nov 172013
 

censuur= IMO Blog =          

Trouw kiest zoals gezegd steeds duidelijker partij voor de Palestijnen, en dreigt daarmee tot een propagandablad te verworden in plaats van een hoogwaardig journalistiek product. Zie hier een paar voorbeelden van hun extreem gekleurde berichtgeving van de laatste tijd. Het is al een tijdje gebruikelijk om gewoon helemaal geen pro-Israel stukken meer te plaatsen in reactie op anti-Israel artikelen, en om in artikelen van eigen redacteuren bijna hetzelfde te zeggen als in de opiniestukken van Israel critici. Op die manier vermoei je mensen niet met verschillende invalshoeken en visies, en men denkt blijkbaar dat de lezers dat prettiger vinden. Internet is vaak het enige plekje waar in zo’n geval nog wel wat ruimte is voor een tegengeluid, maar ook daar wordt bij Trouw hard aan gewerkt.

In reactie op het pro-Palestijnse propagandastukje op Trouw over de video-oorlog, postte ik een paar reacties. In eerste instantie schreef ik:

De echte waarheid of iets betere propaganda? De ‘Palestijnse’ dames zijn niet zo Palestijns (zie: www.israellycool.com), maar wel professionele actrices waarvan eentje model is geweest. Ze weten dus hoe ze een verhaal neer moeten zetten, maar inhoudelijk stelt het weinig voor. Dat de naam Palestina al lang bestaat, is niet echt nieuws, en van dat citaat van Begin heeft men gewoon de helft weggelaten.

En:

Trouw trapt er allemaal in, want alles wat de Palestijnen doen en zeggen vindt Trouw geweldig. Met journalistiek heeft zo’n kritiekloos verhaaltje natuurlijk niet veel te maken. Het had evengoed op de website van het Palestina Komite of Stop de Bezetting kunnen staan. Er is inmiddels ook een reactie op de pro-Palestijnse video gemaakt, maar die zal de Trouw wel niet halen: http://israel-palestijnen.blogspot.nl/2013/11/ leugens-in-de-echte-waarheid-over.html

De eerste reactie werd geplaatst maar de tweede werd geweigerd. Ondertussen waren er reacties gekomen op mijn wel geplaatste reactie, dus daar wou ik op reageren. Iemand schreef:

Hedwigblink: Ratna Pelle, Beter dan de Israëlische onovertroffen propaganda? Dat kan toch niet. De informatie op door u genoemde site staat zegt niets inhoudelijks. Wat we nu weten is dat beiden sterke banden hebben met Palestina en daar is niets mis mee. Ben blij te lezen dat u tenminste niet ontkent dat Palestina bestaat. Ik ben wel nieuwsgierig naar de andere helft van Begins citaat. Eigenlijk raar dat u ons dat onthoudt.

Ik postte daarop de rest van het citaat, zoals me werd gevraagd:

Begin: “This was a war of self-defense in the noblest sense of the term. The government of national unity then established decided unanimously: We will take the initiative and attack the enemy, drive him back, and thus assure the security of Israel and the future of the nation.”

En vervolgens een reactie op ‘hedwigblink’ gericht, waarin ik aangaf dat ik eerder een link had gepost met het volledige citaat, maar dat die blijkbaar door de redactie was geweigerd, en ik benieuwd was of het nu wel geplaatst werd. Ook gaf ik de context aan waarin Begin deze uitspraak had gedaan. Het was nl. onderdeel van een speech uit 1982, toen hij onder vuur lang van de oppositie vanwege de Libanon Oorlog, en deze daarom wou vergelijken met de (in Israel unaniem als gerechtvaardigd beschouwde) Zesdaagse Oorlog.

Dit keer werd geen van mijn twee reacties geplaatst…

Inmiddels was er wel een tweede reactie op mij door de moderatie gekomen (zie verderop). Ik probeerde het nog eens met twee reacties:

Drie van mijn vier reacties hier zijn niet geplaatst door de schijnbaar niet erg neutrale webredactie, waaronder het uitgebreidere citaat van Begin, die deze uitspraak deed in 1982 om zich te verdedigen tegen kritiek op de oorlog in Libanon. Begin was helemaal geen premier in 1967 en zijn (politiek gemotiveerde) uitspraak is maar een uitspraak.

Deze werd wederom niet geplaatst; de andere (een herformulering van mijn tweede reactie) werd nu wel geplaatst:

Opvallend dat Trouw niet kritisch is naar beide video’s, die beide propagandistisch zijn en de geschiedenis naar hun hand zetten. Het is nu een totaal kritiekloos stukje dat de Palestijnse video ophemelt. Trouw kiest steeds vaker eenzijdig partij voor de Palestijnen. Er is inmiddels ook een reactie op de pro-Palestijnse video gemaakt, maar die zal de Trouw wel niet halen: http://tinyurl.com/qzmrpex

Tot slot heb ik mijn geweigerde vierde/vijfde reactie nogmaals gepost, in weer iets andere woorden.

