sep 082014
 

= IMO Blog =  

CIDI-logoOnder de kop Een héle goede lobbyclub werd op 18 augustus in NRC Handelsblad uitgebreid de vermeende macht van het CIDI uit de doeken gedaan, als een zeer succesvolle, sluwe, machtige lobbyclub die de politiek en media handig weet te bespelen. Ik zal dit artikel hier in detail bespreken.

NRC schreef, naar we mogen aannemen trouw aan de feiten:

Er werkt een klein bestuur van 7,5 fte en er zijn twaalf vrijwilligers. Ze houden zich bezig met het monitoren en bestrijden van antisemitisme. De begroting bedraagt circa 600.000 euro per jaar.

Dat is dus echt heel weinig. Er is tegenwoordig een heel leger aan pro-Palestijnse clubs, zoals het Palestina Komitee, EAJG, Stop de Bezetting, Palestine Link, DocP, The Rights Forum, Kerk in Actie, United Civilians for Peace, Gate 48 etc., die voor een deel zeker zo groot zijn en zelfs meer geld te besteden hebben. Een aantal hiervan is behoorlijk professioneel. Vele krijgen subsidie, direct of indirect via projecten en potten van Oxfam-Novib, ICCO en Pax Christi, die ook allerhande anti-Israel activiteiten steunen. Het zou zeer interessant en informatief zijn wanneer de krant hier eens een grondig onderzoek naar zou doen, maar om een of andere reden is daar nooit animo voor.

Deze organisaties hebben voet aan de grond gekregen in de Protestantse Kerk Nederland, waar via ontwikkelingsorganisatie Kerk in Actie het Sabeel geluid steeds dominanter is, en binnen linkse partijen en vakbonden. Vredes-, mensenrechten- en ontwikkelingsorganisaties zijn al sinds jaar en dag zonder uitzondering pro-Palestijns, wat mensen zoals ik die wel achter een aantal idealen en waarden van deze organisaties staan, voor een dilemma stelt. Avaaz is de online variant: ze starten acties voor allerlei nobele zaken, tegen uitbuiting en kap van het regenwoud en mensen die worden gemarteld om hun mening of geloof. Ze vragen ook geregeld aandacht voor de ‘misdaden’ van Israel en roepen op tot een (gedeeltelijke) boycot. Het is een enorme prestatie van de pro-Palestina beweging dat zij haar zaak als algemene humanitaire kwestie, op gelijke voet met armoede en het verdwijnen van regenwouden heeft weten te framen. Als je een beetje ruimdenkend en begaan met de wereld bent dan veroordeel je het ‘excessieve’ geweld van Israel en ben je voor meer druk op dat land. Als zo’n idee zich eenmaal heeft vast gezet in de hoofden van mensen, is dat bijna niet meer te veranderen. Dat zou nog geen 20 CIDI’s lukken.

Als lobbygroep onderhoudt het CIDI nauwe banden met politici. En dat levert ze ook invloed op. Zo stelde het CIDI vorig jaar aan de orde dat de Palestijnse autoriteit geld uitkeert aan vermeende terroristen die door Israël gevangen zijn genomen. Het CIDI drong er bij politici op aan over de kwestie vragen te stellen. ChristenUnie en SGP dienden een motie in waarin het kabinet werd opgedragen de Palestijnen hierop aan te spreken. De motie werd aangenomen. Ook voerde CIDI een campagne tegen het etiketteren van producten afkomstig uit Israëlische nederzettingen. Hoewel het kabinet eerst van plan was dit in te voeren, werd besloten te wachten op Europese regelgeving. Dit was volgens een Kamerlid mede het gevolg van lobbywerk van het CIDI.

Het is natuurlijk ongehoord dat van Nederlands subsidiegeld indirect veroordeelde terroristen in Israelische gevangenissen worden betaald. Ze krijgen zelfs meer als ze langere gevangenisstraffen moeten uitzitten en meer Israeli’s hebben gedood. Het is eigenlijk triest dat het zolang heeft geduurd voordat de kamer zich hierover uitsprak, wat overigens nog niet tot een beleidsverandering heeft geleid.

