mrt 142013
 

We zijn allemaal slachtoffer

IMO Blog

FrontaalNaaktEr woedt momenteel weer eens een strijd in de blogosfeer over antisemitisme, de antisemitisme aantijging, wie er antisemiet zijn en wie er over de schreef is gegaan. Het heeft, op sommige blogs althans, een behoorlijk persoonlijk tintje gekregen. Het begon met het filmpje over de Turkse jongeren die de Holocaust prima vonden, dat voor enige verontwaardiging zorgde, al bleef die aanvankelijk redelijk beperkt tot de usual suspects zoals het CIDI en Elma Drayer van Trouw. Het CIDI maakt tegenwoordig niet zoveel indruk meer, maar via Joodse/Israelische media en Joodse organisaties in het buitenland bereikte het alsnog onze dagbladen. Vooral Drayers tweede column, waarin zij Peter Breedveld en Hassnae Bouazza van het weblog Frontaal Naakt uitmaakt voor antisemitisch, heeft voor de nodige ophef gezorgd – en geleid tot een hoop vuilspuiterij. De voorbeelden die Drayer aanhaalt (en afkomstig zijn van Frontaal Naakt) zijn grof en kwaadaardig:

“Joden als Loor, daar hebben ze het antisemitisme voor uitgevonden”. En: “Loor wil alleen maar Jood zijn om anderen uit te sluiten”. En: “Misschien waren de Joden toen [ten tijde van de Koran] wel allemaal zoals Loor, dus ja, dan begrijp ik het wel van die apen en ezels”. Ze is, kortom, ‘een laf, hypocriet, weerzinwekkend sujet dat werkelijk alles zal neuken voor geld en status. Zelfs Hitler in het Adelaarsnest.’

Zeer fijnzinnig voor een weblog dat zichzelf omschrijft als het ‘enige dissidente geluid van Nederland’ en door Francisco van Jole als: “De scherpste online columnist van Nederland”. Uiteraard moeten we een en ander in zijn context bezien, zo legt Bouazza ons uit:

“Het zijn satirische citaten, die uit hun context zijn gerukt. Maar dat is het probleem met satire: wie slechte bedoelingen heeft, kan er zo uit citeren dat de satiricus in een kwaad daglicht komt te staan. Het is jammer dat Trouw-columnist Elma Drayer zich daarvoor heeft laten lenen in haar meest recente column.”

Loors geval

Er volgt een verhaal vol vuilspuiterij over met wie Loor het heeft gedaan en wat ze allemaal voor geld bereid is te doen, wat behoorlijk zwak is. Ook wijst zij, evenals Breedveld zelf, op de vele stukken die hij over antisemitisme heeft geschreven waaruit blijkt dat hij dit probleem wel degelijk serieus neemt. Okay, dat klopt. De antisemitisme aantijging is daarom waarschijnlijk niet terecht, al lok je die met dergelijke reacties natuurlijk wel uit. Bart Schut schrijft op Joop:

Hassnae Bouazza zelf en aanhangers van Breedveld wezen op de context (nooit een goed teken als je daarover moet beginnen) van een langlopende, persoonlijke vete en – niet geheel ten onrechte – op Breedvelds lange geschiedenis als strijder tegen racisme in elke vorm en antisemitisme in het bijzonder. Twee puntjes hierover. Het eerste zou betekenen dat Jodenhatende opmerkingen in orde zijn als de context maar een persoonlijk probleem tussen de betrokkenen is. Het tweede punt snijdt meer hout. Ik geloof niet dat Peter Breedveld zozeer een antisemiet is, meer iemand die bij een conflict alles tegen zijn vijanden zal gebruiken wat in hem opkomt. In Loors geval haar joodse afkomst, bij anderen een gehandicapt kind of een donkere huidskleur (geen van beide voorbeelden zijn verzonnen).

Het is op dit volgens zovelen onmisbare kwaliteitsweblog gebruikelijk om iedereen waarmee je het oneens bent onder de gordel te raken en ieder weblog dat je niet goed vindt als ‘bruin’ weg te zetten. Maar Breedveld en Bouazza zijn uiteraard zelf de ultieme slachtoffers van jarenlange treiterijen en erger van hun tegenstanders, die hun kapot en morsdood willen hebben. Breedveld zet het stevig aan in zijn laatste blog, waar hij aankondigt er de brui aan te geven:

Daar kan ik me niet tegen verdedigen. En de ene verdachtmaking is nog niet ontkracht, of daar komt de volgende alweer aan. Op sites als De Jaap en De Dagelijkse Standaard staan ze er tegenwoordig om de dag, en altijd wordt daar even mijn werkgever bij genoemd. Elke dag sta ik met angst en beven op, want wat zal er nú weer over mij worden beweerd?

Nu had ik me er enigszins mee verenigd dat dit eenmaal is wat de rioolrechtse blogosfeer doet, en dat besef leek ook door te dringen tot verstandige mensen, die me om de haverklap vragen of dit waar was, en waar dat nou weer vandaan kwam, en heb je echt..? En is Hassnae echt…?