@hedwigblink, je kunt de uitspraak van Begin nalezen op: http://tinyurl.com/qzmrpex
Ik probeerde meermaals het citaat van Begin te posten en de context uit te leggen, maar dat mag blijkbaar niet van de webredactie? Hij zei dat het wel degelijk een oorlog van zelfverdediging was, maar deed deze uitspraak in 1982 vooral om zich te verdedigen tegen kritiek op de oorlog in Libanon. Begin was helemaal geen premier in 1967 en zijn (politiek gemotiveerde) uitspraak is niet meer dan dat.

Ook deze kwam niet door de censuur van Trouw, zodat de plaatsingsscore 2 van 7 is.

Er lijkt weinig lijn te zitten in wat men niet en wel plaatst, gezien ook het feit dat een reactie van mij aanvankelijk is geweigerd en later in iets andere bewoordingen wel is geplaatst. Moderatie is helaas nodig bij artikelen over Israel, en bedoeld om grove, beledigende, racistische etc. reacties eruit te filteren. Maar daar is hier geen enkele sprake van.

De moderatie op Trouw lijkt strenger geworden dan enkele jaren geleden, toen grove en soms zelfs antisemitische reacties doorgelaten werden door de redactie. De volgende reacties van anderen kwamen wel door de censuur:

@bonzai. Die mannetjes lopen ook onder ons. De half geletterden die zich graag als Jihadist profileren lopen weer onder ons. Op tijd terug gekeerd, helaas geen martelaar geworden, die 40 maagden voor elkeen moeten nog eventjes wachten op die simpele moslim-macho zielen. Die zieken lopen onder ons en de Nederlandse regering is weer flink aan het pamperen, dat mag wel geld kosten. En mensen zonder baan mogen participeren in een bejaardenhuis. Het is wachten op het volgende schaap. Wacht maar af!

“Twee Arabische schoonheden leggen in perfect Engels uit….”. Wat maakt het uit dat er perfect Engels gesproken werd? En nog meer: doet het uiterlijk van de Arabische dames er toe? De journalistiek volgt steeds vaker de normen en waarden die je tegenkomt bij reality-shows. Kunnen we dit artikel van mevrouw Nienke Schipper nog wel serieus nemen?

@RatnaPelle. De dames hebben niet ‘de helft van het citaat van Begin’ weggelaten, maar zelfs 99 procent van zijn lange speech! De boefjes. Maar het goede nieuws is dat hun beknopte samenvatting de spijker op de kop is. Begin stelt overduidelijk dat Israël de oorlog van 1967 begon, net als die van 1956. En daarmee onderstrepen de dames dat Ayalon in zijn door zijn eigen regering gemaakte en betaalde propagandafilmpje bikkelhard staat te liegen. Botte staatspropaganda van de griezeligste soort.

Even voor de duidelijkheid, ik vind dit allemaal acceptabele reacties, maar in deze reacties wordt ook kritiek geuit op de schrijver van het artikel, worden mensen van ‘bikkelharde leugens’ beschuldigd en wordt denigrerend over ‘mannetjes die zich als jihadist profileren’ gesproken. Dus ik begrijp niet waarom ik geen kritiek op Trouw mag geven of een citaat van Begin dat in het Palestijnse filmpje precies daar wordt afgebroken waar het de dames uitkomt. Het is in feite onmogelijk om nog te discussiëren op een site als je geen antwoord mag geven op een vraag die je wordt gesteld.

Oh, en tot slot nog even in antwoord op de laatst geciteerde reactie: zoals duidelijk moge zijn, paste het tweede deel van het citaat wat minder goed in het verhaal van de dames dan het eerste. Dat men de rest van de speech van Begin niet weergaf vergeef ik ze, maar uiteraard zegt een citaat zonder enige context weinig, en moeten we daar dus ook weinig waarde aan hechten. De feiten rond 1967 en de bedreiging die van de Arabische staten uitging was alles bepalend in de vraag of dit een gerechtvaardigde oorlog was, niet één enkel uit zijn verband gerukt citaat van een Israelische leider uit 1982, die daar bovendien een politieke bedoeling mee had. Er wordt dus geen spijker op zijn kop geslagen, er wordt überhaupt geen spijker geraakt, er wordt alleen wat lucht verplaatst.

Ratna Pelle

 


NB: mijn 8ste reactie onder het Trouw artikel, maar met weinig hoop op plaatsing daar…

@hedwigblink, je kunt het nalezen op: http://tinyurl.com/qzmrpex Ik probeerde meermaals het citaat te posten en de context uit te leggen, maar het werd steeds niet geplaatst. Begin zei dat het wel degelijk een oorlog van zelfverdediging was, maar deed deze uitspraak in 1982 om zich te verdedigen tegen kritiek op de oorlog in Libanon. Begin was helemaal geen premier in 1967 en zijn politiek gemotiveerde uitspraak is niet meer dan dat. Vreemd dat hier door sommigen zo’n gezag aan wordt toegekend.

 

Share