apr 242015
 

hrw-logo= IMO Blog =  

Geregeld brengen organisaties als Amnesty International, Human Rights Watch, Oxfam-Novib en andere NGO’s rapporten uit over misstanden in Israel, de Westbank of de Gazastrook. Deze rapporten zijn vaak nogal eenzijdig en bevooroordeeld, voor een groot deel gebaseerd op (pro)Palestijnse bronnen, en met steevast als aanbeveling dat Israel van alles moet doen of laten en het Westen Israel daartoe onder druk moet zetten.

De eenzijdigheid van deze NGO’s wat betreft Israel is vaak al overduidelijk en overvloedig aangetoond, soms zelfs door ex-medewerkers zelf. Zo schreef Robert L. Bernstein, mede oprichter van HRW, in 2009 in The New York Times:

Israel, with a population of 7.4 million, is home to at least 80 human rights organizations, a vibrant free press, a democratically elected government, a judiciary that frequently rules against the government, a politically active academia, multiple political parties and, judging by the amount of news coverage, probably more journalists per capita than any other country in the world — many of whom are there expressly to cover the Israeli-Palestinian conflict.

Meanwhile, the Arab and Iranian regimes rule over some 350 million people, and most remain brutal, closed and autocratic, permitting little or no internal dissent. The plight of their citizens who would most benefit from the kind of attention a large and well-financed international human rights organization can provide is being ignored as Human Rights Watch’s Middle East division prepares report after report on Israel.

Human Rights Watch

Blogger Elder of Ziyon vergelijkt een recent communiqué over een Saoedisch bombardement in Jemen waarbij 31 mensen omkwamen, met een communiqué naar aanleiding van Israelische bombardementen in de Gazastrook. Het verschil in toon is opvallend:

Yemen: Factory Airstrike Killed 31 Civilians
Saudi-Led, US-Backed Attack Raises Laws-of-War ConcernsAirstrikes by the Saudi Arabia-led coalition that hit a dairy factory in Yemen on March 31, 2015,killed at least 31 civilians and wounded another 11. The governments that participated in the attacks should investigate the airstrikes, which may have been indiscriminate or disproportionate, in violation of the laws of war.Forces of Ansar Allah, known as the Houthis, and other opposition forces, also appeared to put civilians at unnecessary risk. Area residents told Human Rights Watch that the Yemany Dairy and Beverage factory, a multi-building compound 7 kilometers outside the Red Sea port of Hodaida, was about 100 meters from a military air base controlled by Houthi forces. Military units loyal to former President Ali Abdullah Saleh were at another nearby military camp.

“The coalition’s repeated airstrikes on a dairy factory show cruel disregard for civilians, as does the deployment near the factory by Houthi and pro-Saleh forces.” said Joe Stork, deputy Middle East and North Africa director. “The attack may have violated the laws of war, so the countries involved should investigate and take appropriate action, including compensating victims of unlawful strikes.”

While civilian casualties do not necessarily mean that the laws of war were violated, the high loss of civilian life in a factory seemingly used for civilian purposes should be impartially investigated, Human Rights Watch said

Israel/Palestine: Unlawful Israeli Airstrikes Kill Civilians
Bombings of Civilian Structures Suggest Illegal PolicyIsraeli air attacks in Gaza investigated by Human Rights Watch have been targeting apparent civilian structures and killing civilians in violation of the laws of war. Israel should end unlawful attacks that do not target military objectives and may be intended as collective punishment or broadly to destroy civilian property. Deliberate or reckless attacks violating the laws of war are war crimes, Human Rights Watch said.“Israel’s rhetoric is all about precision attacks but attacks with no military target and many civilian deaths can hardly be considered precise,” said Sarah Leah Whitson, Middle East director at Human Rights Watch. “Recent documented cases in Gaza sadly fit Israel’s long record of unlawful airstrikes with high civilian casualties.

Human Rights Watch investigated four Israeli strikes during the July military offensive in Gaza that resulted in civilian casualties and either did not attack a legitimate military target or attacked despite the likelihood of civilian casualties being disproportionate to the military gain. Such attacks committed deliberately or recklessly constitute war crimes under the laws of war applicable to all parties. In these cases, the Israeli military has presented no information to show that it was attacking lawful military objectives or acted to minimize civilian casualties.

On July 9, an Israeli attack on the Fun Time Beach café near the city of Khan Yunis killed nine civilians, including two 15-year-old children, and wounded three, including a 13-year-old boy. An Israeli military spokesman said the attack was “targeting a terrorist” but presented no evidence that any of those at the café, who had gathered to watch a World Cup match, were participating in military operations, or that the killing of one alleged “terrorist” in a crowded café would justify the expected civilian casualties.

 

Bij Israel worden veel sterkere en negatievere bewoordingen gebruikt. Men is er blijkbaar al zeker van dat de Israelische bombardementen ‘unlawful’ zijn, een schending van het oorlogsrecht, terwijl dat bij het Saoedische bombardement nog moet worden uitgezocht. Bij Israel worden continu sterk negatieve adjectieven gebruikt zoals ‘deliberately’, ‘recklessly’, termen die subjectief zijn en de lezer meteen een bepaalde kant op duwen wat betreft Israels intenties. Ook op andere manieren worden die intenties zo negatief mogelijk neergezet:

Israel should end unlawful attacks that do not target military objectives and may be intended as collective punishment or broadly to destroy civilian property. Deliberate or reckless attacks violating the laws of war are war crimes, Human Rights Watch said.

