feb 272012
 

Gazastrook - langs de vuilnisbelt[Bron foto]

Het Friesch Dagblad is een regionale kwaliteitskrant die verdient om gelezen te worden. Gelet op de berichtgeving over het Midden Oostenconflict bijvoorbeeld, valt bij deze krant een redelijke mate van evenwicht op, waardoor ook aan Israël recht wordt gedaan. Maar ook het Friesch Dagblad slaat de plank soms behoorlijk mis. Recent verscheen daarin een foto uit Gaza. Boven de foto het opschrift ‘langs de vuilnisbelt’. Op de foto zelf is een Palestijnse jongen te zien, die een fiets langs een vuilnisbelt schuift. Het commentaar hierbij suggereert dat het leven in Gaza deerniswekkend is. Er wordt gesteld dat zeker twee derde van de 1.6 miljoen Palestijnen in de Gazastrook niet verzekerd zijn van voldoende veilig voedsel en dat meer dan 90% van het drinkwater vervuild is. En dat alles is volgens de VN een direct gevolg van de Israëlische blokkade van de Gazastrook.

Het is echter zeer de vraag of dit commentaar juist is. De Verenigde Naties zijn geen objectieve waarnemer maar de som van bijna 200 regeringen en diens politieke belangen en tegenstellingen, en weerspiegelen de machtsverhoudingen hiertussen. De Arabische landen en hun bondgenoten hebben veel inbreng bij de VN, wat de standpunten vaak ten nadele van Israël beïnvloedt.

De grondwatervoorraad van Gaza is afkomstig uit de kustaquifer, een dunne zandsteen-aquifer die zich over een lengte van 120 kilometer uitstrekt langs de Middellandse-Zeekust.
De aquifer wordt volledig gevoed door plaatselijke neerslag. Insijpelend zeewater vermengt zich echter met het zoete neerslagwater en is voor menselijke consumptie dan niet meer geschikt. Maar daar kan Israël niet verantwoordelijk voor worden gesteld.

Voor de situatie in de Gazastrook is in de eerste plaats Hamas verantwoordelijk, de feitelijke machthebber, en naast Israël handhaaft ook Egypte een (gedeeltelijke) blokkade van de strook. Het is dus onjuist om Israël direct verantwoordelijk te houden voor alles wat er zich afspeelt in Gaza. Sinds juni 2010 zijn er bovendien geen beperkingen meer voor de import van de meeste producten, voor voedsel sowieso niet, en komen dagelijks honderden vrachtwagens Gaza binnen. De tunnelsmokkelaars klaagden zelfs over hun afgenomen winsten nu de meeste producten weer legaal Gaza binnenkwamen. Ook is de grensovergang voor personenverkeer tussen Egypte en de Gazastrook bij Rafah vanaf eind mei 2011 versoepeld.

De percentages die in het commentaar bij de foto genoemd worden lijken dan ook niet erg betrouwbaar. Wikipedia stelt weliswaar dat 66% van de bewoners van Gaza onder de door de VN gehanteerde armoede grens van 2 dollar per persoon per dag leven, maar vermeldt niet dat twee derde deel van de Palestijnen in Gaza geen voldoende en veilig voedsel zouden krijgen. Als er honger wordt geleden in Gaza, lijkt dat vooral een verdelingsvraagstuk te zijn. VN-hulporganisatie UNRWA, waaraan Nederland in 2012 in ieder geval 13 miljoen EURO zal bijdragen, levert voedselpakketten aan zo’n 600.000 arme Gazanen die hun levensmiddelen niet zelf kunnen bekostigen. Intussen weten sommige bronnen melding te maken van de aanwezigheid van luxe hotels met zwembaden, talrijke nieuwe auto’s en volle pakhuizen in Gaza, waar veel voorkomende ziektes diabetes en obesitas zijn en de levensverwachting gemiddeld 72 jaar is. Die levensverwachting is hoger dan in veel andere Arabische landen.

Het commentaar zoals in het Friesch Dagblad bij de foto van het Palestijnse jongetje is geschreven, geeft een onjuiste indruk van wat er niet op die foto is te zien: de levensomstandigheden in Gaza uit de buurt van de vuilnisbelt vandaan en legt de oorzaak van de problemen in Gaza onterecht alleen bij Israel.

 

Tj. T & WB

Share