dec 132014
 

lordsprayer– Door Tjalling. –  

De advent is in het christendom de benaming voor de aanloopperiode naar kerst. Met Kerstmis zelf wordt door christenen de geboorte van Jezus Christus gevierd. Jezus Christus of Jezus van Nazareth was een bijzondere Joodse man die ongeveer tweeduizend jaar geleden leefde. Volgens het christendom is Hij de Zoon van God, dat wil zeggen dat Hij aan God gelijk is. Jezus noemde zichzelf het Licht van de Wereld. Het is heel jammer dat sommige christelijke groepen aan de betekenis van dit Licht hun eigen politieke draai geven, waardoor de werkelijke christelijke betekenis van kerst wordt verduisterd. Sabeel, het internationale centrum in Jeruzalem dat de bevrijdingstheologie van Palestijnse theologen steunt, bezondigt zich hier wel heel nadrukkelijk aan.

Sabeel bereidt zich namelijk ook voor op de komende kerst, waarbij hun politieke visie op Israël weer eens nadrukkelijk wordt verwoord. Op de site van de Vrienden van Sabeel Nederland zijn enkele Advents- gebeden geplaatst die tijdens de viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem werden uitgesproken. In het algemeen kan van gebeden in de christelijke kerken worden gezegd, dat die zijn bedoeld voor het heil van alle mensen, dus ook voor die mensen waar je het lang niet mee eens bent. De oorsprong van deze bedoeling wordt al duidelijk gemaakt in wat algemeen genoemd wordt het Oude Testament of wel de Joodse Tenach. In het boek Prediker, hoofdstuk 7 vers 29, staat geschreven dat de Mens is geschapen naar Gods beeld en goed is geschapen. Het is natuurlijk niet gemakkelijk om je tegenstanders in het Licht van de Eeuwige als goed geschapen te moeten zien. Toch is dit een heel doordachte oude Joodse wijsheid. Door ook je tegenstanders te zien als creatuur van de Eeuwige, loop je minder risico om God voor je eigen karretje te spannen.

Dit doet Sabeel echter wel! In hun Adventsgebeden komt de kritiek op Israël duidelijk te uitdrukking. Het eerste Adventsgebed, uitgesproken op afgelopen 27 november, begint weliswaar positief: “Heer, wij danken U dat U zoveel waarde hecht aan mensen dat U een van ons bent geworden en ons hebt geleerd hoe we lief moeten hebben. God, we vragen om Uw leiding zodat we niet alleen nadenken over deze tijd met hoop, vrede en liefde maar dat we er ook naar handelen”. Prima, niks mis mee en in lijn van wat in Prediker is genoemd. Maar dan volgt: “We blijven bezorgd over Jeruzalem, over het toenemende geweld in de stad en over de collectieve straffen van Israël voor de Palestijnen die daar leven, zoals het vernietigen van hun huizen, het herroepen van hun recht daar te wonen en vele andere maatregelen. We zijn ook bezorgd over de steeds negatievere economische gevolgen voor de Palestijnse gemeenschap van Oost Jeruzalem. God, we bidden voor een einde aan het onrecht en het lijden in dit toch al economisch noodlijdend gebied”. Aha, hier komt de aap uit de mouw. Deze gebedspassage laat namelijk heel veel zien van het gedachtegoed van Sabeel. Men voelt zich ten eerste bezorgd over het toenemende geweld in Jeruzalem. Helaas is het geweld in Jeruzalem toegenomen, maar daarvan kan en mag niet alleen Israël worden beticht. Ten tweede, in sommige wijken van Oost Jeruzalem zijn de onroerende zaakwaarden scherp gedaald; bewoners die het zich kunnen permitteren vertrekken naar Arabische of Joodse wijken die aan de Israëlische zijde van de muur komen te liggen. Dit is iets anders dan het herroepen van het recht daar te wonen. Ten derde; het is waar, er is economische nood in Palestijnse gebieden. Deze nood is echter minder hoog dan in heel wat andere Arabische landen en bovendien kan Israël ook daar niet van worden beticht. Het vernietigen door Israël van huizen die door Palestijnen worden bewoond is inderdaad niet correct. Het wordt echter wel op één lijn geplaatst met alle andere genoemde dingen in de Advents-gebeden. In feite komen die neer op een litanie tegen Israël. Maar ja, de Eeuwige heeft toch ook de Israëli’s geschapen. Is men die vergeten bij Sabeel? Niet helemaal.

