okt 052016
 

image003 image002

Nieuwsbrief – September 2016

De belangrijkste nieuwsitems die tijdens de maanden augustus en september 2016
werden geplaatst op de facebookgroep Israël en de media:

 

masksBezoek van premier Netanyahu aan Nederland

Op afgelopen 6 en 7 september was de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, in het kader van het bilaterale samenwerkingsforum met Israël, op bezoek in Nederland. De reacties hierop waren pro en contra, zoals te verwachten. Opvallend was de heftigheid van reacties in het ‘anti Netanyahu kamp’. In het live debatprogramma ‘kwesties’ van NPO Radio 1 lieten anti Israël geïnterviewden, in tegenstelling tot de andere gasten in dat programma, zich bijvoorbeeld zeer onredelijk uit.

Bekendere notoire Israël-criticasters* lieten ook weer van zich horen. Kamerlid Tunahan Kuzu van de politieke beweging DENK, weigerde de uitgestoken hand van Netanyahu en bleek daar nog trots op te zijn ook. Netanyahu daarover: “We zagen vandaag een duidelijk voorbeeld van wie vrede wil en wie geen vrede wil.” Van Joop.nl kreeg Kuzu de gelegenheid uit leggen waarom hij de uitgestoken hand van Netayahu weigerde. Er werd ook een petitie tegen de komst van Netanyahu aangeboden met daarin de gebruikelijke leugens en PvdA Kamerlid Michiel Servaes schreef een open brief aan Netanyhahu, waarin vooral het onbegrip van Servaes voor Israël opviel en waarin hij alleen de regering van Netanyahu verantwoordelijk houdt voor het tanende vredesproces met de Palestijnen. Bovendien probeerde een pro–Palestijnse actiegroep met een bombardement van e-mails op Tweede Kamerleden voor elkaar te krijgen dat die afzagen van hun ontmoeting met Netanyahu. Gelukkig gaf alleen GroenLinks aan deze oproep gehoor; men achtte de bijeenkomst niet zinvol.

Ondanks alle negatieve geluiden en reacties ging het bezoek van Netanyahu aan Nederland – terecht – gewoon door. Het feit dat een Israëlisch staatshoofd hier met egards wordt ontvangen is namelijk een normale procedure voor alle landen waarmee Nederland diplomatieke banden heeft. Voorzitter Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit werd vorig jaar in het kader van het zelfde bilaterale samenwerkingsforum, tijdens zijn bezoek aan Nederland ook ontvangen door Zijne Majesteit de Koning en minister-president Rutte. Abbas is een corrupte dictator, die het democratische proces ontmanteld heeft (de laatste verkiezingen waren meer dan 10 jaar geleden), maar diens bezoek aan Nederland leverde vreemd genoeg nauwelijks protest op. Het CIDI nodigde hem zelfs uit voor een gesprek.

Een positieve reactie kwam van CIDI-directeur Hanna Luden die er in Trouw voor pleitte om het vertrouwen in Israël te herstellen. Een goed commentaar bij alle discussie over de komst van Netanyahu naar Nederland kunt u hier lezen.

logo-nrcNRC veelvuldig eenzijdig met anti-Israëlisch getoonzette berichtgeving

In NRC Handelsblad telden we de afgelopen twee maanden tenminste 11 negatieve, suggestieve en eenzijdige artikelen over Israël. De eerste twee, op 1 en 8 augustus, betroffen de Zomergasten uitzending met Abu Jahjah waarover we in de vorige nieuwsbrief al schreven. Een kritiekloze recensie en een stuk van hem zelf, vol zelflof en slijmerij naar ‘het Nederlandse volk’ dat hem zo waardeerde en gelukkig niet naar al die negatieve columnisten luisterde.

