jun 032012
 

Trouw Israel Monitor

Op afgelopen 29 mei verscheen in de papieren krant van Trouw een bericht over de Turkse vervolging tegen vier hoge Israëlische militairen, die volgens een Turkse rechtbank beschuldigd worden van onder meer ‘moord op monsterlijke wijze’ en ‘marteling’. De militairen kunnen daarvoor in Turkije elk op negen maal levenslang rekenen.

Dit artikel is geschreven vanuit Turks perspectief en is daarom niet op een juiste manier gesteld. Zo wordt bijvoorbeeld wel gemeld dat het Israëlische leger hard ingreep, toen de bemanning van de Mavi Marmara de blokkade van de Gazastrook wilde doorbreken. Maar er wordt niet bij genoemd, dat de Israëlische blokkade van Gaza legaal is. Dat is één van de belangrijkste conclusies van het VN-rapport van de commissie-Palmer over de Gaza Flotilla van 2010. De poging om die blokkade te doorbreken was dus illegaal. Het is opmerkelijk dat een VN-rapport, wat verband houdt met het onderwerp van dit artikel, nu achterwege wordt gelaten. Wanneer een VN-rapport negatief oordeelt over Israël dan wordt dat in artikelen van Trouw wel opgemerkt.

Volgens Turkije was de Israëlische actie een `agressiedaad’. Israël ziet de vier hoge militairen uiteraard niet als misdadigers, zoals de Turkse rechtbank dat stelt en beroept zich op het recht van zelfverdediging. Die was hard nodig, wat ook blijkt uit het VN-rapport waarin tevens is vastgesteld dat de activisten aan boord van de Mavi Marmara opzettelijk geweld uitlokten. Turkije stelt dat de activisten op de Mavi Marmara alleen waren gewapend met plastic messen en vorken. Dit is onjuist. Een goed te volgen videoclip op You Tube laat van die bewering geen spaan heel. Toen de Israëlische militairen aan boord van het schip kwamen werden ze door de opvarenden belaagd en aangevallen met metalen messen, staven en stoelen. Je vraagt je af of degene die dit bericht geschreven heeft zelf werkelijk gelooft wat vanuit Turkse kant hierover wordt gezegd. De Israëlische reactie kan, anders dan Turkije beweert, dan ook onmogelijk als een agressiedaad worden gezien.

Elke zichzelf respecterende journalist zou bij wat Turkije stelt over de aard van de bewapening van de activisten de opmerking geplaatst hebben, dat een dergelijke stellingname wel heel ongeloofwaardig is. Maar de redactie van Trouw neigt er nu eenmaal toe om alles vanuit het perspectief van Israëls tegenstanders te bekijken. Dat gaat ten koste van goede en betrouwbare journalistiek.

Tj T

bronnen:
http://www.cidi.nl/Nieuwsberichten-2011/Palmer-rapport-Gaza-blokkade-legaal.html
http://www.youtube.com/watch?v=7Hu5UfW3rA8

 

Share