feb 022014
 
"De wereld op zijn kop..."

“De wereld op zijn kop…”

= IMO Blog =  

Waterbedrijf Vitens brak in december met haar Israelische zusterbedrijf Mekorot. Om haar besluit te verdedigen, baseert een woordvoerder van Vitens, die inmiddels ook onze website heeft gevonden, zich op een rapport van de VN Mensenrechtenraad:

Woordvoerder Sebastien Kraaijeveld van Vitens reageert daarom verbaasd. „Je zou verwachten van de politieke partijen in de provincie Overijssel dat ze absoluut niet willen dat we zakendoen met een bedrijf dat door de VN Mensenrechtenraad wordt beschuldigd van een flinke waslijst aan schendingen van mensenrechten en internationale verdragen. Bij deze motie lijkt het de wereld op z’n kop. Voor bedrijven uit Israël geldt blijkbaar een uitzondering”.

Je zou verwachten van een professioneel bedrijf dat het zijn besluiten niet baseert op een rapport van de Mensenrechtenraad, een instituut dat wordt gedomineerd door ondemocratische landen die elkaar uit de wind houden en zich met name onledig houden door keer op keer Israel te veroordelen. Voor Israel geldt inderdaad een uitzondering, het is namelijk het enige land dat zo bevooroordeeld en negatief wordt behandeld. De rapporten en verslagen van de Mensenrechtenraad zijn enkel op Palestijnse bronnen en getuigen gebaseerd, staan vol met ongefundeerde aantijgingen en worden doorgaans samengesteld door mensen voor wie al vast staat dat Israel niet deugt. Mensenrechtenschendingen of andere problemen aan Palestijnse kant blijven steevast buiten beschouwing. Zelfs Ba Ki-Moon en zijn voorganger Kofi Annan hebben de Mensenrechtenraad gehekeld om zijn overdreven focus en vele veroordelingen van Israel. Bij Vitens hebben ze verstand van water, maar blijkbaar in het geheel niet van de verhoudingen in de VN en de spelletjes die daar worden gespeeld. De cynische manier waarop dictaturen die niet kijken op een paar doden meer of minder, waar journalisten en maatschappelijke organisaties niet zoals in Israel vrijelijk misstanden aan de kaak kunnen stellen en de staat aanklagen, dit land tot pispaal hebben gebombardeerd, tot bliksemafleider van de vele eigen problemen, ontgaat Vitens blijkbaar volkomen.

Vitens heeft meermaals verklaard zich uit de samenwerking met Mekorot te hebben teruggetrokken om neutraal te blijven, maar de uitspraken van meneer Kraaijeveld in de krant en ook op Twitter laten zien hoezeer hij zelf politiek stelling neemt. Hij twitterde onder andere:

Internationaal recht en verdragen groot belang voor Vitens. Lees hier wat VN schrijft over Mekorot. http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/FFM/FFMSettlements.pdf

Motie Overijssel over Vitens is wereld op z’n kop. Provincie wil dat wij samenwerken met bedrijf op zwarte lijst VN. http://www.telegraaf.nl/binnenland/22232602/Overijssel_wil_Vitens_terugfluiten.html

Internationaal recht? Verdragen? Pardon? In de Mensenrechtenraad wordt gelukkig geen internationaal recht gemaakt, en geen verdragen gesloten. Op wat voor zwarte lijst Mekorot precies staat is onduidelijk, maar het zal ongetwijfeld een lijst zijn die vooral door de landen van de Islamitische Conferentie wordt bijgehouden, en waar de vele bedrijven die in Arabische landen tot over hun oren in onrecht, vervuiling en mensenrechtenschendingen zitten, niet op staan.

Maar meneer Kraaijeveld van Vitens houdt voet bij stuk en schreef in reactie op een eerder stuk op Israel Palestina Info:

Verder is het goed mee te nemen dat Vitens met het VN rapport naar BuZa is gestapt voor advies. Daar zijn de zorgen niet weggenomen.

Altijd handig om (ook) naar een ander te kunnen wijzen. Wanneer buitenlandse zaken niet heeft gewezen op de bevooroordeelde houding van de Mensenrechtenraad in het algemeen, en de resolutie die tot dit rapport leidde, en de opstellers in het bijzonder, dan is zij duidelijk tekort geschoten. Dit is mogelijk te verklaren uit de banden die er zijn tussen ambtenaren van Buitenlandse Zaken en de anti-Israellobby (zoals bijvoorbeeld het Rights Forum van Dries van Agt).

