mei 012015
 

dam4mei– Door Tjalling –  

Dominee Mirjam Kollenstaart schreef op 28 april jongstleden een artikel in het ND. Zij pleit daarin om tijdens de nationale dodenherdenking op 4 mei geen onderscheid te maken tussen de Joodse medelanders die vermoord zijn in concentratiekampen, de gefusilleerde verzetsstrijders, de mensen die door honger en bombardementen omkwamen en de foute medelanders.

Dominee Kollenstaart pleit vanuit haar overtuiging aangaande de betekenis van de kruisdood van Jezus Christus, voor het gedenken van àlle mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Uit respect voor met name de slachtoffers van de Shoah èn hun nabestaanden is dit echter ongepast.

Juist om het eenmalige en onuitsprekelijke gebeuren van de doelbewuste massavernietiging van de Joden in de kampen, en het nooit meer willen toestaan dat een dergelijke barbarij als ten tijde van de Tweede Wereldoorlog opnieuw zal plaatsvinden, is er immers de nationale dodenherdenking op 4 mei. Bij die herdenking horen de zeer vele slachtoffers van de Shoah, alsmede het grote aantal andere mensen die ook geen keuze hadden en eveneens moedwillig de dood werden ingedreven, blijvend herdacht te worden.

Ondanks de verzoenende boodschap van Christus maakt het verschil tussen sterven en vermoord worden om wie je bent, om wat je deed wel degelijk uit. Ook voor de nabestaanden is het verschil precies wat hen zo beangstigt.

Een vriendin van mij, Beate Heithausen, is Duits en in 1964 geboren. Ik citeer haar woorden: “Ik ben als buitenlander ieder jaar ook verbaasd over deze in mijn ogen kwetsende discussie voor de nabestaanden van Joodse en niet-Joodse slachtoffers. Ik voel mij niet op 4 mei door Nederland tot vijand gemaakt. Ook als de gesneuvelde Duitse soldaten niet vrijwillig het nazi-regime gesteund hebben, dit weten wij natuurlijk niet van iedere enkele soldaat, gaat dit echt te ver. Op z’n minst hebben ze het regime gerepresenteerd in Nederland en dit is in mijn ogen – No go – om ze collectief op dodenherdenking mee te kunnen betrekken. Dit is naar mijn mening foute Political correctness “.

Uiteraard is het streven naar verzoening noodzakelijk. Echter dit kan op alle andere 364 dagen van het jaar.

 

Share

  One Response to “Geen onderscheid meer maken op Dodenherdenking tussen slachtoffers en foute medelanders is ongepast”

Comments (1)
  1. Ik vind dit initiatief van die dominees schandelijk. Een verdraaiing van alle waarden. De auteur zegt het zeer juist: “Verzoening kan op alle andere 364 dagen van het jaar.” Prachtig verwoord!