okt 222013
 

Gaza tunnel 2008= IMO Blog =        

We horen al een tijdje weinig meer over de Gazastrook. Dat komt omdat Israel en Hamas zich redelijk inhouden naar elkaar, al zijn er afgelopen week twee tunnels ontdekt die vanuit de Gazastrook naar Israel lopen en bedoeld waren om aanslagen te plegen of Israeli’s te ontvoeren (de Israelische soldaat Shalit was ook door zo’n tunnel ontvoerd). Hamas heeft op het moment geen behoefte aan een confrontatie met Israel; het heeft andere zaken aan zijn hoofd. Zo is het een groot deel van haar maandelijkse toelage van Iran kwijt geraakt omdat men in de Syrische burgeroorlog de kant van de opstandelingen koos en niet die van het met Iran bevriende Assad. Belangrijker nog is het feit dat de bevriende president Morsi in Egypte is afgezet en de Moslim Broederschap wederom illegaal is verklaard. En meer nog dan vroeger treedt het Egyptische leger nu met harde hand op tegen opstandelingen en terroristen in de Sinaï.

Tunnels naar Egypte

Het is veel journalisten en zogenaamde Palestina sympathisanten kennelijk ontgaan, maar de afgelopen maanden heeft Egypte de meeste tunnels tussen Egypte en Gaza onklaar gemaakt en de grens gesloten. Zo’n 90% is inmiddels verwoest waardoor de prijzen van veel producten in Gaza zijn verdubbeld en Hamas miljoenen aan belastinginkomsten per maand misloopt. Ook de grens is zoals gezegd gesloten zodat personen en goederen Gaza niet meer uit kunnen naar Egypte (en waardoor Hamas leiders niet zo makkelijk meer geld bij de Moslim Broederschap kunnen ophalen). Egypte heeft een bufferzone aan zijn kant van de grens ingesteld en honderden huizen verwoest.

Het schijnt niemand te kunnen deren. Geen verontwaardiging, geen woede, geen veroordelingen, niks. Ik herinner me er geen enkel item over in het Journaal, Nieuwsuur en andere nieuwsprogramma’s. Geen boze opiniestukken in de krant en geen reportages waarin wanhopige Gazanen vertellen dat ze nu geen benzine, snoep en sigaretten meer kunnen kopen. Geen VN medewerkers en humanitaire hulpverleners die uitleggen hoe misdadig Egyptes wurggreep op de Gazastrook is. Geen vergelijkingen met het getto van Warschau. De woede van de zogenaamde Palestina sympathisanten en BDS-ers is onverminderd gericht op Israel, en in de krant verschijnen (opinie)stukken waarin de nederzettingen worden gehekeld, Netanyahu belachelijk gemaakt vanwege een onhandige opmerking wat betreft Iran, of Israels kernwapens bekritiseerd. Voor zover er wat over Israel verschijnt, want op het moment lijken onze problemen met Ruslands streken even belangrijker.

Toen Israel eerder de grenzen sloot, werd gesproken van het ‘vergrendelen’ van de Gazastrook, van een blokkade en het collectief straffen van de bevolking van Gaza. Soms werd van een openluchtgevangenis gesproken en of zelfs van een concentratiekamp. Tijdens de Israelische blokkade van 2007 tot 2010 (toen levensmiddelen en hulpgoederen overigens nog steeds door mochten) stonden er geregeld reportages in de krant over hulpeloze Palestijnen die geen eten meer hadden en geen stroom etc., er waren reportages over de tunnels die Israel probeerde te vernielen en voor de Gazanen hun redding was (het ging nooit over de wapensmokkel door die tunnels) en over hoe de populariteit van Hamas steeg door Israels repressie (het is de vraag in hoeverre dat klopte, en Gazanen waren en zijn bepaald niet vrij kritiek op Hamas uit te oefenen). Nu gaat Egypte grover te werk dan Israel indertijd. Een half jaar geleden had men alle tunnels onder water gezet met mogelijk doden tot gevolg. Er was nauwelijks aandacht voor in de Nederlandse media. Ook voor het onklaar maken van de tunnels was en is er nauwelijks aandacht. Af en toe verscheen er een kort berichtje dat opmerkelijk neutraal van toon was:

Het Egyptische leger heeft dertien huizen langs de grens met Gazastrook gesloopt. De woningen weken voor een bufferzone, die het drukke smokkelverkeer van wapens en strijders moet tegengaan.

Het leger werkt volgens plaatselijke bestuurders aan een open zone van vijfhonderd meter breed, die zich vanaf de grensovergang bij Rafah uitstrekt over een afstand van tien kilometer. Bij wijze van proef gingen de afgelopen tien dagen alvast dertien huizen waaronder smokkeltunnels waren gegraven tegen de vlakte.

Israelische pogingen zo’n bufferzone in te stellen en huizen te slopen kwamen het land in het verleden op felle kritiek en harde veroordelingen te staan. Nu horen en lezen we er nauwelijks over.

Hamas is door de Egyptische acties flink verzwakt. Waar men bij Israel altijd beweerde dat de blokkade averechts werkte, blijkt nu dat, wanneer een ander land hetzelfde doet maar dan veel consequenter omdat het niet door het internationale journaille en de VN op de vingers wordt gekeken, het wel degelijk werkt. Ironisch genoeg heeft Israel de Egyptische regering verzocht om de grens niet hermetisch te sluiten en laat men extra veel goederen door, dit om een nieuwe escalatie en onrust te voorkomen.

