sep 292013
 

Pechtold-Wilders-2= IMO Blog =

De discussie over de PVV en rechts-extremisme is de afgelopen week weer opgelaaid. Aanleiding is een artikel van onderzoekgroep Kafka over de aanwezigheid van diverse extreemrechtse en neo-nazistische groeperingen op de PVV manifestatie van vorige week zaterdag. Kafka schrijft:

Van elke extreemrechtse partij of organisatie die momenteel actief is in Nederland, van extremistische nationalisten tot radicale neonazi’s, was de aanhang aanwezig. Enkele organisaties hebben zich nadrukkelijk kunnen manifesteren en ook Vlaamse extremisten sloten zich hier bij aan. Van de meeste organisaties was de leiding en een belangrijk deel van het kader aanwezig.

Daarnaast werd de Hitlergroet gebracht en met zogenaamde Prinsenvlaggen gezwaaid, vlaggen die in de jaren ’30 door de NSB werden gebruikt. Kafka spotte mensen (meestal kader en al langer actief zijnde activisten) van Blood en Honour, Voorpost, Identitair Verzet, Zwart Front en de NVU, en meldt dat een informele bijeenkomst van Stormfront op dezelfde dag niet was doorgegaan omdat een groot deel van de actieve leden op de PVV demonstratie was. Er waren ook veroordeelde rechts radikalen aanwezig, zoals Paul Peters die geregeld op Duitse nazi demonstraties verschijnt en veroordeeld is voor de vernieling van een Joodse begraafplaats in 2001.

De PVV heeft zich altijd duidelijk gedistantieerd van Holocaustontkenners, antisemieten en (gewelddadige) rechts-extremisten, dus je zou zeggen dat men verbolgen was over de grote aanwezigheid van deze mensen. Je zou denken dat men gebruik van nazi- of extreemrechtse symbolen op de manifestatie zou verbieden en in zou grijpen wanneer de Hitlergroet gebracht werd. Je zou verwachten dat ‘gewone demonstranten’, de Henk en Ingrids, de hardwerkende Nederlander die alleen maar boos is op het kabinet omdat-ie zich genaaid voelt, deze mensen duidelijk zouden maken dat ze niet welkom zijn. Maar dat alles gebeurde niet. Na afloop bedankte Geert Wilders de aanwezigen voor de geweldige demonstratie. Nergens nam hij enige afstand van de rechts-extremisten. Pas toen het CIDI ernaar vroeg, verklaarde hij: “De PVV verwerpt uiteraard alles wat riekt naar nationaal-socialisme en extremisme.”

In antwoord op een vraag van D66 leider Pechtold tijdens een Kamerdebat of ‘de heer Wilders alsnog afstand wil nemen van neonazi’s en andere rechts-extremisten op de manifestatie’ antwoordde Wilders als volgt: “wat een zielig, miezerig en hypocriet mannetje is het toch”, en: “hij is te klein, te miezerig om ook maar een moment serieus te nemen”, en: “Ik ga me niet verantwoorden tegenover Pechtold, in geen honderdduizend jaar”. Elders heeft hij het over ‘een of twee idioten’ die ‘misschien’ aanwezig waren, en waardoor hij nu als een halve nazi wordt weggezet. En ja, Pechtold had een fatwa tegen hem uitgesproken, het was een ‘license to kill die hij gaf, en als er geweld tegen mij of andere PVV-ers wordt gepleegd dan heeft Pechtold dat op zijn geweten’.

We kennen Wilders wel van de hyperbolen, en ook van zijn niet erg fijngevoelig taalgebruik. Maar ik kon mijn oren nauwelijks geloven toen ik de scheldkanonnade tegen Pechtold hoorde. Nadat Pechtold zijn vraag tot drie keer toe herhaald had, zei Wilders dat “het voor zich spreekt dat mijn aanhang daar niets heeft met antisemitisme, extremisme en dat soort idioterie”. Waarna hij weer over Pechtolds miezerigheid verder ging. Waarom zei hij niet dat die mensen zijn manifestatie misbruikten? Dat die lui bij hem niks te zoeken hebben omdat hij van Joden houdt en zij Joden haten? Dat ze op kunnen rotten? Waarom was al zijn woede gericht tegen Pechtold, de boodschapper, en niet tegen het tuig dat op zijn demonstratie afkwam?

Ik begrijp het werkelijk niet, want ondanks alle kritiek die ik op Wilders en de PVV heb, dacht ik altijd dat ze wel oprecht pro-Israel waren, al vullen ze dat wel erg op hun eigen manier in. Wilders noemt zichzelf een Jodenvriend, en de PVV hekelt geregeld antisemitisme uit islamitische hoek. Nu blijkt dat men in feite alleen oog heeft voor het gevaar van antisemitisme uit die hoek, en het klassieke antisemitisme van extreem rechts compleet negeert en bagatelliseert. Een beetje zoals links het antisemitisme in extreemlinkse kring en uit de moslimhoek bagatelliseert en negeert.

