nov 072014
 

Rafah-explosie– Door Tjalling –  

Egypte richt langs de 13 km lange grens met de Gazastrook een 500 meter brede bufferzone in. Daarvoor moeten ongeveer 800 woningen worden gesloopt en 10.000 mensen moeten verhuizen.

Eind vorige week verraste het Egyptische leger de bewoners van de grensstad Rafah, bij de Gazastrook, door de bewoners die binnen 500 meter van de grens wonen, opdracht te geven binnen 48 uur te evacueren. De regering in Caïro wil zo verhinderen, dat radicale islamisten vanuit Gaza Egyptisch grondgebied binnen vallen of vanuit Gaza wapens krijgen geleverd. Deze actie van Egypte is rampzalig voor de vele inwoners die hier de dupe van worden. Daarom alleen al is het onbegrijpelijk, waarom de mainstream media hier niets over melden. Als Israël iets vergelijkbaars zou doen dan zou het hot news zijn.

Het betreft hier het Egyptische deel van Rafah. Daar wonen Bedoeïenen en Egyptenaren, terwijl aan de kant van Gaza Bedoeïenen naast afstammelingen van Palestijns-Arabische vluchtelingen uit 1948 wonen. Rafah liep altijd over de grens (die pas na de Eerste Wereldoorlog werd getrokken) heen en is pas daadwerkelijk gesplitst na het Israëlisch-Egyptische vredesverdrag, toen Israël zich uit de Sinaï terugtrok maar de Gazastrook behield. Egypte had geen belangstelling om de strook – gevuld met onwelkome vluchtelingen – terug te krijgen.

De Egyptische president Abdel Fattah el-Sisi rechtvaardigde het creëren van de bufferzone door te wijzen op de recente terreuraanslagen in de Sinaï, die aan zo’n 31 Egyptische soldaten het leven zou hebben gekost. De wapens die gebruikt werden voor deze aanvallen, zouden afkomstig zijn uit Gaza. Dus, net als Israël, wordt ook Egypte bestookt en komt daartegen ook in actie. Maar waarom worden wij vrijwel nooit door de mainstream media op de hoogte gebracht, wanneer een Arabisch land, zoals in dit geval Egypte, burgers ernstig tekort doet of voor voldongen feiten plaatst?

Het antwoord op deze vraag heeft zeer waarschijnlijk te maken met de in veel westerse landen gangbare opvatting, of uitgangspunt, dat Israël een normale democratie is waarmee velen van ons zich identificeren. Israël is niet alleen deel van onze (Westerse) wereld, het zou dat ook nadrukkelijk willen zijn. Dit zal dan de reden zijn waarom de maatstaf voor Israël hoger wordt gelegd dan voor de Arabische wereld. Deze opvatting is echter heel riskant. In de eerste plaats al, omdat hierdoor de fouten van Arabische landen ronduit worden verdoezeld. Dat Arabische landen geen Westerse landen zijn, betekent zeker niet dat zij zomaar hun gang kunnen gaan. Ten tweede: Israël is inderdaad een democratie, maar het grenst wel aan dictaturen en landen waar terroristische en extremistische organisaties veel macht hebben. Vanuit bijvoorbeeld Libanon en de Gazastrook, hebben organisaties als Hezbollah en Hamas continu tienduizenden raketten op Israël gericht staan, waarbij zij ook nog eens regelmatig zeggen dat ze Israël willen vernietigen. Israël heeft dus te maken met een heel andere werkelijkheid dan landen zoals Nederland en Duitsland. Daarom kan voor Israël niet de zelfde maatstaf gelden dan voor andere westerse landen. Dit is beslist niet reëel.

Bovendien ligt er al jarenlang een vergrootglas op de negatieve dingen die in en door toedoen van Israël gebeuren, waardoor een sterk vertekend beeld ontstaat. Juist deze vertekening moet aan de kaak gesteld worden, maar daar komt bitter weinig van terecht. De NOS bijvoorbeeld, geeft nauwelijks context of uitleg over waarom er in Israël dingen gebeuren die volgens onze Westerse normen niet zouden kunnen. Dat die context veelal achterwege wordt gelaten heeft te maken met een zienswijze, die er vanuit gaat dat alle ellende in het MO waarbij Israël betrokken is, zou worden veroorzaakt door de bezetting van Palestijnse gebieden. Deze zienswijze is erg simplistisch, doet zeker geen recht aan de complexiteit van het conflict en voedt tegelijk anti-Israëlische sentimenten.

Hoe simplistisch de visie op met name de bezetting door Israël ook is, dit land wordt nu eenmaal beschouwd als een Westerse democratie, waarbij het, vaak noodzakelijk, bezet houden van ander grondgebied niet als gepast wordt geacht. Daarom is alles wat Israël doet in het nadeel van Palestijnen, vaak om gegronde redenen, hot news. Huizensloop door Egypte is dus geen hot news, wanneer dit door Israël zou worden gedaan kennelijk wel. Met andere woorden, ‘wat er in de krant komt’ wordt in dit geval bepaald door de riskante zienswijze op Israël . Daardoor worden feiten ondergeschikt gemaakt aan een vooringenomen visie en wordt het publiek niet juist geïnformeerd.

 

Share