mrt 112014
 

Merkel-Netanyahu

Duitsland moet zich aan EU standpunt inzake het labelen houden

– door Tjalling (met dank aan Beate Heithausen) – 

Op 24 en 25 februari was de Duitse bondskanselier Angela Merkel met bijna haar voltallige regering op bezoek in Israël. Enkele weken eerder nog had de Duitser Martin Schulz als EU parlementsvoorzitter Israël bezocht, en waren zijn opmerkingen in een speech voor de Knesset verkeerd gevallen bij veel Israëli’s. De zware regeringsdelegatie die Merkel meebracht op dit officiële staatsbezoek, lijkt mede bedoeld om de hechte band tussen de twee landen te benadrukken. Dit bleek ook op de tweede dag van het bezoek, toen Merkel uit handen van president Simon Peres de President’s Medal aangeboden kreeg. President Peres dankte daarbij in lovende woorden voor het pleidooi van de bondskanselier voor Israël. De Nederlandse media deden ook verslag van het bezoek, maar dat wel onvolledig.

‘Merkel wil eigen staat Palestijnen bevorderen’, was de titel van een ANP bericht dat in de Telegraaf en ook in Trouw en de VK werd gepubliceerd. Merkel zou, voorafgaand aan haar bezoek, hebben gezegd dat zij de totstandkoming van een eigen Palestijnse staat wil bevorderen. Weliswaar meldt het zelfde bericht ook dat de bondskanselier Israël helpt om een Iraans kernwapen te voorkomen, maar de werkelijke intentie van het bezoek bleef onvermeld. De kanselier wilde tijdens het bezoek namelijk vooral een beroep op premier Netanyahu doen, om het conflict tussen de Israëli’s en de Palestijnen op te lossen.

Een bericht over het bezoek op de site van de NOS was iets vollediger. Hierin stond ook dat Merkel ‘naar verluid in besloten kring duidelijke taal spreekt en al twee jaar geleden tegen premier Netanyahu kritiek had geuit op het nederzettingenbeleid’. Kortom, de Duitse kritiek op Israël wordt wel duidelijk gemeld in de Nederlandse media, maar niets over bijvoorbeeld gezamenlijke Israëlisch Duitse projecten, variërend van wetenschap en onderzoek, cultuur, uitwisseling van jongeren, bescherming van het milieu en economische ontwikkelingssamenwerking in Afrikaanse landen.

Tijdens een interview met het ZDF noemde Netanyahu de bondskanselier een goede vriendin van Israël. Ook in dit interview werd meteen gewezen op de nederzettingenpolitiek, die het grootste struikelblok voor de vrede zou zijn. Netanyahu kreeg wel alle gelegenheid om zijn standpunten toe te lichten. Zo wees hij erop dat er onder goede vrienden meningsverschillen zijn en dat de nederzettingen weliswaar een probleem zijn maar niet het grootste. Het grootse probleem is de voortdurende weigering van de Palestijnen om een nationale staat voor de Joden te accepteren. Hij benadrukte dat de sleutel voor het kunnen sluiten van vrede ligt in het naast elkaar leven van twee nationale staten, een Joodse en Palestijnse staat. Netanyahu bracht ook de ontruiming van Gaza in 2005 ter sprake. Die bracht geen vrede met zich mee, maar in plaats daarvan werd Gaza een basis van waaruit Palestijnse terroristen aanvallen op Israël kunnen uitvoeren. Netanyahu zei nadrukkelijk dat Israëls vredespolitiek op twee zuilen rust, namelijk het streven naar twee nationale staten naast elkaar en in ruil daarvoor duidelijke erkenning door de Palestijnen van de Joodse staat, waardoor de veiligheid van Israël gewaarborgd kan worden. Dit is helder en aan deze politieke intentie van Israël had ook de Nederlandse pers aandacht moeten besteden.

Naar aanleiding van het bezoek van Merkel verscheen in het Reformatorisch Dagblad een artikel waarin het accent lag op de boycotacties tegen Israël en het labelen van producten uit Israëlische nederzettingen in de Palestijnse gebieden. Een boycot tegen Israël is weliswaar geen optie voor Duitsland, maar afgaand op dit bericht zou Merkel hebben gezegd dat het labelen voor Duitsland wel acceptabel zou zijn. Handelsblatt legt Merkels positie beter uit, namelijk dat Duitsland (als lidstaat van de EU, Tj) zich heeft te houden aan de EU richtlijnen inzake het labelen van producten uit de Palestijnse gebieden. De berichtgeving van Handelsblatt over dit belangrijke punt was meer to the point dan het artikel in het RD. Dit blijkt ook uit de persconferentie , die aan het eind van het bezoek werd gehouden. Merkel zei naar aanleiding van vragen over de boycots en het labelen: “Wir haben bestimmte Kennzeichnungsregelungen in der EU, und an diese muss sich Deutschland auch halten. Aber wir glauben, dass Boykotte nicht die Antwort sein können, um den Friedensprozess voranzubringen, sondern wir glauben, dass das auf dem Verhandlungswege gehen muss.”

Het bezoek van Merkel met haar bijna voltallige Bundesregierung aan Israël was over en weer van groot belang, waarbij belangrijke thema’s aan de orde zijn gekomen. Er was uitgebreide aandacht voor de aspecten veiligheid en de internationale bemoeienis om te komen tot vrede. In de Nederlandse media lag het accent vooral op de nederzettingen, waarbij de werkelijke intentie van het bezoek achterwege bleef.

Share