dec 142018
 

= IMO Blog = 

Israelische toeristen bekijken BDS stand op De Dam, 24 juni 2016 (Hadas Parush / Flash 90).

In mijn vorige blog had ik het over de wekelijkse demonstraties op De Dam van radikale BDS activisten. Begin november bereikten die een dieptepunt toen een song van de rapper Ismo werd gespeeld over een zelfmoordaanslag in Tel Aviv, en een fondsenwerver van Hamas aanwezig was die deze demonstraties steunt. Wederom werd de grens met antisemitisme overschreden, en daarop stelden twee raadsleden, van CDA en VVD, vragen. Dries van Agts The Rights Forum (TRF) was er vervolgens snel bij om deze arme en o zo moedige en goed bedoelende demonstranten te verdedigen. Iedere aantijging van antisemitisme tegen radikale pro-Palestina activisten of voorvechters is in hun ogen ingegeven door de macht van de slinkse Israellobby. Ook Corbyn werd met verve verdedigd en zou niks met antisemitisme te maken hebben.

Het begint al met hun beschrijving van de handvol extremisten en hun (vaak allochtone) sympathisanten die daar wekelijks staan als “een bijeenkomst op de Dam. Daar vond op 4 november een manifestatie plaats in solidariteit met het onder Israëlische onderdrukking levende Palestijnse volk”. Het artikel hekelt de vragen die twee raadsleden hebben gesteld over de demonstraties en vooral de bewering dat de gebruikte rap van Ismo of de hakenkruizen en kakkerlakken waarmee de Israelische vlag werd ‘gesierd’, antisemitisch zouden zijn. Volgens The Rights Forum zijn anti-Joodse uitingen zelden antisemitisch. Wel wordt in het artikel liefst 17 keer gesproken van de Israellobby of ook gewoon de lobby (of, lekker suggestief: Lobby). Veel titels van artikelen op de website van TRF bevatten dat woord ook, en in één artikel komt het bijna 60 keer voor, soms met een hoofdletter geschreven.

De vragen over de aanwezigheid van Hamas fondsenwerver Abou Rashed worden als volgt ‘weerlegd’: “Achten CDA en VVD het werkelijk denkbaar dat een ‘fondsenwerver voor een terreurorganisatie’, nota bene bekend bij ‘verschillende inlichtingendiensten’, in Nederland zijn gang kan gaan?” Zeer overtuigend. En het antwoord lijkt me ‘ja’, gezien de aanwezigheid van Abu Rashed en wat er bekend is over zijn activiteiten. Een van de problemen die TRF buiten beschouwing laat, is dat in de  EU onderscheid wordt gemaakt tussen de politieke en militaire tak van Hamas en dat die fondsen vaak onder de dekmantel van andere organisaties worden geworven.

Ismo heeft volgens TRF uiteraard weinig met antisemitisme te maken en het was stom toeval dat zijn muziek daar werd afgespeeld. Dat hij eerder zei dat hij Joden meer dan nazi’s haat is irrelevant omdat het om een oude rap gaat:

“Hoewel Ismo feitelijk niets met de demonstratie te maken had, proberen de raadsleden hun vragen extra gewicht te geven door te vermelden dat de rapper door de Hoge Raad is veroordeeld voor belediging van homosexuelen en joden. Dat gebeurde na een hoog opgelopen zaak over Ismo’s gebruik van de termen focking joden en flikkers in een oude rap.”

Dat de rapper eerder veroordeeld is zegt wat over hoe extreem zijn teksten zijn. Je moet in Nederland wel behoorlijk grof of racistisch zijn om veroordeeld te worden. En hoewel TRF doet alsof hij het alleen over ‘focking Joden’ had, lezen we bij het CIDI wat hij werkelijk zei, met nog een toelichting:

“In 2014 legde hij nog uit dat “Ik haat die fucking joden” helemaal niet zo kwaad bedoelt is als het kennelijk overkomt. Hij vertelde toen, vermoedelijk met glanzende ogen en een snik in zijn stem het volgende: “Nee, Ik zeg ik haat die focking Joden nog veel meer dan de nazi’s, klopt. Voor mij, als ik mijn mening mag uiten, van mij mogen alle zionistische Joden doodvallen. Dat is mijn mening, daar sta ik ook gewoon achter hoor. Ik haat zionisten. Ik haat iedereen die Palestina kapot wil maken of die mijn broeders iets wil aandoen (…) Ik kom op voor mijn broeders, daarom zeg ik ook ik haat die Joden.” “

Juist ja, niks met antisemitisme te maken. Maar ook met de gewraakte tekst zou niks mis zijn volgens TRF, want in de kontekst van de hele song zou duidelijk zijn dat het werkelijke probleem het Israelische onrecht is, waardoor het Palestijnse meisje dat zich opblaast zou zijn geradicaliseerd.

“Het lied belicht een bekend fenomeen: militaire overheersing en bezetting vormen een voedingsbodem voor verzet, radicalisering, haat en tegengeweld. De kwestie-Palestina/Israël is daar geen uitzondering op.”

Aha, het ligt dus gewoon aan Israel. Nergens zegt de anonieme schrijver op The Rights Forum dat dit geweld afschuwelijk is en er geen rechtvaardiging voor is, net zomin als Ismo dat zegt. Het gaat misschien inderdaad wat ver om van ’terreurverheerlijking’ te spreken zoals sommigen doen, maar feit is wel dat het wordt uitgelegd en goedgepraat als logische reactie op de bezetting en het Israelische geweld, dat als de oorzaak van het conflict wordt neergezet.

Ratna Pelle

Share