jan 232014
 

AlHaq-ShawanJabarin= IMO Blog =     

Ik ben al uitgebreid ingegaan op de bedenkelijke rol van ontwikkelings- en pro-Palestijnse organisaties in de recente besluiten van bedrijven om de samenwerking met Israelische partners stop te zetten. Over de rol van het radikale Al Haq heb ik het hier nog niet gehad (wel kort in mijn stuk op The Post Online). Al Haq is een zogenaamde ‘mensenrechtenorganisatie’ met internationaal veel aanzien. Men heeft in Europa diverse prijzen gekregen waaronder de Geuzenpenning in Nederland, die de directeur, Shawan Jabarin, echter niet op mocht komen halen van Israel, wat minister  Verhagen betreurde. Hij was in de jaren ’80 aktief in de Palestijnse terreurgroep c.q. bevrijdingsbeweging PFLP. Volgens Shin Bet is hij nog steeds lid daarvan, en in besloten zittingen wist zij het Israelische Hooggerechtshof daarvan te overtuigen. Sinds 2006 mag hij de Palestijnse Westoever niet verlaten. Ook van Jordanië kreeg hij geen doorgang.

Al Haq krijgt zowel indirect geld van de Nederlandse overheid als rechtstreeks van ontwikkelingsorganisaties ICCO en Oxfam-Novib, die op hun beurt ook weer geld krijgen van de overheid. Al Haq geeft sinds 2009 geen openheid meer over haar fondsen, maar alleen al in 2009 ontving zij ruim 1,7 miljoen dollar, van diverse Europese landen en ontwikkelingsorganisaties. Van ICCO en Kerk in Actie kreeg zij meer dan 100.000 dollar. Met al dit geld heeft men een professionele organisatie opgezet met Palestijnse, buitenlandse en Nederlandse juristen in dienst, die precies nagaan wat voor connecties Nederlandse bedrijven hebben met Israelische en wat hun rol is in de bezetting.

Het doel van dit alles is, even voor de duidelijkheid, niet om tot vrede en een tweestatenoplossing te komen. Directeur Shawan Jabarin noemt geweld tegen Israel legitiem verzet en hekelt het vredesproces als een stok om de Palestijnen mee te slaan. Al Haq heeft bijvoorbeeld een paper opgesteld met als titel “Occupation, Colonialism, Apartheid?” waarin Israel een “colonial enterprise which implements a system of apartheid” wordt genoemd, en opgeroepen tot een uitspraak van het Internationaal Gerechtshof dat Israel een “racistische, apartheid kolonialistische staat is. Al Haq steunt de internationale BDS campagne tegen Israel.

Al Haq speelde zoals gezegd een actieve rol in de recente terugtrekking van diverse bedrijven uit samenwerkingsprojecten met Israel. Het NIW van vorige week schrijft daarover:

„In april 2013 informeerde Al-Haq een klant van PGGM middels een bezorgde brief over de activiteiten van Israëlische banken met Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever,” meldt PGGM-woordvoerder Wilbrink. Maar internationale juristen van Al-Haq hebben de afgelopen maanden ook Vitens, RoyalHaskoningDHV en het bouwbedrijf Lima Holding B.V. uit Dordrecht – bekend onder de handelsnaam Riwal – voorzien van juridische adviezen over de situatie in de Palestijnse Gebieden. Met name de zaak-Riwal bracht Al-Haq voor het voetlicht.

Die ‘adviezen’ bleken niet geheel vrijblijvend. Het NIW meldt hoe deze zaak, die begon met negatieve publiciteit over Riwal, vervolgens leidde tot vermaningen door de overheid, en uiteindelijk tot invallen door het OM nadat Al Haq naar de rechter toog met de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof over de ‘muur’ in de hand. Riwal had daarvoor al toegezegd de verhuur van bemande kranen te zullen stoppen, maar verhuurde nog wel onbemande hoogwerkers aan Israel. Er volgde een nieuwe mediastorm. Het OM besloot uiteindelijk toch van vervolging af te zien, o.a. omdat de zaak ingewikkeld was en veel onderzoekscapaciteit zou vergen. Het NIW concludeert:

Maar de zaak met het bouwbedrijf en het handelen van het Openbaar Ministerie zorgde voor een boodschap voor andere Nederlandse bedrijven met activiteiten in de nederzettingen: strafrechtelijke vervolging is mogelijk. Het zette Al-Haq in Nederland op de kaart en gaf de ngo belangrijke juridische munitie voor haar activiteiten.

Al Haq maakt deel uit van een breed netwerk van actiegroepen die in Nederland ijveren voor boycots en desinvesteringen, waaronder het Palestina Komitee, Stop de Bezetting, Palestine Link, Een Ander Joods Geluid, The Rights Forum (Dries van Agt), BDS-Nederland en vele anderen. Ook grote NGO’s als Oxfam-Novib, IKV/Pax Christi, ICCO en Cordaid doen hieraan mee, middels hun gezamenlijke actiegroep United Civilians for Peace.

Ratna Pelle

Share