feb 082015
 

= IMO Blog = 

Israel in Noord-Amerika?

Israel in Noord-Amerika?

Twee weken terug stelde ex minister Herman Heinsbroek in de Quote voor om Israel op te doeken in het Midden-Oosten en de Joden 25 jaar de tijd te geven om hun staat naar de VS te verhuizen. Hij denkt dat er dan mogelijk vrede kan komen in de wereld. Het voorstel is al op diverse plaatsen belachelijk gemaakt, dus dat hoef ik niet meer te doen. Ook Heinsbroek zelf is al op de korrel genomen, en men wees fijntjes op het vele geruzie binnen de korte periode dat de LPF in het kabinet zat, en de andere idiote ideeën die Heinsbroek in het betreffende interview uitte. Altijd leuk om zo weer wat aandacht voor je nieuwe boek te genereren natuurlijk.

Maar wat Heinsbroek zei verschilt niet zo heel erg veel van wat een steeds grotere groep mensen denkt en zegt. Chris van der Heijden schreef een boek over Israel de ‘onherstelbare vergissing’, op de Dam werd van de zomer geroepen dat als we zoveel compassie met de Joden hebben we ze zelf maar een land moeten geven, een gangbare visie in de Arabische wereld, die met succes naar Europa is geëxporteerd.

Bestaansrecht

Er wordt openlijk aan het bestaansrecht van Israel getwijfeld, in het Midden-Oosten of überhaupt, waarbij een bekend cliché is dat de Israeli’s zelf nu net zo erg zijn als wat de nazi’s de Joden aandeden, en ze daarmee hun bestaansrecht hebben verspeeld. Ook veel gehoord: Israel zou de situatie voor de Joden alleen maar erger maken en het antisemitisme aanwakkeren met haar oorlogsmisdaden. Joden zouden daarom in feite beter af zijn zonder Israel, of in een binationale staat waar Joden en Arabieren gelijkwaardig aan elkaar de macht en soevereiniteit zouden delen. Afgelopen donderdag hield pro-Palestina activist Robert Soeterik nog een betoog tegen de tweestatenoplossing, en dus tegen het bestaan van Israel als staat waar de Joden zelfbeschikking hebben.

Dergelijke antizionistische ideeën zijn ouder dan de staat Israel zelf en worden, anders dan misschien doet vermoeden, dan ook niet veroorzaakt door Israels bezettingspolitiek of het vernielen van huizen of het bouwen van een afscheidingsbarrière. Van geen enkel ander land wordt het bestaansrecht in twijfel getrokken of ontkend omdat het onrechtvaardigheden zou begaan of een ander volk onderdrukken. Even los van het feit dat veel van wat Israel wordt verweten door antizionisten niet waar is of zeer zwaar overdreven en volkomen uit de kontekst gehaald, is het idee absurd en ongekend om landen die een ander volk onderdrukken hun bestaansrecht te ontzeggen.

Daar wordt tegenin gebracht dat Israel ten koste van een ander land gesticht zou zijn, en in feite een kunstmatig land is. Ook dat argument slaat nergens op, als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe de grenzen in Afrika en het Midden-Oosten zijn getrokken en stukken grond aan een bepaalde koning of familie werden gegeven omdat die de betreffende koloniale macht goedgezind was. En veel landen, waaronder de VS en Australië, zijn veel eenduidiger ten koste van een ander volk gesticht, waarbij dat volk daadwerkelijk, en niet alleen in de fantasie van haters van deze landen, is gedecimeerd. Veel landen zijn door of na een bloedige oorlog gesticht, en konden overleven omdat ze betere connecties of dikkere kanonnen hadden. En veel volken zijn uitgestorven of uitgemoord, omdat ze niet sterk genoeg waren en geen eigen land hadden.

