mrt 292013
 

– IMO Blog –

In De Gelderlander stond vorige week weer een nieuwe column van Anton van Hooff, waarmee hij naar eigen zeggen alvast meedingt naar de Vuile Pen Award van komend jaar. Hij liet ons o.a. weten:

Ach, enkele tientallen jaren geleden was ook voor mij Israël een lichtend voorbeeld, maar vooral de objectieve berichtgeving in NRC Handelsblad heeft mij van gedachten doen veranderen. Inmiddels is mij duidelijk geworden dat Israël een racistische schurkenstaat is (illegale atoomwapens, landjepik, apartheidspolitiek zelfs tegen de eigen Arabische burgers, doden van 100 Palestijnen voor 1 Israëli) en als zodanig de voornaamste aanstichter van Jodenhaat in de wereld – zie het recente CIDI-onderzoek (Joden kennen we niet, maar we haten ze wel omdat ze met Israël te maken hebben). Hoeveel beter is de les die Een Ander Joods Geluid uit de Holocaust trekt: juist omdat wij Joden weten wat lijden is, moeten we het anderen niet aandoen.

Ik weet niet of men twee keer voor de prijs in aanmerking kan komen; voor alle zekerheid stel ik nog eens mijn kandidatuur op grond van mijn jongste column in De Gelderlander – zie bijlage.

Ik wil hier om te beginnen benadrukken dat de prijs in de eerste plaats is toegekend aan De Gelderlander, omdat zij het medium zijn dat de gewraakte column heeft geplaatst en daarmee een platform biedt aan dergelijke haatstukjes. Het gaat niet zozeer om Van Hooffs kwaadaardige onzin, het gaat om het feit dat dergelijke ideeën steeds meer mainstream worden en in mainstream media verschijnen waardoor het gif zich verder kan verspreiden. En waardoor mensen die er verder weinig van weten, autochtoon of allochtoon, worden bevestigd in hun vage negatieve gevoelens over Joden: ‘dat rotvolkje in dat rotlandje van ze, en zie je nu wel, ik dacht het al maar durfde het niet te zeggen, ze deugen gewoon niet en moeten hun bek houden over die zogeheten Holocaust van ze’.

Ik waardeer het wanneer mensen eerlijk zijn, al vind ik het jammer dat zo weinig mensen bereid zijn een open dialoog aan te gaan. Wanneer Israel een racistische schurkenstaat is, wat zijn de Arabische landen dan? Extreem racistische nog ergere schurkenstaten? En wat zijn echte notoire mensenrechtenschenders dan? Hoe noemen we een regime dat werkelijk de bevolking onderdrukt en minderheden puur en alleen om hun ras allerlei basale rechten ontneemt? Hoe noemen we een regime dat wie te kritisch is straffeloos in de bak gooit, en daar zwaar martelt totdat men alles bereid is te bekennen wat de ondervragers maar willen horen? Hoe noemen we een regime waar de machthebbers niet democratisch worden gekozen of er slechts schijn verkiezingen zijn, en zij slechts zichzelf en hun clan verrijken ten koste van de bevolking, die voor een groot deel in bittere armoede leeft? Vakbonden zijn uiteraard verboden, net als demonstraties en van een vrije pers is geen sprake. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

‘De fouten van Israel worden er niet minder om door op die van andere landen te wijzen’, zullen sommigen hierop zeggen. Dat is op zichzelf waar, maar het gaat wel om de verhoudingen en de mate waarin. Ook in Nederland gebeuren soms ontoelaatbare dingen. Er verdwijnen misstanden in doofpotten, mensen worden niet serieus genomen door instanties, er is belangenverstrengeling of de politie heeft te hard opgetreden tegen een groep verdachten. Dat komt dan op Nieuwsuur en Pauw en Witteman, politici worden ter verantwoording geroepen, en soms wordt een onderzoek ingesteld. Toch zal niemand Nederland en schurkenstaat noemen. In Israel gaat meer mis dan in Nederland, maar Israel heeft dan ook met meer vijanden te maken en meer interne problemen en spanningen. Vanaf het begin heeft de gehele Arabische wereld zich tegen Israels stichting en de vestiging van Joden in Palestina verzet, en daardoor is de verhouding met de Arabieren in Israel gespannener dan die tussen Arabieren en autochtonen in Europese landen. En ook hier is die al niet bepaald vlekkeloos.

Als wij de problemen van Israel zouden hebben, het aantal verijdelde aanslagen, de hulp die Arabieren die in Israel wonen vaak hebben gegeven aan Palestijnse terroristen, de extreme uitspraken van iemand als Raed Saleh van de islamitische beweging in Israel, hoe veel zetels zou Wilders dan hebben gehad? Ik durf er niet aan te denken.

