jan 182014
 

boycott-israel2= IMO Blog =      

Vervolg op: PGGM jarenlang bewerkt door anti-Israel lobby

Naast een jarenlange lobby voor een boycot van Israel blijkt ook sprake te zijn van nauwe banden tussen PGGM/PFZW medewerkers en anti-Israel lobbyclubs. NGO Monitor heeft het onderzocht:

  • NGO Monitor research shows that a number of influential Dutch activists and NGOs have close ties to PGGM/PFZW.
  • For instance, Cees Flinterman serves as a member of the ethical board of PFZW. The ethical board is tasked with helping the company implement the ethical aspects of responsible investment policy.
    • Simultaneously, Flinterman is a board member of The Rights Forum, a highly politicized Dutch organization with a strong anti-Israel agenda.
    • Flinterman is a member of the Support Committee of the Russell Tribunal on Palestine, a radical and highly biased forum that uses a legal façade to demonize Israel and advance a BDS agenda.
    • In September 2013, Flinterman was the closing speaker at a BDS event in the Netherlands, “Conference for Peace in Palestine/Israel: Trade Unions and Citizens Together in Action Against the Occupation.” According to a report on the conference by the “BDS Movement,” this event was organized “to generate additional momentum for the successful and growing Dutch and European movement for boycott, divestment and sanctions (BDS) against Israel until it agrees to abide by international law.”
  • ICCO board member Prof. Dr. Gert van Dijk also serves as chairman of the PGGM council.

De BDS beweging en de Palestina werkgroep van de AbvaKabo zijn radikale organisaties die Israels bestaansrecht en vrede met Israel afwijzen. Ze zijn niet alleen tegen de nederzettingen, maar ook tegen Israel.  Het weblog van de Palestina werkgroep wordt bijgehouden door Wim Lankamp, voorzitter van het Palestina Komitee. Het blog linkt naar diverse organisaties die tegen Israels bestaansrecht zijn, en op de site van de BDS beweging doet men geen moeite te verhullen dat het helemaal niet om de nederzettingen gaat, maar om heel Israel en men een boycot van alles wat met Israel te maken heeft bepleit. Ik heb eerder aangetoond dat de BDS beweging tegen vrede en een tweestatenoplossing is. Op de door NGO Monitor genoemde link staan een aantal aanbevelingen van meneer Flinterman, die vindt dat de AbvaKabo meer moet doen tegen de bezetting: “AbvaKabo moet zich tegen bezettings-medeplichtigheid inzetten, want is anders zelf medeplichtig” zegt hij onder andere. Hij pleit ook voor meer bewustwording van de leden en meer bezoeken aan Palestina. Wim Lankamp heeft een paar jaar geleden in een interview met het Reformatorisch Dagblad toegegeven dat hij tegen Israels bestaansrecht is:

Dan hebben we het over 4 miljoen Palestijnen die in Israël gaan wonen. Dat betekent het einde van de staat Israël. 
„Dat klopt. Daar ijveren wij ook voor. In Nederland zouden we ook geen katholieke, protestantse, Joodse of islamitische staat dulden. Wat we hier willen, is een staat voor iedereen. Dus waarom ook niet daar?”

Hij verdedigt ook het plegen van (zelfmoord)aanslagen door de Palestijnen, al zegt hij na enig aandringen dat je per geval moet bekijken hoeveel burgerslachtoffers daarbij gerechtvaardigd zijn. Het NPK heeft volgens Lankamp goede kontakten met de Internationale Socialisten en met Gretta Duisenberg. Het NPK was vertegenwoordigd op vijf mei het jaar daarvoor op een Palestijnse manifestatie in de Rotterdamse Doelen waar onder anderen de extremistische oud-moefti van Jeruzalem Ikrima Sabri sprak. De man staat bekend om het verheerlijken van zelfmoordaanslagen op Israëlische burgers, al helemaal als ze door kinderen zijn uitgevoerd. „Hoe jonger, hoe meer ik hen respecteer”, aldus Sabri. Volgens Sabri zijn de Joden voorbestemd tot eeuwige vernedering en marteling en het is de plicht van iedere moslim erop toe te zien dat zij krijgen wat hun toekomt. „Waar Hitler faalde, daar moeten wij zegevieren”, aldus de oud-moefti.

