jun 182013
 

Fayyad-EU– Mediawerkgroep Israel –

In o.a. de Volkskrant en Nu.nl  was eind mei aandacht voor een rapport over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar in de Palestijnse gebieden. Volgens dit rapport zou ‘de EU de Palestijnen in de steek laten’. Het rapport is opgesteld door ongeveer 80 organisaties, waaronder Oxfam-Novib, die zich hebben verenigd onder de noemer The Association of International Development Agencies (AIDA) en actief zijn in de Palestijnse gebieden. De bevindingen van het rapport worden in de berichtgeving volkomen kritiekloos overgenomen. Zo zouden er afgelopen jaar 540 huizen van Palestijnen zijn gesloopt of vernield waardoor er 800 mensen dakloos werden. Daarentegen zouden er 600 huizen zijn bijgekomen in illegale nederzettingen. Ook hier wordt aan de Israëlische kant helemaal geen aandacht besteed.

Het rapport baseert zich enkel op informatie afkomstig van Palestijnse zijde. Volgens AIDA leidt het Israëlische beleid bovendien tot ondraaglijke omstandigheden voor de 5.8% van de inwoners van de Westbank die onder Israëlisch militair en burgerlijk bestuur leven in de zogeheten C-gebieden. Daar zouden de Palestijnen zijn afgesloten van diensten van het Palestijns Gezag en afhankelijk van ontwikkelingshulp. Het is logisch dat de Palestijnen in de C-gebieden geen gebruik kunnen maken van de diensten van het Palestijns gezag. Het gebied valt, in afwachting van een vredesakkoord, onder het Israëlische militair en burgerlijk bestuur. Saillant detail hierbij is dat er in de C-gebieden juist door Palestijnen illegaal gebouwd wordt. Op 31 mei schreef Ruben Ridderhof in Israël actueel dat `de Palestijnen sinds de Oslo-akkoorden stelselmatig illegale bouwwerken hebben neergezet in de C-gebieden’. Israël durft die niet te slopen omdat het veel negatieve publiciteit zou opleveren.

Ook de titel `EU komt belofte aan Palestijnen niet na’ is nogal misleidend. Juist de EU steunt de Palestijnse Autoriteit op velerlei manieren. Bij de begrotingsbehandeling voor 2012 in het Europees Parlement is besloten om de jaarlijkse subsidie voor de Palestijnse gebieden met 100 miljoen euro te verhogen naar 600 miljoen euro. De Europese Unie is de grootste donor van de Palestijnse gebieden om toekomstige staatsinstanties te ontwikkelen. Ook steunt de EU de Palestijnen op diplomatiek gebied, bijvoorbeeld bij de recente statusverhoging in de VN en hebben verschillende EU landen hiervoor gestemd. De EU heeft met de PA bovendien ook een associatieakkoord.

Israël wordt dus weer eens de les gelezen. Dat past goed binnen de huidige mondiale trend en druist in tegen journalistieke normen: De bevindingen van het rapport worden helemaal kritiekloos overgenomen, en de berichten erover verschillen nauwelijks van het eigen persbericht van Oxfam-Novib. Goede journalistiek had het hypocriete van deze huidige trend aan moeten tonen.

 

Share