feb 042014
 

Sytze Faber stelt de reputatie van het Friesch Dagblad in de waagschaal

mixedmarriage

– door Tjalling –

Sytze Faber, een Nederlandse politicoloog-bestuurskundige, columnist, oud-journalist en oud-politicus van de voormalige ARP, schrijft vrijwel elke zaterdag als contrapunt een column in het Friesch Dagblad. Daarin hekelt hij doorgaans de huidige rechts politieke ontwikkelingen, maar in sommige contrapunten kan hij ook hard en heel onjuist uithalen naar Israël. Afgelopen zaterdag was dat weer het geval en wel op een ontoelaatbare manier. Natuurlijk mag, moet zelfs, een columnist eigen vrijheid gebruiken, om in scherpe bewoording ontwikkelingen aan de kaak te kunnen stellen. Maar met zijn stuk Volk en Mensheid heeft Faber die vrijheid ronduit misbruikt. Zijn contrapunt bestond deze keer vooral uit samengestelde leugens.

Bijzondere verklaring en uitspraak van Netanyahu

Aanleiding voor deze column waren de officiële verklaring van Netanyahu over de verhouding van zijn zoon Yair met de Noorse Sandra Leikanger en zijn opmerkelijke uitspraak dat ‘Kolonisten mogen blijven waar ze zitten, maar in de toekomst dan wel mogelijk onder Palestijns bestuur’. Om die laatste uitspraak zouden volgens Faber de Palestijnen niet meer weten hoe ze het hebben. Dit is alleen maar de gedachte van Faber, want de werkelijkheid is totaal anders. De Palestijnen claimen immers het hele grondgebied van de Westbank en dat zonder ook maar één Joodse inwoner. Misschien dat dit de opmerking van Faber kan verklaren. Netanyahu anticipeert mogelijk op de uitkomst van de vredesonderhandelingen waarbij vrijwel de hele Westbank onder Palestijns bestuur zou kunnen komen, maar waar dan eventueel ook de Joodse kolonisten blijven. Maar als het aan Abbas ligt, zal dat laatste niet gebeuren. Daarover zegt Faber natuurlijk niets. Wel dat Netanyahu pretendeert dat Israël een Joodse staat is waarvan de inwoners geen relatie aan zouden mogen gaan met niet Joden. Dit is een leugen. Er zijn in Israël heel veel echtparen waarvan de ene partner niet Joods is. Ook zijn er Joodse mannen getrouwd met echtgenotes die bijv. als verzorgster naar Israël kwamen.

Apartheid

Faber beschuldigt Israël van apartheid. De Palestijns-Arabische burgers, bijna een kwart van de bevolking, zouden tweederangs burgers zijn en van gelijkberechtiging is geen sprake. Alweer een leugen van Sytze. In het Israëlisch parlement zijn momenteel 12 van de 120 leden Arabier. Een aantal Druzen is lid van de partij van premier Netanyahu of die van minister Lieberman, en verschillenden zijn daarvoor ook in de Knesset gekozen. Arabische partijen hebben volledige toegang tot verkiezingen en iedereen heeft evenveel stemrecht. Een van Israëls militaire brigades wordt momenteel geleid door een moslim en één van de rechters van het Hooggerechtshof is Arabier. Dan kun je Israël niet op een lijn zetten met Zuid Afrika, zoals Faber zeer ten onrechte suggereert. Bovendien zegt Abbas herhaaldelijk dat er in het toekomstige Palestina voor geen enkele (Joodse) Israëli plaats is. Dit is echte apartheid.

Assimilatie

Faber brengt het Joodse karakter van Israël in verband met de vriendschap tussen Yair en Sandra. Die zouden niet met elkaar mogen vrijen omdat het assimilatie in de hand zou kunnen werken en kinderen van de premier moeten nu eenmaal het schoolvoorbeeld geven. De vriendschap tussen Yair en Sandra zal een hot item zijn maar het opblazen daarvan hoort volgens mij thuis in roddelblaadjes en heeft niets te maken met de politiek. Joden willen graag zichzelf blijven, hun eigen religie en cultuur blijven koesteren; kortom Joods blijven. Daar zijn ze, met welverdiende lof, in geslaagd. Maar Faber noemt deze goede intentie zonder ook maar de geringste gêne een rasafzondering. Je moet maar durven. Uitgerekend een van de landen waar Joden het best waren geïntegreerd in de samenleving, Duitsland, was de bakermat van de Shoa.

Ontkenning Joodse wijsheid

Faber ontkent dat de opmerking van ‘wie één mens redt, daarmee tegelijk de hele mensheid redt’ een Joodse wijsheid is en wijst erop dat in de Talmoed, Sanhedrin 37a, te lezen zou zijn: “Wie het leven van een enkele Jood redt, redt een hele wereld”. Volgens Faber voor velen anno 2014 een verholen racistische uitspraak. Het is te hopen, nu ja hopen…, dat Faber zich in dit geval baseert op het gedachtegoed van Rudolf Steiner, die beweerde dat “het Jodendom zichzelf al lang heeft overleefd en geen rechtvaardiging binnen het moderne leven heeft”. Het is echter opmerkelijk dat er frappante parallellen zijn te bespeuren tussen wat Faber n.a.v. de film Schindler’s List in zijn contrapunt beweert en wat er ook op de site van het Stormfront te lezen valt, namelijk dat Schindler om commerciële redenen de bedoelde Joodse wijsheid zou hebben gefalsificeerd. Het kan toch niet waar zijn dat Sytze zich heeft verlaagd, om met hulp van een site als het Stormfront zijn beweringen te kunnen onderbouwen?

Volk G’D en Mensheid

sytzefaberSytze Faber is afkomstig uit een Protestants milieu en zeker niet ongevoelig voor godsdiensten. Maar hij begaat in zijn column ook op dit gebied een ontoelaatbare blunder waarvoor hij mogelijk toch een stukje van het gedachtegoed van Steiner heeft moeten jatten. Sytze beweert namelijk dat het Joodse geloof steeds slechter past in onze geglobaliseerde wereld. Dat zou dan komen omdat het Jodendom gebaseerd is op afstamming en op een relatie tussen G’D en één volk en niet zoals bijv. het Christendom op een relatie tussen God en de hele mensheid. Dus Joden mogen van Faber niet hun eigen religie behouden, omdat die niet meer past in onze geglobaliseerde wereld. Hij noemt het terugtrekken van het internationaal(!) georiënteerde bedrijfsleven dan ook een teken aan de wand.

Schade

Met deze eenzijdige en ronduit schandalige column met daarin een reeks van verdraaiingen en leugens heeft Faber zich gediskwalificeerd en tegelijk de goede reputatie van het Friesch Dagblad in de waagschaal gesteld. Mensen met enige kennis van zaken en die de multi-etnische, multiculturele en religieuze staat Israël wel respecteren, zullen zich niet zo snel door Faber om de tuin laten leiden. Maar er zijn ook veel lezers van het Friesch Dagblad die niet beschikken over gedegen kennis van de Israëlische samenleving. Daarom kan een dergelijk stuk als dit venijnige en zeer onterechte contrapunt heel veel schade aanrichten.

 

Een kortere versie van dit artikel verscheen op 4 februari 2014 in het Friesch Dagblad onder de titel: Column Sytze Faber bevat ernstige leugens

 


Zie ook: http://www.cidi.nl/apartheidspolitiek-die-bestaat-echt-niet-in-israel/

Share