nov 212018
 

= IMO Blog = 

Onlangs was het weer raak: een aantal radikale Joodse organisaties kwam met het cliché aanzetten dat kritiek op Israel geen antisemitisme is. In de brief die ze schreven blijkt vervolgens dat ze kritiek nogal breed opvatten. Wordt er aanvankelijk nog gesproken van ‘legitieme kritiek op het Israëlisch beleid’, al gauw blijkt dat er heel wat meer onder valt:

“BDS, de voor een Nobelprijs genomineerde Palestijnse volksbeweging voor Palestijnse rechten, heeft een blijvende bewezen toewijding betoond voor de strijd tegen antisemitisme en tegen alle vormen van racisme en discriminatie – in overeenstemming met hoe de BDS-beweging de Universele Declaratie voor de Rechten van de Mens onderschrijft.”

De boycotbeweging BDS ontkent Israels bestaansrecht. De Palestijnse BDS voormannen zijn daar vrij duidelijk over: het gaat om een einde aan Israel als Joodse staat, een einde aan het zionisme, het op de knieën krijgen van Israel. Geen kritiek dus op een bepaald beleid van de regering. Wat men dan uiteindelijk hoopt te bereiken, behalve ‘Palestijnse rechten’, blijft onduidelijk. Sommigen pleiten openlijk voor één staat en menen dat Joden en Palestijnen daar gelijkwaardig en in vrede kunnen samenleven. Als eenmaal de bezetting is opgeheven, hebben de Palestijnen geen reden meer om onaardig te zijn tegen Joden, en zal er dus aan al het geweld een einde komen. Beide volken zullen niet blijven strijden om de macht in zo’n staat, Hamas en dergelijke zullen er niet meer zijn, en terroristische bewegingen buiten Israel, sorry bevrijdingsbewegingen zullen ook geen bestaansgrond meer hebben. Soms verwijst men dan naar de situatie van Joden in de Arabische landen voordat Israel er was, en dus de schuld kon krijgen van Arabische vijandigheid. Die was zoveel beter dan in Europa, en eigenlijk op een paar kleine incidentjes na prima. Met de werkelijkheid hebben deze ideeën weinig te maken, maar dat is geen probleem.

Dat BDS de strijd tegen antisemitisme heeft gesteund is totale nonsens. Het valt juist op hoe vaak BDS met antisemitisme gepaard gaat. BDS acties hebben op een of andere manier een enorme aantrekkingskracht op antisemieten, en men schijnt daar weinig problemen mee te hebben. Ook steunen veel BDS’ers Palestijns geweld en aanslagen. Bij de wekelijkse demonstraties op de Dam is dit ook duidelijk te zien. Al jaren demonstreert een klein groepje diehard Palestina activisten tegen Israel. Simon Vrouwe staat er met een serie foto’s van verwoestingen en slachtoffers waarvan is aangetoond dat sommige uit Syrië komen en niet uit Gaza zoals hij beweert. Hij roept op tot een boycot van Israel, noemt Israel terroristisch en heeft de Holocaust geminimaliseerd. Ook wordt hij agressief als mensen met hem in discussie gaan. Hij is eerder al eens veroordeeld voor illegaal collecteren en moet binnenkort wederom voor de rechter verschijnen. Er lopen nog aangiften van hem wegens bedreiging, antisemitisme en oplichting.

Ook altijd van de partij is Robert-Willem van Norren die onlangs een Israelische vlag bij zich had waarin de davidster is vervangen door een kakkerlak. Ook hangt aan zijn scootmobiel een poster met de tekst: “Time to admit that Israel is a sick society, the Israeli holocaust against the Palestinians is worse than nazis”. Het NIW schrijft: “De bewerking van de Israëlische vlag met een kakkerlak doet automatisch denken aan de nazi-retoriek dat Joden ‘ongedierte’ zouden zijn. Tijdens de genocide in Rwanda riepen Hutu-leiders hun volgelingen op ‘kakkerlakken’, met wie zij Tutsi’s bedoelden, te ‘verdelgen’. Eerder bewerkte Van Norren een Israëlische vlag met een hakenkruis en bevestigde hij een bord met de tekst ‘Beware of zionist pigs’ op zijn scootmobiel.” Met dergelijke teksten roept Norren indirect op tot de vernietiging van Israel.

Bij een demonstratie afgelopen oktober werd opruiende muziek van rapper Ismo gespeeld. Het ging om het nummer Free Palestina met o.a. de volgende tekst: “Een paar jaar later, spitsuur in Tel Aviv. […] Ze stapt de bus in, met haar ook nog een man of zestig. […] Ze ziet haarzelf met hem zitten als haar ogen sluiten; al die wraakgevoelens in haar die komen naar buiten. Al die wraakgevoelens in haar die wil ze nu uiten; dus ze blaast zichzelf op.” Ismo werd vorig jaar, na aangifte van het CIDI, veroordeeld voor antisemitisme en homohaat. De fracties van het CDA en de VVD hebben hierover schriftelijke vragen gesteld, en gevraagd het aantal anti-Israel demonstraties te beperken.

In die vragen werd ook de rol van Hamas fondsenwerver Amin Abou Rashed gemeld, die betrokken is bij de demonstraties. Uit onderzoek van het CIDI zou blijken dat hij in nauw kontakt staat met Vrouwe en hem financiële steun verleent. Recentelijk was zijn organisatie PGNL aanwezig op de Dam. Bloggers en onderzoekers als Keesje Maduraatje en Carel Brendel hebben al vaak geschreven over de banden van pro-Palestijnse organisaties en activisten met radikale partijen en organisaties. Ook bij andere pro-Palestijnse acties zoals de Gazavloot zijn Rashed en andere Hamas aanhangers prominent aanwezig. Abou Jahjah sprak vorig jaar op een Hamas conferentie, die gewoon plaats mocht vinden in Rotterdam. Ook NIDA voorman Nourdin El Ouali gaf een toespraak.

Ondanks deze banden en de vaak behoorlijk radikale uitspraken van activisten, zien veel mensen hen als goedbedoelende vredesactivisten die voor de arme onderdrukte Palestijnen opkomen…

Ratna Pelle

Share

  2 Responses to “Antisemitisme op De Dam”

Comments (2)
  1. Blij dat dit nog eens – ten overvloede – wordt vermeld.

    Ik erger me ook groen aan die lui die bij de Albert Heijn steeds oproepen tot boycot van producten uit Israel. Laatst liet ik me ontvallen: “Kauft nicht bei Juden” is jullie motto. Antwoord “nee dat moet u zo niet zien” Tja, hoe anders kan ik het zien dan?

  2. Mijn complimenten voor deze goede en duidelijke analyse . Dank je wel.