Het NPK is een van de clubs die PGGM naar eigen zeggen succesvol heeft belobbied, en wiens kritiek men zich aan wou trekken. Meneer Flinterman, lid van de ethische commissie van PFZW, spreekt op een bijeenkomst van de Palestina werkgroep van de Abva Kabo die mede wordt geleid door iemand die naar eigen zeggen strijdt tegen Israels bestaansrecht. Het blijkt dat clubs die zich gematigder voordoen zoals het Rights Forum van Dries  van Agt en United Civilians for Peace (waarin Oxfam-Novib, ICCO, Cordaid en IKV/Pax Christi zitten) probleemloos samenwerken met het Palestina Komitee, Stop de Bezetting en de BDS beweging die allen openlijk Israels bestaansrecht ontkennen, geweld tegen Israeli’s goedpraten en tegen iedere vorm van ‘normalisatie’ en vrede zijn. Men gebruikt andere woorden, maar in de kern lijkt er weinig verschil in visie tussen al deze clubs. Ook van Agt zwabbert als hem wordt gevraagd zelfmoordaanslagen af te keuren. ‘Ja, natuurlijk, maar….’ En dan volgt een verhaal over de vertrapte partij die nou eenmaal geen andere middelen heeft. En meneer Flinterman zei bij de AbvaKabo bijeenkomst dat het desinvesteren uit specifieke ondernemingen een eerste stap is:

– Niet alles tegelijk! Focus op concrete bedrijven die medeplichtig zijn aan de bezettingspolitiek. Volg dus het ook het advies van Rafeef Ziadah: contextueel (rekening houden met mogelijkheden), gradueel (stapsgewijs), duurzaam (verankeren).

Wat de volgende stap is laat zich raden.

Het trieste gegeven is dat de meeste mensen zich totaal niet bewust zijn van de radikale agenda die de aanstichters van deze campagne hebben. Men komt in nette kleren en met fraaie rapporten vertellen dat Israel het internationaal recht schendt. Men vertelt zielige verhalen over Palestijnse zwangere vrouwen die bij een checkpoint moesten bevallen en kinderen die voor hun ogen zien hoe hun vader wordt vernederd. Men doet een beroep op het geweten van mensen en roept ze op niet meer mee te werken aan deze onderdrukking. De mensen die dit horen hebben vaak geen benul van de oorzaken, context en complexiteit van het conflict, mede vanwege de eenzijdige en over-simplistische berichtgeving door de media. Ook ik besloot ooit eens geen paprika’s meer uit Israel te kopen toen ik een reportage op TV had gezien over hoe die door kolonisten met gestolen water van de Palestijnen werden geteeld. De zielige beelden van Palestijnen die geen water uit de kraan hadden bleven me lang bij. Dat dat voor een groot deel aan de PA te wijten is, en de Palestijnen helemaal niet zoveel minder water krijgen dan de kolonisten, wist ik niet. Dat de PA veel meer water verspilt dan Israel, en er bovendien nog genoeg projecten zijn waarvoor men toestemming heeft maar niet uitvoert, evenmin. Het zijn simpele beelden: sterk tegenover zwak, rijk tegenover arm, dader tegenover slachtoffer.

Het is uitermate onethisch om bewust zaken te verdraaien zoals de anti-Israel lobby voortdurend doet. Het is zeer onethisch om je hoogstaande principes slechts op een land te richten, heel toevallig het land waar een van de meest vervolgde volken ter wereld woont. Het is verwijtbaar om als bestuurslid of lid van een ethische commissie niet ook de andere kant van de zaak te willen horen om een afgewogen besluit te kunnen nemen. Oh, en het is ook nogal onethisch om je in te laten met mensen met extreme standpunten en een radikale agenda. De PGGM kan haar ethische commissie beter opdoeken en weer gewoon gaan beleggen waar het meeste geld te halen valt. Dan wordt er tenminste nog iemand beter van.

Ratna Pelle

 

Share