Ik heb daar vaker over geblogd en dat gehekeld, zoals onlangs nog wat betreft Peter Edel die geregeld schrijft voor Joop.NL. Spreek je webmaster Fansisco van Jole aan op het antisemitische verleden van Edel, dan ontkent hij en zegt dat men onderzoek naar Edel heeft gedaan en niks problematisch heeft gevonden. Mijn eerdere blog over Edel en Joop noemde hij ‘een beetje sneu’. Joop is niet het enige probleem. Edel kreeg in diverse (extreem)linkse fora zoals Ravage de ruimte om zijn bizarre ideeën over de medeverantwoordelijkheid van de Joden voor de Holocaust, de vermeende Joodse achtergrond van veel nazi kopstukken en het racistische en gewelddadige karakter van het Joodse geloof te verspreiden. SP prominent Karel Glastra van Loon schreef het voorwoord voor zijn boek ‘De schaduw van de Ster’. De blindheid van links voor antisemitisme blijft niet beperkt tot Edel. Linkse parlementariërs zijn regelmatig gespot op demonstraties waar ook Hamas- en Hezbollah aanhangers aanwezig waren en antisemitische leuzen werden gescandeerd, zoals Femke Halsema in 2006 op een demonstratie kort na de Tweede Libanon Oorlog. Ook SP politici waren op deze en andere betogingen te vinden, en Harry van Bommel liep in 2009 in een demonstratie waar vlak achter hem werd opgeroepen tot een nieuwe intifada. In veel gevallen distantieerde men zich nauwelijks of heel schoorvoetend van deze extremistische en antisemitische uitlatingen. Peter Edel werd in 2003 wel nog hard aangevallen in sommige linkse actiebladen en Jan Marijnissen distantieerde zich van zijn boek. De geestelijke hygiëne binnen links is helaas nog flink achteruit gegaan sindsdien.

Het blijkt erg moeilijk te zijn om antisemitisme en louche figuren, uit welke hoek ze ook komen, te herkennen en eenduidig te veroordelen. Op rechtse blogs wordt geregeld de samenwerking van links met of op zijn minst aanwezigheid van extreemlinkse figuren van bijvoorbeeld de Internationale Socialisten gehekeld, en met islamisten die bij Hamas zijn betrokken, zoals vooral vaak op anti-Israel activiteiten te zien is (dat laatste bijvoorbeeld bij de Gaza vloot). En op linkse blogs wordt niet alleen Wilders, maar de hele pro-Israel scene weggezet als gevaarlijk rechts en nationalistisch. Ook ik ben daar al voor racist uitgemaakt. Ik kon het nauwelijks geloven toen ik twee jaar geleden op een bekende rechtse blog (ik meen Amsterdam Post) een artikel tegenkwam dat verdacht veel begrip toonde voor Anders Breivik. Dat op sommige linkse blogs alles wat rechts staat van de PvdA als ‘bruin’ wordt bestempeld is haast even verwerpelijk. Wanneer je werkelijk tegen extremisme, racisme, xenofobie en antisemitisme bent, moet je dit veroordelen ongeacht aan wiens kant het zich bevindt. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat je je eigen straatje schoon houdt voordat je over het straatje van de buurman begint.

Het gaat te ver om te stellen dat een linkse blogger verantwoordelijk is voor alle rotzooi en onzin die namens links te berde wordt gebracht, en ik voel me zelf ook niet verantwoordelijk voor de shit die sommige (zogenaamde) Israel vrienden uitkramen. Wat wel verwacht kan worden is dat iedere organisatie kritisch is op ‘foute’ geluiden binnen de eigen gelederen en op eigen activiteiten, en dat iedere website antisemitisme en racisme veroordeelt en niet toelaat. Ga geen samenwerkingsverbanden aan met mensen die er bedenkelijke ideeën op nahouden, enkel omdat je het op een bepaald punt wel eens bent. En spreek de organisatoren van demonstraties of acties er op aan als zich daar extreme lui bij ophouden, of beter nog, blijf er zelf voortaan weg. En wanneer uit naam van jouw partij of ideologie of geloof walgelijke dingen worden gedaan of gezegd, veroordeel dat dan ook. Niet enkel plichtmatig, met een verveelde ondertoon, of met een totale ontkenning van de ernst van de zaak, maar oprecht en betrokken. Iedere ideologie of religie is vatbaar voor misbruik en extremisme, niemand is er immuun voor, dus wees waakzaam.

Ratna Pelle

PS: zie ook bij Buitenhof vandaag de discussie tussen Meindert Fennema en Evelien Gans (min. 19-32).

Share

  4 Responses to “Geert Wilders en de miezerige mannetjes (1)”

Comments (4)
 1. Ik ga er niet te veel woorden aan wijden. Een paar punten slechts.
  1) Ik zoom in op een zinnetje: “Kafka meldt dat een informele bijeenkomst van Stormfront op dezelfde dag niet was doorgegaan omdat een groot deel van de actieve leden op de PVV demonstratie was”
  Kafka is op zijn minst een radicaal te noemen groepering. Ik zou er niet mee geassocieerd willen worden, laat staan voor een belangrijk deel mijn oordeel baseren op hun teksten.
  Maar laten we nu eens aannemen dat Kafka in dit geval 100% de waarheid spreekt.
  Het verwijt aan de PVV is dan dus dat ze niet hebben voorkomen dat een of ander onbetekenend groepje van rare lieden hun eerder geplande bijeenkomst niet door lieten gaan op 21 september. Tja. Waar je al niet een beschuldiging van kunt maken.

