mrt 312015
 

= IMO Blog =  

Humberto Tan 21 maart 2015

Humberto Tan als spreker op 21 maart (foto: Bob Thomas)

De manifestatie op 21 maart in Amsterdam had soms meer weg van de Gaza-demo’s van afgelopen zomer dan van een anti-racisme dag. Rapper Appa was niet de enige die Israel hekelde; voor hem sprak nog een andere kwade Nederlander van Marokkaanse komaf, Abdulkasim Al Jaberi van de antizionistische organisatie Back to Palestine. Je kunt je afvragen waarom hij en niet Esther Voet (die in het begin ook aanwezig was) als spreker was gevraagd, en wat zijn verhaal toevoegde naast dat van Appa.

Hij zei onder andere:

En lieve mensen als we over racisme praten moeten we het over Palestina hebben. De zionistische entiteit, ook wel Israël genoemd vermoordde deze zomer meer dan 2300 mensen in Gaza. Meer dan 400 kinderen onder het puin begraven.. en racisme was de ideologische drijfveer achter elke raket en kogel die op de Palestijnen werd gevuurd.

En waarom kan dit gebeuren? Door Westerse militaire, economische en politieke steun aan Israël. Kijk als het aan ons lag zou het Nederlandse beleid niet zionistisch zijn. Maar naar moslims wordt niet geluisterd omdat hetzelfde racisme dat Palestijnen tot terroristen reduceert onze kinderen hier in Nederland straatterroristen noemt en geen kansen geeft op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat wij hier een speciale verantwoordelijkheid hebben naar onze Palestijnse zusters en broeders om hier een Intifada te ontketenen tegen racisme. Ons lot is onlosmakelijk verbonden met Palestina en zo lang Palestina niet vrij is zijn wij dat niet en andersom. De Palestijnen nemen hun verantwoordelijkheid al, zij trotseren de dood elke dag.

Er zijn jonge mensen tussen ons.. en jullie zijn de toekomste rappers, dichters, schrijvers, kickboxers, stryders, intellectuelen en al deze dingen tegelijkertijd. Tussen ons staat de nieuwe generatie Malcolm Xen, Mahmoud Darwishen, Appas, Harriet Tubmans, Abdelkarim el Khattabis en Leila Khaleds. Laat niemand, niemand je vertellen dat je dat niet kunt zijn!

Al Jaberi vergroot de tegenstelling tussen allochtonen en autochtonen en heeft het steeds over ‘wij mensen van kleur’ die gebukt gaan onder racisme en geweld, die niet worden geloofd door de politie, veel harder worden gestraft voor dezelfde misdrijven, nergens terecht kunnen met hun problemen, een slechter studieadvies krijgen met dezelfde scores etc. etc. Nergens iets van een bewijs natuurlijk, net als met alle idiote aantijgingen tegen Israel. Israel vermoordde geen 2300 mensen (het worden er telkens meer) maar vocht tegen een extremistisch bewind dat duizenden Joden wilde vermoorden. Circa de helft van de 1900 slachtoffers waren strijders en geen onschuldige burgers, zoals de Hamas autoriteiten in Gaza het aan de journalisten vertelden (die dat vervolgens braaf opschreven). Al Jaberi wil dat ‘de mensen van kleur’ een intifada ontketenen tegen racisme, en stelt voor een voorbeeld te nemen aan o.a. terroriste Leila Khaled die twee keer een vliegtuig kaapte. En dan noemt hij zowel Rutte als Samsom racistisch. Het is duidelijk: niemand deugt behalve wij, mensen van kleur. Laten we het maar niet hebben over het schrijnende racisme in Marokko tegen mensen met nog wat meer kleur van bezuiden de Sahara. Racisme is een heel simpele kwestie: ‘alleen onze tegenstanders maken zich hieraan schuldig en moeten dus met alle middelen worden bestreden. Wij zijn nooit racistisch, want wij zijn mensen van kleur’.

De Palestijnen nemen overigens helemaal geen verantwoordelijkheid, ze stellen zich net als Al Jaberi en Appa op als slachtoffer, waarbij het altijd alleen aan de ander ligt. De link met Palestina en racisme hier is overigens zeer kunstmatig. Het lot van allochtonen in Nederland is helemaal niet verbonden met dat van de Palestijnen, net zo min als dat van ‘witte’ mensen verbonden is met, pak hem beet, witte Zuid-Afrikanen. Het zijn platte clichés.

