jan 082016
 

“Bethlehem vertegenwoordigt het verhaal van het Palestijnse volk en hun geschiedenis”, volgens de Palestijnse premier.

Rami-Hamdallah– Door Tjalling. –

Ik kan niet voor Israëli’s spreken, maar het zou mij niks verbazen dat heel wat inwoners van Israël opgelucht zijn nu de tijd van de eindejaarsfeesten weer voorbij is. De vijanden van Israël geven immers vaak hun eigen draai aan de betekenis van die feestdagen. Zoals elders al is opgemerkt, vooral de betekenis van Kerst wordt vaak misbruikt als propaganda tegen Israël. Afgelopen december was Rami Hamdallah aan de beurt, sinds 2013 de premier van de Palestijnse Autoriteit. Zijn ‘boodschap’ paste echter in de verste verte niet bij goede nieuwjaarswensen of voornemens.

De premier van de Palestijnse Autoriteit himself kwam vlak voor de Kerst een vast wel goedgelovige schare toespreken. Hamdallah heeft een goede educatie en is ogenschijnlijk veel gematigder dan Hamas. Hij is ook overtuigd van de noodzaak van een Palestijnse staat en daar vestigt hij zijn eigen hoop op, echter niet zonder gemekker. Op de site van Israel Today is op afgelopen 22 december een artikel geplaatst met de onheilspellende titel ‘een kerstboom voor de duivel’. Het is onterecht dat er aan dit onderwerp verder weinig aandacht is besteed, want tijdens zijn toespraak maakte Hamdallah de ene na de andere fout. Helaas hebben de meeste Nederlandse media dit niet opgepakt en van gedegen commentaar voorzien.

Vanaf het Kribbeplein in de stad Bethlehem, die volgens de overleveringen de geboorteplaats van Jezus Christus zou zijn, wist Hamdallah wel de gangbare woorden en begrippen te gebruiken, maar qua betekenis daarvan sloeg hij de plank helemaal mis. Hamdallah: “Vanuit het land Palestina, waar lange tijd mensen, religies en culturen samen huisden, en hun kinderen de waarden leerden van tolerantie, die belichaamd waren door Jezus, de boodschapper van de liefde, brengen wij de boodschap dat de mensen in Palestina in vrijheid en vrede willen leven, en dat de tijd is gekomen om de wereld te verenigen, het historische onrecht op te heffen dat hen is aangedaan, en dat het tijd is om de VN-resoluties over Palestina te implementeren en de Israëlische bezetting te beëindigen.”

Ten eerste, Palestina is tot nog toe geen land en is dat ook nooit geweest. Ten tweede, er zullen altijd al mensen van diverse pluimages in het bedoelde gebied hebben gewoond, maar zullen zeker niet hebben uitgeblonken in tolerantie zoals belichaamd was door Jezus. Ten derde, de wezenlijke boodschap van liefde die Jezus brengt is niet makkelijk te begrijpen, zeker niet zonder gedegen uitleg (Oftewel: gebruik niet zomaar begrippen als Boodschapper van liefde, zonder dat je beseft wàt dit betekent). Ten vierde dan nog, implementeren van de VN resoluties over Palestina betekent zeker niet dat daarmee een einde komt aan onrecht, ook niet wanneer de Israëlische bezetting zou worden opgeheven. Overigens worden diverse VN-resoluties verschillend geïnterpreteerd, met name die over een vermeend ‘recht op terugkeer’ en Israëlische terugtrekking uit bezet gebied.

Hamdallah: “Zoals ieder jaar viert Palestina de glorierijke feesten, terwijl het wankelt onder het onrecht van de Israëlische bezetting en een ernstige Israëlische escalatie ondervindt, met het doel om te doden en te martelen en de lichamen van de martelaars [lees terroristen] vast te houden. [Palestina] wordt geconfronteerd met de ernstigste deportatieplannen en gedwongen verhuizingen, die steden en dorpen in getto’s veranderen, en met het vernietigen van hun huizen en confisqueren van hun land. [Israël] verhindert kerkgangers, zowel christenen als moslims, hun kerken en moskeeën binnen te gaan en hun godsdienstoefening te houden.”