Daarna volgden meerdere artikelen over een vermeend nieuw schandaal dat men op het spoor is. Een Nederlands-Jordaanse mensenrechtenactiviste wordt naar eigen zeggen door de Mossad bedreigd en geïntimideerd, omdat zij belastend materiaal verzamelt voor een vooronderzoek van het Internationaal Strafhof naar Israëlische oorlogsmisdaden. De krant toont nergens bewijzen, men lijkt haar op haar woord te geloven. Zij doet dit onderzoek in opdracht van de radicale pro-BDS organisatie Al Haq, die eerder Nederlandse bedrijven voor de rechter probeerde te krijgen omdat zij met Israël zaken doen. Al Haq noemt Palestijns geweld legitiem verzet en is tegen het vredesproces. Al Haq directeur Sjawan Jabarin was in de jaren ’80 actief in de terreurgroep PFLP, waar hij volgens de Shin Beth nog steeds bij betrokken is. NRC noemt Al Haq echter een mensenrechtenorganisatie ‘met een uitstekende reputatie’. De krant hekelt Israëls strijd tegen Al Haq, die wordt neergezet als het tegenwerken en vernederen van mensenrechtenactivisten. Journalistieke principes als het scheiden van feit en mening, het checken van feiten en bronnen en wederhoor toepassen zijn verbluffend afwezig in dit tendentieuze verhaal.

Liefst vier artikelen zijn aan deze kwestie gewijd, inclusief een eigen hoofdcommentaar, een interview met de griffier van het Internationaal Strafhof en een artikel van de ombudsman, die slechts op kleinere punten kanttekeningen heeft over deze berichtgeving. Verschillende andere media, waaronder de NOS en RTL, namen het nieuws over deze mensenrechtenactiviste over.

Op 14 augustus een artikel over Nati Rom, inwoner van een nederzetting op de Westelijke Jordaanoever. Hij bindt de strijd aan met de BDS campagne en heeft daartoe zelfs een heuse ‘kliklijn’ opgezet, zo meldt NRC, voor mensen die informatie hebben over anti-Israël activisten. Twee ministers hadden kort daarvoor opgeroepen om informatie over ‘iemand die zich voordoet als toerist, maar die eigenlijk in Israël verblijft als boycotactivist’ door te geven, zodat men ‘eraan kan werken om hem het land uit te krijgen’. In het artikel wordt de BDS beweging omschreven als een geweldloze campagne tegen bezetting en illegale nederzettingen. Zowel methodes als doelen van de beweging zijn zeker niet altijd zo vreedzaam, maar NRC heeft daar geen oog voor en neemt bijna openlijk stelling voor BDS en tegen Israëls strijd ertegen. Nati Rom en zijn acties tegen BDS worden dan ook subtiel weggezet als extremistisch.

Op 15 augustus een felle reactie van Jan Kuitenbrouwer op Leon de Winter en anderen die Abou Jahjah van antisemitisme beschuldigen. Kuitenbrouwer drijft de spot met deze critici en vergelijkt dit met de vroegere heksenvervolgingen: het bewijs is onzichtbaar, maar niettemin belastend.

Op 10 september een uitgebreid interview met Nir Baram, een kritische Israëlische schrijver die in de bezette gebieden heeft rondgereisd en mensen vroeg naar de oplossing voor het conflict. Hij uit in het interview vooral kritiek op de bezetting en de muur, en hekelt de ‘vreselijke dingen’ die Israël de Palestijnen aandoet. Hij houdt ook enkel Israël verantwoordelijk voor de ‘nakba’ en stelt voor dat Israël daarvoor herstelbetalingen doet zoals Duitsland aan Israël deed. Hij vindt dat Israëli’s onder ogen moeten zien dat er apartheid heerst op de Westelijke Jordaanoever

Baram is gaan twijfelen aan de haalbaarheid van een tweestatenoplossing en is nu actief in de beweging “Twee Staten, Eén Thuisland”, die twee staten met een fluïde scheiding bepleit die samenwerken in een confederatie. Dit stuk van het interview is eigenlijk het interessantst, maar het merendeel van het artikel wordt in beslag genomen door alle bekende aantijgingen tegen Israël.

