam het tot een fysiek treffen tussen een passant die antisemitische leuzen riep en een pro-Israëldemonstrant, waarbij een omstander aan het hoofd gewond raakte. Over het importeren van een buitenlands conflict gesproken, in postcode 1000. Dus vraag ik me af: moeten we dit wel willen? Is er een mogelijkheid om een eind te breien aan deze ongein, bijvoorbeeld uit angst voor verstoring van de openbare orde?”

Er is toen in juni 2017 door burgemeester Eberhard van der Laan een regeling ingevoerd waarbij de ene week de anti-Israel activisten mogen demonstreren, en de andere week de mensen van Time to Stand Up for Israel. Maar beide partijen hielden zich daar niet altijd even netjes aan, en dan heb je nog solisten als Michael Jacobs, die overigens al een aantal keer is gearresteerd, terwijl men tegen bijvoorbeeld Vrouwe heel wat minder kordaat optreedt. Bovendien wisten de anti’s via een slimme truuk deze regeling te omzeilen, doordat een andere activist (Frank van der Linden) op eigen naam een vergunning voor ieder weekend wist te bemachtigen. Overigens staat Time er lang niet ieder weekend, en zijn ze dit vanaf 2016 gaan doen in reactie op de anti-Israel propaganda die er jarenlang zonder weerwoord werd tentoongespreid.

Opvallend is dat hoe extreem het antisemitisme ook is, de anti-Israel activisten er nooit afstand van lijken te nemen. Ook bekende Palestina sympathisanten als Jaap Hamburger, die onlangs nog provocerend opriep tot dagelijkse demonstraties tegen Israel op de Dam en overal, hekelen de haatdragende taal niet (hij sprak afgelopen donderdag nog in tijdens de raadscommissievergadering en steunde de antiziosemieten volledig). Maar ook de mensen van Time provoceren soms, zoals vorige week toen ze de leugens van Vrouwe zo zat waren dat ze er hun eigen actiemateriaal overheen wilden leggen. Het liep uit op wat duw en trekwerk, en uiteindelijk moest Vrouwe van de politie vertrekken – hij had geen vergunning dat weekend te staan.

Inmiddels lijkt ook de gemeente in te zien dat het zo niet langer gaat. Een demonstratie van de anti’s ‘vóór Palestina, vóór demonstratierecht, tegen zionistisch geweld’ gepland op 3 februari, werd door de burgemeester verboden. De oproep klinkt niet echt lekker:

“Geweld dreigt te gaan lonen. Afgelopen zaterdag en zondag zijn we zwaar belaagd door zionisten en dat werd zondag door Halsema beloond met het ontbinden van onze demonstratie. Dat mogen we nooit accepteren. Daarom zullen we zondag 3 februari massaal onze stem moeten laten horen. We laten ons niet wegjagen van de Dam!
Dit is niet meer het moment van meningsverschillen over een iets hardere of minder hardere aanpak van Israel én de pro-Israel-lobby. Dit gaat om verbinden en samen een streep trekken: Geweld mag nooit beloond worden!”

Nu is hij een week verzet, maar men riep op toch te gaan om de demo van Time (het is hun weekend) te verstoren. In de brief van de burgemeester staat o.a. dat de demonstraties van de anti-Israel activisten “bij herhaling leiden tot overlast, spanningen, ophef (fysieke) confrontaties, wanordelijkheden, geweld, strafbare feiten en overtredingen”. En: “Zowel u als de pro Israel sympathisanten gedragen zich op de Dam steeds meer op onaanvaardbare wijze en dat heeft invloed op een ieder die zich daar begeeft (…) Uw protest op de Dam over geweld dat buiten Amsterdam plaatsvindt, leidt zo uiteindelijk ook tot geweld op de Dam. Om verdere escalatie te voorkomen is besloten om maatregelen te nemen. Hierbij wegen het beschermingsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel en de bijzondere omstandigheden van de demonstratielocatie zwaar mee.”