Israel de voornaamste aanstichter van Jodenhaat noemen is een totale omkering van oorzaak en gevolg. Israel is mede gesticht vanwege de virulente Jodenhaat en de vervolgingen die daar het gevolg van waren. Natuurlijk zijn Jodenhaters niet blij wanneer Joden meer macht krijgen en zich beter kunnen verdedigen, en natuurlijk zullen zij hun haat vervolgens ook op de Joodse staat richten. Waarmee, ik herhaal het nog maar eens, natuurlijk niet is gezegd dat alle kritiek op Israel is ingegeven door antisemitisme. Dat mensen Joden haten zonder ze te kennen is overigens een oud fenomeen; dit kwam in de Middeleeuwen al voor, en heeft dus wederom niks met Israel te maken.

Van Hooff stuurde ons zijn nieuwe column mee, en die doet inderdaad niet onder voor ‘Leedroof’. Ik vraag me overigens af hoelang ze Van Hooff nog toestaan om dezelfde column te schrijven. Hij bevat namelijk weinig nieuws.

Geheel in de lijn der verwachting pleit Van Hooff voor een boycot van Israel, en geeft hij Erdogan groot gelijk dat zionisme racisme is. Sterker nog, hij meent dat ‘ieder weldenkend mens natuurlijk weet dat Erdogan gelijk heeft’.

Berlin, NS-Boykott gegen jüdische Geschäfte

Berlijn, 1 april 1933: nazi-boycot van Joodse winkels

Hij stelt vervolgens het zionisme op een lijn met de nazi’s en verwijst daarbij naar een brief van de Zionistische Vereniging van Duitsland na de machtsovername van Hitler in 1933, waarin begrip zou worden geuit voor ‘de versterking van het rassenbesef’.  ‘Historicus’ Anton van Hooff laat wetenschappelijk verantwoorde nuanceringen en contextualisering graag achterwege, want die hinderen alleen maar bij zijn doel: het inktzwart neerzetten van het zionisme, de nationale beweging van de Joden.

Terwijl de in maart 1933 afgekondigde internationale Joodse boycot van nazi-Duitsland moreel zeker gepast was, had deze in praktische zin weinig effect, en waren velen zelfs beducht dat deze het optreden van de nazi’s tegen de Duitse Joden alleen maar zou verharden. De Zionistische Vereniging van Duitsland zocht daarop toenadering tot het nazi-regime en sloot een ‘contract met de duivel‘, dat nog steeds als omstreden geldt maar waarmee ze wel tienduizenden Joden (tegen betaling) uit nazi-Duitsland hielpen ontkomen naar Palestina.

Uiteraard zal Van Hooff zeker niet wijzen op de samenwerking tussen de antisemitische moefti van Jeruzalem en de nazi’s, en geen woorden vuil maken aan het racisme van Palestijnse en Arabische nationalisten. Het gaat hem ook helemaal niet om de gevaren van het nationalisme in het algemeen, maar slechts om het Joodse nationalisme. Daarna legt hij nog maar eens uit dat alleen de Joden van EAJG deugen, aangezien zij uit de Holocaust de les trekken dat juist Joden zouden moeten weten wat lijden betekent en dat een ander niet aan moeten doen. Het CIDI, dat er ook de les uit trekt dat Joden terecht een staat hebben gesticht die zowel bekritiseerd als verdedigd moet worden, moeten hun mond houden. En tot slot schuift hij het antisemitisme van de Turkse jongeren in de schoenen van Israel.

Zoals eerder aangegeven zijn het juist dit soort haatcolumns van blanke hoogopgeleide opiniemakers en historici die bijdragen aan een klimaat waarin alles over Joden en Israel gezegd mag worden. ‘Kom je voor Israel op? Dan ben je het zelf schuld als je uitgescholden, bespuugd of erger wordt. Moet je zo’n schurkenstaat maar niet verdedigen. Zionisten zijn in feite nazi’s, en wat deden we met de nazi’s?’ Nazi’s zijn uitschot, nazi’s vertegenwoordigen het absolute kwaad, niemand wil iets met nazi’s te maken hebben en het is verboden om nazi-denkbeelden uit te dragen of symbolen te gebruiken. Wanneer zionisten nazi’s zijn, zijn ze dus vogelvrij. En, het zal niet verbazen, de meeste Joden zijn ook zionisten. Zij staan, met vaak ook een hoop kritiek, achter het feit dat de Joden nu een staat hebben en dat die staat soms hard optreedt tegen Palestijnse terroristen. Ze vinden het terecht dat Israel Hamas posities aanvalt wanneer Hamas raketten op Israelische steden afvuurt, en ze vinden het terecht dat Israel de grenzen streng controleert en een afscheidingsbarrière heeft gebouwd zodat terroristen en spullen waarmee je wapens kunt maken niet de grens over kunnen.