EAJG heeft ook nauwe banden met politici, en lobbiet bij alle bedrijven die betrokken zijn bij projecten over de Groene Lijn, zoals Veolia, Connexion, Vitens, Royal Haskoning etc. En meestal met succes. Ook bij de overheid hebben ze zich hard gemaakt voor scherpere regelgeving wat betreft producten die van de Westbank afkomstig zijn. Dit is weliswaar uitgesteld, maar over de hele linie is er behoorlijk succes geboekt op dit gebied. ‘Nederzettingenproducten’ gelden als slecht en onwenselijk, en de idee is algemeen geworden dat Israel niet te vertrouwen is en stiekem producten uit de nederzettingen als Israelisch probeert te slijten. Ook is het idee algemeen geworden, in politiek Den Haag en de samenleving als geheel, dat de nederzettingen het hoofdprobleem zijn en het grootste obstakel voor vrede. Dat is een behoorlijke prestatie, als je bedenkt dat er zoveel andere problemen spelen, en het conflict al aan de gang was decennia voor de bezetting en de nederzettingenpolitiek. Ook afgelopen week is er direct een negatieve verklaring gekomen over de plannen een nederzetting bij te bouwen.

Ook andere pro-Palestina clubs zin succesvol. PGGM gaf eerder dit jaar toe dat men zwaar ‘belobbyd’ werd door dergelijke clubs.

Buiten het Binnenhof heeft het CIDI ook invloed. Edith Snoeij, oud-voorzitter van Abvakabo FNV, kreeg enkele jaren geleden te maken met het CIDI toen haar vakbond een Palestina Conferentie organiseerde. Toen duidelijk werd dat er op die conferentie steun zou worden uitgesproken voor de Palestijnse vakbeweging, belde het CIDI met de toenmalig voorzitter. Een CIDI-medewerker maakte Snoeij in „heel stevige” bewoordingen duidelijk dat zij de conferentie geen goed idee vond.

Daarna kwam de Israëlische ambassadeur langs en uitte een uur lang zijn ongenoegen over de conferentie. „Of ik mij geïntimideerd voelde? Nee. Maar ik dacht wel: wat is dit een vreselijk goed georganiseerde lobby”, zegt Snoeij. Uiteindelijk werd de conferentie uitgesteld, toen bleek dat een omstreden Palestijnse spreker zou spreken.

Het is natuurlijk van de pot gerukt dat de vakbond Palestina Conferenties organiseert. Er is een Israelische vakbond, en een Palestijnse, die ook samenwerken, en er zijn talloze pro-Palestina clubs in Nederland die hun werk goed doen, dus waarom moet een Nederlandse vakbond een pro-Palestina Conferentie organiseren?? Betalen de leden daar hun (forse) contributie voor? De vakbond is er om de belangen van Nederlandse werknemers te behartigen. Kunnen we straks ook Palestina conferenties verwachten van de ANWB, het VNO of het MKB? Natuurmonumenten? Het Productschap Vee en Vlees? Waar eindigt dit?? Dus bij dat ongenoegen van de ambassadeur kan ik mij wel wat voorstellen. Pas toen duidelijk werd dat een ‘omstreden’ Palestijnse spreker zou komen spreken werd de conferentie uitgesteld. Bij die omstreden spreker kan ik mij ook wel wat voorstellen. Vast niet iemand die opriep tot een territoriaal compromis en twee staten voor twee volken.

Dit voorbeeld toont juist aan hoe nodig een club als het CIDI is, en hoe ver we feitelijk al heen zijn. Dit als voorbeeld opvoeren van hoe vreselijk goed men georganiseerd is… Je zou zeggen: als het CIDI echt machtig was, zou het hebben kunnen voorkomen dat er een klimaat is ontstaan waarin talloze organisaties, die eigenlijk niks met de kwestie te maken hebben, volkomen eenzijdige standpunten innemen en de Palestijnse positie overnemen.

(Lees verder over de CIDI colleges en reizen.)

Ratna Pelle

Share