nov 292014
 

Haniyeh-Abbas– Door Beate Heithausen – 

Begin september werden de resultaten gepubliceerd van een opinieonderzoek door het Palestinian Center for Policy and Survey Research (PCPSR) onder inwoners van de Palestijnse gebieden, waarin stond dat de steun van de bevolking voor de terroristische organisatie Hamas na de Gaza oorlog was toegenomen. Inmiddels is een volgende enquête gehouden, waaruit zou blijken dat de tevredenheid over Hamas en haar leider Haniyeh weer is afgenomen, maar dat deze nog steeds populairder zijn dan Fatah en president Abbas.

De strategie van Abbas

Er lijkt een grondgedachte te zijn dat wat er ook intern gebeurt, men tegenover de “vijand Israel” (vijand Israël – volgens Faisal Hourani trustee van de PCPSR) een verenigd front moet vormen. Een eerlijke vorm van democratisering, bij de zo verschillende opvattingen tussen Hamas en Fatah, zie ik niet gebeuren. De Palestijnse eenheidsregering die in juni tot stand kwam (na jaren onderhandelen) is een pragmatisch verbond, dat voor de burgers en de eigen partijbelangen overeind gehouden moet worden; geen welkome alliantie die een twee-staten-oplossing op democratische basis mogelijk zou maken en zou kunnen leiden tot eenvoudigere omstandigheden voor verdere vredesonderhandelingen.

Israël kan onder deze omstandigheden (het Hamas handvest en de raketbeschietingen) niet worden verweten dat het een diep wantrouwen koestert tegen deze regering van nationale eenheid. Men kan de vorming van een eenheidsregering tussen Fatah en Hamas ook banaal als “window dressing” naar het Westen zien, om de druk op Israël verder te verhogen.

Officieel heeft Abbas zich inderdaad gedistantieerd van de acties van de terreurbeweging Hamas, en dreigde begin september de eenheidsregering te verbreken als Hamas deze niet laat opereren in de Gazastrook. Als men echter resultaten van deze enquête leest, dat ook op de Westelijke Jordaanoever de steun voor Hamas groeit, wordt het moeilijk om de bevolking een nieuwe breuk tussen Fatah en Hamas te verkopen. Abbas lijkt zich tactisch ‘vergaloppeerd’ te hebben en vecht zowel intern als internationaal voor zijn politieke overleven.

Misschien moeten de resultaten van de enquête ook een soort waarschuwing voor hem zijn, de gemeenschappelijke Palestijnse identificatie tegenover Israël niet aan in de weg te staan​​? Machmoud Abbas weet dat hij in het Westen een groter aanzien geniet dan Hamas, en gebruikt dit tactisch. Hamas op zijn beurt is sterk afhankelijk van financiële steun vanuit de Westelijke Jordaanoever. Men wil en moet dus verder politiek samenwerken, ook al komt hieronder het vredesproces nog verder buiten zicht. De enquête-uitslag klinkt mij als een soort waarschuwing aan Abbas.

Ik vermoed dat Abbas de verrassende vorming van een eenheidsregering met Hamas alleen forceerde, omdat hij wist dat Israël dan onmiddellijk met de onderhandelingen stopt.
Zo bereikte hij, naar mijn mening, drie doelstellingen:

  1. Hij kon zich zonder concessies gedaan te hebben terugtrekken uit de vredesonderhandelingen, op een moment dat Israël al als concessie het grootste deel van de Palestijnse gevangenen had vrijgelaten. Zijn verdere, steeds hoger worden de eisen waren duidelijk gericht op het laten mislukken van de vredesonderhandelingen.
  1. Het Westen denkt: “Eindelijk worden de verdeelde Palestijnen het eens”, en hoopt op een door Abbas geleide ‘gematigde versie’ van de PA.
    Daarbij negeert het Westen het nog steeds bestaande Hamas handvest (Artikel 13). Dit handvest is voor mij, naast de voortdurende raketaanvallen op Israël, een absolute no-go om te geloven in een oprecht streven van een PA-eenheidsregering naar een twee-staten-oplossing op basis van veiligheid voor Israël.
    Uittreksel uit het handvest van Hamas:

… Voor de Palestijnse kwestie is geen andere oplossing dan de jihad. Initiatieven, voorstellen en internationale conferenties zijn pure tijdverspilling en een praktijk van zinloosheid.

  1. Machmoud Abbas presenteert naar zijn achterban de lang verhoopte eenheid van de PA, terwijl zijn positie wankel was als gevolg vanonder meer beschuldigingen van corruptie tegen zijn Fatah-partij.

Sommigen gaan zelfs nog verder. Het tweede plaatsvervangend hoofd van de Palestijnse Wetgevende Raad, Hassan Khreisheh, vertelde Al-Monitor dat sommige ministers lid zijn van de PLO en de Fatah-Centraal Comité, en zij krijgen extra betalingen bovenop hun pensioen. Zij behouden ook hun regeringsauto’s en bewakers, alsmede hun diplomatieke paspoorten, zelfs nadat ze de regering hebben verlaten.

Aanvaarding van de eenheidsregering door Hamas

Helaas was de enige reden voor Hamas om een eenheidsregering te vormen, dat ze gewoon door hun geld heen raakten en ze hulp nodig hadden van Abbas. (Vanwege de vernietiging van de smokkeltunnels door Egypte leden ze enorme inkomensverliezen).
Abbas op zijn beurt hoopte door de betalingen meer invloed op de Gazastrook te krijgen en aan populariteit te winnen op de Westelijke Jordaanoever, maar deze hoop werd door de nieuwe Gaza oorlog teniet gedaan.