(…) Welnu, ik bén kapot. Zij hebben gewonnen, ik ben de loser. Ik kan het niet meer opbrengen. Vorige week brak mijn hart omdat Nadia Bouras, met al haar oprechte, goede bedoelingen, voor antisemiet werd uitgemaakt, deze week zat Hassnae huilend achter haar laptop. “Ik heb het nóóit over andermans culturele achtergrond”, zei ze. “Het interesséért me niet of iemand jood is of wat dan ook. En nu word ik gewoon uitgemaakt voor antisemiet.”

Hij heeft ongetwijfeld de nodige bagger over zich heen gekregen, net als Elma Drayer, Likoed Nederland, het CIDI, Loor, en tal van andere columnisten en bloggers die er vaak zelf ook stevig tegenaan kunnen gaan. Ik betreur dit, ik betreur de haat die er van alle kanten over elkaar wordt uitgestrooid, ik betreur het dat bloggers er om die reden mee stoppen maar het klinkt ook een beetje naar ‘wie kaatst mag de bal verwachten’. Als Breedveld het zo erg vindt dat mensen karaktermoord op elkaar plegen, waarom doet hij het dan zelf voortdurend? Als hij ertegen is op de man te spelen, waarom bezondigt hij zich daar zelf steeds aan? Als hij het zo erg vindt dat hij en Hassnae onterecht voor antisemiet worden uitgemaakt, waarom maakt hij dan allerlei rechtse mensen en blogs uit voor fascistoïde of racistisch? De Jaap (inmiddels The Post Online) is geen ‘rioolrechtse blog’ maar een opiniesite waar alle meningen, van links tot rechts en pro- en anti-Israel worden geplaatst.

Strijders en slachtoffers

Ja, Breedveld strijdt voor een hoger doel, hij zet zich zelf steeds als strijder neer, en een strijder is geen diplomaat en geen wetenschappelijk onderzoeker. Die strijdt met vuur en te zwaard, en vol overgave. Zo is zijn taalgebruik ook, gepassioneerd, maar ook giftig en soms ronduit vulgair. Maar dat doen die anderen ook, voor hun zaak, voor hun idealen. En er is toch wel wat voor te zeggen dat we ons allemaal aan dezelfde spelregels houden, en dat als de een de bal zomaar uit je handen mag rukken, een ander dat ook mag. Hij vindt zelf natuurlijk dat hij gelijk heeft met zijn racisme beschuldigingen, maar zoals de antisemitisme beschuldiging de discussie dood kan slaan en de ander wegzet, doet de racisme beschuldiging dat ook. Wanneer je vindt dat jij meer mag dan anderen omdat jij meer gelijk hebt begint het gezeik.

Hoewel Breedveld zich als slachtoffer ziet van een grote overmacht van bruinhemden die het op hem en zijn geliefde Hassnae hebben gemunt (“Ik had je hier nooit in mogen betrekken. Ik heb de blinde haat onderschat. Ik had geen idéé. Ze maken je kapot, en dat is mijn schuld”, en: “Ik dacht altijd dat ik de good guy was in dit grimmige sprookje, maar ik ben de boef. Ik moet kapot.”) zijn er genoeg bloggers die het voor hem opnemen, en dezelfde smerigheid over Drayer heen gooien. Maar dat mag, want het is voor de goede zaak. Zo schrijft Abu Pessoptimist:

Maar hen te grazen neem n en van antisemitisme beschuldigen – zoals Drayer in haar column volgend op die over de Turkse jongens deed, is werkelijk ver beneden elk journalistiek peil. Het slaat totaal nergens op om een aantal uit hun verband gerukte en door mevrouw Blik aan elkaar geregen opmerkingen daarbij als bewijsmateriaal te gebruiken. Het is een vorm van karaktermoord waar noch Breedveld, noch Hassnae zich goed tegen kunnen verdedigen al proberen ze beiden dat wel te doen.

Drayer geeft ze geen repliek, maar neemt ze te grazen en pleegt karaktermoord. Toe maar. De citaten zijn uit hun verband gehaald, zoals citaten dat meestal zijn, maar wat er staat spreekt ook voor zich. En zoiets schrijf je niet, al ben je nog zo boos. En al helemaal niet op een blog dat 6000 bezoekers per dag krijgt. En als je dat dan toch doet, dan snap ik niet dat je verbaasd bent dat iemand dat een keer tegenkomt en tegen je gebruikt, of er oprecht kwaad over is dat mensen zoiets schrijven. En natuurlijk heeft dit Loor ook pijn gedaan, zoals de antisemitisme beschuldigingen en andere aantijgingen Breedveld en Bouazza pijn hebben gedaan.

Een andere blogger, Ikje, schrijft:

Door een (juridisch gezien) sluwe opbouw van haar stukje, situeert ze Breedveld in de laagste van de laagste antisemitische internetriolen, zonder dit formeel op te schrijven. 

Vervolgens typeert ze Drayer als ‘weinig moedig’ omdat Breedveld al ‘maanden onder zou liggen in de blogosfeer’. Ultrarechtse tot extreemrechtse blogs als Geen StijlDe JaapDe Dagelijkse StandaardHet Vrije Volk zouden hem ‘een leger aan vijanden hebben bezorgd met verschillende divisies en ettelijke aanvoerders.’ Daarom was het nu een eitje om Breedveld ‘om te leggen’.