We moeten in Nederland proberen met z’n allen een beetje redelijk samen te leven en het is prettig als dat elders ook lukt, of het nou de VS, Israel, Frankrijk of waar dan ook is. Er is geen reden Israel daar speciaal uit te lichten. De problemen in Israel tussen Joden en Arabieren zijn niet met hier te vergelijken omdat er ook een nationaal conflict is, waarin beide volken hetzelfde land claimen. Beter om Nederland met andere Europese landen te vergelijken waar een groeiende groep allochtonen van vooral Marokkaanse komaf voor steeds meer spanningen zorgt, en extremistische posities en uitspraken aan beide kanten. Maar wacht even, het ging toch helemaal niet alleen om Marokkanen? Het zou toch ook over antisemitisme gaan, over zwarten, over alle vormen van vreemdelingenhaat en vooroordelen? Dat is althans de pretentie van het Comité 21 Maart, maar het moge duidelijk zijn dat daar weinig van terecht komt op deze manier.

Esther Voet liep halverwege de demo kwaad weg. Zij was een van die mensen die er thuishoorde, die zich vanuit haar eigen achtergrond intens kwaad maakte over Wilders’ “minder Marokkanen”  uitspraak, die dialoog zoekt zonder haar achtergrond en visie te verloochenen. Voet was verbijsterd dat Humberto Tan bereid was het podium te delen met schreeuwlelijkerds als Appa en Al Jaberi, en sprak hem daarop aan:

Allereerst: Sjawoea tov. Ten tweede: ja, ik had beter moeten weten, dat van de ezel en de steen…
Maar weer trok ik vol goede hoop richting Museumplein, omdat er toch goede namen als Humberto Tan en Tanja Jess verbonden waren aan een anti-discriminatie demo. Helaas, wederom lukte het niet om ondanks de grote namen er iets moois en verbindends van te maken. Ook deze middag was een farce. Ik kan dat schrijven omdat ik er was. Tot op zekere hoogte. (…) Maar na een rant van een spreker die het had over de Zionistische Entiteit en die @diederiksamsom uitschold voor racist (@pvda was 1 van de sponsors) had ik het wel gehad. Heb gehoord dat Appa volledig los is gegaan (toen zat ik al in bad). Maar de vraag die blijft: hoe kan Humberto zich hiervoor lenen? Ik ben voor zijn speech op hem af gestapt en heb gezegd dat dit een schande was, en dat ik vertrok. Hij wilde dat ik bleef.

Diverse mensen hebben Tan, vriendelijk dan wel in wat minder vriendelijke bewoordingen, via twitter gevraagd waarom hij zich hiervoor leende, maar hij heeft niet in het openbaar gereageerd. Zijn toespraak was overigens mooi, daar gaat het niet om. Maar zoals hij nooit met bijvoorbeeld Geert Wilders het podium zou willen delen, zo zou hij dat ook niet met Appa moeten willen. Zo worden deze extremisten en haatzaaiers keer op keer gelegitimeerd door gerenommeerde organisaties en bekende Nederlanders.

Het moet eindelijk eens afgelopen zijn met het kapen van antiracisme activiteiten en Kristallnachtherdenkingen door antizionisten, antisemieten en andere schreeuwerds. Als respectabele organisaties en sprekers zich openlijk hiervan zouden distantiëren en hun medewerking staken, dringt wellicht de boodschap door. Toen vorige zomer de SP Amsterdam afhaakte bij een demonstratie waarop Appa sprak, was de organisatie onaangenaam verrast. Vreemd genoeg deed de SP nu wel weer mee, althans werd genoemd als één van de vele ondersteunende organisaties, samen met nog gematigder clubs als GroenLinks, PvdA en diverse vakbonden.

Ik hoop dat leden van deze organisaties flink aan de bel gaan trekken en eisen dat zij hun goede naam niet meer lenen aan dergelijke opruiing. En sprekers als Humberto Tan moeten niet alleen door een paar zionisten maar door iedereen worden aangesproken, in columns en blogs en mails en twitter-reacties. Laat dus je stem horen! Roep op alleen mensen te laten spreken die werkelijk tegen alle vormen van racisme zijn. Roep op om de strijd tegen antisemitisme een gelijkwaardige plaats te geven op antiracisme manifestaties, in plaats van antisemieten er een podium te verschaffen. Roep op om tegenstellingen te verkleinen in plaats van te vergroten, en wederzijds begrip in plaats van haat te zaaien.

 

Ratna Pelle

Share