  2) De hitler-groet brenger. Dat blijkt dus een soort beroepsprovocateur, iemand die zowel bij links als bij rechts provoceert.

  3) De princenvlag. Wikipedia hierover (ik heb het niet gecontroleerd, geef ik toe): “In de jaren 30 van de 20e eeuw was er enige discussie over de herwaardering van de prinsenvlag. Er waren BIJ ALLE PARTIJEN VOOR EN- EN TEGENSTANDERS maar alleen de aanhangers van de NSB kozen unaniem voor het oranje-blanje-bleu van de prinsenvlag.”
  De vlag blijkt beslist niet alleen in PVV kringen gevoerd te worden (het zou niet mijn keus zijn vanwege de associatie met de familie met die naam)
  Een typisch staaltje van ‘guilt by association’.

  4) Het woord miezerig. Ik vind het onverstandig dat Wilders deze term gebruikt maar ik vind het gebruik van dat woord 100 keer beschaafder dan de manier waarop Pechtold de vergaderorde van de Tweede Kamer verstoorde door het middel interpellatie te misbruiken voor zijn zuigerige, onoprechte opmerkingen over de ‘zorgen die hij zich maakte’ over de jodenhaat bij de PVV.
  Pechtold, de voorman van een partij die decennialang het referendum als ‘kroonjuweel’ had, totdat er daadwerkelijk een referendum kwam en de bevolking anders over die kwestie dacht dan Pechtold cs.

  5) “zei Wilders dat “het voor zich spreekt dat mijn aanhang daar niets heeft met antisemitisme, extremisme en dat soort idioterie”. (…) Waarom zei hij niet dat die mensen zijn manifestatie misbruikten?”
  Om afstand te nemen gebruikte Wilders dus andere woorden dan jij gebruikt zou hebben. Tismewat.

  6) Er bestaat zoiets als cynisme. Cynisme is een vorm van je onmacht uitdrukken. Vaak contraproductief, meestal ongewenst, maar het is raar om te doen alsof het niet bestaat.

  • Kafka mag een radikale club zijn en ongetwijfeld soms de plank misslaan, maar het is een verdienste dat ze het rechtsextremisme in Nederland monitoren en in kaart brengen. Dat doet de AIVD ongetwijfeld ook, maar die brengen hun bevindingen niet (in detail) naar buiten, dus we moeten het grotendeels doen met wat we van groepen als Kafka horen.
   Met “misschien 1 of 2 idioten” bagatelliseerde Wilders de aanwezigheid van tientallen extreemrechtsen en neo-nazi’s op zijn demo wel.
   De Algemene Beschouwingen waren misschien geen gepast forum om Wilders hierover aan te spreken, maar Pechtold liet zich tenminste beschaafd uit en maakte Wilders beslist niet voor ‘halve nazi’ o.i.d. uit. Het gescheld van Geert was beneden alle peil en ronduit genant.
   De prinsenvlag mag vroeger minder beladen zijn geweest, maar zoals meer zaken (zelfs het swastika) is het als symbool zo misbruikt in de oorlog, dat je je 10x zou moeten bedenken om dit symbool weer op te pakken. Zeker in combinatie met een partijpolitiek die hele bevolkingsgroepen wegzet en die samenwerking zoekt met partijen in Europa die (tenminste) een onfrisse geschiedenis hebben.

  • Wat betreft de Stormfront bijeenkomst: het gaat erom dat een groot deel van die mensen kennelijk op Wilders’ demo zijn afgekomen en zich daar thuis voelen en/of daar een platform menen te hebben voor hun eigen ideeën. Stormfront zijn een soort neo-nazi’s; je moet het toch vreselijk vinden als die naar je bijeenkomst komen? Jij doet ze nu ook af als ‘rare lieden’, die blijkbaar geen kwaad kunnen.

   Wilders deed de komst van tientallen extremisten, waaronder veroordeelde en gewelddadige neonazi’s, af als ‘een of twee idioten’. Dat laat voor mij zien dat hij het probleem totaal niet serieus neemt. Het is een feit dat rechts-populistische en nationalistische partijen als de PVV een aantrekkingskracht hebben op extreem rechts. Dat kan Wilders vervelend vinden, maar niet ontkennen. Hij zou betrouwbaarder overkomen als hij het probleem op zijn minst serieus neemt in plaats van de boodschapper verrot te schelden.

   Ik zie niet waarom Pechtolds vragen onoprecht en ‘zuigerig’ waren? Hij was correct, hij beledigde niemand, hij maakte Wilders niet voor extreem-rechts uit, maar hij riep hem op zich ergens van te distantieren. Waarom deed Wilders dat niet gewoon en begon hij zo’n pot te schelden?

 2. Wilders kan een voorbeeld nemen aan Rita Verdonk destijds (Trots Op Nederland) die extreem-rechtse elementen die haar steun wilden betuigen de laan uit stuurde.