Je kunt erover twisten of sommige maatregelen te streng zijn, of op concrete misstanden wijzen, maar het principe dat Joden als volk zelfbeschikking hebben als racisme wegzetten, en hun nationale beweging ideologisch met de nazi’s gelijkstellen is walgelijk en kwaadaardig. Misschien dat mensen De Gelderlander willen laten weten* dat men niet van dit soort haatcolumns is gediend, en zich zorgen maakt om de gevolgen wanneer de Arnhemse jeugd, al dan niet van Turkse komaf, op deze manier gevoed blijft worden met anti-Israel en anti-Joodse haat propaganda.

Ratna Pelle

 

* Adres De Gelderlander:

Winselingseweg 10
6541 AK Nijmegen
Postbus 36
6500 DA Nijmegen
024-3650611

Redactie: redactie@gelderlander.nl

Lezersredacteur: (redactioneel)
Spreekuur: 10:30-12:15 (ma tm vrij)
0800-0226766 (gratis)
lezersredactie@gelderlander.nl

 

Share

  12 Responses to “Joodse staat is boze droom voor Anton van Hooff”

Comments (12)
 1. U bedrijft het bekende jij-bakken: die anderen staten zijn ook geen lieverdjes. Israël pretendeert echter een democratische rechtstaat te zijn, maar het discrimineert zelfs zijn Arabische burgers om maar te zwijgen over de apartheid jegens de autochtone bewoners van Palestina. .
  De kwalijke jodenhaat van de moefti was het gevolg van de zionistische kolonisatie van zijn land; een beetje historisch besef helpt hier. De verklaring van de Duitse zionisten van 1933 bevestigt het racistisch karakter van de beweging: dank u Herr Hitler dat u de joden het besef van hun eigenheid bijbrengt. Leest u het stuk eens en voel schaamte.
  In het verleden werkte campagnes om een krantenredactie onder druk te zetten nog wel eens. De omslag in de openbare mening is echter zichtbaar in het feit dat dit keer de lezersreacties op mijn stuk – op één uitzondering na – instemmend waren. Nog dezer dagen schreef iemand mij dat hij mijn ‘Boycot Israel’ aan allerlei mensen in zijn omgeving had laten lezen. Het medicijn van de waarheid werkt.

  Anton van Hooff

  • Meneer van Hoff,

   Graag ga ik een factuele discussie met u aan. Graag hoor ik hoe Israel de Israelische Arabieren discrimneert en ook uw definitie van Israel als apartheidsland, met factuele bewijzen erbij. Ook ik zal met droge feiten naar deze discussie komen. Zegt u maar waar en wanneer. Of heeft u een probleem met het woord “waar”?

 2. Ik vraag me af of deze antisemiet en zijn krant juridisch niet aangepakt kunnen worden. Ook aan de vrijheid van meningsuiting zijn grenzen. Dat zijn hobby is een hetze maken tegen Israël en Joden is fijn, zolang die geen invloed op het denken van de lezers kan beoefenen. De recente incidenten in Arnhem en Vorden maken me denken, dat labiele mensen toch een idee hieraan kunnen plukken. Hitler zette zijn moordmachine ook niet meteen aan de gang, maar pas nadat zijn volk hiervoor rijp gemaakt is.

 3. Ik merk dat de heer Van Hooff zich de kritiek meer aantrekt dan normaal en hij waarschijnlijk wil toegeven. Hij is sinds het verschijnen van de Vuile Pen Award al diverse keren in de pen geklommen richting diegenen die hem hadden uitgeloofd. Ook werd er na bekendmaking aan de redactie van De Gelderlander snel een nieuwe column geschreven. Er is een gevoelige snaar geraakt. Mooi!

 4. De heer Van Hooff heeft ons ‘buitenburgers van Israel’ tevens met enkele fraaie e-mails verblijd. Uit dank heb ik deze reactie onder zijn column geplaatst:

  De heer Van Hooff citeert selectief en zonder context: de zionisten in Duitsland probeerden hun beulen mild te stemmen om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen ontsnappen. Een eigen staat zagen ze daarbij als enige oplossing om niet langer als kwetsbare minderheid gevaar te lopen. Ze verwachten tevens dat dit het antisemitisme zou doen verdwijnen, wat helaas een misvatting bleek.
  De Joden vormen niet slechts een religie maar ook een volk. Dientengevolge is een Joodse staat (niet voor niets met hoofdletter!) niet verwerpelijker dan bv. een Arabische staat. Overigens heb ik ook geen principiële problemen met een islamitische of christelijke of boeddhistische staat, zolang die minderheden maar hun vrijheid gunt. In Israel worden tal van godsdiensten gepraktiseerd en hebben moslims en christenen gelijke rechten.
  Israels atoomwapens zijn officieel ‘geheim’, maar niet illegaal, daar Israel het non-proliferatie verdrag nooit ondertekend heeft, en niets verplicht een land daartoe. Dat sommige landen sancties krijgen opgelegd voor het ontwikkelen van atoomwapens komt omdat zij dit verdrag wel ondertekend hebben, of dat ze domweg te gevaarlijk zijn om geen maatregelen tegen te nemen. Dat gaat zeker op voor Noord-Korea en Iran, en Pakistan is ook al jaren een zorgenkind, terwijl om het relatief stabiele en democratische India zich niemand zorgen maakt.
  De etiketterings-ophef heeft er bij mij vooral toe geleid dat ik bij AH geen cherrytomaatjes uit Marokko meer koop, die schijnen namelijk afkomstig te (kunnen) zijn uit de West-Sahara, een gebied dat Marokko in 1976 zonder aanleiding of dreiging heeft ingepikt. Ik heb zeker 15 jaar met de Solidariteitsagenda van het Polisario Komitee op zak gelopen. Dan heeft Israel toch nog wat betere argumenten om de Westoever bezet te houden, al ben ik tegen de nederzettingen. Ik verneem graag hoelang moraalridder Van Hoof al Marokkaanse producten boycot. (Voor Chinese producten wil ik hem dan wel verexcuseren, want die zijn nauwelijks nog te vermijden in de Nederlandse schappen.)
  Met het CIDI, dat bepaald geen megafoon hanteert (kwestie van projectie?) zet Van Hooff ook een ruime meerderheid van de Joodse gemeenschap in Nederland weg, die weten wat lijden is en daarom het volgens hem verwerpelijke idee van een Joodse staat legitiem achten en het steunen, ook al zijn ze er niet allemaal gaan wonen. Dat wegzetten doet hij niet voor het eerst: in ‘Leedroof’ schoot hij uit zijn slof omdat een rabbijn klaagde dat de Kristallnachtherdenking werd overgenomen door activisten die allerlei andere misstanden aan de kaak wilden stellen, in plaats van gewoon de slachtoffers van toen te herdenken. Meer dan de helft van de Nederlandse oorlogsdoden in WO2 waren Joden, van wie zo’n 75% is uitgemoord, dus dat zij een centrale plaats hebben in herdenkingen en met hun gevoelens zo goed mogelijk rekening wordt gehouden, lijkt mij vrij logisch.

 5. Van Hooff heeft blijkbaar zelf niet genoeg historisch besef. De Palestijnen (zo heten ze nu)zijn zelf uit angst in 1947 gevlucht, omdat er valse berichten waren over verkrachtingen die hun eigen mensen verspreidt hadden. In de hoop dat de arabische landen te hulp schoten. Hij vergeet ook dat 850.000 joden moesten vluchten uit arabische landen met niks anders dan een rugzakje toen de staat Israel werd uitgeroepen. Dat bewijst nogmaals dat een joodse staat belangrijk is. In het oost blok en Rusland werden/worden joden eeuwen gediscrimineerd/vervolgd en ook dat geeft aan dat joden een thuisland nodig hebben. Vergeet niet de Holocaust en de rol van Nederlanders. Die waren de Joden liever kwijt dan rijk. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de fransen die veel meer Joodse mensen hebben weten te helpen onderduiken / te vluchten.

  In Noorwegen en Zweden worden Joden hedendaags bedreigd door moslim extremisten. Joden zijn gevlucht en hebben hun heil ergens anders gezocht. O.a. Amerika en Israel. De wederopstand van Turkije als aanstaand grootmacht en de antisemitische toon die Erdogan bezigt is een voorbode voor nog meer onheil. Waarom is er zoveel kritiek op Israel en wordt er niet in proporties kritiek geleverd op Israel? Hoe harder dit soort antisemieten schreeuwen, hoe meer ik Zionistischer wordt. Dat Israel is herrezen is een profetie. En ik ben zionist in hard en nieren.

  Redenen voor antisemistisme:

  1. De vervangingstheorie van Katholieken/Christenen/ Islamieten. (onze god is groter!!)

  Joden doen er niet meer toe. Het volk had ophouden te moeten bestaan. Volgen Rudolf Steiner een weeffout. (Zijn hele leer gaat niet meer op.) De Joden zijn god’s volk en daar hebben vooral niet joden veel moeite mee. Want willen we niet allemaal tot Jaweh’s volk behoren? (grote misvatting want Jaweh houdt van alle mensen).
  Nee Joden voelen zich niet superieur. Joden hebben een extra verantwoordelijkheid om Jaweh te dienen. Zij worden ook zwaarder gestraft door Jaweh dan niet Joden bij het niet volgen van Gods wil. Ieder mens is gelijkwaardig maar niet gelijk. Joden hebben door de tijd heen laten zien dat zij een zeer bijzondere plek innemen op deze aardbol en dat zij uitvindingen/ontwikkelingen in gang hebben gezet die de mensheid een stap verder heeft gebracht. Kijk naar allerlei technische ontwikkelingen, maar ook moreel. Wil je Israel boycotten. Gooi je computer dan ook maar weg. Je mobiele telefoon, je kunt de helft van je sofware weggooien. En nog veel meer. Allerlei ontwikkelingen in farmacie en niet te vergeten de laatste ontwikkelingen ter bestrijding van kanker en ms. Op het gebied van landbouw en het vruchtbaar maken woestijn.
  want zie het wonder dat Israel heet en bloeit en groeit als nooit te voren. Anderzijds is er geen volk dat zo geleden heeft als het joodse volk.

