jun 212013
 

Timmermans-Netanyahu= IMO blog =

Het zal u niet zijn ontgaan: begin deze week was minister Timmermans in Israel en de Palestijnse gebieden. Hij drong aan op vrede en sloot met beide partijen bilaterale overeenkomsten. Daarbij ging hij erg ver om de gelijkwaardigheid te bewaren. Zo bracht hij evenveel tijd door in Israel als in de Palestijnse gebieden, en sloot precies dezelfde overeenkomsten met beide ‘landen’. Dat suggereert een gelijkheid die er niet is.

Israel is al 65 jaar een soevereine staat, een democratie waar – op de meeste terreinen – religie en staat gescheiden zijn, er onafhankelijke rechtspraak is, goed functionerende instituties en een levendige vrije pers en dito publiek debat. En, niet te vergeten, Israel heeft een goedlopende economie en hoogwaardige technologie.

De Palestijnen hebben, om verschillende redenen, al deze zaken niet. In de jaren ’90 zijn een aantal instituties opgezet maar die kunnen niet functioneren zonder Westerse hulp, net als de gehele Palestijnse Autoriteit. De rechtspraak is gebrekkig, met de doodstraf voor bijvoorbeeld hoogverraad (waaronder ook het verkopen van grond of een huis aan Joden valt). Er is geen vrije pers en er is geen democratie. President Abbas had al lang verkiezingen moeten uitschrijven en dissidente journalisten worden geïntimideerd.

Timmermans-AbbasVoor al dit soort zaken sluit het Westen doorgaans zijn ogen, om van de opruiing in de media tegen Israel en Joden en het verheerlijken van geweld nog maar te zwijgen. We willen nou eenmaal zo ontzettend graag geloven dat president Abbas en zijn PA redelijk zijn en een vredesverdrag met hun mogelijk is, mits Israel maar wat toegeeflijker zou zijn en het Westen maar genoeg geld in de Palestijnse gebieden pompt.

Naast de bilaterale afspraken tussen beide landen, kregen de Israelische nederzettingen weer de nodige aandacht in de media. Er werd daarbij tegenstrijdig bericht over de vraag of Nederland al dan niet voor sancties zou stemmen in de EU wanneer Israel de bouwplannen voor het E-1 gebied toch gaat uitvoeren. Zo meldden verschillende media dinsdagnacht dat Timmermans sancties niet uitsluit:

Nederland zal niet tegen Europese sancties tegen Israël stemmen als de Israëlische regering alsnog nederzettingen gaat bouwen op de omstreden locatie E1 ten oosten van Jeruzalem. Minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken zei dat dinsdag in Jeruzalem na afloop van een dag vol gesprekken met zowel Israëlische als Palestijnse regeringsvertegenwoordigers.

Timmermans voegde er aan toe dat bouwen op E1 ook de bilaterale relaties tussen Nederland en Israël negatief zal beïnvloeden. E1 is het zeer omstreden gebied bij Jeruzalem, waar Israël vorig najaar aankondigde te willen gaan bouwen. Israël kreeg wereldwijde kritiek op de bouwplannen, die nog niet zijn uitgevoerd.

Verdere bouw op die plek zou de Westelijke Jordaanoever uiteindelijk compleet kunnen afsnijden van Oost-Jeruzalem. Dat zou in Palestijnse ogen de hoofdstad van Palestina moeten worden. De Palestijnse topdiplomaat Saeb Erekat noemde het bouwplan in december het definitieve einde van het vredesproces.

Aldus het wat gekleurde bericht dat op diverse sites stond. Erekat beweert wel meer en het einde van het vredesproces is ook al vaak aangekondigd. Dat E-1 (waarvoor al jaren plannen bestaan) de Westbank volledig afsnijdt van Jeruzalem is niet juist; er zou een corridor komen voor Palestijns verkeer.

En terwijl de Volkskrant boven dit bericht als kop zette (op de website): ‘Nederland achter sancties als Israel nederzetting bouwt’, verscheen nog dezelfde nacht een ander ANP bericht dat meldde dat Nederland EU sancties zal vetoën. Ook dit bericht verscheen op diverse sites waaronder de Volkskrant:

Minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken zal zijn veto uitspreken over mogelijke EU-sancties tegen Israël mocht dat land nederzettingen gaan bouwen op de omstreden locatie E1 ten oosten van Jeruzalem. Dat liet de bewindsman woensdag desgevraagd weten. (…)

Timmermans vindt het van groot belang dat de Amerikaanse minister John Kerry van Buitenlandse Zaken een kans krijgt om Palestijnen en Israëli’s weer om de tafel te krijgen. ‘Het initiatief van president Obama en minister Kerry is niet alleen de beste, maar ook de enige optie om het vredesproces weer op gang te krijgen’, aldus de minister.

Daaronder dezelfde gekleurde informatie over E-1 en Erekats opmerking.

Het is nobel dat Timmermans Kerry’s vredespogingen niet in gevaar wil brengen, maar waarom zei hij een dag eerder nog wat anders? Heeft hij die nacht een belletje van Rutte gekregen, of brachten zijn Israelische gesprekspartners hem op andere gedachten? En waarom melden de media niet even dat hij blijkbaar van gedachten is veranderd? Het is daarbij jammer dat hij niet om meer principiële redenen tegen eenzijdige sancties tegen Israel is, ondanks het feit dat juist president Abbas al jaren weigert om met Netanyahu om de tafel te gaan zitten en hier allerlei voorwaarden aan stelt. Opvallend is ook, of eigenlijk valt dat helaas niet op, dat de nederzettingen en dan concreet een specifiek bouwplan als het enige obstakel worden genoemd, en Timmermans blijft er bij dat wanneer Israel de bouwplannen doorzet, dat de verhoudingen tussen Israel en Nederland zal verstoren.

Als we het gaan hebben over obstakels en als obstakels leiden tot slechtere verhoudingen, dan weet ik nog wel een paar dingen te verzinnen, zoals voornoemde opruiing en verering van zelfmoordterroristen als helden, de rol van de UNRWA en diverse vluchtelingenorganisaties en hoe ook de ‘gematigde’ PA vasthoudt aan het zogenaamde recht op terugkeer van miljoenen nakomelingen van de vluchtelingen, corruptie binnen de PA, de behandeling van journalisten en minderheden, gebrek aan democratie binnen de PA en binnen Fatah en de PLO, etc. etc. Waarom staart de EU, maar ook Timmermans en de media, zich zo blind op een enkel facet van het conflict?

Kerry zal alleen dan slagen wanneer hij uit dit ‘paradigma’ stapt en bereid is onbevangen alle obstakels en hun oorzaken te onderzoeken. Daarbij moeten ook heikele punten als de instandhouding van het Palestijnse vluchtelingenprobleem en de aparte behandeling (en definitie) van Palestijnse vluchtelingen ten opzichte van alle andere vluchtelingen aan de orde komen. En als hij daarbij felle kritiek op de PA/PLO/Fatah niet schuwt. Als ‘Palestina’ mee wil doen als semi-onafhankelijke staat, en op het internationale toneel steeds meer gelijkelijk wordt behandeld als Israel, dan horen daar ook evenredige verantwoordelijkheden bij.

Ratna Pelle

 

Share