Op 16 september brengt NRC een negatief stukje naar aanleiding van een niet zo gelukkig filmpje dat premier Netanyahu op internet zette. Daarin noemt hij het een vorm van etnische zuivering dat er van het Palestijnse leiderschap geen Joden in een toekomstige Palestijnse staat mogen wonen. Na afkeurende reacties uit de internationale gemeenschap wordt nog maar eens vermeld dat de nederzettingen volgens het internationaal recht illegaal zijn, en wijst Derk Walters bij monde van ‘volgens critici’ op de ‘daadwerkelijke verdrijving van zo’n 700.000 Palestijnen in 1948’.

Op 26 september tenslotte aandacht voor een voetbalclub in een Joodse nederzetting die volgens HRW uit de FIFA geschorst zou moeten worden omdat ze op grondgebied van een andere lidstaat spelen.

De conclusie moet helaas zijn dat NRC nog steeds dezelfde onevenwichtigheid vertoont als bij het uitvoerige onderzoek naar de berichtgeving over het Israëlisch-Palestijns Conflict van 7 jaar geleden.

hammerVan Agt maakt Netanyahu uit voor oorlogsmisdadiger

* Een heel bekende notoire Israël criticaster is Dries van Agt. Naar aanleiding van het bezoek van Netanyahu maakte Van Agt het weer eens ontzettend bont door Netanyahu uit te maken voor een ‘oorlogsmisdadiger die maar beter naar het Internationaal Strafhof doorgestuurd had kunnen worden’. Van Agt was ooit minister-president en lijsttrekker van het CDA, maar deze partij nam afstand van de uitspraken van ex-premier Van Agt. CDA–fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma zei desgevraagd voor camera en microfoon dat de opvattingen van Dries van Agt niet kunnen en zeker niet dezelfde zijn als die van het CDA, maar ook dat iedereen het recht heeft te zeggen wat hij of zij vindt. Van dat recht maakte Dries ook heel recent weer gebruik door te spreken op een bijeenkomst van DENK. Hij sprak daar over de ‘bezetting van Palestina’. Hierbij moet worden gezegd dat Van Agt het bestaansrecht lijkt te ontkennen van Israël op de huidige plaats. Hij zou al in 2012 in dit verband hebben gezegd: “Joden hebben een veilige plek nodig. Waarom hebben de Joden indertijd geen veilige thuishaven in Duitsland gekregen? Waarom moet het zo nodig Palestina zijn?” Een ex-premier van Nederland ontkent hiermee impliciet ook nog eens de historische band van het Joodse volk met het grondgebied op de huidige plaats van de Joodse staat.

pigeonpeaceVredesbesprekingen Israël en Palestijnen in Moskou?

De voorzitter van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, heeft ingestemd met een voorstel van Rusland om in gesprek te gaan met Israël. Wat niet in het artikel wordt genoemd is dat er van Israëlische kant een geldige reden is om forse twijfel te hebben over de objectiviteit van de Russen in hun rol als bemiddelaar. In een artikel uit de New York Times wordt genoemd dat Abbas zou hebben gewerkt voor de KGB. Hij studeerde ook aan de Patrice Lumumba University in Moskou geschiedenis, en promoveerde in 1982 op een studie over de Israëlische politiek met een proefschrift over de relatie tussen zionisme en nazisme, waarin hij de Holocaust bagatelliseerde en beweerde dat die door de zionisten bewust erger werd voorgesteld. Ook stelde hij de zionisten mede verantwoordelijk voor de Holocaust. Hij heeft dit nooit teruggenomen, integendeel: In 2011 schreef hij een boek dat is gebaseerd op dit proefschrift. Bovendien waren de verhoudingen tussen Israël en Rusland door de jaren heen bepaald niet optimaal. In de beginjaren van Israël onderhielden beide landen goede betrekkingen, maar in de jaren ’50 koos de Sovjet-Unie partij voor de Arabische vijanden van Israël, waarna Israël een goede bondgenoot van de VS werd. Pas in 1991 werden de betrekkingen hersteld. Sindsdien is de relatie redelijk goed geworden, al zorgt de Russische steun voor Assad en Iran voor de nodige frictie en wantrouwen. Bovendien neigt Rusland sterk naar de Palestijnse standpunten in vredesonderhandelingen.

