mrt 082020
 

= IMO Blog =

© Milo 2018

© Milo (De Groene 17-2018)

Ik schreef hier vorige maand over diverse antisemitisme onderzoeken. Inmiddels is daar alweer een en ander aan toe te voegen. Het is lastig om de veelvoud aan onderzoeken bij te houden, maar wat al deze onderzoeken en rapporten gemeen hebben is dat de uitkomsten verontrustend zijn en laten zien dat ideeën waarvan je geneigd bent te denken dat ze bij een duister verleden horen, nog springlevend zijn.

Zoals dit onderzoek dat zopas in Jonet stond, waaruit blijkt dat eenvijfde van de Europeanen gelooft dat een geheim Joods netwerk de wereld beheerst. Men heeft in totaal 16.000 mensen in 16 landen 45 vragen voorgelegd in een persoonlijk interview. De resultaten moeten nog per land worden uitgewerkt. Uit de onderzoeken die ik eerder aanhaalde bleken de verschillen tussen met name Oost- en West-Europese landen aanzienlijk.

In sommige Oost-Europese landen werkt de regering bovendien antisemitisme in de hand door complottheorieën te verspreiden zoals in Hongarije over de kwalijke macht en invloed van Soros. Men gaat ook, om het eufemistisch te zeggen, moeizamer om met het nazi verleden en de grootschalige medewerking van de bevolking bij de Jodenvervolging.

Maar ook in West-Europese landen valt het tegen hoeveel mensen denken dat Joden loyaler zijn aan Israel, teveel over de Holocaust praten en zich daarbij onterecht als enige slachtoffer zien, of teveel macht hebben in het zakenleven. Opvallend in dit nieuwe onderzoek, uitgevoerd door de Hongaarse Action and Protection League en mede gepresenteerd door de European Jewis Agency, is dat men aangeeft moeite te hebben gehad om met migranten in bepaalde wijken te praten: “Ook was het moeilijk om in de migrantenwijken van Brussel en de banlieues van Parijs aan data te komen omdat mensen amper meewerkten.” Dus misschien liggen de cijfers dan nog hoger?

Ook kwam het CIDI half februari met de antisemitisme monitor over 2019, en daaruit blijkt een forse toename van het aantal geregistreerde incidenten. Dit kwam uitgebreid in het nieuws en is ook in de Tweede Kamer besproken. Scheldpartijen en dergelijke op sociale media zijn daarbij overigens niet meegeteld. Het CIDI denkt bovendien dat dit het topje van de ijsberg is omdat veel mensen incidenten niet melden omdat ze bijvoorbeeld denken dat dit geen zin heeft.

‘Altijd weer die Joden sjonge jonge’

Een voorbeeld van online antisemitisme was de stroom aan haatreacties onder een nieuwsitem op de facebookpagina van AT5 toen er een verdacht pakket werd aangetroffen bij het HaCarmel restaurant in Amsterdam. In korte tijd verschenen meer dan 1700 reacties onder de live video, waar mensen het goedpraatten en hun haat tegen Joden ventileerden:

“Wil je zeggen dat dit Joods restaurant geen Israelische vlag heeft binnen wapperen? Een Duits restaurant met een Duitse vlag tijdens de holocaust zou je toch ook niet cool vinden?”

“Ik denk dat het beste is om in het beloofde land je zionistische restaurant te draaien is veel veiliger dan hier”

“Altijd weer die Joden sjonge jonge”

“Vieze mensen die zionisten”

“Oprotte met die joden, is ons land!”

“Deze bommen ontvangen ze elke dag in openlucht gevangenis Gaza!”

AT5 haalde de ergste reacties weg, maar kon het niet bijbenen. Veel nare en gevoelloze reacties bleven staan. In reacties op een andere plek werd beweerd dat HaCarmel het verdachte pakketje zelf zou hebben neergelegd… “en toch trappen ze er nog steeds in. Waarom iets veranderen als iets loopt als de ss-trein?”

Een paar weken later gebeurde hetzelfde toen het nieuws werd gemeld dat de NS nabestaanden van de Holocaust financieel gaat compenseren. Eigenlijk gebeurt het bij zowat elk item over Israel of Joden, vooral als er geld mee gemoeid is (die vrekkige Joden ook weer), als Joden als slachtoffer worden beschreven (moet je eens zien wat ze zelf doen met de Palestijnen als ze eenmaal macht hebben) of als het over Israel gaat (idem).