  2. Antisemitisme, Jews want to rule the world, Joden zijn gierig, Joden doen aan Satanisme, Joden offeren kinderen. Joden drinken bloed etc.
  3. Israel had volgens de Islam niet mogen bestaan. Veroverd gebied op de Islam mag niet in handen vallen van niet moslims. ( en kijk het land islamistische landen in alles overtreffen.)
  4. Pure jaloezie dat Joden het goed doen.

  Israel is geen apartheidsstaat, Kijk naar alle joden die van over de hele wereld naar Israel terugkeren. Van zwart tot blank. Natuurlijk geeft dat grote uitdagingen om met elkaar te integreren. Na al die jaren na de diaspora weer tot elkaar te komen. Maar ook arabieren doen mee in Israel. Miss universe was een arabische vrouw. Winnaar van Idols was een arabische. Minderheden worden goed behandeld in Israel. Zeker gezien de omstandigheden.

  Er zijn nu zelfs meer en meer arabieren in Israel die zien wat de omringende arabische landen er van bakken en verkiezen Israel boven die arabische besturen. Waarom omdat ze meer rechten hebben in Israel en daar een beter leven hebben. De meeste arabieren dienen niet in het leger en kunnen daarom naderhand bepaalde banen niet vervullen. Maar ook dat begint te veranderen. Met name christelijke arabieren en enkele druzen verkiezen dienstplicht. Al zijn het meestal geen gevechtstaken die zij toegewezen krijgen.
  Arabieren studeren zij aan zij met de Joden en Christenen aan de universiteit van Haifa. Natuurlijk is er een spanningsveld met arabische moslim Israelieten. Israel’s nationale veiligheid staat voorop. Maar dat is wel de realiteit. ( Die realiteit kunnen wij ook gaan krijgen in Nederland, aan wie zijn de turkse / marokkaans islamitische medelanders loyaal?) Maar momenteel zijn Turkije en Marokko niet de vijanden van Nederland. Maar wie zegt dat dat zo blijft. Of radicale moslims die in Jihadgebieden gaan vechten in de wereld.

  In Israel gaat niet alles goed. Maar heel veel wel. Alleen Joden pikken het niet om opgeblazen te worden in hun eigen bussen. Veiligheid boven alles. Palestijnen dulden geen Israelische staat en Israel wordt als joodse staat niet door hen erkend. De PLO werd erkend, maar sprak niet namens alle palestijnen en zo kon Hamas gewoon doorgaan met Terreur. En later de PLO ook weer via een splinterbeweging.

  Er is geen sprake van Landje pik. Er was voordat de staat Israel werd gesticht geen sprake van een souvereine staat. De palestijnen zijn zelf gevlucht uit hun dorpen en steden. Velen zijn naar die plekken gekomen omdat daar werk was en komen daar oorspronkelijk niet vandaan. De mensen die wel eigen grond hadden zijn of uitgekocht of hebben daarvoor een voorstel gekregen. Wel of niet aangenomen. Veel grond was al opgekocht door Joden voordat de oorlog in 1948 uitbrak. Ook wil duidelijk markeren dat Israel die 850.000 vluchtelingen uit arabische landen heeft opgenomen. Dat hebben de arabische landen met hun soortgenoten nagelaten. Die wonen nog steeds met de status van vluchteling in kampen. Hun kinderen erven de naam vluchteling. ( heel apart) En zijn die 850.000 joden uit arabische landen gecomenseerd voor de schade en hun bezittingen die ze achter hebben moeten laten?

  Israel heeft ook voor de onlangs gebouwde muur compensatie aangeboden aan de landeigenaren. Zij mogen dat echter niet ontvangen, omdat de palestijnse autoriteiten dat beschouwen als verraad.

  Daarnaast wil ik U er op wijzen dat Palestijnse burgers uit de betwiste gebieden en zelfs uit Gaza worden behandeld in Israelische ziekenhuizen. Hoe is dat voor de Israelische soldaat die gewond raakt en in het zelfde ziekenhuis wordt behandeld? Noem een land die zijn vijand verzorgd.

  In tegenstelling tot Hamas is het Israelische volk een volk dat wil leven. In tegenstelling tot de Islamistische volkeren om hen heen die dood en verderf zaaien. Minderheden (o.a. christenen) uitroeien, homo’s afslachten, vrouwen onderdrukken. Elkaar uitmoorden omdat ze niet het juiste islamitische geloof aanhangen. Hamas dat een dictatoriaal schrikbewind voert en zijn eigen bevolking ernstig terroriseert, Waar hun eigen mensen van gebouwen worden gegooid. Hezbollah die duizenden Christenen hebben uitgeroeid!!!!! De moslimbroederschap en de daaraan gelieerde groepen als Hamas die dezelfde leer aanhangen als het fascistische nazi Duitland. Al in 1928 bij de oprichting van de moslimbroeders stond op de agenda de vernietiging van alle Joden op aarde. De groot mufti van Jeruzalem had een duivelsverbond gesloten met Hitler zelf.