tigerTranentrekker met boodschap van Monique van Hoogstraten in NOS TV–journaal

Op donderdag 25 augustus was er in het NOS TV-journaal een reportage van Monique van Hoogstraten te zien over de ‘onhoudbare toestand’ in een dierentuin in Gaza. De reportage ging over dierenleed maar had ook een duidelijke boodschap: De dieren in hun slechte hokken en deerniswekkende situatie konden natuurlijk prima als symbool worden gebruikt voor het verhaal van het arme machteloze Gaza tegenover het machtige Israël. De boodschap komt aan het eind van de reportage duidelijk aan de oppervlakte, want dan hoort men Monique nadrukkelijk zeggen: “Maar toch, zij gaan Gaza uit, op weg naar de vrijheid. Dat is voor de meeste mensen hier een droom”, waarna een Palestijn hetzelfde nog eens herhaalt: “Het is verdrietig. De dieren gaan weg, wij zitten vast”. Dat met name Hamas verantwoordelijk moet worden gehouden voor de situatie in Gaza en dat ook Egypte de grenzen dichthoudt wordt niet genoemd.

marketBDS nieuws

Eind juli meldde Netanyahu dat Israël de strijd tegen de BDS-beweging heeft gewonnen. Daar is de oprichter van de BDS-organisatie het uiteraard niet mee eens. “Wij winnen de wereldwijde strijd voor de harten en het verstand van mensen”, aldus Omar Barghouti, tegen de Arabische nieuwszender en staatspersbureau van Qatar, Al-Jazeera. Aanvankelijk won de BDS zowaar ook nog een kleine veldslag in deze ‘wereldwijde strijd’. Brussels Airlines had namelijk een sesam-snoepreep van het merk Achva, van het menu geschrapt, omdat een passagier opmerkte dat die vervaardigd was in Samaria, op de Westbank. Zowel het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken als het Israëlische ministerie van Toerisme hebben blijkbaar Brussels Airlines tot andere gedachten weten te bewegen, want de luchtvaartmaatschappij liet kort daarna weten dat ‘de snack zo geliefd is bij de passagiers dat het zeker terug op de kaart komt’. Positief nieuws in dit verband is dat bedrijven in de Amerikaanse staat Californië niet meer tegen Israël mogen zijn. Althans: Californische bedrijven die Israël boycotten, worden voortaan door de staat Californië geboycot. Het wetsvoorstel zegt dat met de wet wordt beoogd dat er geen belastinggeld gaat naar bedrijven die discrimineren tegen individuen of “die zich keren tegen een soevereine natie”. In de lijst van landen die deze wet beschermt, staat echter maar één naam: die van Israël.

monitorsAppa nieuwe columnist bij JOOP

De opiniesite Joop heeft een nieuwe columnist aangenomen, namelijk rapper Appa. Beruchte uitspraken van Appa zijn o.a.: “Antisemitisme is de grootste troefkaart van deze smerige achterbakse laffe en hypocriete zionistische lobby met het CIDI voorop”. “De grootste vijand van vrede is het hebberige kapitalistische bloeddorstige regime van het zionisme”, en “Wij zijn het verzet zoals Hamas het verzet is. Fuck de zionisten, fuck de Talmoed”.

Zie ook: Vereeniging van Antisemitische Radio Amateurs en Schreeuwerd Appa columnist bij JOOP.

Share