okt 172017
 

= IMO Blog =  

Vorige maand vloog het Jeugdjournaal uit de bocht. De blunder was zo erg, dat de NOS vier dagen later deemoedig schreef dat men ‘iets fout’ had gedaan. Een soort van rectificatie dus, maar nogal onbeholpen geformuleerd met zinnen als ‘Een volgende keer zullen we nog beter ons best doen als we dit soort ingewikkelde onderwerpen in het Jeugdjournaal uitleggen.’ Wat was er gebeurd dat men tot deze nogal ongebruikelijke stap besloot?

De grootste journalisitieke blunder was dat al het beeldmateriaal en ook bijna alle informatie afkomstig was van de website van Save the Children. De reportage (van minuut 11.25 tot 14.25) gaat over hoe zwaar kinderen in Gaza lijden onder het tekort aan water en elektriciteit. Verschillende kinderen vertellen over hun situatie, maar dat doen zij niet aan een interviewer van de NOS. De beelden zijn allemaal afkomstig van Save the Children. De NOS is er voor deze reportage helemaal niet geweest en heeft niet met eigen ogen rondgekeken en met verschillende mensen gepraat. Dat staat op nogal gespannen voet met een onafhankelijke nieuwsgaring. Ook de eigen uitleg over de situatie komt niet erg onafhankelijk over, en hierin worden geen andere bronnen vermeld dan opnieuw Save the Children.

Ik schrijf  het zogenaamd eigen commentaar met uitleg hier even uit en geef vervolgens aan wat er niet aan klopt.

“In de Gazastrook wonen Palestijnen. Al tientallen jaren is er ruzie tussen de Palestijnen en Israeliers. Die ruzie gaat vooral over grondgebied. Van wie is welk stuk land, en wie mag waar dus wonen. De Israeliers hebben de Gazastrook helemaal afgesloten. Dat is al 10 jaar lang zo. Niemand kan er zomaar in of zomaar uit. De Israeliers vinden dat dit nodig is voor hun veiligheid. Door het gebied af te sluiten, komen ook veel hulpgoederen de Gazastrook niet in of uit. Er is gebrek aan drinkwater en stroom. Dat zorgt ervoor dat het in de Gazastrook voor kinderen onleefbaar is geworden, zegt Save the Children.”

Daarna wordt direct weer een zielig kind van StC ten tonele gevoerd, dat in een electrische rolstoel zit en daarom zonder stroom niet kan bewegen. Vervolgens meldt men nog eens dat volgens StC ‘kinderen nooit moeten lijden omdat volwassenen ruzie maken, en Israel daarom moet stoppen met het afsluiten van de Gazastrook’.

De eerste regels kloppen min of meer, al gaat de ‘ruzie over wie waar mag wonen’ niet over de Gazastrook, maar over de Westbank en in feite ook over Israel zelf, dat de meeste Palestijnen nog steeds claimen als hun staat (zoals bijvoorbeeld ook weer uit de nieuwe schoolboeken van dit jaar blijkt). Daarna gaat het mis. Israel heeft de Gazastrook niet ‘helemaal afgesloten’ waardoor er niemand meer in of uit zou kunnen. Jaarlijks gaan tienduizenden Gazanen de grens over om in Israelische ziekenhuizen behandeld te worden, en tot voor kort betaalde de Palestijnse Autoriteit daarvoor de rekening. Ook laat Israel hulpgoederen door en andere producten die geen mogelijk gevaar vormen, en het gebrek aan drinkwater en stroom heeft evenmin met deze zogenaamde blokkade te maken. Egypte heeft de grensovergang voor personen helemaal afgesloten, vanwege de dreiging van aanslagen en samenwerking tussen Hamas en terroristen in de Sinaï. Verder is vooral de PA schuld aan de electriciteitscrisis, zoals andere media wel correct weergeven:

“President Abbas heeft de ‘schaduwregering’ van Hamas de laatste maanden onder zware druk gezet, ten koste van de twee miljoen inwoners van Gaza. Hij beperkte de levering van elektriciteit en medicijnen, staakte de betaling van ambtenarensalarissen en weigerde op te draaien voor de kosten van de Gazanen die medische hulp nodig hebben in Israël of op de bezette Westelijke Jordaanoever, waar Abbas zetelt.”

Het jeugdjournaal doet alsof Israel voor alle ellende in Gaza verantwoordelijk is. Niet gemeld wordt dat Israel al 10 jaar weg is uit de Gazastrook en er juist in die 10 jaar verschillende conflicten werden uitgevochten omdat Hamas een enorm raketarsenaal had opgebouwd waarmee het de bewoners van Zuid-Israel regelmatig bestookte, en omdat Israelische soldaten van hun eigen grondgebied werden ontvoerd. ‘De Israeliers vinden dat dit nodig is voor hun veiligheid’ klinkt zonder die informatie nogal ongeloofwaardig.

Een excuus dus voor deze grove missers, maar dat zullen maar weinig kinderen hebben gezien (Ik neem aan dat dat excuus niet in het jeugdjournaal is voorgelezen en wie gaat nou 4 dagen later spciaal kijken op de website om te kijken of er misschien een rectificatie staat?). Wat bij hun waarschijnlijk is blijven hangen is dat de kinderen in Gaza geen leven hebben omdat dat gemene Israel daar alles heeft afgesloten en ze daar in feite gevangen houdt. Dat kinderen niet mogen lijden onder de ruzies van volwassenen is een waarheid als een koe, en kan van ieder conflict gezegd worden.

Ratna Pelle

Share