nov 012013
 

– Mediawerkgroep Israël, nieuwsbrief juli-oktober 2013 / 15  –        

IDF soldaten en Palestijnse boerenRapport Wereldbank

Op de website van de Volkskrant stond 8 oktober een artikel over een rapport van de Wereldbank over de Palestijnse economie en de schade die zij oploopt door Israëls restricties. Het artikel begint als volgt:

De Palestijnse economie loopt miljarden mis door de militaire controle van Israël over grote delen van de Westelijke Jordaanoever. Dat staat in een rapport dat de Wereldbank gisteren presenteerde. De Wereldbank stelt de schade op 3,4 miljard dollar (2,5 miljard euro), ofwel 35 procent van het nationaal product. Dat meldt The Guardian.

Het stuk staat vol aantijgingen tegen Israël, zoals dat de Palestijnen maar 20% van het water in het zogenaamde C gebied krijgen. Hoe dit is gemeten of waar dat precies op is gebaseerd blijft onduidelijk. Volgens andere bonnen verbruiken de Palestijnen juist meer water dan is overeengekomen volgens de Oslo Akkoorden en zou het watertekort vooral door eigen wanbeleid worden veroorzaakt. Ook beweert men dat er 180.000 Palestijnen in het C gebied wonen, terwijl andere bronnen spreken van 60.000. Volgens de Wereldbank zouden allerlei takken van de Palestijnse economie zich beter kunnen ontwikkelen, zoals de landbouw, indien de restricties worden opgeheven. Welke restricties dat precies zijn en hoe men dit heeft berekend, blijft wederom vaag. Sommige restricties zijn zeker nodig vanwege de veiligheid. Israël verijdelt geregeld aanslagen, ook onlangs weer. Het afgelopen jaar zouden bijna 30 pogingen tot ontvoering van Israëli’s op de Westoever zijn verijdeld, en onlangs vonden diverse incidenten plaats. Er zijn bovendien al veel restricties versoepeld en checkpoints opgeheven, en dat kwam de Palestijnse economie ten goede. Die informatie ontbreekt echter in het artikel.

Het is waarschijnlijk dat de schrijver van het stukje het rapport helemaal niet heeft bekeken, noch is nagegaan wat voor bronnen erin worden aangehaald, en gewoon het artikel uit de Guardian waarnaar wordt verwezen heeft samengevat. Dit is natuurlijk geen kwaliteitsjournalistiek. Daarbij had men op zijn minst even bij Israël verhaal kunnen halen, of zelf een paar cijfers van de andere kant kunnen Googelen.

Palestijnse ‘vredestuin’

Nu.nl had op 3 oktober een uitermate suggestief artikeltje onder de kop “Palestijnse vrouw sticht vredestuin op Westelijke Jordaanoever”. Het gaat verder met:

Een Palestijnse vrouw heeft naast een deel van de Israëlische Westoeverbarrière een tuin gesticht met bloemen die geplant zijn in Israëlische traangasgranaten.

De tuin ligt in het dorpje Bilin, vlakbij Ramallah, een Palestijnse stad op de Westelijke Jordaanoever. Ze heeft de bloemen in de traangasgranaten geplant als symbool voor vrede (foto’s).

De traangasgranaten die ze heeft gebruikt, zijn twee jaar geleden door Israëlische soldaten afgevuurd op Palestijnen die aan het demonstreren waren tegen de Israëlische Westoeverbarrière, meldt Daily Mail.

Israël heeft die barrière in 2003 geplaatst, om mensen te beschermen tegen het ‘Palestijnse terrorisme’. Palestijnen en andere critici stellen dat de ‘muur’ afwijkt van de in 1967 gemaakte grensafspraken.

Ongeveer 30.500 Palestijnen worden door de barrière afgesneden van de rest van de bevolking.

Leuk idee, zo’n vredestuin, maar dit lijkt meer op een aanklacht tegen Israël dan een gebaar van verzoening. Inwoners van Sderot en Ashkelon kunnen diverse tuinen vullen met bloemen die zijn geplant in de hulzen van de door Palestijnen afgevuurde raketten. Daarbij vuurde Israël die traangasgranaten niet zomaar af; dit gebeurde doorgaans nadat er met stenen naar het leger werd gegooid, en nadat Palestijnse activisten verboden militair gebied betraden en probeerden de muur te beschadigen. Of al Israëls acties wat dat betreft verstandig waren is een andere vraag, maar dit zo zonder enige context vermelden is behoorlijk suggestief.

