jun 272013
 

Timmermans-Peres– Mediawerkgroep Israel –  

Frans Timmermans‘ eerste bezoek als minister van buitenlandse zaken aan Israël en de Palestijnse gebieden had vooral tot doel om de betrekkingen tussen Nederland, Israël en de Palestijnen nieuw leven in te blazen. Diverse media plaatsten over en naar aanleiding van dit bezoek standaard ANP berichten, met daarin aandacht voor de Palestijnse belangen.

Timmermans bracht nadrukkelijk evenveel tijd door in Israël als in de Palestijnse gebieden en sloot met beide partijen precies dezelfde overeenkomsten, zo meldden verschillende artikelen. Dit suggereert echter een gelijkheid die er niet is tussen beide entiteiten, maar dat werd nergens opgemerkt. Het lijkt er eerder op dat de media, en met name Monique van Hoogstraten van de NOS, de nieuwe koers als evenwichtiger dan die van Timmermans’ voorganger Rosenthal beschouwen, en dus als een positieve ontwikkeling. De overeenkomsten zouden constructief moeten bijdragen aan verzoening tussen Israël en de Palestijnen.

In onder meer Trouw en de VK een ANP bericht over het aanhalen van de banden met de Palestijnse Autoriteit, waardoor de Palestijnse economie zou worden gestimuleerd. Ook werd in hetzelfde bericht gemeld dat de illegale nederzettingen een essentieel punt zijn in de onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen. Andere, op z’n minst zo belangrijke punten in die besprekingen werden niet genoemd, zoals de Palestijnse weigering om Israël als een Joodse staat te erkennen en de onmogelijke eis dat alle Palestijnse vluchtelingen en hun nakomelingen naar Israël moeten kunnen terugkeren.

In een journaaluitzending van de NOS was een deel van een gesprek te zien dat Timmermans voerde met zeven Palestijnen jongeren die vertelden over hun problemen en zorgen over de toekomst. Timmermans was daardoor geraakt en ook verbaasd. Verderop in de uitzending beelden van het bezoek van Timmermans aan een Palestijns vluchtelingenkamp. Hierbij ontbrak enige uitleg dat de UNRWA  een veel ruimere definitie van het begrip vluchteling hanteert dan de UNHCR. Volgens de definitie van de UNHCR zouden de meeste Palestijnen in de ‘vluchtelingenkampen’ niet meer in aanmerking komen voor de status van vluchteling. In Rijksoverheid Nieuws een bericht n.a.v. het gesprek van Timmermans met Palestijnse leiders in Ramallah over het vredesinitiatief van president Obama en minister van Buitenlandse Zaken Kerry van de VS. Ook hierin wordt achterwege gelaten dat de UNRWA het begrip vluchteling onjuist hanteert.

Onder meer Nu.nl en de Telegraaf berichtten over mogelijke Nederlandse deelname aan Europese sancties tegen Israël als de Israëlische regering alsnog nederzettingen gaat bouwen op de omstreden locatie E1 ten oosten van Jeruzalem. De Palestijnse topdiplomaat Saeb Erekat noemde het bouwplan al in december het definitieve einde van het vredesproces. Ook in een reportage van Nieuwsuur werd het bouwen van illegale nederzettingen uitdrukkelijk genoemd als punt waar Nederland zich grote zorgen om zou maken. In diezelfde reportage ook beelden van de veiligheidsbarrière of muur en aandacht voor het burgerinitiatief van Dries van Agt ‘Sloop de Muur’. De NRC kwam met een bericht waarin vijf redenen werden opgesomd, en voor een deel toegelicht, waarom het bezoek van Timmermans gevoelig ligt in Israël. Uitleg over die gevoeligheid in Israël werd echter achterwege gelaten. Met name over de labelling van producten afkomstig uit de Westbank voelt men zich in Israël gediscrimineerd ten opzichte van andere landen die wel officieel gebieden bezet houden, zoals bijvoorbeeld China Tibet bezet houdt.

Samengevat, de berichtgeving over het bezoek van Timmermans aan Israël en de Palestijnen was in het algemeen niet extreem in het voordeel van de Palestijnen, al werden wel weer de nederzettingen als het obstakel bij de vredesonderhandelingen genoemd terwijl er geen aandacht was voor andere, minstens zo belangrijke struikelblokken. Ook was er meer aandacht voor Timmermans’ gesprekken met Palestijnen en hun problemen dan voor zijn gesprekken met Israëli’s.

 

Share