Tunnels naar Israel

Afgelopen week zijn er twee tunnels ontdekt van de Gazastrook naar Israel. De eerste was 1,8 km lang en gestut met in totaal 500 ton cement, elektriciteit en telefoonkabels. Er is maanden aan gewerkt. De tunnel was bedoeld om mensen te kunnen ontvoeren en/of een terroristische aanslag te plegen, en komt uit vlakbij een kleuterschool in kibboets Ein Hashlosha. Het was een van de meest geavanceerde tunnels die de afgelopen jaren zijn ontdekt, aldus een woordvoerder van het Israelische leger. De tunnel is volgens Haaretz “part of a broader tunnel-building project that is estimated to have cost millions of dollars”. Zie hier diverse foto’s van de tunnel. In Israelische media werd dan ook uitgebreid bericht over deze ontdekking, en daar kwam nog het dreigement bovenop dat Hamas meer soldaten wil ontvoeren. De tweede tunnel was kleiner en zat vol explosieven.

Ik heb een proefabonnement op Trouw, en daar heb ik nog niks over deze materie gezien. Ook de VK schijnt er niks over te hebben, alleen een ANP bericht waarin staat dat de tunnel naar een ‘nederzetting’ in Israel leidt. Dit ANP bericht stond op de websites van diverse kranten. Ze bedoelen kibboets Ein Hashlosha, vlakbij de Gazastrook, en ik neem aan dat er niet de boodschap achter zit dat dit eigenlijk ‘bezet Palestijns gebied’ is, maar vreemd is het wel. Een week later werd dit gevolgd door een tweede kort nieuwsbericht waarin men schrijft dat Hamas bevestigt dat zij de tunnel heeft gegraven ‘om Israel te dwingen een deel van de duizenden gevangenen vrij te laten’.

In het ANP artikel bleef onvermeld dat Hamas zo’n 500 ton aan cement gebruikte voor de tunnel, dat bedoeld was voor de bouw van huizen en ander niet-militair gebruik. Wel weer vermeld werd dat Israel daarop de levering van bouwmaterialen naar de Gazastrook heeft stopgezet. Ook werd vermeld dat dit verbod juist vorige maand werd opgeheven, wat vorige maand echter geen ‘eigen bericht’ waard was. Tot zover de objectieve berichtgeving van de kwaliteitskranten.

Ook het NOS Journaal en Nieuwsuur hebben geen melding gemaakt van de tunnels. Ook de harde Egyptische acties tegen Gaza, de bufferzone, de strengere controles op vissersboten, het sluiten van de grens bij Gaza, kregen dus nauwelijks aandacht in de kranten of nieuwsprogramma’s op TV. De reden lijkt duidelijk: leed van Palestijnen is pas interessant wanneer Israel erbij betrokken is. Een soortgelijk verhaal geldt voor de Palestijnse vluchtelingen uit Syrië die afgelopen week omkwamen toen een boot waarmee zij probeerden naar Europa te vluchten kapseisde. Ook dit vonden de media kennelijk niet interessant, en het bleef bij een kort bericht op enkele sites. Onlangs werd een boot met (onder andere) Palestijnse vluchtelingen door de Libische kustwacht beschoten.

Lot van de Palestijnen

Antizionisten vragen zich weleens cynisch af waarom een Israelisch leven zoveel meer waard is dan een Palestijns, wanneer zij de asymmetrische aantallen doden zien (waarbij vaak onvermeld blijft dat veel Palestijnse doden strijders waren die uit waren op het doden van zoveel mogelijk burgers). Zij menen dat Israel expres tien of honderd Palestijnen doodt voor de dood van een Israeli, uit pure vergelding. Dit is uiteraard onzin. Ik krijg echter soms de indruk dat deze mensen zelf behoorlijk discrimineren, en een Palestijns leven meer waard vinden als het door Israel wordt bedreigd of afgenomen of zuur gemaakt dan wanneer dit door een Arabisch land, door mede Palestijnen of door andere omstandigheden komt. En dit lijkt niet alleen te gelden voor antizionisten als Dries van Agt, Anja Meulenbelt, Gretta Duisenberg, Jaap Hamburger en alle andere bekende figuren die weer dagelijks op TV te zien en in de kranten te lezen zijn zodra het geweld tussen Israel en de Palestijnen oplaait. Het geldt ook voor media, journalisten en correspondenten, die geen reportages in Gaza maken of inkopen wanneer Israel niet betrokken is bij de ellende daar. Het gaat er de mensen geen steek beter als toen Israel de grenzen sloot en de tunnels vernietigde, integendeel: Egypte is rigoureuzer te werk gegaan en Israel compenseert de Egyptische sluiting nu door extra veel goederen door te laten, zo’n 430 vrachtwagens per dag. De enige reden dat we er nu niks over horen en lezen is dat Israel er niet in negatieve zin bij betrokken is.

Dat het lot van de Palestijnen hun vele zelfbenoemde vrienden zo weinig interesseert als Israel de schuld niet kan krijgen van hun problemen is niet nieuw maar kwam zelden zo expliciet aan de oppervlakte. Ik blijf mij hierover verbazen omdat ik van nature geneigd ben te denken dat veel van deze mensen het ergens toch goed bedoelen en oprecht zijn; zij hebben alleen een andere opvatting dan ik en een onrealistisch beeld van de situatie. Dit soort voorbeelden laat misschien meer nog dan al hun gescheld op de pro-Israellobby en al hun halve waarheden en valse argumenten zien dat men niet zozeer pro-Palestijns is maar anti-Israel. Net als bij veel Arabische leiders zijn de Palestijnen een handige stok om de hond mee te slaan. Het is jammer dat de wereld zo cynisch in elkaar zit.

Ratna Pelle

 

Share