apr 302014
 

GrafkerkJeruzalemPasen– Door Tjalling. –

Bid Jeruzalem vrede toe: mogen wie u liefhebben, rust genieten”, staat bovenaan een artikel van Nazir Bibi Naeem, dat op 24 april is gepubliceerd op de website Joop.NL. Maar deze regel uit psalm 122 vs. 6 is beslist niet van toepassing op de strekking van dit artikel. Integendeel. De moeilijkheden die Palestijnse christenen zouden ondervinden tijdens hun pelgrimsreizen naar de heilige plaatsen in Jeruzalem, worden uitvergroot en misbruikt om Israël voor de zoveelste keer in een kwaad daglicht te stellen. Het stuk van Naeem is dan ook niets anders dan een onterechte klaagzang over Israël.

Afgelopen Paasweekeinde ‘vierden’ grote groepen christenen in Jeruzalem de dood en opstanding van Jezus Christus. De Heilig Grafkerk werd bezocht door pelgrims uit binnen- en buitenland, om fysiek aanwezig te kunnen zijn bij de dienst op de plek van de opstanding van Jezus. Maar aan veel Palestijnse christenen uit Gaza en de Westbank, de ‘net-geen’ pelgrims zoals Naeem die noemt, zou de toegang tot Jeruzalem zijn ontzegd. Zij moeten een verzoek indienen voor het verkrijgen van een speciale vergunning, om tijdens de Heilige Week de controlepost door te mogen. Volgens Naeem zou het krijgen van zo’n vergunning te vergelijken zijn met een lot uit de loterij.

De Israëlische autoriteiten moeten echter wel strenge maatregelen nemen. Deze zijn bedoeld om de enorme toeloop in de hand te kunnen houden en de veiligheid van de vele bezoekers te kunnen waarborgen. Toestanden als bij de hadj naar Mekka, waarbij soms honderden doden vallen, worden zo voorkomen.  Israël heeft juist, anders dan voorheen het Jordaanse bestuur, zich altijd ingespannen om de godsdienstvrijheid voor alle geloven in Jeruzalem te garanderen.

Naeem kan het klagen maar niet laten. Dit jaar zou volgens haar het onderwerp extra gevoelig liggen bij veel pelgrims, omdat de Paus over een aantal weken het Heilige Land komt bezoeken. Het Pausbezoek zou het probleem van vrijheid van eredienst extra onder de aandacht brengen, een probleem dat geen akkefietje zou zijn in het hele Israël-Palestina conflict en waar maar erg weinig over geschreven word. Nu hoor ik het toch echt in Keulen donderen.

Terwijl elders in het Midden-Oosten christenen gebukt gaan onder discriminatie en geweld, die velen tot emigratie aanzetten, is Israël het enige land in het Midden-Oosten waar het aantal christenen – fors – toeneemt. Dat er weinig over dit item zou worden geschreven is ook beslist niet waar. Er wordt bijv. door Kerk in Actie van de PKN veel aandacht besteed aan de positie en theologie van Palestijnse christenen. Bovendien worden er vanuit de PKN regelmatig studiereizen georganiseerd voor mensen die zich willen verdiepen in het Israëlisch Palestijns conflict, waarbij de focus helemaal gericht is op de Palestijnse christenen.

Als er dan al weinig zou worden geschreven over de positie van Palestijnse christenen, dan wil ik wijzen op een totaal ander maar wel reëler aspect, waar zeker op geattendeerd moet worden. In het Reformatorisch Dagblad werd op 25 januari een artikel gepubliceerd met daarin ook aandacht voor de positie van de Palestijnse christenen. Die positie is inderdaad zorgwekkend, wat blijkt uit de toenemende emigratie, lage geboortecijfer en verborgen discriminatie. De oorzaak daarvan is het groeiende moslimfundamentalisme op de Westbank, waar ook de gezaghebbende mensen binnen de kerken in de westerse wereld te weinig aandacht voor hebben.

Na een diepgaande uiteenzetting over de z.g. extreme maatregelen die de Israëlische autoriteiten zouden nemen, komt Naeem met de opmerking dat ‘er slechts nu en dan aandacht in de media is voor de toename en uitbreiding van de illegale Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever’. Slechts nu en dan aandacht? De zoekopdracht ‘nieuws over Israëlische nederzettingen’ levert een heel hoge score op met veel links naar vaak eenzijdig kritische artikelen in de mainstream van de media. Er is dus in werkelijkheid zeer regelmatig aandacht hiervoor in de media.

Naast het vermeende gebrek aan publiciteit over de nederzettingen, blijft Naeem hameren op het probleem van Palestijnse Christenen (en Moslims) die moeilijkheden zouden ondervinden om hun heiligdommen in Jeruzalem te bezoeken. Het is klip en klaar dat Naeem de beperking van inreisvisa/vergunningen als voorwendsel gebruikt om aan de hand daarvan te kunnen beweren dat het Israël zou zijn die Palestijnse Christenen en Moslims de vrijheid van eredienst zou hebben ontnomen.

Het is soms noodzakelijk om nieuws items op een opiniepagina in een ander daglicht te stellen dan ogenschijnlijk voor de hand ligt. Maar wanneer het om Israël gaat, dan ontaardt dit op de site van Joop steeds weer in columns met zeer sterk overtrokken en onheuse kritiek op Israël. Dit getuigt absoluut niet van een weloverwogen selectie van columns waarin over, of naar aanleiding van, Israël wordt geschreven. Het zou de kwaliteit van Joop alleen maar ten goede komen, wanneer de redactie ook ruimte zou gunnen aan columnisten die niet met een vergrootglas zitten te zoeken naar alles wat Israël fout kan doen.


Externe bronnen:

Share

  One Response to “De discriminatie van christelijke Palestijnse ‘bijna pelgrims’”

Comments (1)
  1. De PKN “focust op de (?) Palestijnse christenen” via de diakonie oftewel Kerk in Actie. Maar let wel: dat betreft christenen die politiek geinspireerd zijn door de Palestijnse bevrijdingstheologie, Deze theologie verzet zich tegen het zionisme en tijdens de genoemde reizen die in samenwerking met het instituut Sabeel worden georganiseerd wordt geindoctrineerd dat van alle palestijnse ellende Israël de oorzaak zou zijn. Het instittut Sabeel waar deze theologie is ontwikkeld en wordt gepropageerd (ook per conferenties) erkent Israël slechts de facto maar niet de jure: ontzegt Israël dus het recht om te bestaan.
    De Palestijnse bevrijdingstheologie is een politieke vorm van de aloude vervangingstrheologie: de kerk is in de plaats van Israël gekomen.