Moraal is vaak ver te zoeken in de geschiedenis. Om dan alleen bij Israel de morele lat zo hoog te leggen, om de minder fraaie kanten enorm uit te vergroten en dan op die grond te zeggen dat het geen bestaansrecht heeft, terwijl diverse landen om Israel heen minstens even ‘dubieus’ ter wereld kwamen, getuigt van een enorme eenzijdigheid en hypocrisie. Het ontstaan van Israel en de onafhankelijkheidsoorlog, de leugens van antizionisten als Ilan Pappé etc. zijn elders al uitvoerig besproken, maar als er één volk is dat een staat nodig had, met een leger en politieke macht om te kunnen overleven, dan waren het de Joden.

Succesverhaal

Ondanks de negatieve consequenties heeft Israel Joden wereldwijd enorm veel opgeleverd: een plaats waarvan men weet dat men erheen kan en welkom is, een land dat antisemitisme op de kaart zet en in internationale organen en via ambassades kontakt heeft met landen over de hele wereld. Maar ook een land waar de Joodse cultuur, religie en de Hebreeuwse taal bloeien en het Joodse leven zich vrijelijk kan ontwikkelen, een spiritueel thuis voor hen die daar behoefte aan hebben, en een bron van trots en zelfvertrouwen om wat men voor elkaar heeft gekregen en voor de wereld betekent. Het is voor sommigen, de media niet in de laatste plaats, een afgekloven cliché geworden, maar Israel is, ondanks hardnekkige problemen, grotendeels een succesverhaal dat vele verwachtingen overtrof. En Israel heeft in de periode tot 1967 en de Arabische boycot vele derde wereldlanden geholpen met kennis van moderne landbouw en irrigatietechnieken. Later heeft het vooral kennis en technologie op het medische vlak geëxporteerd, iets waarover je zelden in de media leest, net zo min als over de vele Palestijnen die in Israelische ziekenhuizen worden behandeld. Al deze zaken hebben Joden met een gevoel van trots en zelfvertrouwen vervuld dat voor die tijd ondenkbaar was, en dat is nog steeds zo. We zijn er tegenwoordig aan gewend dat het woord ‘Israel’ in een adem wordt genoemd met bezetting, conflict en mensenrechtenschendingen, en dat ook Joden zelf hier steeds meer moeite mee hebben, maar dat is maar een deel van het verhaal.

Midden-Oosten

Zou het weghalen van Israel uit het Midden-Oosten, even los van het morele aspect, de vrede niet dichterbij brengen? En is uiteindelijk iedereen daar niet beter mee af? Aangenomen dat de VS bereid zouden zijn een passend stuk land aan Israel af te staan, zouden de Joden in Amerika redelijk ongestoord kunnen leven en hun cultuur en religie naar hartelust uitleven en belijden. Maar ten eerste denk ik dat we, na alles wat de Joden is overkomen, niet over dit morele aspect heen mogen stappen.

Ten tweede denk ik niet dat het Midden-Oosten er vrediger op wordt. De Arabische opstanden, en de chaos en burgeroorlog die zij teweeg brachten, maken dat wel duidelijk. Tegenstellingen en rivaliteiten tussen soennieten en shi’ieten, verschillende stammen, etniciteiten en nationaliteiten gecombineerd met corruptie, religieuze intolerantie en rigiditeit, een overschot aan jonge mannen, gebrek aan werk, gebrek aan een middenklasse etc. etc. staan stabiliteit en vrede in de weg. Daar zijn die 5,5 miljoen Joden in Israel niet voor nodig en daar spelen zij ook geen enkele rol in. De voornaamste rol die zij spelen is die van gemeenschappelijke vijand die daardoor de tegenstellingen en onderlinge rivaliteit nog enigszins kan indammen. Maar ook die invloed is dus beperkt. Wanneer Israel er niet meer is zullen er andere zondebokken voor de problemen van de Arabische wereld worden gezocht, en waarschijnlijk zal men nog decennia naar het vroegere Israel wijzen als bron van problemen. En men zal zich bovendien aangemoedigd zien in vijandigheid en intolerantie ten opzicht van andere volken en geloven. Christenen, Koerden, Yezidi’s, Bahai, ze moeten allemaal maar vertrekken uit het Midden-Oosten.

Ratna Pelle

(Wordt vervolgd)

Share