sep 042014
 

Eindhovens Dagblad

(Geplaatst op Laatste update 


Limburger25-8-2014_Appa

OPINIE – Ratna Pelle is internetpubliciste en medewerkster van de website Israël-Palestina Info.

 

De beruchte ‘minder Marokkanen’ uitspraak van Geert Wilders na de gemeenteraadsverkiezingen leverde destijds een stortvloed aan verontwaardigde reacties op. Politici, commentatoren en allochtonen buitelden over elkaar heen om hun ongenoegen en afschuw kenbaar te maken. Niet alleen de usual suspects, ook Esther Voet van het CIDI veroordeelde de uitspraak scherp, en er stapten zelfs functionarissen van de PVV op. Er werd massaal aangifte gedaan tegen Wilders. Ik voelde me trots, omdat duidelijk een grens getrokken werd, omdat we met zijn allen duidelijk maakten dat Wilders nu echt te ver was gegaan. Het is volgens mij geen toeval dat hij de maanden daarna relatief stil is geweest.

Onlangs werd wederom een grens overschreden en een bevolkingsgroep gecriminaliseerd. Op een pro-Gaza manifestatie op 23 augustus in Amsterdam riep rapper Appa dingen als: ‘Antisemitisme is de grootste troefkaart van deze smerige achterbakse laffe en hypocriete zionistische lobby met het CIDI voorop. Esther Stinkvoet, je bent een smerig mens, een akelige heks’, ‘Wij zijn het verzet zoals Hamas het verzet is’ en ‘Fuck de zionisten, fuck de Talmoed’. Ook beweerde Appa dat ‘Nederland compleet overheerst wordt door de oppermachtige zionistische lobby’.

Eerder stelde hij dat het ‘zionisme de media en politici beheerst’, dat het wereldwijd een enorme macht heeft en alle wereldleiders in zijn greep heeft. Hij sprak van ‘zionistische honden’ en ‘moderne Hitlers’ en liet duizenden mensen hiertegen hun vuist omhoog strekken.

Het is van hier maar een kleine stap naar het wereldjodendom waar Hitler voor waarschuwde, of de oppermachtige joodse lobby uit de ‘Protocollen van de Wijzen van Zion’.

Het door Appa geprezen Hamas verwijst in haar handvest ook naar deze vervalste protocollen en de vermeende joodse almacht; de joden zouden zelfs voor beide wereldoorlogen verantwoordelijk zijn. Appa’s scheldpartijen hebben precies dezelfde strekking, alleen is voor ‘joden’ netjes ‘zionisten’ ingevuld. Wanneer de gewapende strijd tegen de zionisten wordt aangekondigd en verheerlijkt, gaat het in feite over iedereen die Israëls bestaansrecht steunt; we zijn volgens hem allemaal handlangers van het zionisme en dus ‘ratten, verraders en hypocriete zwijnen’.

Op 25 augustus kreeg Appa in het ED uitgebreid de ruimte zich te verdedigen. De krant citeerde een mede-activist die beweerde dat ‘Appa zegt wat velen denken en de taal van de straat spreekt’. Zelf zei Appa dat hij ‘de stem van duizenden mensen vertolkt en hun woede wil kanaliseren’. Dat kan natuurlijk evenzeer van Wilders gezegd worden. Waar Appa de stem van de boze allochtoon vertolkt, vertolkt Wilders die van de boze blanke man. Zowel Appa als Wilders zet mensen tegen elkaar op en vergroot de tegenstellingen. Zowel Appa’s als Wilders’ toehoorders werden opgezweept en hun woede verder aangewakkerd.

Ik schaam me dat in 2014 in Nederland weer joden worden beledigd en bedreigd, en antisemitische complottheorieën openlijk worden verspreid. Veel joden overwegen uit Nederland te vertrekken omdat ze zich niet meer veilig voelen, en niet herkenbaar als jood de straat op kunnen. Tegen de intolerantie en haat die Appa en de zijnen verbreiden moet duidelijk stelling worden genomen. Net als in maart zou ook nu weer massaal aangifte gedaan moeten worden van haat zaaien tegen een bevolkingsgroep.

 

Share