apr 112017
 

– Door Tjalling, –

Op komende zaterdag 15 april wordt er in De Doelen te Rotterdam de vijftiende conferentie van de ‘Palestinians in Europe’ gehouden. Dat die conferentie zal worden gehouden is een erg verontrustende gebeurtenis en had van hogerhand afgelast moeten worden; de Palestinians in Europe conferentie wordt namelijk georganiseerd door het Palestinian Return Centre, wat nauw verbonden is aan Hamas.

De Duitse inlichtingendienst rapporteerde al in 2010 over het Palestinian Return Centre: “Bei dem PRC handelt es sich um eine in London ansässige Organisation, die Verbindungen zur islamistischen HAMAS unterhält. Das PRC setzt sich seit Jahren hauptsächlich für das uneingeschränkte Rückkehrrecht aller Palästinenser nach „Palästina“ ein, worunter die Organisation das historische Palästina einschließlich des israelischen Staatsgebietes versteht”.

 

Het is overbekend dat Hamas de vernietiging van Israël nastreeft. In het voorwoord van het Hamas handvest staat letterlijk: “Israël zal opkomen en zal overeind blijven tot de islam het elimineert, net zoals die de voorgangers ervan heeft geëlimineerd”. Talloze uitspraken van Hamas leiders bevestigen dit streven.

De Israëlische regering besloot, eveneens in 2010, om het PRC tot onwettige organisatie te verklaren omdat de Israëli’s het PRC beschouwen als onderdeel van Hamas. Ook weer een heel helder signaal.

De gemeente waarin het allemaal zal gebeuren, Rotterdam, heeft desondanks gèèn bezwaar tegen de geplande conferentie.

Het CIDI maakte zich terecht zorgen over de geplande bijeenkomst en riep burgemeester Aboutaleb van Rotterdam in een brief op om de voorgenomen conferentie te verbieden. Volgens Aboutaleb was er echter geen aanleiding om die conferentie te verbieden want ‘het zou op basis van de Wet Openbare Manifestaties niet toegestaan zijn om een openbare bijeenkomst vooraf te toetsen op inhoud’. Wel zegde Aboutaleb toe dat ‘er officieren van justitie aanwezig zouden zijn bij de conferentie om in de gaten te houden dat er geen antisemitische uitspraken zouden worden gedaan’.

Ik vraag mij af hoe positief zo’n toezegging moet of kan worden opgevat. Dat er officieel geen antisemitische uitspraken mogen worden gedaan verandert immers niets aan de wezenlijke intentie van Hamas?! Bovendien zullen er, in de wetenschap dat er wordt meegeluisterd door officieren van justitie, waarschijnlijk geen antisemitische uitspraken worden gedaan.

Het CIDI liet het er niet bij zitten en schreef weer een brief, nu aan de ministers Blok (Veiligheid & Justitie) en Plasterk (Binnenlandse Zaken). Ook in deze brief, waarin o.a. werd gewezen op de rapportage van de Duitse inlichtingendienst, de oproep om de conferentie te verbieden. Minister Blok liet weten achter de zienswijze van burgemeester Aboutaleb te staan, en wees erop dat ‘de verantwoordelijkheid voor een eventueel verbod op de conferentie bij de gemeente Rotterdam ligt’.

De leden Bontes en Van Klaveren (Groep Bontes/Van Klaveren) en Joel Voordewind (ChristenUnie) stelden minster Blok Kamervragen over de geplande conferentie. Minister Blok liet hen in zijn antwoorden hetzelfde weten als eerder het CIDI, namelijk geen reden te zien om de geplande conferentie af te lasten. Volgens hem is het aannemelijk dat: er relaties bestaan tussen de door Hamas beheerde Gazastrook en personen die op enige wijze betrokken zijn bij de organisatie van de conferentie. Dit betekent echter niet dat de conferentie in Rotterdam door Hamas georganiseerd wordt ’.

Blok maakt dus een onderscheid tussen een mate van betrokkenheid met Hamas en daadwerkelijk organiseren door Hamas. En daar moeten het CIDI, de heren Bontes, Van Klaveren en Voordewind het dan maar mee doen.

Onderscheid willen maken tussen ‘betrokken zijn bij’ en ‘organiseren door’ zal mogelijk formeel juist zijn maar het doet in dit geval beslist geen recht aan degenen die zich zeer terecht zorgen maken over de impact van zo’n conferentie.

Deze conferentie is immers niet alleen inhoudelijk verwerpelijk, maar geeft ook een hèèl verkeerd signaal af: in plaats van paal en perk te stellen aan antidemocratische en antisemitische organisaties, biedt de gemeente Rotterdam, na herhaaldelijk gewaarschuwd te zijn en op discutabele rechtsgronden, via het PRC aan Hamas tòch een podium.

 


Externe bron:

http://www.appelkerkenisrael.nl/actueel/ons-protest-tegen-conferentie-van-de-palestinians-in-europe-te-rotterdam

Share