aug 152014
 

gazaNOS10-8-2014– Door Tjalling en Ratna –

Dit vraagt Sander Becker zich af in een artikel wat 11 augustus werd gepubliceerd in Trouw. Becker, Trouw-redacteur en Israëlspecialist, wijst erop dat eerdere onderhandelingen in Egypte stuk liepen op die ene specifieke eis van Hamas: de totale opheffing van de economische blokkade in Gaza. Bovendien zouden concessies voor Israël een gezichtsverlies zijn. Dat een akkoord tussen Israël en Hamas lang op zich laat wachten ligt volgens Becker bepaald niet aan Hamas. Zij zouden buiten de onderhandelingen tussen Egypte en Israël zijn gehouden.

Becker noemt niet de vele schendingen van bestanden door Hamas de afgelopen weken. Wel merkt hij op dat de Gazanen door de blokkade ‘economisch worden gewurgd’ en dat ‘het volk enorm zucht onder de druk van Israël’. De inwoners van Gaza zuchten intussen echter meer onder de druk van Hamas. Bovendien laat Israël wel degelijk goederen door, zo’n 300 vrachtwagens per dag. Wel controleert het alles zorgvuldig zodat geen wapens en materialen, die bijvoorbeeld voor de bouw van bunkers gebruikt kunnen worden, de Gazastrook binnenkomen. Israël heeft inderdaad echt gegronde reden om geen wapens en bouwmaterialen toe te laten tot Gaza. Hamas gebruikt die immers voor het bouwen van tunnels. Bouwmaterialen voor specifieke projecten werden de afgelopen jaren toegelaten via de UNRWA, maar die lijken nu deels toch bij Hamas terecht gekomen te zijn. Via de tunnels smokkelt Hamas niet alleen wapens, uit recente berichtgeving over de Gaza-oorlog is ook gebleken dat Hamas via de tunnels Israëlische soldaten èn burgers wil ontvoeren.

Nederzettingen op de Westoever

In het artikel wordt ook de mening van enkele – niet bij name genoemde – NGO’s aangehaald. Die beweren dat Israël helemaal geen vrede wil en de onrust in Gaza gaande houdt, zodat het de Westelijke Jordaanoever verder kan koloniseren. Becker lijkt zich hierbij kritiekloos aan te sluiten, al volgt er geen enkele onderbouwing en voegt dit verder niets toe aan het onderwerp.

Israël heeft vele signalen afgegeven dat het wel degelijk geïnteresseerd is in vrede, en ook dat het de eigen veiligheid en eigen belangen vooropstelt. De voorwaarden waaronder (grote delen van) de Westoever ontruimd zouden moeten worden is een ander onderwerp, dat ook ruimschoots aan de orde komt in Trouw, maar waar dit artikel niet over ging. Het is duidelijk dat Netanyahu daarbij schippert tussen de rechtse leden van zijn kabinet en de visie van de VS dat aandringt op meer concessies en een stop op de bouw in nederzettingen. Dat Israël de Westbank verder wil koloniseren is een ongefundeerde uitspraak; er wordt binnen bestaande nederzettingen op bescheiden schaal bijgebouwd (de meeste plannen die wel de media halen worden uiteindelijk niet gerealiseerd). Daar kun je het mee eens zijn of niet, maar er wordt al jaren vrijwel geen nieuw gebied meer aan nederzettingen toegevoegd.

Het lijkt vergezocht dat de onrust in Gaza het voor Israël makkelijker zou maken om op de Westbank gebied te confisqueren en te bebouwen. Uitbreidingen van nederzettingen werden vaker aangekondigd juist wanneer Kerry of een andere hooggeplaatste Amerikaan in het land was en er over vrede werd gepraat (tot zover Israëls gelikte PR beleid), om een paar weken later in alle stilte te worden ingetrokken of uitgesteld. Een verband tussen geweld in Gaza en de bouw in nederzettingen blijkt nergens uit. Het lijkt daarentegen duidelijk dat Israël graag rust wil; daartoe heeft het al een aantal keer een wapenstilstand geaccepteerd, terwijl die door Hamas vervolgens werd geschonden.

Share