Vervolgens beschuldigt ze Drayer ervan ’te doen alsof ze stoer is en tegen de mainstream vecht, terwijl ze zich ‘intussen comfortabel heeft genesteld in het neoliberale annex uiterst rechtse, ‘weldenkende’ o.s.m.-circuit dat sinds het optreden van Pim Fortuyn geleidelijk bijna alle bastions van spraakmakend Nederland is gaan bevolken.’ ‘De nieuwe politieke correctheid is haar op het lijf geschreven, en ‘wie extreem rechts keihard aanvalt, moet inmiddels gaan vrezen voor zijn baan. Mede met dank aan Drayer’. Zo, die zit. Drayer dacht moedig aan de kant van de Joden te staan die zo te lijden hebben onder het nieuwe antisemitisme, blijkt dat ze een handlanger is van extreem-rechts, en daarbij ook nog eens laf omdat ze iemand die al half dood op de grond ligt de genadeklap geeft.

Mond snoeren

Natuurlijk lees je op rechtse blogs als De Dagelijkse Standaard, Amsterdam Post en Artikel7.nu het spiegelbeeld hiervan: men vecht dapper tegen de linkse overmacht die alle media, universiteiten en andere publieke instellingen in handen hebben en met vette subsidies op kosten van de belastingbetaler thee drinken met moslims en de islam enthousiast binnenhalen terwijl de ware helden beveiligd moeten worden en monddood gemaakt worden. Linkse mensen zijn al gauw extreem links en ook helemaal niet zulke linkse mensen zijn er gevaarlijk links en zelfhatende Joden met een Stockholmsyndroom.

Iedereen wil me de mond snoeren, ik mag niet zeggen wat ik denk. Men haalt alles uit de kast, ja, de smerigste trucs worden gebruikt en er wordt karaktermoord op me gepleegd, om mij maar stil te krijgen. Oftewel het Calimero Complex. Om eerlijk te zijn wordt ik er strontziek van. Zo is het echt klinkklare onzin dat Hassnae de mond wordt gesnoerd. Ik heb haar vaker dan me lief is op Pauw en Witteman gezien, waar ze een behoorlijk grote mond opzette naar iedereen die het niet met haar eens was en haar tegenspelers zelden uit liet praten. Ook Van Agt en andere Israel bashers beweren altijd overal in volledige vrijheid (en voor zover ik weet zonder beveiliging) dat de oppermachtige Israellobby ze vakkundig de mond heeft gesnoerd.

Ik lees voornoemde rechtse sites daarom niet meer, want ik ben dat gezeik over de oppermachtige linkse kerk die ons in een kongsi met de islam allemaal naar de verdoemenis helpt meer dan zat. Maar daarmee zijn het nog geen fascisten, die de laarzen al klaar hebben staan. Ik lees Pessoptimist, Krapuul, Wij Blijven Hier, Stop de bezetting en Joop ook niet graag, omdat het altijd allemaal aan Israel, Wilders, en het neoliberale complot ligt. Af en toe kom je op sites van beide kanten best wat aardigs tegen, sommigen zijn ook breder en daardoor wat gematigder dan andere. Maar hou alsjeblieft toch eens op met dat enorme slachtoffergedrag. We kunnen erover twisten of links of rechts dominanter is in de media, en waar de grens van de vrijheid van meningsuiting ligt (wat mij betreft wat minder ver dan hij nu vaak wordt gelegd, dat zou veel haat, nijd en ruzie schelen). Maar laten we een ding afspreken. De regels die we voor onszelf willen hebben, gelden ook voor onze tegenstanders en vice versa.

Ratna Pelle

 

Share

  One Response to “Het Calimero Complex in de blogosfeer”

Comments (1)
  1. Dank je Ratna,
    IK heb Breedbek 7 maal gevraagd een discussie met me aan te gaan, gebaseerd op feiten. Hij nodigt immers ierdeeen uit om een open discussie aan te gaan met hem op zijn website. Als antwoord bleef Breedbek zich verschuilen achter de bips van een dame, bleef vuilspuiten en werd ik herhaaldelijk als zijn “volger’ op Twitter geblokkeerd en zijn al mijn reacties van zijn website gehaald. Deze acties, tesamen met zijn vuilspuiterij, zeggen meer over hem dan mij, denk ik.
    Maar geloof niet dat hij van de ether zal verdwijnen. Hij zal zich blijven verstoppen, hij zal een andere naam nemen (doet hij al erg vee) en vuil blijven spuiten over een ieder die hem vragen stelt of bekritiseerd. En niet vergeten: wat denkt de belastingdienst te doen met zijn oproep op zijn website om geld te sturen? Is hij een vereniging? Zo ja, zijn er statuten? Staat die vereniging ingeschreven? En waar is het geld heen gegaan? Hoeveel geld is er gestort. Waarschijnlijk is dat de ware reden dat Breebek een kleinbek-voorstellling doet.