jun 192013
 

Dries van Agt in Tweede Kamer– Mediawerkgroep Israel –

Oud-premier Dries van Agt (CDA) sprak op 12 juni in het parlement. Hij lichtte die dag het burgerinitiatief ‘Sloop de Muur’ toe en pleitte daarbij voor het instellen van sancties tegen Israël omdat het land weigert de muur die Israël scheidt van de Palestijnse gebieden af te breken. Van Agt suggereerde onder meer een visumplicht voor Israëli’s. Visums zouden dan niet verstrekt mogen worden aan kolonisten die op de Westbank wonen. Desnoods vond hij dat Israël zelfs uit de Verenigde Naties moest worden gezet.

Vrijwel alle media namen zijn pleidooi kritiekloos over.

In het Parool, AD en Trouw werd een artikel gepubliceerd van journalist Joost de Vries, met de citaatkop ‘Israël zijn gang laten gaan, is ontrouw aan onze grondwet’. Alhoewel in deze verslaggeving genoemd werd dat Van Agts verhaal geen onverdeelde bijval kreeg in de Tweede Kamer, miste het toch de nodige journalistieke scepsis tegenover dit initiatief, dat enkel vanuit Palestijns perspectief bekeken is opgezet. Van Agt zegt bijvoorbeeld nooit iets over de noodzaak voor het bouwen van de veiligheidsbarrière.

Het internationale recht zou volgens Van Agt het uitgangspunt zijn, maar dit is veel mindere eenduidig dan hij suggereert. Het internationale recht is een opeenhoping van verdragen en resoluties uit de afgelopen eeuw, waarin niet zelden politieke afwegingen en internationale machtsverhoudingen doorslaggevend zijn. Zo zijn er tal van bezettingen en disputen over grondgebied en soevereiniteit in de wereld die al vele decennia geen oplossing kennen. Velen daarvan worden door de internationale gemeenschap vrijwel genegeerd, omdat er geen oplossing is of de politieke krachtsverhoudingen die niet toelaten. Denk aan Tibet, West-Sahara, Kashmir, Cyprus of Papua Nieuw-Guinea, om maar enkele van de meer bekende ‘betwiste gebieden’ te noemen. De Nederlandse grondwet heeft nooit verlangd om tegen de daarbij betrokken staten sancties in te stellen, althans hebben we Dries van Agt daar nooit over gehoord. Ook het Internationaal Gerechtshof, dat op verzoek van een anti-Israël meerderheid in de VN een advies over de Israëlische barrière opstelde, heeft zelden over die andere disputen geoordeeld. Waar het dat wel deed, zoals in 1975 over de West-Sahara, werd dit advies genegeerd door Marokko zonder grote consequenties voor haar verhoudingen met de VN of Nederland tot op de dag van vandaag.

Spitsnieuws kwam met een beperkter bericht over Van Agt en zijn burgerinitiatief, maar ook daarin geen inhoudelijke kritiek. Evenmin in het Reformatorisch Dagblad, dat wel een iets beter afgewogen kort artikel plaatste. Opvallend bij de berichtgeving over dit onderwerp is dat deze keer op de site van de NOS ook een videoclip is geplaatst waarin Wim Kortenoeven de gelegenheid kreeg om zijn visie op het pleidooi van Van Agt te geven. Kortenoeven is een Nederlands politicus, publicist en journalist die zich bezighoudt met de politieke verwikkelingen in het Midden-Oosten. Hij werd door de NOS verslaggever wel kritisch benaderd.

 

Share