apr 222015
 

Blockade-Gaza– Door Tjalling –

Op afgelopen 14 april werd in het Friesch Dagblad een artikel gepubliceerd met de titel `Hulporganisaties roepen Israël op blokkade Gaza te beëindigen’. Allereerst moet worden opgemerkt dat Israël zeker niet alleen verantwoordelijk is voor die blokkade en bovendien de noodzakelijke goederen gewoon doorlaat.

In het genoemde artikel wordt onder meer gerefereerd aan een door Oxfam gepubliceerd rapport waarin de internationale gemeenschap wordt opgeroepen zich aan haar beloftes te houden met betrekking tot de wederopbouw van Gaza. De voortgang daarvan verloopt namelijk uiterst moeizaam, maar dat ligt zeker niet alleen aan de blokkade. Het is jammer dat In het krantenartikel zelf de nodige achtergrondinformatie ontbreekt die dit had kunnen toelichten.

Dat de Gazaanse bevolking lijdt onder de oorlogen op haar grondgebied is evident. De reden hiervan kan echter ook zeer zeker niet alleen aan Israël worden verweten. Positief is wel dat in het betreffende artikel ook de reactie van een woordvoerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse zaken werd genoemd: “De echte oorzaak is dat de Palestijnen weigeren het bestaansrecht van Israël te respecteren”. Deze reactie is namelijk volkomen terecht. Bij het streven om te komen tot een oplossing voor het Israëlisch- Palestijns conflict worden diverse obstakels genoemd, zoals de bezetting en het bouwen op Palestijns grondgebied, maar bijna nooit het grootste obstakel; dat is de categorische weigering van Arabische kant om Israël als Joodse staat te erkennen.

De algemeen directeur van Oxfam Novib stelt o.a. dat `de internationale gemeenschap lijdzaam wacht op de volgende uitbarsting van geweld, door akkoord te gaan met de huidige status quo’. Die status quo is echter een gevolg van de Arabische weigering tot erkenning van waardoor ook de oorlogen rondom en in Gaza ontstaan. Daar komt bij dat niet Israël, maar Hamas het geweld uitlokt door de vele raketbeschietingen op Israël. Dit land rèageert daarop. Om te reageren op die raketbeschietingen vanuit Gaza is een bijna onmogelijke opgave. Het Israëlische leger heeft elke keer weer de opdracht om daar waar mogelijk het leven van onschuldige burgers te sparen. Geen gemakkelijke opgave omdat Hamas veelal vanuit burgerlocaties aanvalt. Raketten worden te midden van burgervoorzieningen, zoals huizen, scholen en moskeeën afgeschoten, waardoor de burgers tot een menselijk schild worden gemaakt door degenen die de raketten afvuren. Dit laatste is tevens de oorzaak van het grote verschil in aantallen burgerslachtoffers aan beide kanten. Meer dan 2200 Palestijnen kwamen in de zomer van vorig jaar om en aan Israëlische zijde vielen 72 slachtoffers onder wie 66 militairen. Israël doet er werkelijk alles aan om eigen burgers te beschermen terwijl Hamas nooit geld heeft geïnvesteerd in schuilkelders. Bovendien kan Hamas niet onder natiestaten gerekend worden, maar begaat wel ernstige oorlogsmisdaden, die door het leger van Israël ter bescherming van de eigen burgerbevolking, gestopt moeten worden. Israël is wel een internationaal erkende staat met een eigen leger, wat helaas tegen guerrilla acties moet optreden zodat er sprake is van een asymmetrische oorlogvoering, waarbij Israël als het militair sterkste land verantwoordelijk wordt gehouden voor de gevolgen daarvan.

Op 12 september vorig jaar kwamen vertegenwoordigers van 30 landen en organisaties bijeen in Cairo om te praten over, en financiële toezeggingen te doen inzake de wederopbouw van de zwaar gehavende Strook van Gaza. In totaal zegden zij 3.5 miljard dollar aan hulp toe. De grootste fout die de donorlanden daarbij maakten was het achterwege laten van de eis tot ontwapening van Hamas, als voorwaarde voor de financiële hulp naar de Gazastrook. Deze hulp zou dan via de Palestijnse Autoriteit doorgesluisd moeten worden naar Gaza. In het akkoord over de wapenstilstand tussen Israël en de Palestijnen in augustus vorig jaar, was al afgesproken dat de Palestijnse Autoriteit het bestuur in de Gazastrook zou overnemen van Hamas. Daar nu juist ligt het probleem. De P.A en Hamas zijn het onderling lang niet met elkaar eens. Tot nog toe mag premier Hamdallah van de P.A. de Gazastrook niet binnen van Hamas. Hamdallah zei in december vorig jaar, `dat verscheidene landen, die middelen hebben toegezegd om te helpen bij de wederopbouw van Gaza, hebben aangegeven dat ze dat geld niet zullen overdragen totdat de P.A. de door Hamas geleide Palestijnse enclave onder zijn beheer krijgt’. Hamas dreigt inmiddels met een andere oorlog tegen Israël als Gaza niet wordt `heropgebouwd’ met Hamasleider Mahmoud Al Zahar voorop, die uitriep: “Heropbouw of explosie”! Inmiddels zijn veel donorlanden begrijpelijkerwijs terughoudend geworden in het overmaken van geld, wat de voortgang van de wederopbouw sterk belemmert.

De werkelijke oorzaak van de gebrekkige vooruitgang van de wederopbouw is dus de onderlinge ruzie aan Arabische zijde. Daarom is de titel van het artikel wat in het Friesch Dagblad is gepubliceerd echt onzorgvuldig gesteld. Die suggereert namelijk dat de hulporganisaties alleen Israël oproepen om de blokkade te stoppen.

Op de site van `dokters van de wereld ‘is een artikel over ditzelfde onderwerp geplaatst. Daarin worden o.a. enkele aanbevelingen uit het door Oxfam gepubliceerde rapport genoemd, waaronder de aanbeveling om `alle (!) partijen verantwoordelijk te kunnen houden voor schendingen van het internationaal recht, inclusief de verplichtingen voortvloeiend uit het wapenverdrag met betrekking tot wapen die lukraak tegen burgers worden ingezet en om compensatie te zoeken voor vernietigde hulpprojecten’. Dus niet alleen Israël. Overigens is ook het door Oxfam gepubliceerde rapport enkel en alleen vanuit Palestijns perspectief opgesteld, waardoor Israël tekort wordt gedaan.

Gaza ligt dus nog steeds in puin. Logisch dat hulporganisaties willen helpen en ook dat veel landen bereid zijn om geld vrij te maken aan de wederopbouw van Gaza. Dat daar tot nu toe weinig van terecht is gekomen ligt echt aan onderlinge Arabische verhoudingen.

(Dit artikel is op 21 april als opiniestuk verschenen in het Friesch Dagblad.)


 

Externe bron:
http://christenenvoorisrael.nl/2014/10/hoe-de-donorlanden-hamas-redden/

 

Share