okt 232015
 

Pauw-NataschaVWeezel= IMO Blog = 

Ik was net bezig met een blog over het vileine en naargeestige stukje van Annabel Nanninga op Jalta over Natascha van Weezels optreden in Pauw vorige week, toen ik het volgende zag langskomen op twitter: “Mag ik een prijs van 100.000 uitreiken voor degene die mij het hoofd van A Nanninga, Esther Voet, Netanyahu EN Geert Wilders brengt”.

Verschillende mensen hebben aangifte gedaan en ondanks het feit dat je je kunt afvragen hoe groot de kans is, dat een arme sloeber in Nederland denkt een slimme manier te hebben gevonden om € 100.000 te verdienen, kan ik me voorstellen dat je van zo’n tweet niet lekker slaapt. Het is overigens niet de eerste dreigtweet voor Voet en naar ik aanneem ook Nanninga. De twitteraar, ene ‘Mister Rightness’, blijkbaar moslim en heel erg anti-PVV, doet ook aan Holocaustontkenning: “De cijfers kloppen sowieso niet. Er werd JAAAAREN van tevoren, ieder jaar weer “6 milion jews” vermeld.” Dit n.a.v. een tweet van het Palestina Komitee dat Netanyahu’s uitspraken over de rol van de moefti in de Holocaust een belediging voor de 6 miljoen slachtoffers zouden zijn. En hij laat ook nog weten: “Ik haat alles wat pro-ISraël is. Of je nou een moslim, christen, atheïst of jood bent, ver uit m’n buurt blijven.”

Ik verafschuw dergelijke dreigtweets, ook als ze (volgens de schrijver) vaak niet zo bedoeld zijn. Via ‘sociale’ media is het uiten van een dreigement tegenwoordig een peuleschil en blijkbaar brengt dat nogal wat mensen op ideeën. Al jaren wemelt het op Facebook, Twitter en in reacties onder blogs, websites en fora, van de antisemitische reacties en grove, beledigende taal. Hoewel pogingen worden gedaan er wat aan te doen is het resultaat minimaal. Geen anonieme reacties en profielen meer toestaan zou wellicht helpen, al is dat lastig helemaal uit te bannen.

Terug naar mijn oorspronkelijke onderwerp. De uitzending van Pauw met het optreden van Youness Ouaali maakte nogal wat los, en hoewel de meeste mensen het podium dat haatzaaier Ouaali kreeg hekelden (misschien kunnen ze Mister Righness daar ook uitnodigen om zijn tweet uit te leggen?) ergerde Annabel Nanninga zich vooral aan de ‘linkse gutmensch’ Natasha van Weezel. Nou ja, ergeren is eigenlijk nog wat zwak uitgedrukt:

Maar types als Van Weezel zijn vele, vele malen enger dan deze geweldsfetisjist. Morele superioriteit claimen over de ruggen van anderen. Mensen die onder voortdurende beveiliging leven, uitleveren aan sociale experimenten met islamitische nieuwkomers. Een klap voor je harses van een jodenhater, opgehitst door een ‘facebook-opiniemaker’, dat zie je aankomen. Daar kun je preventieve maatregelen tegen nemen. Een naïef gordelkipje met masochistische redderscomplexen dat een mes in je rug plant, dat is wat de joodse gemeenschap de das om zal doen.

Van Weezel wordt verder nog een ‘moppie’ genoemd, en ‘verwend’, ‘laf’, een ‘prinsesje dat liever deugt dan nadenkt’. Ze wordt verder ‘een meisje uit gegoede Amsterdamse kringen’ genoemd, dat natuurlijk niet praat, redeneert of betoogt, maar ‘het bestond te pruttelen’, of ‘even komt vertellen’, en sowieso alleen maar schrijft omdat haar ouders dat ook doen en niet omdat ze zelf iets te melden heeft. Kortom, het dedain druipt eraf, zoals wel vaker bij Nanninga wanneer je het bestaat om het met haar oneens te zijn.

