Mythes en misvattingen over het Israëlisch-Palestijnse conflict

Laatste update 17-10-2012

Er doen nogal wat mythes de ronde over het Israëlisch-Palestijnse conflict, zaken die op het eerste gezicht vaak plausibel klinken omdat ze aan bepaalde populaire noties of sentimenten refereren, of zaken die zo vaak worden herhaald door de media dat men op een gegeven moment niet beter weet dan dat ze waar zijn. Voorvechters van beide kanten versimpelen de complexe geschiedenis tot een simpel goed-fout verhaal, waarin hun kant altijd al het slachtoffer was van de meedogenloze vijand. Sommige mythes zijn geheel onwaar, sommige zijn vooral een karikatuur of versimpeling van de feiten.

Voor een algemene analyse van de veranderende beeldvorming over het conflict zie het artikel: Beeldvorming over Israël en de Palestijnen en de media

Op de volgende pagina’s zullen we een aantal populaire misvattingen en mythes bespreken en (deels) weerleggen. Omdat in de huidige beeldvorming het Palestijnse narratief nogal centraal staat, zullen de meeste hierover gaan. We zullen echter ook het ‘klassieke’ Zionistische narratief bespreken.

A. Mythes over zionisme en de Joodse en Palestijnse staat

 1. EEN LAND ZONDER VOLK
 2. VOLK EN RELIGIE – WIE HEEFT RECHT OP EEN STAAT?
 3. ISRAEL IS EEN KUNSTMATIGE STAAT
 4. DE ARABIEREN IS NOOIT OM TOESTEMMING GEVRAAGD VOOR EEN JOODSE STAAT OP HUN GRONDGEBIED
 5. ZIONISME = RACISME EN APARTHEID
 6. HET ZIONISME IS EXPANSIONISTISCH
 7. ISRAEL IS EEN JOODS GETTO EN EEN FORT

B. Mythes over Israël, de Holocaust en de Joodse lobby

 1. DE PALESTIJNEN BOETEN VOOR EUROPESE ZONDEN
 2. ISRAEL IS OPGERICHT VANWEGE DE HOLOCAUST
 3. ISRAEL MISBRUIKT DE HOLOCAUST
 4. KRITIEK OP ISRAEL KAN NIET
 5. DE JOODSE LOBBY

C. Mythes over de positie van de Palestijnen

 1. DE ZIONISTEN VERDREVEN DE ARABIEREN
 2. VLUCHTELINGEN
 3. ETNISCHE ZUIVERINGEN
 4. ISRAEL IS SCHULD AAN HET LIJDEN VAN DE PALESTIJNEN
 5. ZELFMOORDAANSLAGEN
 6. DE GEWELDSSPIRAAL

D. Mythes over vrede en obstakels

 1. ISRAEL IS DE STERKSTE PARTIJ
 2. DE PALESTIJNEN HEBBEN AL 78% VAN HUN LAND AFGESTAAN
 3. HET GENEREUZE AANBOD OP CAMP DAVID
 4. BEZOEK SHARON AAN DE TEMPELBERG
 5. WIE WIL VREDE?
 6. DE BEZETTING IS HET PROBLEEM
 7. DE MUUR OF HET HEK
 8. HET ARABISCHE VREDESPLAN

 


© Dit artikel is copyright Israël-Palestina Informatie, afgezien van onderdelen waarvoor andere bronnen worden vermeld. Voor overname gelieve kontakt met ons op te nemen via het e-mail adres. Beperkte citaten voorzien van een link naar deze webpagina zijn toegestaan.

Comments are closed.