  Op you tube staat een mooie docu http://www.youtube.com/watch?v=4UdiQ2An_-0
  over 50 jaar oorlog met de arabieren.

  Als laatste wil ik er op wijzen dat wie geen vrede wil ook de bittere realiteit zal moeten inzien en het Israel is die de lakens uitdeelt. Na al die oorlogen die de arabieren hebben verloren zullen ze de kracht van Israel als piepklein landje moeten erkennen. De palestijnen/ en arabische volkeren uit omringende landen draaien zichzelf in de soep . Dat is hun eigen keuze. De wereld zou eens moeten stoppen met deze zogenaamde zielige palestijnen te funden. Ze worden kunstmatig gevoed en hebben daardoor tijd voor raketjes bouwen en hun vrouwen te bezwangeren.

  Israel heeft het recht zich te verdedigen. Israel kan niet terug naar de grenzen van 1967, omdat het zichzelf dan niet kan verdedigen. Wat een geluk dat de Golan niet is teruggegeven aan Sirie. Dan hadden de extremisten nu de raketten met of zonder chemische wapens op noord Israel kunnen schieten. Kijk wat er gebeurde toen Gaza terug werd gegeven aan de Palestijnen. Ze vermeerderen zich als konijnen in die zandbak en zij zijn alleen maar bezig met de vernietiging van de staat Israel. Kijk naar Memri tv hoe de jodenhaat wordt aangewakkerd. Terwijl de meeste mensen in Egypte en Gaza nog nooit een jood in levende lijve ontmoet heeft.

  En over apartheid gesproken. Noem een arabisch of Islamitisch land op waar er geen apartheid en discriminatie bestaat, rechtsgelijkheid is, waar minderheden niet worden onderdrukt. Ga je Saoedi arabie ook boycotten? Ga je op , vakantie naar Turkije, Rusland, China waar persvrijheid niet meer bestaat.

  Israel weet in zeer moeilijke omstandigheden elke keer er weer het beste van te maken. En daarin slagen ze. En Israel is niet gek om de Westelijke Jordaan oever op te geven, het maakt het land onverdedigbaar ( nog geen 18 km tot de kust). Het is waar de joodse voorvaderen hebben gewoond. En waarom mogen daar geen Joden wonen. Joden leggen hun lot niet meer in de hand van anderen, want dan worden ze afgeslacht! Zie wat de Christenen overkomen is in Irak, Libanon, Darfour,(en al die andere afrikaanse landen) in Sirie en wat nog komen gaat in Egypte.
  Daar waar Israel tot nu toe in slaagt, zichzelf verdedigen tegen de vijandige moslimlanden zal een vraag zijn of de Europa zich staande gaat houden en zich kan verweren tegen de politieke islam. De eerste botsingen zijn er al met Erdogan. Of had hij ook gelijk over Yunus? Mag Erdogan discrimineren in Nederland en onderscheid maken tussen moslims en niet moslims. En mag hij eisen dat Nederlanders/turkse moslims alleen opgevoed mogen worden door moslimgezinnen.??

 6. Helaas hebben de Saoedi’s en andere oliestaten zo’n grote invloed op het westen dat de collum van Anton maar eens moet gaan over de Joden in Israel. Ik denk dat Zionistische Joden bestaan om de wereld duidelijk te maken dat mensen als Anton het morele gelijk niet hebben en om ze een spiegel voor te houden. Want ohw wat zitten die Linksigen/ Moslims/ Katholieken/ Communisten met Israel in hun maag. De joden staan voor alles wat zij verafschuwen. Ze verliezen hun morele gelijk en:

  1. Moslims ( uw (maan).god is niet groter.
  2. Linksigen ( we worden geen grote socialistische heilstaat in de wereld)
  3. Katholieken, idem dito. En nog erger dat de katholieke kerk zich schuldig heeft gemaakt aan jodenvervolging.
  4. Communisten. Joden zijn in het communistische systeem slachtoffer geworden van antisemisme door de bevolking.
  5. Er is plaats voor het joodse volk op deze aarde. Het joods bewustzijn mag er zijn, waarom mogen de joden geen volk zijn. Hadden we de duitsers in 45 over de hele wereld moeten verspreiden, hun taal ontnemen en hen verbieden duits te zijn. Nee de duitsers zijn een volk. De Joden hebben een thuisland, een eigen taal, een eigen bevolking. Israel heeft bestaanrecht.
  Wanneer Palestijnen het bestaansrecht van Israel erkennen en de veiligheid van Israel kan worden gewaarborgd is een tweestaten oplossing mogelijk. Maar ik denk dat Islamistische landen niet te vertrouwen zijn. En dat een palestijnse staat op dit moment een grote vergissing is. Kijk naar de ontwikkelingen in Sirie, Libanon, Turkije, Iran en Egypte en de grote financier van de Islam Saoedi Arabie. Zolang Palestijnen hun kinderen vullen met haat komt er geen palestijnse staat.
  Dus laat Israel zijn hoofd niet in de strop steken. Ook niet door Hoessein Obama.(die de soennieten een warm hart toedraagt.) Het zijn spannende tijden.