HRW weet het zelf ook niet, maar suggereert hier naar de lezer dat het weleens zou kunnen dat Israel expres zoveel mogelijk dood en verderf zaait om de bevolking collectief te straffen. Die aantijging is verder nergens op gebaseerd en hoort niet thuis in een feitelijk bedoeld communiqué, net zomin als allerhande adjectieven of cynische opmerkingen als de volgende:

“Israel’s rhetoric is all about precision attacks but attacks with no military target and many civilian deaths can hardly be considered precise,” said Sarah Leah Whitson, Middle East director at Human Rights Watch. “Recent documented cases in Gaza sadly fit Israel’s long record of unlawful airstrikes with high civilian casualties.

De Saoedische propaganda wordt niet weggehoond noch wordt er op eerdere Saoedische aanvallen en mensenrechtenschendingen gewezen.  In tegendeel, bij Saoedi Arabie wordt mild, bijna vergoelijkend geschreven:

While civilian casualties do not necessarily mean that the laws of war were violated, the high loss of civilian life in a factory seemingly used for civilian purposes should be impartially investigated, Human Rights Watch said.

Precies. Burgerdoden kunnen een schending van het oorlogsrecht zijn, maar om dat te beoordelen moet precies worden gekeken naar het te verwachten militaire voordeel van de aanval tegenover het te verwachten risico op burgerdoden of schade aan burgerdoelen. En daarvoor is dus nader onderzoek nodig. Israel heeft zelf uitgebreid onderzoek gedaan naar diverse luchtaanvallen tijdens de Gaza oorlog, en daaruit bleek dat dit geen aanvallen waren waarbij doelbewust burgers werden gedood. Integendeel, Israel deed veel om burgerdoden te voorkomen. Toen HRW beide communiqués schreef, was er naar deze zaken nog geen onderzoek bekend en dient men dus terughoudend en feitelijk te zijn in zijn aantijgingen. Precies zoals is gedaan in het communiqué over Saoedi-Arabië.

Het is niet de eerste keer dat HRW zo verschillend schrijft over Israel in vergelijking met Saoedi-Arabië. Elder of Ziyon wijst op een vergelijkbaar geval van een paar weken geleden. Ook hier weer staat sterk veroordelende taal bij Israel tegenover milde taal bij SA. Saoedi-Arabië doelt op terroristen, zo stelt HRW, maar het zou kunnen dat de 34 burgerdoden bij de luchtaanval van SA niet in overeenstemming zijn met het oorlogsrecht. Bij Israel wist men blijkbaar direct al zeker dat het om civiele doelen ging en het oorlogsrecht was geschonden.

Patroon

Deze voorbeelden passen in een patroon. Dit is hetzelfde patroon dat zichtbaar is binnen de VN, binnen de Mensenrechtenraad en de Algemene Vergadering en UNESCO en tal van andere lichamen, waar steeds onevenredig veel aandacht naar (vermeend) Israelisch wangedrag gaat en veel extremere mensenrechtenschendingen door anderen worden genegeerd. Hetzelfde patroon zien we bij tal van ontwikkelings- en vredesorganisaties, en ook bij Amnesty International.

Burgers en vooral linkse politici lijken zich vaak kwader te maken om Israelisch geweld dan dat van andere landen of groeperingen, ook als daar veel meer Palestijnen omkomen. Radikale moslims en boze Marokkanen schreeuwen moord en brand wanneer Israel zich met succes verweert tegen Hamas raketten, aanslagen verijdelt en tunnels opruimt. Maar ook organisaties die gelden als autoriteit op het gebied van mensenrechten, oorlogsrecht en internationale conflicten hanteren dus andere normen en ander taalgebruik voor Israel dan voor andere landen; landen die veelal ondemocratisch zijn, geen onafhankelijke rechtspraak kennen en waar de rechten van dissidenten en minderheden met voeten worden getreden. Deze organisaties worden geciteerd in de media en de conclusies van hun rapporten worden zonder meer overgenomen en aangenomen.

Ondertussen zijn deze organisaties eerder partij in het conflict dan objectieve waarnemers of arbiters. Hun rapporten zijn zoals gezegd veelal voornamelijk op Palestijnse getuigenissen gebaseerd, en op informatie van Israel-kritische en pro-Palestijnse organisaties waaronder VN lichamen als de UNRWA en de OCHA-oPt. De UNRWA speelt onder een hoedje met Hamas, OCHA is nauwelijks beter. VN cijfers over aantallen gedode burgers worden klakkeloos overgenomen, cijfers die de VN weer overnam van Hamas bronnen in Gaza en van de UNRWA, wat neerkomt op hetzelfde. Cijfers waarvan, na ze weken klakkeloos te hebben overgenomen, zelfs kwaliteitsmedia inzagen dat ze misschien toch weleens niet helemaal zouden kunnen kloppen.

Pro-Israelische bronnen worden zelden geraadpleegd en feiten regelmatig verdraaid. Zo beweren UNRWA en allerhande hulp- en ontwikkelingsorganisaties regelmatig dat Israel de Gazastrook nog steeds blokkeert en geen bouwmateriaal toelaat. Navraag bij de COGAT (of even googelen) laat een heel ander beeld zien.

(Wordt vervolgd…)

Ratna Pelle

Share