mei 042016
 

image002image003  

 

 

Nieuwsbrief – April 2016

De belangrijkste nieuwsitems die tijdens de maand april 2016 werden geplaatst op de facebookgroep – Israël en de media –:

Rel bij uitgeverij ‘De Bezige Bij’

bijEerder dit jaar heeft Dyab Abou Jahjah een contract getekend bij ‘De Bezige Bij’ en probeert daarmee zijn intrede te doen op de Nederlandse lezersmarkt. In september komt zijn eerste boek uit, getiteld Pleidooi voor radicalisering. Abu Jahjah is fel antizionist en is eerder in opspraak gekomen toen zijn Arabisch-Europese Liga cartoons maakte waarin de Holocaust werd ontkend en Anne Frank belachelijk gemaakt. Ook heeft hij Bart de Wever een ‘zionistenpijper’ genoemd, vergelijkt hij Israël met de nazi’s, zei hij na de aanslagen op de Twin Towers een ‘zoet gevoel van wraak’ te hebben gehad, en schreef hij in 2009 op facebook dat alle ‘zionistische Joden’ ‘Palestina’ moesten verlaten en hen anders de dood wachtte. Een en ander was aanleiding voor een rel bij De Bezige Bij. Theodor Holman vroeg zich in het Parool af ‘of ze helemaal gek waren geworden bij De Bezige Bij’, en wees er in een column – terecht – op dat de uitgeverij was voortgekomen uit verzet tegen de nazi’s en dat diezelfde uitgeverij nu iemand binnenhaalde die oproept tot vernietiging van de staat Israël. Ook Leon de Winter en Yessica Durlacher, auteurs van ‘De Bezige Bij’, protesteerden en overwegen nu om over te stappen naar een andere uitgeverij. In opiniestukken in de NRC en elders werd steun voor Abou Jahjah dan wel De Winter/Durlacher uitgesproken. Zie ook verschillende artikelen over deze kwestie op IPI.

Hopeloos Gaza – Carolien Roelants in NRC

depriOver radicalisering gesproken, op 11 april verscheen in de NRC een column van Carolien Roelants, waarin zij opmerkte dat radicalisering ‘een uitweg uit hopeloos Gaza is’. Volgens Roelants bepaalt Israël wat er in en uit Gaza gaat en kunnen de bewoners er niet uit. Hanna Luden wijst er in een artikel in The Post Online terecht op dat Gaza ook een grens heeft met Egypte, Israël zich in 2005 geheel uit de Gazastrook heeft teruggetrokken en de Gazanen een eigen regime hebben. Bovendien is sinds het vertrek van Israël uit Gaza de situatie daar alleen maar verslechterd. Hoop voor de Gazanen kan alleen komen als zij hun lot in eigen hand nemen en ervoor zorgen dat er een regime komt dat de opbouw van de eigen economie voorop stelt i.p.v. de vernietiging van Israël.

Rapper Appa verongelijkt

logo-correspondentRapper Appa klaagt er in De Correspondent over dat er in Nederland een verkeerd beeld van hem is ontstaan. Hij ziet zichzelf niet als Jodenhater, maar als een – onbegrepen – slachtoffer die niet heeft bereikt wat hij wilde omdat volgens hem Nederland hem niet wil. Lang zal Appa hier niet meer te zien zijn, hij vertrekt binnenkort namelijk naar Marokko, een land waar hij naar eigen zeggen wel wordt begrepen.Begrepen of niet, de uitspraken van Appa tijdens zijn optredens in bijvoorbeeld 2014 logen er niet om. Hij zei in een toespraak in de zomer van dat jaar letterlijk: ‘Ik ben klaar met deze zionistische honden die uit zijn op ons geld en bloed’, en: ‘fuck zionism, fuck de talmoed’ . Inwoners van Nederland begrijpen zo’n vreselijke opmerking ook wel, daar hoeft Appa niet om te verkassen. In werkelijkheid is hij niet zozeer verkeerd begrepen maar boos omdat hij tegenspraak krijgt en weerstand ontmoet. Ondanks de ruimte die hij vaak heeft gekregen in de Nederlandse media en de vrijheid om allerlei mensen en groepen te beledigen op demonstraties, is hij boos en voelt zich oneerlijk behandeld. Hij kreeg van de interviewster alle ruimte om zijn gevoelens goed toe te kunnen lichten, dus die oneerlijke behandeling lijkt weer eens mee te vallen.