 7. aanvulling over communisten: Er was binnen het communistische systeem geen ruimte voor een bevolkingsgroep met een eigen cultuur, eigen religie en een normen en waardenstelsel dat niet strookt aan het communistische systeem. Dat alles maakte dat joden gewantrouwd werden en de schuld kregen van alles en nog wat.

  aanvulling Katholieken: nog niet lang geleden het bestaansrecht van Israel en het joodse volk erkent.

  Citaat van de Heer Anton: De kwalijke jodenhaat van de moefti was het gevolg van de zionistische kolonisatie van zijn land; een beetje historisch besef helpt hier. Kijk deze duitse documantaire en zie hoe kwalijk deze stichter van de moslimbroederschap een alliantie sloot met Hitler. En de kolonisator Engeland die zowel de Joden als de arabieren beloftes had gemaakt. De haat tegen de joden was echter groot. Ook de groot mufti wist vanuit de Koran dat Islamitisch gebied (zoals zij dat ervaren) niet meer in handen mag vallen van de ongelovigen.

  En nogmaals er hebben altijd Joden in Jeruzalem gewoond!!!! En er kwamen er steeds meer terug naar Palestina, omdat de joden met geld konden voorspellen dat er elders in de wereld geen plek meer voor hen was. Als Nationalistische Arabier neem je daarmee geen genoegen. Joden waren aanvankelijk geen bedreiging voor de inheemse bevolking. http://www.youtube.com/watch?v=lrSvzx6FsKI
  Die mufti vond dat de Al aqsa moskee in gevaar was en hitste de bevolking op om joden te vermoorden.
  Deze groot mufti wilden de joden verdrijven. En weren uit Palestina. Hij wilde hen vernietigen. En zijn navolgelingen willen dat nog steeds. De groot mufti van Jeruzalem had in 1928 de moslimbroederschap opgericht en begon met zijn antisemitische fascistische islamleer. Dit was lang voordat de joodse staat Israel was uitgeroepen. Dat is de echte rasistsche apartheids ideologie!

 8. De groot mufti van Jeruzalem is de grote ophitser om Joden te vervolgen in Palestina en sloot zich aan bij Hitler, omdat hij zag dat er veel joodse Zionisten naar Palestina trokken vanwege met name de opkomst van het antisemitisme/nationaal socialisme in de rest van de wereld. Nu heeft de groot Mufti zich aangesloten bij Hitler. En heeft hij meegewerkt aan de totale vernietiging van alle Joden over de hele wereld. Een plan die zijn navolgelingen nog steeds in hun handvest hebben staan. Maar ook Hezbollah verkondigd de vernietiging van alle Joden over de hele wereld.

  Als deze meneer Anton zich niet schuldig maakt aan antisemitisme dan schurkt hij er wel tegen aan!

 9. Jammer dat de groot Mufti niet aangeklaagd is voor genocide/ antisemitisme. Hij is de aanstichter van de jodenhaat die was gebasseerd op verhalen en regels in de koran en de Hadith. Veel joden waren helemaal niet zo zionistisch, maar door de holocaust is dat veranderd. De Mufti heeft meegewerkt aan een self fulfilling prophecy. Het meest verschrikkelijke is dat Joden die wilde vluchten voor Nazi duitsland nergens terecht konden en zelfs scheepsladingen vol terug werden gestuurd zelfs uit Amerika naar Nazi Duitsland waar zij vervolgens zijn vergast. Ook heeft deze man meegedaan in de gedachtenontwikkeling om de joden te vernietigen. Hij was een bondgenoot om Joden in Duitsland en omgeving te houden, omdat hij bang was dat Palestina, Joods werd. En dat mag niet van de Islam. Hij was uit op een nieuw islamitisch kalifaat.

  Jood zijn heeft verschillende aspecten. Van sommige punten kan een jood zich distancieren.

  1. ras (afkomst ) echter niet!

  2. religie (volk van Jaweh, de Thora, Talmoed enz) wel
  3. cultuur (het joodse denken, normen/waarden) wel

  4. Zionisme.

  Zoveel Joden zoveel gedachten. En dat is juist ook het veelzijdige dat het Joodse volk kenmerkt.

