nov 152014
 

Na bezwaar uit Joods Nederland zag PKN scriba Plaisier af van deelname.

AltKristallnachtherdenking2014– Door Tjalling. –

Op 9 november herdenkt de Joodse gemeenschap in Nederland de Kristallnacht, de nacht van 9 op 10 november 1938. Tijdens die ontzettende nacht vernielden de nazi’s in Duitsland en Oostenrijk meer dan 1.000 synagogen en meer dan 7.000 Joodse winkels en andere bedrijven. Alleen al in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen werden 95 synagogen afgebrand. Meer dan 90, maar waarschijnlijk honderden, Duitse Joden werden vermoord, 30.000 Joden werden opgesloten in concentratiekampen. Binnen drie maanden stierven in die kampen meer dan 2.000 Joden door honger, uitputting en mishandeling.

Alternatieve herdenking

Er zijn echter al een aantal jaren op 9 november in Amsterdam twee Kristallnachtherdenkingen: de ‘officiële’ hierboven genoemde herdenking van het Centraal Joods Overleg (vroeger om de 5 jaar gehouden) in de Portugese synagoge, met na afloop een wandeling naar de Hollandse Schouwburg, en de ‘alternatieve’ herdenking van de Kristallnacht door diverse actiegroepen, verenigd in het Platform Stop Racisme en Uitsluiting (voorheen door Nederland Bekent Kleur, dat nu lid is van dit platform). Aanleiding voor de alternatieve Kristallnacht herdenking waren de rellen tegen asielzoekers in Rostock (Dld) in 1992. Deze alternatieve herdenking pretendeert een protest te zijn tegen iedere vorm van discriminatie, maar de herinnering aan de Kristallnacht uit 1938 wordt daarbij sterk verwaterd en de nadruk gaat uit naar hedendaagse islamfobie en xenofobie, terwijl veel sprekers en organisatoren vooral bekend staan om hun anti-Israël standpunten en acties, soms zelfs uitmondend in steun voor terreurgroepen als Hamas en Hezbollah. Het PSRU omvat dan ook enkele (radicaal-)linkse actiegroepen en allochtonenorganisaties die felle tegenstanders van het Israëlische beleid zijn, en zelfs willen dat Israël, de enige Joodse staat, geboycot wordt.

Het PSRU zegt zelf over hun herdenking dat die in de eerste plaats is ter nagedachtenis aan de slachtoffers van toen, vooral omdat de (historische – Tj) Kristallnacht een voorbode was van de enorme massamoord die erop volgde. “We herdenken omdat we waakzaam moeten zijn en blijven”. Meteen daarop volgt de opmerking, dat islamfobie, racisme, antisemitisme en andere vormen van discriminatie de laatste jaren toenemen in Europa. Hoewel kort wordt vermeld dat ook ‘sommige reacties op de inval van Israel in Gaza reden tot zorg’ geven (een wel zeer eufemistische formulering), is er nauwelijks aandacht of ruimte voor kritiek op het toenemende antisemitisme uit islamitische hoek, die de grootste zorg vormt voor Joden in hedendaags Europa (Denk aan de aanslagen in Brussel en Toulouse). De organisatoren houden zich vooral bezig met actievoeren tegen islamfobie en de PVV, en voeren met hun eigen organisaties zoals vermeld campagnes tegen Israël. In 2004 organiseerden ze zelfs een herdenkingsmanifestatie voor Hamas-oprichter Sjeik Yassin. Voor de gevestigde Joodse organisaties in het CJO die eerder aan de herdenkingen deelnamen, werd de samenwerking steeds problematischer tot men besloot de eigen herdenking jaarlijks te gaan houden.