Ten eerste: ‘Palestina’ wankelt onder onrecht. Ja dat is waar. Maar dat wankelen wordt lang niet alleen veroorzaakt door de Israëlische bezetting. Beoogd Palestina wankelt zeer zeker ook onder de corruptie van de eigen autoriteiten. Ten tweede, escalatie, ja alweer waar. Maar die wordt zeker niet alleen veroorzaakt door Israël, laat staan dat Israël er daarbij op uit zou zijn om zoveel mogelijk mensen te doden of hen te deporteren. Meneer Hamdallah is hier blijkbaar aan het projecteren geslagen. Ten derde, er wordt inderdaad soms Palestijnse privé-grond geconfisqueerd door Israël voor veiligheidsmaatregelen rond de nederzettingen, waarvoor compensatie wordt aangeboden. Dit kan voor de Palestijnse bevolking gedwongen verhuizingen met zich meebrengen. Er worden soms huizen gesloopt die illegaal gebouwd zijn, en als (omstreden) strafmaatregel tegen Palestijnen die aanslagen hebben gepleegd. Ten vierde, als Israël godsdienstoefeningen verhindert, dan is dat om veiligheidsredenen, met name op de Tempelberg. Afgelopen december nam ook de Palestijnse Autoriteit veiligheidsmaatregelen in en nabij Bethlehem, waardoor ook feestgangers niet naar de heilige plaatsen konden komen. Echter dit kwam ‘niet in de krant’, hoogstwaarschijnlijk omdat de P.A. deze maatregelen nam en niet de Israëlische overheid.

Hamdallah: “Als we de kerstboom aansteken, herinneren we de wereld eraan dat de stad Bethlehem het verhaal vertegenwoordigt van het Palestijnse volk en hun geschiedenis en hun strijd.”

Bethlehem vertegenwoordigt in het èchte kerstverhaal natuurlijk het huis David of anders gezegd, de afkomst van de beroemde Israëlische koning David. De wezenlijke vertegenwoordiging van Bethlehem impliceert dus dat Jezus van Joodse komaf is en een verre afstammeling van koning David! Deze ernstige blunder van Hamdallah had niet aan de aandacht van bijvoorbeeld alleen al het van oudsher protestants christelijke dagblad Trouw mogen ontsnappen.

Hamdallah: “Ondanks onze wonden en algemene pijn en lijden en tirannie, blijven we standvastig, en we zijn nog steeds opgewonden van vreugde ondanks de muren en de nederzettingen die ons omringen, en Israël probeert de hoop te onderdrukken en ons onze levensbehoeften te ontnemen. We hopen dat de geëerde gasten hier ambassadeurs van de waarheid zullen zijn en aan hun landen en hun regeringen zullen doorvertellen hoeveel verdriet en onrecht ze hier hebben gezien en hoeveel veerkracht en hoop het volk van Palestina heeft…”

Ten eerste is het onjuist om het ‘Palestijnse volk’ steeds maar weer in verband te brengen met alleen lijden en tirannie. Mondiaal gezien krijgen de Palestijnen figuurlijk maar ook letterlijk veel krediet. Subsidiegelden uit heel veel landen stromen immers binnen, zoals bijvoorbeeld uit Noorwegen. Dit land doneerde in 2012 aan de P.A. 122 miljoen Noorse kronen aan humanitaire hulp. Ten tweede wordt de eenzijdige visie van de P.A. op Israël, met welwillende medewerking van de mainstream media, allang over de hele planeet verspreid. Daar heb je zulke boodschappen als deze echt niet meer bij nodig. Ten derde en als laatste: mocht er naast de Joodse staat ooit werkelijk een zelfstandige Palestijnse staat komen, dan betekent dat meteen dat Joden, christenen, homo’s en andere minderheden in de nieuwbakken staat op z’n minst onderdrukt of vervolgd zullen worden. Niet iets om je hoop op te vestigen.

 

Share