Militair die Palestijn doodschoot wordt vervolgd voor doodslag

hebronDe Israëlische militair die eind maart dit jaar een Palestijnse terrorist doodschoot die gewond op de grond lag, wordt voor doodslag aangeklaagd. De berichtgeving van de NOS meldde dit niet in de kop van het bericht zoals bijvoorbeeld PowNed wel deed. Zo’n ogenschijnlijk klein verschil illustreert echter wel de suggestieve toonzetting van de NOS, waar de indruk werd gewekt dat men niet zo zwaar tilde aan de zaak en hij daarom niet voor moord wordt aangeklaagd. Opvallend was dat de nadruk in de media niet lag op het feit dat de Israëlische militair de morele waarden en normen van het leger had geschonden en daarvoor zou worden gestraft. Chef van de Generale Staf van het leger Eisenkot: “We will not hesitate to bring to justice those who violate moral norms or military, on the basis of which we act.” En dat ook Netanyahu en minister van Defensie Ya’alon zich in dergelijke bewoordingen uitlieten. Nee, de nadruk lag op de steun die de militair van een deel van de bevolking en sommige politici kreeg en de demonstraties voor hem. Zo werd Israël wederom als een militant en rechts land afgeschilderd dat het met de mensenrechten niet zo nauw neemt.

Reacties over en weer in Israël en Europa op ‘Aanslagen Brussel’

kaars-belgieOok in Israël waren er reacties op de aanslagen in Brussel van 22 maart. Die waren divers maar opvallend was dat de media hier veelal de negatievere reacties noemden, zoals bijvoorbeeld die van minister Ofir Akunis op facebook, maar niet de meer empathische reacties van andere ministers en de premier zelf. Terecht hopen veel Israëli’s dat men nu in Europa wat meer begrip krijgt voor de situatie waar Israël al zo lang mee te maken heeft, maar dit lijkt helaas niet het geval. Het lijkt er op dat de druk op Israël om eenzijdige concessies te doen aan de Palestijnen eerder toe- dan afneemt. Een positieve kant is dat sommige discussies in Europa zich ook bezig hielden met de vraag of er ‘iets geleerd kan worden van de Israëlische terreurbestrijding’. Sari Bashi, directeur Israël-Palestina van HRW pleit in dit verband voor het ‘iets meer in tasjes kijken, technologie en innovatie’, maar niet voor het nemen van ondemocratische maatregelen.

D66 wil stoppen met associatieverdrag Israël

agreementHet partijcongres van D66 heeft zaterdag 16 april een resolutie aangenomen die de fractieleden in de Tweede Kamer en het Europese Parlement oproept ‘zich in te zetten voor het standpunt dat de Europese Unie eisen aan Israël dient te stellen om de bouw van nederzettingen en mensenrechtenschendingen te stoppen’. De resolutie roept verder op het associatieverdrag tussen de EU en Israël op te schorten als Israël geen gehoor geeft aan de eisen. Dit is het bekende eenzijdige verhaal, waarbij alleen druk op Israël wordt bepleit en alleen Israël verantwoordelijk wordt gehouden voor het voortdurende conflict en uitblijven van vrede. Het is triest dat een partij die naar eigen zeggen voor de redelijkheid en nuance staat een dergelijk standpunt inneemt. Hierop is van verschillende kanten kritiek gekomen, o.a. in OpinieZ, door Elma Drayer en de jongerenafdeling van de VVD. Zie ook artikel op IPI.

 

Share