jun 182013
 

Made in Israel– Mediawerkgroep Israel – 

In onder meer Trouw, NRC en de NOS werd in mei opnieuw aandacht besteed aan het labelen van Israëlische producten afkomstig uit de Westbank. Dit zou eerder worden uitgesteld, maar gaat nu toch door. Minister Timmermans was wel wat voorbarig over die labeling. Hij moest naar eigen zeggen eerst de Europese partners op één lijn zien te krijgen. Dat heeft echter grote kans van slagen. Men is het internationaal gezien bijna allemaal er over eens dat de bouw van de nederzettingen op de Westbank hèt ultieme probleem zou zijn in het MO-conflict. Men meent dit probleem te kunnen oplossen door producten afkomstig van nederzettingen in de Westbank als zodanig te labelen. Israël dreigt daarom door de EU strenger te worden behandeld dan veel andere landen die wel volken onderdrukken.

Minister Timmermans zei op 8 mei tegen een verslaggever van de NOS dat “de bezette gebieden niet Israël zijn en daar mag het label ‘made in Israël’ niet op staan”. Bezet gebied, of hoe de status van de Westbank ook gedefinieerd kan worden, is inderdaad officieel niet Israël. Dat klopt dan wel, maar als Timmermans die lijn zuiver zou willen doorvoeren dan zouden heel wat producten uit andere landen ook gelabeld horen te worden. De EU heeft namelijk associatieakkoorden en nauwe handelsbetrekkingen met een aantal andere landen die gebied bezetten of andere volken onderdrukken, zoals Turkije en Marokko.

Er valt nog wat op te merken over de status van de Westbank. Op de Startpagina Joods Nederland staat een artikel van Missing Peace waarin wordt gesteld dat de Oslo akkoorden niet voorzagen in het vaststellen van grenzen en ook daarna is er nooit een akkoord gesloten over de definitieve grenzen. Aangezien Israël het gebied in 1967 in handen kreeg na agressie door het Jordaanse leger kan er volgens MP geen sprake zijn van illegale bezetting zoals vaak wordt beweerd.

 


Zie ook het commentaar: Rapport over nederzettingenproducten Israel

 

Share