Apartheidsmuur of veiligheidshek?

– de afscheidingsbarrière –

Laatste update 26-5-2013

West Bank Fence

De afscheidingsbarrière ten zuiden van Hebron (foto van Wikipedia, 2006)

In 2002 begon Israël met de bouw van een afscheidingsbarrière rond de Westoever om aanslagen in Israël tegen te gaan. Het was oorspronkelijk een plan van de Arbeidspartij, maar dan wel langs de Groene Lijn (pre-1967 grens). De Likoed nam het idee over maar wilde hem om een aantal nederzettingen heen bouwen, waardoor de route voor een groot deel over bezet gebied, en soms dwars door Palestijnse dorpen kwam te lopen.

De barrière riep dan ook veel verzet op van Palestijnen, Arabische landen en vredesactivisten, die een intensieve campagne startten. De VN wijdde er een speciale noodzitting aan, en droeg het Internationale Hof van Justitie (ICJ) op een onderzoek te doen naar de legaliteit van deze barrière en een juridisch advies te geven. Israël boycotte het ICJ, en de VS en de meeste leden van de EU vonden dat het ICJ hier niet over moest oordelen omdat het een politieke kwestie is, geen puur juridische. Tijdens de hoorzittingen organiseerden sympathisanten voor beide kanten demonstraties, en Israël bracht een door een aanslag vernielde bus naar Den Haag. Zowel de hoorzitting en de uitspraak betroffen niet alleen de muur, maar de bezetting en de Israëlische nederzettingen, en de muur werd voor velen een symbool van de bezetting en de onderdrukking van de Palestijnen. Op 9 juli 2004 gaf het ICJ haar advies, dat vernietigend was voor Israël en de Palestijnen volledig in het gelijk stelde, en opriep tot het afbreken van de barrière voor zover die buiten de Groene Lijn liep. Hoewel Israël direct aangaf zich hier niet aan te zullen houden, werd onder druk van het Israëlische hooggerechtshof de route meermaals aangepast ten gunste van de Palestijnen, en komt uiteindelijk nog 7 tot 8,5% in plaats van de oorspronkelijke 16% van de Westelijke Jordaanoever aan de Israëlische kant van de barrière.

In stedelijk gebied gaat het om een hoge stenen muur met wachttorens.

In stedelijk gebied gaat het om een hoge betonnen muur met wachttorens.

Desondanks blijven pro-Palestijnse groeperingen beweren dat Israël met de ‘muur’ de Westoever in verschillende enclaves wil opdelen en ca. 50% ervan (inclusief de hele Jordaanvallei) bij Israël wil annexeren. Anno 2013 is de afscheidingsbarrière nog steeds niet voltooid, en wordt de route nog met enige regelmaat bijgesteld, vaak na rechterlijke uitspraken. Wel is duidelijk dat de barrière één van de maatregelen is de het aantal Palestijnse terreuraanslagen sterk hebben teruggebracht.

Zie ook: Het Internationale Gerechtshof (ICJ) en de ‘muur’ en: Israël en internationaal recht: VN-resoluties en ‘de muur’ (IMO, 29-11-2008)

Hieronder verschillende kaarten over de route en voortgang van de bouw tussen 2005 en 2012. De geplande route van het nog niet voltooide deel van het hek is voortdurend aan aanpassingen onderhevig.

Kaart van februari 2005, met toestemming overgenomen van “Israeli Security Barrier (“Wall”)– Current Status (2005) and Evolution” van MidEastWeb for Coexistence.
Blauwe lijn = geplande route in 2003; rode lijn = goedgekeurde en deels voltooide route; roze lijn = nog niet goedgekeurde route.

 

IDF kaart barriere april 2006

Stand van zaken in april 2006 volgens IDF. Paarse lijn = goedgekeurde route (al dan niet voltooid); roze lijn = nog niet goedgekeurde route; geel-groene stukken = betonnen muur (bij Tul Karm, Kalkilya en Jeruzalem).
Kaart gekopieerd van Zionism and Israel Information Center – IDF map of security fence

Klik hier voor grotere versie van deze kaart met route in april 2006 van het Ministerie van Defensie

Betselem kaart barriere april 2006

Stand van zaken in april 2006 volgens Betselem.
Rode lijn = voltooide of in aanbouw zijnde route; paarse lijn = goedgekeurde route; onderbroken paarse lijn = nog niet goedgekeurde route
Kaart gekopieerd van Zionism and Israel Information Center – Betselem map of security fence

Klik hier voor grotere versie van de kaart met route in februari 2008 van Betselem (pdf)

Stand van zaken in juni 2011 (Wikipedia):

Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Westbank_barrier.png

 

Stand van zaken in 2012 (GenevaAccord.org):

(bron: http://www.geneva-accord.org/mainmenu/west-bank-barrier-status-2012 )

Bron: http://www.geneva-accord.org/mainmenu/west-bank-barrier-status-2012

 


Zie ook op MidEast Web:

Map of Israel Security Barrier (“Wall”)- Current Status (2006)

Fact and Fiction about the Israeli Wall/Fence/Barrier in Jerusalem

The Israeli Security Barrier (Fence,Wall) and the ICJ

Zie ook op Zionism-Israel.com:

ICJ Ruling on the Israeli  Security Barrier (“Wall”) – July 9, 2004 (complete texts with introduction)

Text of Israeli High Court Ruling Regarding the  Legality of the Security Fence (2005)

Zie ook op Jewish Virtual Library:

Israel’s Security Fence


© Dit artikel is copyright Israël-Palestina Informatie, afgezien van onderdelen waarvoor andere bronnen worden vermeld. Voor overname gelieve kontakt met ons op te nemen via het e-mail adres. Beperkte citaten voorzien van een link naar deze webpagina zijn toegestaan.

 

2 Responses to Apartheidsmuur of veiligheidshek

  1. Pingback: Beste Pauw & Witteman... | ThePostOnline

  2. Pingback: AIV advies Israël-Palestina broddelwerk | ThePostOnline