Ook bij Sabeel heeft men waardering voor Israëli’s, zij het een geselecteerde. Dit blijkt uit een ander gebed dat is voorgelezen op afgelopen 4 december: “Heer, we zijn dankbaar dat honderden joodse Israëliërs protest aantekenden tegen de Natie-Staat Wet, die, indien aangenomen, Israël tot staat van het Joodse volk zou verklaren en de democratie een Joods karakter zou geven en de discriminatie van Palestijnse burgers zou institutionaliseren. God van recht, we bidden dat in plaats daarvan een wet zal komen die echte gelijkheid aan alle burgers zal verlenen”. Maar de Israëli’s die geen protest aan hebben getekend tegen de ‘natiestaat wet’ zijn ook goede mensen. Zij werden niet genoemd. Verder wil ik tegen dit ‘gebed’ ronduit protesteren in de vorm van een prangende vraag aan en een retorische uitroep bestemd voor Sabeel: ‘Echte gelijkheid verlenen aan alle burgers’? Mijn hemel!!! De Eeuwige zal immers nog veel overwerk krijgen bij het tot stand komen van zo’n vervangende wet in de Palestijnse gebieden, die wanneer zij eenmaal een zelfstandig Palestina zijn, geen Joodse inwoners meer dulden. Werkelijk waar, ik kan zo’n geprevel geen gebed noemen, wel een politieke aanklacht.

Het is niet de bedoeling om in dit artikel welk echt gemeend en integer gebed dan ook te denigreren. Verre van dat. Wel ik wil ik hierbij het gedachtegoed van Sabeel nadrukkelijk aan de kaak stellen, namelijk dat Sabeel een felle onderhuidse anti Israël boodschap uitdraagt. Deze boodschap te verpakken in Advents-gebeden is niet alleen ondoordacht, het kan ook gevaarlijk uitpakken, juist in een sentimentele periode van het jaar waarin de wereld in het teken staat van het kerstfeest.

Eén ding heeft Sabeel wel goed doordacht. Dat is om ook hun gebeden aan te wenden als wapen tegen Israël, waarvoor de adventstijd uitstekend geschikt is. Er is al jarenlang een mondiale trend gaande om de betekenis van kerstfeest aan te wenden als kritiek op Israël, waardoor de hele sfeer van het kerstgebeuren dreigt te verzinken in valse sentimentaliteit. Met wrange ‘dank’ aan Sabeel.

 


Externe bronnen:

http://www.shalomgemeente.nl/JoodsDenken.htm#Het%20Mensbeeld%20vanuit%20het%20Joods%20denken

Share

  2 Responses to “Advent gebeden Sabeel onthullen onderhuidse anti Israël intentie”

Comments (2)
  1. Goed stuk, Tjalling!

  2. hoi Tjalling. Je hebt natuurlijk gelijk wb de tendens van die gebeden.
    Advent is echter niet alleen maar de aanlooptijd naar het kerkelijk kerstfeest, maar – advent betekent: komst – ook in de wereldgeschiedenis de aanlooptijd naar de wederkomst oftewel het terugkomen van Jezus. Hij is 2000 jr geleden gekomen als de lijdende Knecht, maar hij komt terug als de koning der Joden. Dat is al te lezen als zijn geboorte wordt aangekondigd (men zal hem de troon van zijn vader David geven) als ook in Handelingen 1 : 11, en de profeet Zacharia spreekt er ook heel plastisch over, al wordt de naam Jezus natuurlijk niet genoemd.
    En dat christelijk geloof kan Sabeel niet gebruiken….
    Christenen delen echter in Israëls verwachting van de messias die hier orde op zaken komt stellen .