Verschillige JOOP

Ook is de grens steeds verder opgeschoven van wat als ‘opiniestuk’ geplaatst mag worden. Zo bestond VARA website Joop het een dag nadat de CIDI monitor uitkwam een artikel te plaatsen waarin antisemitisme direct aan de zogenaamde Joodse almacht en de politiek van Israel wordt gelinkt. Ene Henk Witte schreef daarin:

Weerstand tegen het Joodse volk is van alle tijden en fluctueert doorlopend. De geschiedenis spreekt letterlijk boekdelen. Eerder ging het daarbij om religieuze motieven, later ontstond het raciale motief. Tegenwoordig spelen de strategische en economisch posities en zeer waarschijnlijk ook de politiek van Israël een grote rol in het anti-Joodse sentiment. Ofschoon nogal eens gezegd wordt dat het bij die zogenaamde financieel-economische macht van Joden in de wereld om een mythe zou gaan, verkeren velen van hen ontegenzeggelijk in invloedrijke en strategische posities.

(…) Diverse etnische lobbygroepen hebben veel invloed op bijvoorbeeld de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten. Voor geen groep geldt dat sterker dan voor de Israël-lobby, met in haar midden een grote groep van Amerikaans-Joodse multimiljardairs. Door politieke donaties, overheidsbenoemingen en invloed van de media vraagt de lobby – en meestal krijgt ze dat ook – onvoorwaardelijke steun voor Israël.

(…) We raken steeds beter geïnformeerd en krijgen gaandeweg aardig zicht op de machtsstructuren in de wereld. We zien dat de Joodse gemeenschap wereldwijd gezien een medebepalende rol speelt op het wereldtoneel en dat die rol, gezien de door hen zo nadrukkelijk gesteunde politiek van Israël, er niet één is van tact en vredelievendheid.

Je zou denken dat je per ongeluk Der Stürmer in handen hebt gekregen of op de website van Stormfront of webforum 8chan bent beland, maar dit is dus de VARA, de publieke omroep. Gelukkig zag men dat zelf ook in en is het artikel vrij snel offline gehaald, maar hoe kan het in Godsnaam dat zoiets überhaupt wordt gepubliceerd? Ik heb ooit eens een artikel naar Joop gestuurd, dat werd afgewezen. Ik bedoel maar: ze plaatsen niet alles. Jarenlang ook mocht Peter Edel, van dat boek ‘De Schaduw van de Ster’ dat grossierde in antisemitische complotten, er wekelijks een column schrijven. Niet alleen voor Joop overigens. Even googelen laat zien dat hij voor diverse serieuze media heeft geschreven.

Gruwelen uit het verleden

En dan heb je natuurlijk Dyab Abou Jahjah (‘de koffer of de doodskist‘), die een column had in de NRC en drie uur lang in Zomergasten mocht komen praten over zijn ideeën. En de cartoons van Jos Collignon, die geregeld over de grens gaan zoals ook weer eind vorig jaar n.a.v. de Britse verkiezingen. Collignon vond het hypocriet om Corbyn te beschuldigen van antisemitisme terwijl Netanyahu in een corruptieschandaal verwikkeld was. Volgens hem zijn beschuldigingen van antisemitisme doorgaans onterecht en slechts bedoeld om de aandacht af te leiden van Israelische misstanden, en hebben Joden zionisten ontzettend lange tenen en bovendien teveel macht. Hij schreef in reactie op een brief van het CIDI: “Bij beschuldigingen van antisemitisme is de Israellobby nooit ver weg. Ik denk dat u nooit zult begrijpen dat dit slachtoffergedrag is. Vergeefse pogingen om tegenstanders van nu te linken aan gruwelen uit het verleden.” Mensen als Jaap Hamburger van het zwaar overschatte EAJG denken er ook zo over, en vele anderen.

Antisemitisme lijkt voor veel mensen slechts iets van het verleden te zijn, de gruwelen van de nazi’s. Dat die gruwelen mogelijk waren in een bepaald klimaat, in een cultuur waar reeds eeuwen negatieve stereotypen over Joden heersten, waar bekende filosofen en religieuze en politieke leiders er zwaar antisemitische denkbeelden op nahielden die niet zonder gevolgen bleven, ontgaat hen blijkbaar. Die noties en ideeën zijn met de nazi’s niet verdwenen, zo blijkt wel, en sluipen zelfs ons leukste volksfeest binnen.

Ratna Pelle

Share