  Maar omdat het jodendom een ras is, waar Hitler het onderscheid maakte, om je als Jood te vernietigen, omdat je tot het joodse ras behoorde, zorgde ervoor dat Joden over de hele wereld heel goed aanvoelden na de holocaust dat er geen ontkomen aan is, wat je gelooft en wat je denkt. Joden kunnen zichzelf pas verdedigen in een souverein land met een joodse identiteit. Voor vele Joden was het de reden om terug te gaan naar hun roots. Naar Palestina. Dat is niet zo vreemd, want dat is waar de joden vandaan komen. Er is steeds meer archeologisch bewijs om de aanwezigheid van het jodendom in Palestina te bewijzen. En zeker als ingezetene van Nederland. Nederland die systematisch heeft meegewerkt aan de deportatie van Joden in WO 2. Dan zijn er nog de verhalen van Joden die terugkwamen uit de kampen die zeer onvriendelijk werden “verwelkomt” in Nederland. Vele joden reisden dan ook meteen door naar Amerika of Israel.
  Als je als volk zoveel jaren zonder land nog een volk bent dat verspreid is over de hele wereld, zegt dat hoe moeilijk die beproevingen zijn. Het is niets voor niets dat de taaie joodse wetten daartoe hebben bijgedragen dat het volk behoort tot de oudste volkeren die nog steeds bestaat.

  De antroposoof Rudolf Steiner heeft zich zeer ongemakkelijk uitgelaten over de joodse manier van denken. En de inzichzelfgekeerde gesloten groepsmentaliteit zou zich tegen de joden keren. En dat heeft het gedaan! De enige keuze was assimileren. Stoppen met Joods zijn. Veel joden wilden zich ook Duitser voelen begin 1900 en vochten zelfs mee in de eerste wereld oorlog. Diezelfde Joden zijn vergast in de tweede wereldoorlog. Hoe vreselijk is dat? Ik ben benieuwd wat Steiner heden ten dage zou zeggen. Voor mij is duidelijk dat zijn hele antroposofische gedachtengang uit elkaar valt. Zijn volkerenleer, zijn manier van denken past wellicht bij de Islam. Maar hoe vrij ben je dan, wanneer je je onderwerpt aan een grotere god Allah genaamd, die oproept anderen ook te onderwerpen of uit te roeien. Antroposofen financieren een islamistische universiteit in Rotterdam. Tolereren van de intolerantie is lafheid zegt Hirsi Ali. En ik geloof dat Antroposofen denken dat een gematigde Islam bestaat, waardoor moslims zich kunnen ontwikkelen in een westerse moderne wereld. Hoe naief is dat. Nu lijkt dat vooruitstrevend, maar de geschiedenis leert dat die jongens in Arnhem de overhand hebben.

  Nu wonen er in Nederland Islamieten en aanhangers van de groot Mufti. Sympathisanten van de moslimbroederschap/Erdogan en Salafisten wonen tussen de westerlingen. Het zijn de duitsers van toen. Je mag weer roepen dat Joden slecht zijn. Dit wordt ondersteund door de Media, overheids beleid, Europees beleid. Beeldvorming die onevenwichtig is en vaak bezijden de waarheid. Daar waar de feiten worden verdraaid of weggelaten. Daar waar Israel wordt neergezet als schurkenstaat wat niet klopt en waar Moslimbroeders worden neergezet als gematigde moslims. Wat zij niet zijn.

  Nog even en de sharia is sexy. In wat voor wereld leven wij.

  Ik zeg: De gedachtengang van Islamisten als Erdogan/Morsi en Al Qaida, De Iraanse leiders zijn gelijk aan die van de groot Mufti van Jeruzalem. Geen joodse staat op Islamitische bodem. En de vernietiging van het Joodse volk in Israel daar hebben ze geen problemen mee. Islamisten en Christenen (vooral Katholieken)zitten vol van hun eigen vervangingstheorie. En in de tweede wereldoorlog was het er bijna van gekomen. De uitroeiing van het joodse volk.

  Zoals Hamas in zijn handvest heeft staan. Zie daar achter die struik daar zit een jood verscholen, ga er heen en vermoord hem. Zoals ze citeren uit de Hadit.

  Wat die jongeren roeptoeteren uit Arnhem is een vereenvoudigde versie van wat men in het midden oosten openlijk tegen elkaar uitspreekt. Demoniseer de joden en val Israel aan, vernietig de Joden.Het is je plicht als moslim om Palestina te bevrijden van de Joden. Precies waar de groot Mufti van Jeruzalem mee bezig was. Laten we die Israelieten dan ook nog even boycotten vanuit Europa. Het lijkt alsof de Anton’s van deze wereld willen aantonen dat Joden niet meer verontwaardigd mogen zijn over de holocaust, want kijk wat zelf doen in nu ze een eigen staat hebben. Ze zijn geen haar beter dan de Europeanen die de holocaust niet hebben kunnen voorkomen. Ze verdienen dat land niet. Ze verdienen het niet om een volk te zijn met een souvereine staat. Ze hadden er niet mogen zijn, het is zoals Steiner zei: een weeffout in de geschiedenis. Maar helaas jullie zijn niet het volk van Jaweh.Dat zijn de joden.