IS

Tijdens de alternatieve herdenking van dit jaar hield Prof. Ido de Haan een op zichzelf redelijke toespraak, met daarin vooral de oproep om alert te zijn wanneer overheden discriminatie veroorzaken. Klinkt heel mooi, maar De Haan blijkt toch goed te passen binnen de selectieve sfeer van deze alternatieve herdenking. Zo maakt hij zich niet zoveel zorgen om demonstranten die IS toejuichen, wel om het Nederlandse beleid inzake vluchtelingen: “Ik maak me net wat minder zorgen over demonstranten die ISIS toejuichen dan om de volkomen uitzichtloze maandenlange vreemdelingendetentie van mensen die nooit een strafbaar feit hebben gepleegd, maar zonder noemenswaardig protest door de Nederlandse staat van hun fundamentele rechten worden beroofd”. Het doel van Islamitische Staat in Irak en de Levant is jihad tegen de Amerikanen in Irak en tegen iedereen die volgens hen daarmee samenwerkt, voornamelijk sjiieten, en het stichten van een islamitisch kalifaat in Irak, Syrië en omliggende Arabische landen. Dit kalifaat moet uiteindelijk het gehele Midden-Oosten en de Balkan omvatten. Christenen, yezidi’s en andere niet-moslims krijgen de keus zich te bekeren, als dhimmi, als niet-moslim belasting, djizja, te betalen, of ‘om te komen door het zwaard’. Niet-salafistische soennieten, soefi’s en sjiieten worden gezien als ‘afgedwaald van de ware leer’ en krijgen eveneens de keuze tussen de dood of bekering tot de salafistische puristische vorm van de islam die de IS propageert. Als dit niet zeer ernstige discriminatie is, dan weet ik het ook niet meer. Bovendien worden de stemmen van het groeiend aantal mensen die IS toejuichen steeds luider. Je moet al `horende doof’ zijn om je hier niet zorgen over te maken.

`Wie ore heeft die hore’. Deze Bijbelse manier van uitdrukken brengt mij op heel saillante details. Het eerste is het trieste feit dat deze alternatieve Kristallnacht herdenking mede wordt gesteund door Kerk in Actie. Er is hier helaas zelfs sprake van een patroon. De PKN en Kerk in Actie steunden eerder de Nederlandse vereniging Vrienden van Sabeel, een anti-Israëlische ‘christelijke’ organisatie die er in 2011 pas op het laatste moment van weerhouden kon worden om een boottocht naar Gaza te steunen en die nota bene mede gefinancierd werd door Hamas. Kerk in Actie blijkt jammer genoeg `doof’ voor de stem van de realiteit.

Plaisier

Het tweede betreft het onzalige voornemen van de scriba van de PKN-kerken, Dr. Arjan Plaisier. Hij had zichzelf aangeboden om te komen spreken tijdens de alternatieve herdenking. Plaisier had de kranten kennelijk niet goed gelezen. De alternatieve herdenking van dit jaar was immers niet de eerste keer en de meeste van de mensen die zulke bijeenkomsten bezoeken en ondersteunen, zoals bijvoorbeeld Anja Meulenbelt, zijn bekend van zeer anti-Israëlische acties. Hier moet de PKN rekening mee houden, wat ze nog steeds, zij het schoorvoetend, doet.

Uiteindelijk heeft Plaisier geluisterd naar de gegronde bezwaren tegen de alternatieve Kristallnachtherdenking. De Heer zij dus geprezen, en dit meen ik oprecht, want Plaisier heeft nog net op tijd besloten om af te zien van zijn onzalige voornemen. Naar aanleiding van een artikel van Likoed Nederland kwamen er namelijk heel veel verontwaardigde reacties binnen bij de PKN, zowel uit de joodse als ook uit de christelijke gemeenschap. Bovendien hadden het Centraal Joods Overleg, de werkgroep Vanuit Jeruzalem en andere organisaties bij de PKN aan de bel getrokken.

Het is op zichzelf al een vreemd gegeven dat er in Nederland alternatieve herdenkingen worden gehouden voor de Kristallnacht. Echter een heel veeg teken is dat de PKN steeds neigt om gehoor te geven aan herdenkingen van zulke eenzijdige radicale actiegroepen. Alsof er nooit zoiets is geweest als de conferentie van Durban in 2001 die ontaardde in een grote en zeer vileine jammerklacht tegen Israël (met instemming van Nederland Bekent Kleur). Hierdoor alleen al had de PKN kritisch moeten leren kijken naar organisaties die weliswaar anti discriminatie pretenderen maar in wezen tegen Israël en, in christelijk jargon uitgedrukt, wolven in schaapskleren zijn.

Ten slotte moet nog worden opgemerkt dat antisemitisme van alle tijden is en tijdens WW2 is ontaard in een ramp die niet in woorden te omschrijven valt. De opmaat naar deze ramp voor de Joodse gemeenschap in Europa was de Kristallnacht in Duitsland. Het is dan ook meer dan terecht dat de officiële herdenking daarvan die van het Centraal Joods Overleg is.

 

Een aantal berichten over dit onderwerp:

Share