Ook de aanhalingstekens rond de woorden ‘Palestijns terrorisme’ zijn suggestief. De suggestie is om precies te zijn dat het eigenlijk geen terrorisme is, maar legitiem verzet tegen de bezetting. In werkelijkheid heeft de barrière het aantal aanslagen drastisch teruggebracht. Dat de ‘muur’ (aanhalingstekens in dit geval correct want het overgrote deel is een hek) afwijkt van de zogenaamde Groene Lijn is een feit, maar er is daarbij geen sprake van ‘grensafspraken’ in 1967. Dit verraadt overduidelijk dat de opsteller van dit bericht geen idee heeft waar hij het over heeft. In 1967 is een oorlog uitgevochten waarin Israël de Westbank veroverde. Er is niks overeengekomen want de Arabische staten weigerden te praten, of Israël te erkennen onder wat voor voorwaarden dan ook. Er is wel een resolutie opgesteld door de VN Veiligheidsraad die Israëlische terugtrekking en veilige grenzen voor alle landen in de regio bepleit.

Dit artikeltje past in de categorie ‘hoe stop ik zoveel mogelijk misinformatie in zo weinig mogelijk tekst’. Jammer dat men bij Nu.nl niks van de elementaire geschiedenis weet en niet de moeite nam basale feiten even op te zoeken.

Onderzoeken naar vredeswil aan beide kanten

In de papieren Volkskrant stond op 8 augustus een artikel onder de kop ‘Bevolking Israël niet bereid tot concessies’. Uit een enquête blijkt dat Israëli’s niet bereid zijn concessies te doen voor vrede, zoals grondgebied opgeven of nederzettingen ontmantelen. Het artikel stelt dat ‘volgens de gangbare opvatting Israël concessies moet doen op vier gebieden: grondgebied, nederzettingen, vluchtelingen en Jeruzalem’. Voor geen van deze vier zou onder Joodse Israëli’s een meerderheid te vinden zijn. Zelfs wanneer een overeenkomst zou voorzien in een gedemilitariseerde Palestijnse staat met veiligheidsgaranties voor Israël en internationale garanties dat het conflict is beëindigd, willen de ondervraagden daar niets voor opgeven, aldus de Volkskrant. Vervolgens blijkt dat iets meer dan de helft tegen overdracht van Arabische wijken in Jeruzalem is (en de rest dus voor), en zo’n 40% bereid is concessies te doen op het gebied van nederzettingen en grondgebied. De kop en inleiding zijn dan ook te negatief gesteld en dekken de lading niet geheel.

Belangrijker nog is het feit dat er al jaren regelmatig onderzoeken naar Palestijnse opinies uitkomen, waaruit blijkt dat een (ruime) meerderheid tegen een tweestatenoplossing met de nodige concessies over bv. de vluchtelingen en Jeruzalem is. Over deze onderzoeken hebben we nog nooit iets in een Nederlandse krant gelezen. Ook zijn er eerder enquêtes geweest onder Israëli’s waaruit blijkt dat een meerderheid wel bereid is tot concessies. Ook die haalden de Nederlandse media niet. Nu een enquête een negatieve uitkomst heeft en een gebrek aan vredeswil aan Israëlische kant laat zien, is het opeens wel nieuws. Nog geen twee maanden geleden kwam er een onderzoek uit van onderzoeksinstituut PEW naar o.a. de houding van moslims tegenover een aantal zaken waaronder zelfmoordaanslagen en radikale/terroristische groeperingen als Al Qaida en de Taliban. Palestijnse moslims bleken significant vaker zelfmoordaanslagen soms of vaak te rechtvaardigen, namelijk 62%. Bij alle andere groepen (Libanezen, Egyptenaren, Pakistani etc.) ligt dit een stuk lager. Ook de steun voor radikale/terroristische organisaties is een stuk hoger. Het is niet de eerste keer dat Palestijnen er in dergelijke onderzoeken van PEW (die men iedere paar jaar uitvoert) zo negatief uit komen.

Share