Afgelopen zondag kwamen inderdaad enkele bekende anti’s opdraven, waaronder Simon Vrouwe, Gustav Draijer en Frank van der Linden, die naar de pro-Israel demonstratie van Time toekwamen, maar daar door de politie werden tegengehouden en moesten vertrekken.

Het is een goede zaak dat burgemeester Halsema, die in bepaalde pro-Israel kringen nogal kil bejegend wordt (zo kom ik helaas soms de walgelijke verhaspeling van haar naam ‘Halalsema’ tegen), zich zo duidelijk uitspreekt. De brief suggereert dat mogelijk zowel de pro- als antidemonstraties in de toekomst zullen worden verboden, en bevat een duidelijke waarschuwing. Dergelijke escalaties worden niet meer getolereerd. Hier is ook goed op gehandhaafd afgelopen zondag. Jammer is wel dat een en ander pas zo laat gebeurt, nadat antisemieten en anti-Israelfanaten hier jarenlang hun haat konden spuien. Hopelijk wordt nu ook vaart gezet achter de vele aangiftes tegen Simon Vrouwe. In elk geval heeft Halsema het nu (ook) bij het anti-kamp verbruid.

Op het verzoek van CJO en CIDI werd door Time verontwaardigd gereageerd, maar ik denk dat een verbod aan beide kampen om op de Dam te demonstreren de beste oplossing is. De mensen van Time zijn er immers gaan staan omdat ze de herhaalde oproepen tot boycot van Israel en uitingen van haat tegen Israel zat waren, en vonden dat een tegengeluid nodig was. Als die niet meer te horen zijn is een belangrijke reden voor hun aanwezigheid weggevallen. Geen van beide zullen zich daar echter zomaar bij neerleggen, en daarbij is de kans groot dat de demo’s zich zullen verplaatsen naar andere locaties in de stad. We zijn dus nog niet van het probleem af, maar hopelijk zet Halsema deze lijn voort en wordt een en ander goed in de gaten gehouden.

De vraag dringt zich op hoe het kan dat dit ene conflict wekelijks mensen op de been brengt, mensen die helemaal geen oplossing van dat conflict zoeken, die geen concrete voorstellen doen of de regering ergens toe oproepen. Mensen die op hun best een eenzijdig standpunt uitdragen waarin geen ruimte is voor de andere partij, en in de praktijk vooral meer extremisten aantrekken en meer haat veroorzaken – vooral de anti’s hebben een enorme aantrekkingskracht op allerhande antisemieten. Geen enkel ander conflict in de wereld of brandhaard of humanitaire ramp kan op deze aandacht en deze woede rekenen. Ook onze binnenlandse problemen en de voortgaande versobering van de zorg roept blijkbaar niet de verontwaardiging op om er wekelijks voor de straat op te gaan. Hoewel het maar om een vrij kleine groep gaat blijft dit verbazen.

Ratna Pelle

Share

  One Response to “De Damschreeuwers”

Comments (1)
  1. Mevrouw Pelle, Fijn dat u hoor en wederhoor toe heeft toegepast (NOT)…. Wij hebben ons immer aan de WOM brief gehouden.. Nooit op weken gedemonstreerd dat het niet was toegestaan!!!! ..Verder, heb je klakkeloos de versie van Gustav Draijer over het incident van 20 januari overgenomen… FOUT… wij wilden .. zonder met deze anti-Israel figuren te gaan praten.. HUN materiaal filmen .. met in onze hand ons materiaal..nooit er opgelegd.. Leugens waar jij nu fijn in meegaat.(vervolgens werden wij fysiek aangevallen en sexueel geintimideerd ( door Draijer) door Draijer en Vrouwe) Esther Voet heeft toentertijd met het walgelijk stuk kan de Dam Saga stoppen een persoonlijke vete van een vriendje van haar op papier uit willen vechten… Om je kapot te schamen… om je zo tegen een ECHT vreedzame ( en geen militante groep, hoe jij ons noemt ) te keren… anyway.. onze motieven om daar te staan had je kunnen navragen.. en ook wat wij zouden gaan doen als de Haat club van Hamas daar niet meer staat… Zeer gekleurd stuk dus!!!