Het is een vileine tactiek: iemand pakken op haar afkomst, op haar etniciteit, op haar ouders. Het is het omgekeerde van het ‘jullie Joden zouden beter moeten weten’ verwijt. Moeten Joden van veel mensen juist extra solidair zijn en risico’s nemen, nu mag ze het als Joodse niet oneens zijn met andere Joden die in haar ogen onterecht bang zijn, omdat ze daarmee haar gemeenschap zou verraden. Dus wanneer Natascha, zonder Yanki Jacobs verder iets te verwijten, zegt dat zij solidariteit boven angst wil laten gaan, dan ‘claimt ze morele superioriteit over anderen’ en plant zelfs ‘een mes in de rug van de Joodse gemeenschap’. Kortom: wanneer je Jood bent en vindt dat we wel meer vluchtelingen kunnen opnemen, ook in de buurt van plaatsen waar veel Joden wonen, dan moet je je mond houden. Tot zover de vrijheid van meningsuiting volgens Nanninga.

Nanninga gebruikt meer grote woorden. Zo wordt het instemmen met de vluchtelingenopvang en hier ook een kans tot toenadering in zien, vervormd tot ‘het uitleveren van de Joodse gemeenschap aan sociale experimenten met islamitische nieuwkomers’. Op die manier worden we allemaal voortdurend ‘uitgeleverd aan sociale experimenten’. Is het hele leven niet ergens een ‘sociaal experiment’? Iedere nieuwe maatregel, iedere nieuwe situatie, houdt immers een zeker risico in. Het woord ‘experiment’ suggereert dat bepaalde mensen (proefpersonen) bewust aan bepaalde risico’s worden blootgesteld, zodat getest kan worden hoe een en ander uitpakt, voordat het nieuwe medicijn of nieuwe methode breed wordt toegepast. Er worden echter al jaren vluchtelingen uit moslimlanden in Nederland opgevangen, en mij zijn geen nare incidenten richting Joden bekend (veel incidenten komen van Nederlanders met een etnische, meest Marokkaanse, achtergrond of ook van autochtone (rechts-extreme) Nederlanders. Natuurlijk kan er wat gebeuren, maar je kunt erover twisten of die kans bij de opvang op deze locatie onverantwoord groot is. Van Weezels inschatting (en ook die van mij, zie mijn vorige blog) is dat dat meevalt. Maar die mening mag ze dus niet uiten.

Volgens Nanninga zal dit ‘sociale experiment’ op de Joodse gemeenschap en dit ‘mes in haar rug’ haar ‘de das om doen’. Wanneer het dus toch allemaal fout gaat, wanneer de ergste angsten van de meest bezorgde Joden uitkomen, dan weten ze waar ze moeten wezen. Niet bij de daders natuurlijk, niet bij de mensen die tot het geweld hebben aangezet en opgeroepen op sociale media, niet bij Ouaali en al die andere haters, en ook niet bij de Nederlandse media die die mensen steeds weer een podium geven of de vele Nederlanders die het zwijgend aanhoren. Ook niet bij de politiek die heeft besloten dat de vluchtelingen opgevangen moeten worden en lokaties heeft uitgezocht, en waarvan verwacht kan worden dat men iedere Nederlander een zekere mate van veiligheid biedt en criminaliteit en geweld tegen gaat. Nee, wat er dan nog over is van de Joodse gemeenschap kan zijn pijlen richten op Natascha van Weezel, het linkse laffe naïeve grachtengordelmeisje…

Handig, zo’n zondebok. Hoef je verder nergens meer over na te denken. Gelukkig is de Joodse gemeenschap toleranter, met dank aan een lange traditie van onderlinge discussie. Zoals men Wilders niet massaal heeft omarmd omdat hij het hardst schreeuwt hoe fout moslims zijn en hoe goed het is dat Israel ze een lesje leert, zo zal men ook Nanninga niet omarmen omdat zij meent uit te kunnen maken wie er in de Joodse gemeenschap mag spreken (de mensen die het met haar eens zijn) en wie niet (linkse ‘gutmenschen’ die het bestaan soms kritiek op standpunten van anderen binnen de gemeenschap te hebben). Mensen als Nanninga proberen een belangrijke en nuttige discussie over de vluchtelingen, hoeveel en waar ze moeten worden opgevangen en welke bezwaren wanneer terecht dan wel onterecht zijn, om zeep te helpen met haar gesneer en gescheld. Je zou bijna denken dat ze geen argumenten heeft. Nanninga bewijst Jalta hiermee geen dienst. Bedoeld als rechtse tegenhanger van De Correspondent, oftewel online kwaliteitsjournalistiek waarvoor mensen bereid moeten zijn te betalen, probeert zij het niveau omlaag te halen naar dat van haar vorige medium: het suggestieve, ongefundeerde en nodeloos kwetsende GeenStijl.

Ratna Pelle

Share