NGO Monitor wijst op de banden tussen The Rights Forum en de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken, dat vorig jaar een zeer gekleurd rapport uitbracht over het vredesproces.

Many members of the Rights Forum are also part of the AIV Council. Given the Rights Forum’s open anti-Israel agenda, this is a conflict of interest and violates the AIV’s position as an independent body.

An AIV report on the peace process, released in 2013, reflected a myopic focus on Israeli settlements to the exclusion of nearly all other issues in the conflict, notably Palestinian terrorism and security concerns. Significant focus was directed towards the highly controversial 2004 ICJ Advisory Opinion on Israel’s security barrier.

Missing Peace schrijft:

NGO Monitor ontdekte dat met name ex minister van Buitenlandse Zaken Hans van der Broek voortdurend aandringt op een economische boycot van Israël. Ook legde NGO Monitor de banden bloot tussen TRF en extreem anti-Israëlische organisaties zoals Al Haq en Een Ander Joods Geluid, dat achter de boycotpogingen van het bedrijf Veolia in Nederland zat (Veolia had een aandeel in de aanleg van de tram in Jeruzalem).

Het is bekend dat ambassadeurs en andere diplomaten in Arabische landen vaak bevooroordeeld zijn tegen Israel. Onlangs kreeg de ambassadeur van Qatar op haar kop omdat ze had getwitterd ingenomen te zijn met het besluit van PGGM. Sommige ex-ambassadeurs uit de Arabische wereld worden actief in anti-Israel organisaties zoals Jan Wijenberg in Stop de Bezetting en ook Petra Stienen is niet echt neutraal wat betreft het I-P conflict. Dit zijn maar een paar voorbeelden die me zo te binnen schieten, ik denk dat je met enig onderzoek nog veel meer zult tegenkomen.

Ook organiseert Buitenlandse Zaken geregeld lezingen over het Midden-Oosten (de Henriëtte van Lynden lezingen) vanuit (divers) Arabisch perspectief.  Het ministerie is na de heibel om de ‘boycotsfeer’ wat teruggekrabbeld, maar duidelijk is dat men wat betreft Vitens een dubieuze rol heeft gespeeld. Er is nog steeds geen opheldering over het afgezegde bezoek van minister Ploumen aan Mekorot in december, dat aanleiding was voor Vitens’ besluit. En heeft men tijdens het gesprek met Vitens daarna nu wel of niet geadviseerd om het samenwerkingsproject dat men juist was aangegaan, stop te zetten? Het ligt blijkbaar allemaal vreselijk gevoelig, en BuZa moet verschillende partijen en tegenstrijdige visies en belangen zien te verenigen. Ondertussen zwaait Kraaijeveld met een dubieus rapport van een ondeugdelijke en bevooroordeelde organisatie, en wijst naar BuZa in reactie op kritiek. En bij BuZa heeft men blijkbaar meer verstand van diplomatie en handel dan van de rol van de nederzettingen in het Wereldleed, de geschiedenis van het Israelisch-Palestijns conflict en de oorzaken van het uitblijven van vrede.

In Israel neemt men de zaken ondertussen hoog op en was een speciale kabinetszitting gepland. Deze is uitgesteld vanwege binnenlandse problemen, maar dit is wel een duidelijk signaal. Ik heb eerder uitgelegd dat het niet vanzelf gaat om bedrijven zo ver te krijgen niet hun economische belang maar politieke zaken te laten meespelen in hun beslissingen. Rosanne Hertzberger en anderen wezen op de vele vuile zaakjes waarin de Nederlandse bedrijven die zo gevoelig bleken voor de BDS lobby, zich begeven. Het gaat dan ook niet om moraal, om verantwoord ondernemen, maar om imagoschade. Zodra bedrijven vrezen dat een bepaalde zaak hun imago meer schaadt dan dat het ze in andere opzichten oplevert, is men bereid met andere factoren dan handel en winst rekening te houden. Daarbij komt de onduidelijkheid van BuZa over de juridische kant, en een klimaat waarin Israel tot paria is verworden, en het plaatje is rond.

Ondertussen wordt ook het tegengeluid sterker, en daar kunt u ook een bijdrage aan leveren, door deze petitie aan het ABP te tekenen en verder te verspreiden.

Ratna Pelle

Share

  One Response to “Slechte raad voor Vitens”

Comments (1)
  1. It is a shame to boycot Israël. Don’t lissen only tot the “Palestina”.look at the problems of bode Sideds!