PA-media

Natuurlijk spelen ook de PA media een belangrijke psychologische rol, die de oorlog als overwinning voor Hamas presenteren. Daardoor denkt de gemiddelde burger wellicht, onder de indruk van de oorlog, dat het lijden zich geloond heeft en je offers moet brengen om een ​​doel te bereiken.

Uit vergelijking van de enquête resultaten met enquête 52 van juni 2014, blijkt dat nu alleen al de Hamas-zender Al-Aqsa (Gazastrook) door 36,5% van de Palestijnen werd gevolgd, tegenover 12,6% in juni. Dat zijn 23,9% meer kijkers. (Een maand later zijn de kijkcijfers gedaald naar 24,2%.)
Tijdens de Gaza oorlog was Al-Aqsa op de Westoever zelfs beter bekeken (verschil 4,5%) dan in de Gazastrook. Daar waren vooral Al-Jazeera en Al-Arabia populairder dan op de Westoever.

Alle andere vermelde tv-kanalen, die volgens mijn onderzoek ook niet als onafhankelijk kunnen gelden, verloren procentueel kijkers. Al-Jazeera verloor 2,7%, de Fatah-gelieerde zender Palestine TV 5%, Ma’an 3,7% en Al-Arabia (Saudi-Arabië) 6,1%. Een maand later waren de kijkcijfers van deze zenders weer gestegen.

Interessant is wat het voormalige hoofd financiën van Ma’an, Wisam Kutom, volgens Wikipedia over het thema onafhankelijkheid zegt:
– In een interview met de media deskundige Matt Sienkiewicz, zei voormalig hoofd financiën van Ma’an, Wisam Kutom, dat hij potentiële geldschieters vertelde dat:

“Palestijnse televisie is factionele televisie;op dit moment kunnen wij[Palestijnen] niet de verhalen vertellen die we willen, alleen de verhalen die de facties ons laten vertellen. Er is geen onafhankelijke televisie”.

Resultaten enquête Westelijke Jordaanoever

Het feit dat vergelijkbare resultaten werden verkregen op de Westelijke Jordaanoever, is mede het gevolg ervan dat ook hier geen echt vrije meningsuiting of media zijn.

Het lijkt of Hamas zelfs opzettelijk op haar eigen mensen heeft geschoten, niet alleen om het Westen hogere aantallen slachtoffers te kunnen tonen, maar ook om de haat tegen Israël intern te vergroten (Thema indoctrinatie in een niet-democratisch systeem).
Dit leidt uiteraard bij direct na de oorlog uitgevoerde enquêtes tot dergelijke resultaten. Een ongelooflijke psychologische oorlogsvoering tegen ook de eigen burgers…

Opvallend is dat het aantal kijkers op de Westoever naar Al-Aqsa TV tijdens de Gaza oorlog steeg van 6,2% tot 38,2%, meer dan in de Gazastrook zelf. Een reden kan zijn dat men op de Westoever hoopte via de Hamas-zender een beter beeld te krijgen van wat er in Gaza gebeurde. De Hamas propaganda op Al-Aqsa kan hebben bijgedragen aan de toegenomen populariteit van Hamas op de Westoever.

Conclusie

Als ik alle vragen die in mij opkomen bij het lezen van het onderzoek, en mijn twijfels over de zeggingskracht van statistieken in het algemeen, opzij schuif, kan men in principe met deze statistieken, met name in relatie tot de burgers van Gaza, constateren:

Wat moet een gewone burger in Gaza, geïndoctrineerd door Hamas en met vrees voor zijn leven en dat van zijn familie, openlijk zeggen? Natuurlijk niets wat je eigen leven of de familie in gevaar brengt. Want de wrede methoden van Hamas om met “afvalligen” om te gaan, kennen we helaas maar al te goed.

Voor de bewoners van de Westelijke Jordaanoever vermoed ik, dat als de resultaten van de opiniepeiling kloppen, dat komt door een versterkte Palestijnse identificatie en solidarisering tegenover de “vijand Israël”, die de oorlog in Palestijnse ogen was begonnen.

Door de resultaten van de enquête wordt de Palestijnse eenheid gedemonstreerd aan de buitenwereld.

De enquête-uitslagen kunnen ook Abbas politiek van nut zijn, omdat de voor Hamas positieve resultaten een schrikbeeld vormen voor het westen, wat de druk op Israël zou kunnen vergroten om meer unilaterale concessies te doen. De statistische uitslagen en hun perceptie in het Westen vormen waarschijnlijk een soort van win-win situatie voor Hamas en Fatah…

Inschatting

De druk van Westerse media en politiek op terreurorganisatie Hamas en de PA om te democratiseren, moet duidelijker en sterker worden.

Men moet met name beter toezien op de besteding van EU-subsidies, en die meer inzetten om Fatah te motiveren zich overtuigender op te stellen in vredesonderhandelingen. Immers zolang de subsidies niet worden gecontroleerd, kan Fatah deze naar eigen goeddunken benutten, en de begrijpelijke frustraties van de bevolking leidt tot een verdere toenadering met de radicale Hamas.

De terroristische organisatie Hamas wordt in Westerse media helaas al te vaak afgeschilderd als een soort verzetsorganisatie en Israël als de agressor.

Als deze onbalans in de berichtgeving verandert, zal er meer druk komen op de PA om zich overtuigend in te zetten voor een vredesproces met de twee-staten-oplossing. Wellicht geeft dit de inwoners van de Gazastrook ook moed om tegen Hamas in opstand te komen.

Dit zou zeker niet alle problemen oplossen, maar het zou een enorme stap zijn op weg naar succesvolle vredesonderhandelingen.

(Vertaald uit het Duits en bewerkt door Wouter)

Share