sep 082012
 

Hieronder een licht aangepast artikel van de website United for Israel.

Ahava is één van de (vele) doelwitten van de anti-Israel boycotcampagnes.

 


Onjuiste informatie in krant rondom artikel: “Israël plundert natuurlijke rijkdommen”

http://www.unitedforisrael.nl/2012/09/07/onjuiste-informatie-in-krant-rondom-artikel-israel-plundert-natuurlijke-rijkdommen/

Geplaatst op 7 september 2012

In een artikel dat 3 september in diverse kranten verscheen werd beweerd dat Israël natuurlijke rijkdommen plundert. Men baseert zich op een rapport van de radikale Palestijnse organisatie Al Haq. Het artikel is waarschijnlijk gebaseerd op een artikel in de Guardian een dag eerder, onder de titel “Israel accused of pillaging Dead Sea resources in occupied territory”. Zowel Al Haq als The Guardian zijn geen objectieve maar eenzijdig pro-Palestijnse bronnen. Het artikel bevat dan ook een aantal onjuistheden, die hieronder kort worden weergegeven.

Al Haq beweert in zijn rapport dat Israël grondstoffen van de Palestijnen plundert in de Dode Zee. Hier zou het Israelische bedrijf Ahava bij betrokken zijn, dat actief is in het winnen van grondstoffen voor Dode Zee producten. De modder en mineralen voor de producten van Ahava worden echter niet opgegraven in bezet gebied, maar in het Israëlische deel van de Dode Zee. Ahava zelf is wel gevestigd op de Westoever.

Al Haq presenteert zich als Palestijnse mensenrechtenorganisatie maar heeft een radikaal anti-Israelische agenda. In 2008 is door het Israëlische Hooggerechtshof geoordeeld dat zij banden heeft met terroristische organisaties. Een van de leden van Al Haq is Lisa Taraki, oprichter en lid van de stuurgroep van PACBI (the Palestinian Campaign for Academic and Cultural Boycott of Israel). PACBI is de aanstichter van de internationale BDS (Boycot Divestment and Sanctions) beweging. Men richt zich uitdrukkelijk niet alleen op producten uit de nederzettingen maar op producten en diensten afkomstig uit Israël zelf. Ook samenwerkingsverbanden en initiatieven gericht op vrede en verzoening moeten het ontgelden en zijn door PACBI onmogelijk gemaakt. Het doel is om Israël te delegitimeren en het internationaal aanvaarde model van de tweestatenoplossing te saboteren.

Al ruim voor de stichting van de staat Israël werden grondstoffen gewonnen uit de Dode Zee. Al in 1907 vroeg een mijningenieur uit Siberië genaamd Mosje Novomeysky daarvoor toestemming aan de Ottomaanse autoriteiten. In 1920 emigreerde Novomeysky naar Palestina en deed gedurende een aantal jaren onderzoek. Na herhaalde verzoeken werd hem in 1929 de aanbesteding voor de mijnbouw in het Dode Zee gebied gegund. Novomeysky’s Palestinians Potash Company, kortweg PPC – kreeg een vijfenzeventig jarige concessie. Hij had zich echter al in 1922 gevestigd op de noordelijke oever van de Dode Zee, waar de belangrijkste productie-installatie gevestigd werd. In 1939 werd een kibboets genaamd Beit HaArava gevestigd in de buurt van de fabriek. In 1943 woonden er honderd joodse families, onder wie velen die ontsnapt waren aan nazi-Duitsland.

Tijdens de 1948 oorlog tussen Israel en haar buurlanden werden de kibboets en de fabriek aangevallen door het Irakese leger, dat 43 werknemers van de elektriciteitscentrale bij Naharyim gevangen nam. Daarop werd besloten de bewoners van het noordelijke Dode Zee gebied te evacueren. Kort daarna vernietigde het oprukkende Arabische Legioen (Jordanië) de twee kibboetsen, het hotel en de fabriek.

Jordanië hield dit gebied bezet tot aan de Zesdaagse oorlog van 1967 toen Israel de Westoever veroverde. Er woonden geen Palestijnen. De definitieve status van dit gebied moet worden vastgesteld in onderhandelingen tussen beide partijen. Het hotel werd in 1968 opnieuw gebouwd.

Hoewel de fabriek op de Westoever is gevestigd, is er nergens sprake van onderdrukking of uitbuiting van Palestijnen, en worden de grondstoffen volstrekt legaal binnen Israel gewonnen. De claims in het artikel zijn dan ook onjuist. Het is triest dat kranten tegenwoordig artikelen met een anti-Israel strekking zo kritiekloos plaatsen en geen wederhoor en feitencheck plaats vindt, twee belangrijke peilers van professionele journalistiek.

 

Vrij vertaald uit/feiten afkomstig van: CIF Watch

http://cifwatch.com/2012/09/05/harriet-sherwood-does-her-bit-for-bds/

Bron informatie: Al Haq rapport

http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/pillage-of-the-dead-sea-israel-s-unlawful-exploitation-of-natural-resources-in-the-occupied-palestinian-territory

Bron informatie: Guardian

http://www.guardian.co.uk/world/2012/sep/03/israel-accused-dead-sea-occupied

Share